Cztery_milosciQQBOOKMOBIu()09C[L U _;h[q{$9 "8$Ћ&6(*,X.0 '24v6%8/~:9l<B>L\@UB_DiFrH{JLNPR~TVXƶZG\^`bdzf hjl'gn1ep;YrDtNevWxaVzju|s~},,isM(# oJ"_OkzpKoyI3k!+4>HRR|\'eo`y-Zrb D&/[97BdLU _( hrF|UOz5 c"ԁ$&(1*,5. 02!k4+)648>k:H <Q>[]@dBnDwF HcJL-NPRTVXZ\^`bdfhj lnp+r_tWQMOBI]HCRP UPVXWREXTHDeWydawnictwo PAXg%

 endC. S. Lewisl3calibre (0.9.33) [http://calibre-ebook.com]Cztery miłościh9780060652883iReligioniEthicsiTheologyiApologeticsiChristianityq,3a67001e-b803-4a17-aa8c-0882f64909cdp4calibre:3a67001e-b803-4a17-aa8c-0882f64909cd EBOKj!2001-03-06T08:00:00+00:00  kindle:embed:0001t my Z} Cztery miłości Clivetaplesewisǂǂǂǂǂǂzyiłościr@)Tłum.ariaańkowiczowaGGG'GGGEWydawnictwoaxarszawa 1962wytułryg.:'!Theourove0i__.>Śityanówi: „Bógest!ą”.iedyczyn`emisaćęs8żkę,yśl, żebeytyczhmiardzotdrog@pz؂zagadP.ą@będgpxeeć,żiemskxVxhuguwgóleІnazw8oyle,@ab M,tór؉Xst؉ zdszystkimóżnicdzyczw-dar@??>potXbą.pobudzcazaiekpracy,lanliszdnwelu9ezpieczQo@IrobytuT XGzІ(1liю1,o`ódmHx􌁎y9ykładu;wejXugi@(0Cchastroneubamot`ckxXoki.7ם1emכככZdao1kYmątpliwrach3Rpjsz2Samhożawx.jcajozymiQiada,y(@d0uXeb8ofiarowueふwn(ób(wo@)akفu>A=onc퉘yhg90amyhgXnća?urakzbai,٘9zdxPlat5ubóstwa.estnaokładnymdbiciem świadomościaszejzeczywisthnatury.odzimyięezbronni.dychdoałkowisiebie,krywaxąamotn(ć.otbujeinnychu:izyczn!uczuciowo, telektualpch,eśli탙cokolwiek@znać,hoćbqwetik.

< ze">MizamiarHpisakiś twiutkianegirykierwszrajuiłcidyskredytowadrugiT.iegchc,peewydajeȎprawweteraz.adalyę, żesQczamPmaniuylkoorąceg؍Bsan(stanbardzopkan AiXPdes`xxksztc銠Sjęzyk,włą􍑋JObq8Homyl1wodnik,qmimH braa@p!zȨuicjAd1czXayzynkpYsoڡzzasm܂ w(ns.atidźțᗘybyx@orantadawaj xwomwol`hPleżoduf1zji'''''''>P tóruswg9hywv„wP,”goizm W(bOO*́P HwątPhal˅n,д0umpuls*sЃpAchn)de ҠxądвyE!eڕw`ętnwHżycȘ̃hckdlhszukano`*ochyniPParohIHstwa.ÈPp najrzaʊ Q1(@oƎ0XerePTagst򱔍Ոoj љd1ayPahatlub+jej;(ZYj3Яypisu.oط1oAujQQPruga(dobހ(a8uQc0ŋqępH<#ox@o0`$hołdۄudu,늘tߝߟ" 0brxyqymptuchʝհApetytubboؒnaprawd Ԏhp b滛do0hd"⑘go.ˤyjng)tpIjrdrDlwpt8o(cjoNHbĀBogxVPjw(naturڀm8zQjPśjał hąAJ1Yupełasnky⬀gayb{ szghhomoc܁udk.taʃpc zmowx0Pwzw`aIastizaWWAȡiiel!:ypitywbXazaH8uгdPaw1ca԰rozplPpogęʳyxzaYi2d Xę~†afifia(ycóczWȶnasouczyćyższychsiągnięciach.lehybałaśnierzedestkimnowiedząam, że ynystanbprawdziwymi skami,#0eoplatońs(wxcuzatałudzeni*zwil0gdybyk śmiałXmyślećCmo1naiączRolegaidrzuci`nniktby. „Bo0akówi <1ze="1">N0ladowa__">ynajajniRmzn`Kpiera.”two,tórełobliczem|ycielaac:NjЁP brakiekochamÃbezinteresow!b8oЉłe8gHP.,o؍iptajljx8skd.o8goobyohstwa0֗ĘitPpy{ e#ensX|Њobncóżl*ǀne:ia,xmqkorsXliwȨutؠpgr0a)ęixkPoc?dž0azztkxmtenarpksszoQ3niwe}ppoó0pis0f.ӆNdmةqmdPo0myj0luoskؙ7777777>Musroz dzj𹘯`Y臘nazwmʉ xȑie(U.yd%BógceYoӲł,=tw@sqńcȆs0bimДlk*PoyHABpXK৹qesx6energiWypadkuAo)wzmasgdonstumX轘h)ȍY/ ໱w(@a9mt@u0p`r `jȀ|\(i(ibǃ0łąhruł ]qn𵨈aętIxurat8XcuطB؜zAlst9eec8BmoglibyGs18zܘ.ڃȚ`0a99^i3y1RuKxIiibpjQtnz)o¹Y80zji zk1wJbkhwil`a_odǯHkonuje`1!o@iizɳh.og<ć щ_______S"ujucFanalyaź)3idrwiodgKf@szW(łuBzturomkaln@y2ajdr linixIH2yl`pnZsprzwkap9pٯlp0ٳzejYobko(a[Hjaśęćlpodoidétouri؁//o ęDySodd8P11Хwɵ(nadkxkytyghWrxxhniHtęp(%Jkkąpi@rbtize="1">Ponieważógestzczęśliwy,szechmocnnwładnywórczgdy życiuudzkimojawiająięcie,8olnośćxpłodt(umyswaxbizyczna)Ȃxonexpewnymnaczenpodobieństwemzbliżpdooga.leikt(erzypuфhX siadatycharówaakikolwiekwiązIasz0uścj. Żadenodzajctw*etkhk lpskiego.

<4Naڌekalnej 1a(qeśmyliskozwsi,ehoćbytammyługoPedzielykAcn asąp0herbaty.ԂsamoOo,whWue,tpyminbzył*estot{st, mś ońhomh@Y@co8Nzzjedytu_LjuHniabarj.ӈokr(l8n@–想zerasiqٗ9sZtksz(sچn`8YezHżodbzyzujePzań׀r1XprԔłyytek,og potkYraxskę_Xius!dokonać.ɑrhpw`zmaiɡ`óbhraz9XsnɄ(ółani8wetgod`̂ փyi(i.Ќ)oȉyыsiwu3C/p0dianortretu.׫M2on#0zeZm zoЊHolivwxyXi@IcP,0@ominHItpoeppis舀e00ad؏ӷӁ9e(domod䉺@twc hHnaturHdu1Еy Zw8l8Q:UwzorJezusRtylȮaalwariT8arszt,wędruy8r؋iȆ4ot:tX1napaawrkliw1xb!grubhxXpoХ؃mugAHry.mzchwiPkoj9tn HążkłócX.ԞiśBtcؙm0MryP idȌᨋjnpleczowÃ3(g2m3wIunkaludzkich.

Mu88Py,li(uzaczp8ЀpodzajamiłhcSPwaęJa,,Bógہvą”qdȭoimmyyZciwwag`:<8auto(Dçaeougem

Nalyodkreśl(, ż{)o!iłościtawiajthluźhrczeądڀczas*najduJw91hkPd`leczeci, swzwic–ak na)iHdkowPA8stejzl8etn.׀@ujejwyrxjpeperotycznejiełHszpregoścp`ętnXQmYjsemrz@c`–P.Åoizკlekkomyx z81ohgP.”ow Pgowc[maitOH"Xn;yudzk{by)payajuczu0mczЍ hs@y drap [ erzbu'''''''>KyQupkobietawilpobpie muckuraktce*w8lalk((watI&χ(),st9sprawdoństwo$liw#-P,`pl7epc(atki,tórahX`dlw)synatda1ANۣ0ojzp(ahp(@orstrynHarHszkȁ(po.Њ?yڅȗИQA@dlejkiłąA:xch1lnqśwWWWWWWW">I9iಕ!_iro٭ٓJbosk3óty,KʊKd胁pozorښhsЁnՓKizitamM+pob@Htuekt-damzcechy`ach÷grhcxwerphoj,j jyBɄsqkHcmH,t;ą.ɀrx,nergi 8rpotbaHraY`(ukochjx8`mstpi臩8pؘAyci Rozumat4ękx`Zy!d1mocbio.̓ N1Iei@8!C d,bliscy0ҽ#O#\ywoJI3wyr/z`pPw mЛ1nAczqz8z@molnbPsY~5|musxn(chowhadwypadp[zb0o9cy)(H٪po8mśyI1ʭȑć_S؁XȌwobze߉Zbezd˛aagtyls1-ami;demoP@Ą )e(."r0o@勱zx|z`RrTЁzlc@ga@aloge,komaiormnxJpotrq)ymagcążą,ȉ3o 8dy(F)*)dtр@ʈWynikaQ: m3łąp(ڴ0lłwPwalcxlb3!߁ےaXodbrY"BerPQAinnego przywiązania”yłoielkimłędemiteraturyIXku.rowning3Sprag8zieklȫȅube, Meć:QB!ʕȌڅMσة9oGGG7OOOJńEaektuWUaźjgSpirkrJPpokoj(eHizucФżądd3ch:?lockquo9"0`OOOOMWęthąsPem,???????">Led @zyłoniszs1 7teeight="0pt"idthc>Aogoniwszy,ardziszównymzałem.DЉhPHО,tępotbrakuYżli8ielhod˴#ękbn:nafiwpB,pamIxрhYkHsę๒rqgdo!;Tł,hnęły@gaow liczkiNjNjNjNjNjNj>Ztidz`uk@raٸ&ʣątuz niؙorg2AXGaুxsx0ٍٍ8wõӥ߃ lXXiPXqdȭ0wIim!`Ijdoz_c؃j(Ѿiء(interesuPlehxkM/ źqmuӊwzbwirracjo (z) PؓQy˷iinni nidelI„GjyYczęs ewisHybordeauxSóp#ggіpy)zychigwyH8Qcعsnص0蹋rugAp8zyqX؁ka!v@człowiek spragnionyatrzyaranodąublkoholikszklankężinu.iłość-po0eba,ak pjemnniepwaHużejż=.΃częścoznaczao, szystk`wiązaniktórychxmestpXQIejową.amobyćtałsipowtarzaćnrodzajciaeppo`uy.asadyralne (wier@ńskYynowskiietyzm,dzcz|iemuyobne)god!mywzPeyx.leśl`ozowimbżadnHpomocy(rudnoęPymagby ,,wsz rh”,8wygaś .lategoH świat(zbrzmiergamHhk,ЁHdbnj:dorosQci,porzucP(kochanbowków @łąxą,becj@ spokojon1Nh߈ Bogqnzd+{okH)؋ԍGoКX@tymIama􂘄:d:tiZa򀈅X„Diabełznudz8,䀼–Ydoszłn@@hukrYowphiryzjótk bЙteligijt hwilPrwytah8`twtPkp@xӃxá?y(zpanigwRo.ˆ HPR:rob?

CzaأڰGuڭ;dtwdefii.І`dgmopunkhP5Pdń kn1iecq`z)g@i1poɐ@Үê(Ϯ0naz*zmyrymizy𖈭IyekspertacajwwipP@uxzdol dIyscyplHpsgazf;muzyka߄ؔ;k͂ijakHDtu1cist@jh@)c Xdzyì1@aaH8wgiQ`ozk@1 lic(Лhjem)kNwegdmalarЀlub`ezzDX@nh.Jڃ8liśtkwщ_dampoczątkuAЀذP5źinteresow\hchę0dbj.םϡm(yw pewnstopwHzRn8ksaltruizm1wóbroi1;̵ikubekoofiarXSidneym`\(bOOd0ekiكO>ąׁ.ԓظ0(czuPymQxczAdi" ugdybyȯ0am'Hȣ H,e(Ium;enH891tksrHlas ówPz(Hr 8gródHłubinЃnadal[ytyl聘iez@aa ٛ"chwilBosPgatywz(ba`obre??????InsXzy˜ɋwyѨ znosiiępiera,aczynaięłacać.ykazaxhjednakewnąukwaszejlasyfikacjiłości-potrzebydarustnieje szcze􁰀skdnikie!ażnydamtych,tórego`powiedzis rzyjemnupodobania.txrdze, żeabiektqt „baoobry”,waga (malołd)

Msćaygs;Pubóstwajy ;}0ż0ucdlaΌI,/𕘎:QDkiianiqkchywojej`.͆džmówHڄxgbejx(d@󜨎H(oto{wygodakkiJ liwe oby_YHgląd|w8XwlГИ8(teu`]Zzongaln1odczkptabnę2Hti,ejćQż'otkQZabij!(tX@ewadzIdosekre@`cattZXMGi łąxazobho1i0ępuPhlejnożaden"prócz֌sam,hpchemiczpHstp0jIzilkekund5 (i鑳ж weЉY-hdtku>Naksz>0*owmusYzwQhecjȌaXWWWWWWWD脭Ћ:zw)pȄ8dnglikXRosjan؊^Xrod#uȟpmmXxaż amux8΂~,҅bXkwaPlasyfi@aȽ`[ O2iana.ϔwЅH[d́:䀘w k0t`zhrptAhm jihindduPi1ajuXw.zxUҴYzk0W@1ęgaienntuzjazmukkazuokropt`肈Cza mhci5eghy.ɀukii1w(舀oلpejzuWordsworthWb}ój:tWMjchH8xl(r&wyrȀhѕ`dzea`:siu.ұX9bwYbotwwharmhe8{:`lu1cenHponur,P`ot,0r@wizjo8spˬ8awetr8terX cezb@!hiźw.ʍ7%сyźrzyrody.twierająweercaarzyjęcieszystkichpecyficznypce(każdego0obrazu,jodzin0dnia.hcPjchłonąć,〲calisiąkbarwą.eeżyciayły,akielenYwalonhodiebiosa1kuIX,z󃠂zpółczespotępianebznaodbrązowiaczom, żeordsworthówigłupstwten mat,dyma(1Ioetarfilozofzhseudo.ǂio@stQȂAmQczoowodpk`tyieszqięowonҀ8iodȂ3jeśliby)rawd odczuwa0tylxradość0yól.ieQuu@uxiioraln0ęki „natchniuxcemuosennlasu”.

Aنn,:qatraju.któr obHa.oibɂPbezlitosYryXizacjSądzę+dlz73ɘisto.ochro鍘doxmBPkrwih;[imЏizPPu…ea8ódyrutaЈɔ]z)p ściwstydu>Jeweźm0obVastrz`󥁈k``już؞stanliś'ćzy9miwy0XsIndecja rayywtw஡twRzahgrunYaz 8amPJwAzA҃onk ouleg2ojomȎduc1zd2wskaz8ek

<`ze">/ch0jn$en(óbakH\}ow@xiY:wodhojJo 0C!dueładaniu „ciemnychóstw”,ogąięiPprzypuszczalnieów@żosługiwaćełasnym <1Pze="1">credo">.sęk.Ѓroda8eczyawdzilozofiażezasem8adjawisko @y,ڂ ׂi'Jpotwierdza ż`teologiczr(etafizytez (albowób,tóryₐzemyudwagę);hmagaednakrozumieć,onenaczą.e/p>9oddaYpwbrЇojχzdyscyplin xgrXxjuw@wPP`kogyexceSxlxyt Tٓ ɘМXЈdX whѡplpmi:aól)ecЏAk9juٴ"((dYx@ߴ+()1Yy@ЄPf(ȌqEndHbcl:3lu9zbwspההההההפ0em:.ß솗͚chybścercad(rym.ɭ8껀Jtaeten)arrb–xdempA[ygۄswoiЫetprwchzxӂPتjǎǎǎǎǎǎColeridge

< ze">Ulmob0pewneranice"iważańienymusxoXędarodowetyce.ieȆOoj8rakцcharakterHzixwiścz،y„in0barPhpetokreś,ak@:whosunkxꇰ.yPnowidamymczuuf[afróżnito,㖰mCHwe,dg ɀpęA@рru+aprawdmotoremzi`a`.Nizto`` HeObłędpatriotyzmdw耰(aiŖ('ch)Xtwxb c8Tln¢PdrAYutrudY;Џiźli,S0PzY{`{irskAhf nikrY2QsposóbitiKiplingCherton.dyA`ypИstkaPodmiealuyBoba@is蠫liwnؒ0al`ȡ`*onzCɓAmaite nki>PpdisjQ=ӉI"@XdomxjscwmH@(qlubelud,y lejnmHYamiڂ)obwxżu`rocho(`:ߛ?znajomPxna idokźkzappProzażyჸ;9aj8ryB@wXnani߄An88W8Szkocj@Uliu.ԯchoxm0polityh<„Bryi”.dwsS:1!AxgjyIriumrz`—ipł. -Mhb-!͈gУ("owci iHewztypuypiwHherbat0kominpoᇒ2eܔY ujoI aidaXlokZikt(iecostop)﯌XjęzykacHnco@kchcp:krajPiy觘danٮ(Xwhmu8alop2potrafbnawet0ć”` z7ep\Izabrao7>TrudpQleźćIuxunё Dcęp.ʐanah`tC;krokuzprx/gz@Ńgi.ό0wHHz)aϊi>caritas

Chcelqzowiowkoju.tajwyPdy,dyro,o`chWsXixkdkHmahozaroszob0,8wanbr8AzględcudzomcHψψψψψψ>JakA#яsnyXmZpojmb, iintszP@@襸omy?iazu8[Francuziub /)café@mpletKihęٜPJ؁PЁćwwwwww>DrugkdnimCspecyficzQaτIʅ@zPojzaqIć,aywxd'i:@epXzy10odkΨ2yꃨratonWaterloo:Mymi`Sz0pirЀᵪwolxm،Pg npXobL+iynHȽ㇈pew: yPpap`jHziomulslihiῩ˂wXJHisy8 (Xj8ɸopumw??????">Up?wylegi@ow)qbezrnQdokument zw ѢPxh1rPrapełؗ:nn,xweteb:Boh1saopAZ⟣arawP@dPQfwroiȀd ayЀhkrytyce8iopartڝJ@chxygٓodAza؃zrahڠؕx8d@|qtr҅Xęki ś8em0(mykxu.h)otępiٻspuhwthwilaHz(xhlepА SezHmoc">Są@rp syzO1P(ڣPszuymȆk*Ћhym# p0ą. Ów̙ezpwا otptop, pHmyhe`sٺh(Asymaudłɬɦ8.Ϝxgrywnajw`H,dBijmZ߳ hcIɀ򛩶)tbԥPhosunkЦ˄fikcji (H‰ sBe)isk8l8o 8ဨrozpaɺ=^umacеę.նZщ_"schȆn؞Ѕ@–xoPXywiц rafisformuwZJa sagi<1ze="1">Oiadanias8ysxǁ">.ytułenhda1izaw0qzmierod9edni.ˆ\agląd1ynajmjHdrę8ikzpny.astosxnoupajełod@pewndoktrynpar`hśQo惀sPstronniHjorii,ohatersklegendyhjako8kty_i oścdaje+czymśrującymy)ixxżyr`eYpatriotyzmu9egXolewa,hoćd@HpрwmyśXd@ksztconczka.׉ladلwkrx+milcz)y, @n(narBma@woihԕaɁ`wetiaѐhybeliXgamyow„ ć”adycję.Ippa1uchQś،8osiasH w./p>kpWa&(tu@뜱!atriȦwdemo­HHsamemuy.herton0nalazłwieinijkiierszaiplinga,tóreąegodealnymrzykładem.ieyłooojetosunkuoyadział –jestodpowuzhkaakezdomnaconaczyi@śćnkraju.ożnadnpyeć, żtraktp jakodrębcXice2iełQwyrazem3nasta(nia.

OOOOMGdybyngliajym,dajHię">O,Azybpporzucilimyą.le!ǃChwałąawnegoczuciaatriotyzmuyłoo, żehoćotrafiłnudziartowaizyniQchdolnymioajwyższawysku,iePobie[jestem.ojnyogbybohatersknieoszcząc3rawatytułu świętywojen.dróżnianomieradcięczennika.ԅPamktórelmśakPalkanaronŠVo –jażlmewkrespokojzesXPęshzdarzaśliwościoPO.ΊmohapienaszstarAcznz`niezłysku8zbacz;@0jprzypomiȏhymny.ӎXchxb rajoz Brytyjpgrenadówi>">(zkompaXmentem:-t1m)Xt:7Ora0iy灷./p>Mcs$ń5z (@aQᷘ@mzt.lble8ha1 tępWWWWWWW>C0$tahwHsnHow,Y ?ڇ\j)[.@ch!faktKC-ތ)iٵ·MGx,H\0mówiwleg`mbp:pagebreak/="0bgc EaX!ߌ߁RII?ie9;_>odpokorbarj)chnioYres*`XArn"ńG.uspdkdbx\j)RzaXę.icck跲a0`gorQtylQlaYdcaӝaiomiompoiaxѨI`p `bydlę”ò8l؄Iwykazuoncachy (scyrmy)l߁wyłątwoJnwymag3*ecyfGr@8hPndzaiFׁrgi0hzwwu'铠MójXsłownik określałowo <1ize="1">storgei>''">jako ,,przywiązanie,właszczaodzicówootomstwa”,leЁżI.ieamątpliwości, żeoestierwotnyształtegoczuciarazłównenacze+a.rzedeszystkimusimyobXwyob0ićhtkęiańczącąhemowlę,u,o2iHszełen󈘃ІPubca:uch؆łębekerKmz,igawoxbmleko,iepPapachhdży ./p>A`naweu8t9tarXwzy8ׇęhd9o0hsun葺`edprężیqawzajemobc`,'dnH*luhtJTh;najmHjyskrymiyjnqo e ćdataę0biXl(A)czy4jaciół-jonipcТpr`e`żd`upb(dkHˆ`znmkHYdmioteC)rAe hhu)byPpas.y@my)ad śH@׃Ӈ*Hzylj!#iP`ǓS!szk@kułsferwycPoڨjaHowiskaniwersytecPrxichoxi0umy㟉pl(Po(ennY” YKXtunk8W9mpistɓєHsa@ `czi!jsziy(em.ilberthite ىsaHsAhwlhW oiTrraPhandym54971

<0ze">Przywiąza@,ꇀj8wieemestjpokjsząił2.ΐ2rosa.uyІumni*niabz@jaźnPskromn2wstyd,e@kradm>GxdyśXpX䀠częstykan=usa`tmójciel8parł:T.l b, że adeniesri89C`tinbsomP.ԅbk@katuXPluhkiń.Ѐswojewao`nwmu–ϘpCsMp@HorygXiebMXI:7ki謘ono򝐻 x żљض!01ć: zda@)PQdżinwpoj1iggcQsYȁهochoۇCmx@j胶ѷp8Jtw`ywa:0oQpguHxbbzYprażsetęyz@mś2jaźńi81by[klym.stjdXlAAzYzti@w w:amP*otzB@un(cpɊęteuR9t"drogJpXzh8ش͑!jJ;wyoR8jA:em2niżdpۅCRqyotula牀tPJzaBL0tXformabobytlskzIcdrugalejzadlshrojx.ӆXchwiՊiȏeł@(bliwjí@s-uobʣusnęł8wi(tbek,a鳸ylkkitشʃz@KPsunku (woZYtn %`X-oCiony). Nieotrzebaozmawiać.΀aięalecodczuwamy żadnych},róczożehęcidymaniag1naominku.

Oym łączeniuwednąałośćilkuici,zajemnpnik8, śpyjlepiejaktІwardzo@elupoka`irajR wspólwyrazemyłunek.ׂX1łsn Angliȉjaźńużnim sguje,耀hwiąze(Eros(zostajmuArne(żyn Apełniobu)my,tórezapy灀drugie`ihw0go.̀howi1(dziećχiXXakst`pewnąszystkpochanków@amiEymi.btezwaj –hprowadza8zak`茢;now@lusszHЄx,w„1cin”@gwarIow(0Y*wrleX`ju`gProfesororenza /98偧PBklaalomo8ou!pcjwXuboduw).څyremnonopsic.ą-uBm6dyskiȍxDsoyrad˅z ogrx@ъmʁcic (.³;@wwłahni@koc8ńcg uliHenqZa9mohstHćshÒdozszCybr(śȉ3ci1t~(bAdr{Poa,mrlro(sercdowcipu8nteen؃te(.ʓhmusiby(specjaDσʀ소ypm&,wpsprHSe癐Dlat1ef!P.Ɋsiestwo8ni.aiHJto#؆!L,ogdyЏlosumwPh¨h1po8inPnipizqXspPnJlȧz2יrwЋ`pęshodwro>0traZtkalub`Sؗqpqos育@lazłg0asauwcnimrG ڥP8rchoѤ ktiw8ty`rɉ `swojc ikkRashpchwiHwyzwolxCڙodw29sób,! (tcyji00Z ?*zy\juę;Pr ,,WRۺJwy0żeidiosynkrazjխi@jjaRjwyionI0(dog2{niu.

Psp@tnpzawh w6IExrУhorytywrg2,ystka!pm7jj.nuniwerse!punk ةazkmstykhJYzk@Rówce,a statku,omuodlitwy,worzązerszyrągiżrzyjaźnie,hoćbyajliczj,tóreawiązaliśm1ewnątrz.ielkalośćciółPewodzi, żeleżycceniaogromnyachlarzudzkichlet.ółusznXcPżppowie8eć,emokiegogىerac

Araz żzdHezp(z)unktu.Ў!zaYros*–hug ętPa*Radymaę/+4oHuwobo9g"X.óg*koxatrakcyjn͐szuswP@0(mc،łędodR@p䟡cz1i[rplxaskaQyba73otmcnotyh"lixb lamo(ypokor܅.ʦ@li䑢pwXPQr"aogiJmodojonۯgJItylkсXud9 r8o񋭚ɞamhMzalJserc po\aawZaCzyżs0ktors j0C!J? (چaju)ϋstza؁)inЊ0jAytЀPymajpełuynmqhQjyci0O<"093emRyt(zew"o HNhpoKautakasljgdyni@"y@Pism@(ȍawi)żon9matkA𡱋e0ᕫېy.ҥxlizacjXom dwstki1p? pa<śR'jHnɆqny tl !ehataobiekqzazd8ukich;pnHszؽ(IGorgi`ażdchwXkra^IzwydH`ÃѮCęż@rkPIytkwistotȹooryt،`szЄ `(b`parukrytQwe@dɍyx)modXskantyklermuȯu zabobon8.aa髱Ғ񏘆cijjЁQYpBroz#TeczainteresxskupixJibar!j"Hm"_______Jdut&"ُHwJYdom?c szi w[mX,*?wɋodu"?ąd`.Ѕ񃭎aЊxcechBdفsobaMogA뿓*XzOOOOalign="justify">Zostawionełasnemuosowiogąaciemniać żyhbnihjegooziom.dbrązaczAwrogpeentym(aliznpdzielejiłościałprawdy,lszystko,パ, st[ą.

StQl@jużGaՍ@ʚć-potȅ8 -dar.ڜnod:hzchę wzbudzeIwnBdQy7777777>Istxjesnokreślona,JXg9twPta:najHrozsądzń.ʐ^hk[b١X2TiŁ섲wCzytawrez؂ jKróLe0iHWWpokam ohaajor baЎيr`tCrmjś#Zz0JH1k9k8d0rpnzih@brtelnikujXąsiadujez ą;ѓt@bpbezaj,trudstąp*"żącżycAA1rz2ڼczn@.ɤumhHو.ץc t!Qjiipasłhy`ero?*Ijaźń(ިednȌo(hs0 tortoIwyࠪ mwmowan1aɨmz4Hzme.ͪ!؄-Srˆ)p!breU>Tڸ( qpȀkszthc jawdy.ďhp2яXchracj(l yXgnssakinstynktopat0XYwewil*dą,_a!s1apOOOitٌPcAgromaaupaXnwytwmeu߁,(którs]okolia!akwitpięQЩq`јagdR(byt b"Tktqaobm u9żnAc#g;v⧻zdobmaluanHexc@gab@`xsekmglpercepcji\ (lu+nQębszez采niż tiw ):qWcm`iiXhońªF q8ڋcg2Y.wyżzHAwj`akiŒj`tytułułasnychasług,obecegoa,tóryieam?posiadodpowiedkwalifikacjeotrzymaniaej.buypad hożeyćXwy żadnpraw8.΃y „iępodziewać”,l|SQsz!oczekiDiłościetronsóbliskich,x8lineysteśPzwykłymiudźmi.͆.̀҂znnOtak,naturaIała@zeciwkoam.oamearunkHażyuYliwiająceywiązHe,Hgąfćów#lȋ ,iiejanHodrazę,*zakonio,Irzucwy㒸emśdomXjjGik0 Pszt.ygfryd (bohaterpery)gob`pomchwilixkdyrok(iruknc9 koj`rujpiastuna-kar wzbudPbyHPętugk`wyckyrajunśćzan ̂3.st0wszZwPćiaowagę:(wo <1ze="1">h">)krl0em ṃłkutylczuxnużo؁(chęćҌڄwcipyІlk.%/p>Przywiązanieakooś „prodzonego”iezasłuż,nterpretowaneywazęstoposóbłędnywstrętny.oamoożnaowiedziećnych0echach:wobie,ezceremonialnci.łyszymy&oym,ɅuejmastłodaeneracjaamemtarYmȅ4byęلIwać, żenptrch,0erawdmóc,awszeibarjderzawh<,Hiceraktującżytuy,늀yplazmiex.tóżasQłx@nIgezapros8Psiłek,zy날rojcubatka3lijeoЂtomstw(gczHgdy}wenod śdbcj0żywzajemznajoć/kończ舨Dogyekspygse(kwi`,Y`+xą8!emukolXuBlitosyrwy}Ӓ2katxsyciwxЅ!Ё,(7)–asщaiaryobraźliwxanxh )jacioxiyst0doႈ twxodyie:Dlacz ȏXecą?q_Polk薀doPdm ǖāiCXa?

savoirivreipisIww1in z܆m1yki bynajRRDurtuazjicЅ2qșihog@贠poziom,awxgQn4subtel1s`8nik kgbahZwjsc*UWππ`w8arczayła3zaszkiZʇТЅ$1ssymbol W֒m@ ohniłzyumfhk=y|Ȅ@Kpin:Yjiufykrz tądqry(ZEP+dę!emDlat)ҨierojXc2p0Ȃodw`a@+j Qśxmr (c1ttayra*e!).Ù(oi0(\y!dansinguਐc(bezch !byH, Mȏ lȤ@coYalialign="justify">„Możemyobie wszystkob>77">powiedzieć”.ychłowaHukrytaestastępującarawda:@zywiązanie,tóresgnęłowójjwyżoziom,Ap&o,o życx,ezzględuЃ1episywaskibQswymg`k chcIkogorH0pokoXခnad9iwoć.͈1szgdoyukochańszejony: AlrpakieP,ówczasd zuwagęypiłatylcocktail i􀱄9rwawybuxmiśneś0chuadZjcrh@zbytzęstPowtadoku kom?oCichoądźhcP8tЖʁr(ciwpodobay@wd#؉(hwiliǎsposóbȀ]k6maarcurapżą.mzletXRtiezaxRn8jaxЄAoby (kpda퐠`0m9o9__sztukniaǁok).domowytrdzYcyImuolnoum0"cał8minxmyśli.zjaЌoskonyPYśub$wanWżady0ozwal袊(hpłąbodę,jPpotraf(ra'gatunku.adujlipw"okruAizmuostuupiż inac@Ȣ܌yKPhsteuxAJ?s"lejulyęcoȋժЊ)yH(dhY@u)zdajȨj7.e1Рbpłm,)L*tbrx|cOŹpozano./p>

N9BaguAwyosóbu㇠lizʅkrajuPieskomw*z8ńȩzjsk"w8łohӰ Yzin@pzPj hnk@\ЃXh9jnekultural–9adz`b/ńteluPV``stȇdysą(dppbePP2@mI śq .obB`jenɉVteisH tęple8j.ʆaPkcj{cj!bunek.˙cIs@PnagiЀpcaJ1wYęenby@0ϩȞ OncP)(Xć ż튨غiepmkskoń? (T0lPm tehęśl0, namrib8ikomuʙk9li!CPk@czuczaswój)'JrajzgH(oboYaTcig袚umofiaryoɊ`4HymyyeklętbujdlagA)jprony:!Ppć() @؆ؑd(byH*6zk!Jڒʟ?Qm1liHa0zwjyt?dezerterszedłaprawdęakiśowy świat,tóregostnieniaikts weteodejrzewał?eżeliak,eoAsqiedliwe!laczwłaśAon?terzwiotworzyłyippdmi? „Tamarkula,nędoh0czykryȁstarszymi`ich?”x`możnawcaniuxć,tzść,Pcazdrowracaipotezy:W0stkored!X

<8ze">Rodzic@ająymypadku`h)wygojsz(sytuację,8biostry.ziecۂ ɉszłpci.ʏkol kyo(dezerter,ogza)oxrto, x"żyobneݍyszicho.oazaXói bezladu.TdzeestoXzadowalce.Βob`gdyrzutuj腩ć. ŻąoЁkł0lAziawposóbabQyɁzbudțciЁimrazHA3i$.jlep(,ok膱eaa،ӞkkońcuCą(`Ywiny.wwwwwwwxChp(,_Xsz0P@wybrykxmer:tkiKyoriańszdh!bzęss`sznPȓQzbgrp@ znknyry{zręgumowɉethosipch)"aogi:ngrpawz8cИ*stet\mal8rxn؋Ab`noconad0ziomww.onpwatywwyt`|UakbrXobosHz!Mrdsem(obójk0(juw-t@mrozw@oln1Peck`broppuma0:yczu0dotk te`rz2io8xwjlasyt؅jeBzcz>쫡ؗJYpuy8+ɂmGKam-xb@_ _-dar`+ule0uχχχχχχ>MaHHj8wi*hلFidge@marikilkXęcymuHwnhHjTselح Wyذ)Hzzaęż\=wet8mi.͉`dynHuȷsjipryskwy`霢lcechSizPӜplnocp uceAwuИ2ogem.ÂȝaשؓIshwątೱ(Оni>P2doXaAX٠Эsbrak)h隱9lekckonn(jazd(hawj̏çyXaf80ډȕ` GGGGGGGtswpHilgppOHprd𪈞spmDopularn\Klubuan i`ulicy/>PPDardzo@ht\ży@h lH3TȍIm"Pxądzt o@XŻAႼہ@acAa!Robpź`igs@olixҀliz(Hlni;g' ɹ iunadal.ˢkt!apٟy`nch,czorColacja (weł8l8).†ygot8akQpos0k.ape ɁmalzamSubiąimneania (coyłorawdą).iednosito żadnegokutku. Żalawojejodziny.eślitośomownikówracałóźno,zuwaawsze,bojętczyфaꃀrugarzecwocy –itj@wyczekującszHp,lad8zmęczotwarzatki,ra`iem@skarżep.naoXwiściȁprzyzwoiciąbyęshić`P@idgettale`baakipioty鈴we@snymqHuskłą뎘cową-aork(jcięnam)wielAspecjalistqodyko(IturalьYba4tpHс1możxeżXwywaxjx(dlę. (PaxrȊczasuxśmiercifiaryȈPe z|˓„dobrnXloterie”wyższ񂵔yichnnaranazemPte.)dbodroP!órk+BtX,ᏠpżarЖfaktXźwig0Hba@a.e`z`remuyjalѓ,Ȃٗi9wmsłuż;+polon@igdybpacjencdolegliwR,腉dzXbȜ orAipokojDziew)2wdtrx(zaz,mpodelnI`THjedy (Xpiekę:ie[odpstЧiwzpbksIśKpoxłóżB21mspȃtow7uYBkrwimoЏ2P0zym.((ء( ymiump{rpxssڋać,­0cujXMuHomagP cOTRRH8pz3óc!Ysa9khrPBoXtAxp@ka (ʁg$ acq.҄z lBańPanajBiA텱eP *krupuw,o던z`lejim28cؼ zagbłietwexoz gn admɱ(atIН(nasdor8ke`Zbpsąt.

Fł:QPoiuRMHmy1ęt@jestAǂ1xsaój,hXSzupełewna>Łatwx!ٞoniɓɕ nK[ęPq1x@zyńskust@iihH ą-dټˀ,#N2zebYaw1,@рXuULxלywelقkbiorcPhc(Ȏ{nasza.armikQto8p akHu ρ̄oل]nauknsóbćekaトѯXJI2zrzبhabdykacj`9ąży;tz(dn0.Ǚmo0a޿mj(!#b9nohaoqturZ銡pordk0%tIwu.ɂԀ qbswIkt(kdс2ylk@a0Y(؄Kz.ڍ(pӊezygrphłZwyższaor&Ѐ_k??

Ntylmatkppostępują.enamaskogąpaśćszyserzywza,tóreboywodęnstynktu cielsgo,speł0cdo@dЋmeopiera@nazyjejśUi0PqkuXHsw9pupila1jedPz:kładówpowieaa0APenA`ycy)m!tary2pęmutxpadekktorauartzŻne*ógł{@9rofeso barydajnxwj_j*yanch`tym.ycpkwoim8P تUX`emhwpłyʎekżPɍـة.ǐxx,zoAal,jemn,zXczitlną;IЋ肰cz@*wa ahyskusТ1tr9xadgo!ędzHpóźYkilku )pt`i\fat؆ :kYdrzwoznajmi銀ً3HɄ桘ȇhb`>ZI wygnجszDlac2odcxtKskbun @.b:1`ɇYelSXzgՐj6odymY9gląQۯQcDRL`śćonfr8acjśiG,( 1rwy1oaH<+)ѩtrudobąz .ozolш٥oiol:Zygfr@Yąłw2zzHtrgarnaqwaeć/+(2𿗤(Tarazebauci Zz,ajd8ęsujrozp{uzątziamkHx ”ҧYmwyók Hw i陙sóbxdobXNpȘ lxЍ@yżg@nkРɘ鬸rajpomuyi򈘗ٝ) W+HwamasiiajopAHobcHre śHat9instynktunik2zteen`bytad(ҜiehJskoń(iużowz cisYiw zsz聑Pmȥ<apoć!)2nniA0HPڏm-@71J!ohtyYowPnu EǛE17</font> „miećwegorzedstawicielaawoożkaana”.złowieksemypełniaukęstniejącąeszechś.lehrzętaywahczywiś stok yst nPorszyposób.eśliagszppotbnym,wojaodzina,ałkisłusz,jestknowab:ajprostsznamiastkXbę膶tko-fayt.͊dokonqt, ƃzrehyڂeje`ymwta!8xxinfantylizmu,؅wa`hdorCwalidztwodciąćodЉXyco"ȋiwX``bramopuو&akoompensats`mu}yzliczonychroЀHzachcik,tórymyltyafigć.׊n킹szR؃e,siј0rpyteczpdrHdomowników:"amarmCsp maużasu i(.Ѕhlep:nadynikotm`ionoiwytPi"P0 @sџcyOKc8żdAHcokolwyjaślBlasyfiku;zkodٵ?1atologipIseɶ𲱁7arunkluozzrtruzu(i12odrzucpokusIddzj mېUడz aoXra.yeFjednakkdyciw8obecݾjn{âܬa05ΆchbąhybazHoszwę:0ogqhpڈ+rk@Uykłl@ъ!pIHpXxs၁? N.uГ8(!cejm1QehX.edycyX h:ajbudoorm؇@fcjichH izoszukiwJsam,Hl۞֌m()wyhiRUm0(ɘqstygmatyzdrʏerBobyskؓՂanigu(mnc@iwp]Zchcecie,leałkiemnnymnaczeniu,razwyczaj,iekażoAgrzechpierworod.yśmy1liylkoednegoa8@Człowieka.΂byłncpodobnyotzopxzsychologówbu8ywatelaopularxaanPskhdopasowarotoBzrxHځszczęśliwyw(żeńie.rudnȉwdz(ćięomuś,imen świathr, „hrtax”,ko*końcuybijaIdrew8Cala.

PtórPhentarzwójposóbLacasiłujaq1ć.Ѕwiązajest źdłhco鐈–\t`Pszyudrowyozsądek,emne8tępa0zwoiteahiep.ɘiamjedacoś ęcejz.amoczujwyrot@czyuXHomesP`ćhałRżyQM,dyzeriQągj4zapomi(o Mϑsztuceb0''kochaubąekceyבAÔTukry)ytranoty:pScHsiebIpokoryłątencaższgatunku헀҄żoyl8dykol!?woXuȈt@0.ʕbę𛚈P(OpxemrnasooooooRzadoriPuya4.8idget0g1Ɂ)9c[ zlicȱh눐 ix볉wwP@snzi`?nuIzLjLjLjLjLjLj>Wʃ鵒pPPRrdo@zaieszpowro:uwacą”ap10Z؛ZyząPepsH8ycz0toAqnadal@8stjkrAaktyk(bdypi(zrezygr1awobecн:zdecy b:ekony !8To(rHAPyjzaułxąt@YЍ wio{ЇɋӃ@ImixogimPc!`Hżȅ)oЃjbólepꯈu0:JakTm``Jsob1Po2drugpMy(jednaȋaigAexj.‘xuliskYras ȀڿXtypС tw”bpgpode…lizP,~ٻ釃܏`kpoaeȁ`annyx@w9ڿkoszn8obuynk!靉2*0mu"ؠiXhętYPd<ᕸm ldlȃndpl:aq~7et·=użRzymx@etówHbh_erзej:Kqm”,eHo@8YobcaӃyN@}r񅇌zn1:lemi舸xQzałk͊:8oHؾCdemmG@mbp:pagebreak/="0ǀbGC EaX!RozV1zyjaźńǁ9DŽ?>KТÐuQrosnajd goto8audytoriu؅`woRcs8Q18k٘zmzesadNawЀch odbrxЄaԜ(DKeciwtedycyj8u bi=Y!ewPp!podegopływem.leardzoiewieluspółczesnychudziważarzyjaźńaiłośćównorzędnejmiartci8bgóć.ieogęob`)pomć, żebydzasu <1ize="1">InemoriamPotemastąpiłomantyzm, „łzawaomedia”powrótoturyzachwytdczucie(achpstwieoielkXkłębowiskzruszeń,tóre,hoćzęskrytykowantrdod.ׅ(ńcugaoaQinstynktunybó0rwi;Bhierofanciogąyniezdolnim`kaprzyjaźnityHow0obrzkuszyscy|zyngiśwalilię`ośćerazsięgAQeciwAj.yzbawionamiPmiśmiechów8zu(stXci,YyspieszczosłówX:podob;iludziomeHm(alnym.Ύyojar0oejpari ekurczt ciągymitywy.ЋLńyglZblaxHizer@:akawegetarskarorganiczz ci.

Zy(yj einnczyny.lI(ta@pihec!kszJJuają, że y:tlyżs,?rozwinЙzonhform8raxcegohda9ʜiaLm`wylegm8odze0mi{d0wwart0uyȑą=ejrzana. Ś@dectw؄2liɓNszbzP 9ceo2y⊀tc8olek0odindy@ueż wdyskredytuj]ڨ8sunmHjednjkȡ8h𥑄nojuycofqzuwspólnotQakomy@abyb(kHsamotnp(Xosób/(bezyQ|2wóPlubPS@(nyemokraYQPx wemu(k`ro᪚`o0gd ekskluX`XɊGdmPi:1Ciےmoi8#ciółmiB@wpzna ć"Am쁈.ډwodtzHȯ`# (Aja)yhdao&HłnXtruisyo*iw`arehabtacj???????">TXyrzucqw ożli@8@`cpe* jęćQ8hasaytxo{ȕJbaloriܘhębok8ż_)wrunHhomosizmem???????>WMuw@Iścws

LambNt"ȃzmliz eliwjzka;Ȏs8ładumysIeș Unaś tliOaspy.eraz,Hyaroluhżyj8niujrzęeakcjionald0aHeie3dowcip(Choodasu,doddmamwq[wca (więcej.¬awwazazdpnp6ą.ģCXȃęby@gri;pcc ىczwartP7szPs1wfikacjꆥMog(Π1iehTdub0goXomago:9Októryn p`mieni(40320⍺w~QAd0rРrMa#spokrehonyzob(ś@l h:1cgrnianatuxؗYjyiaokoihgu熀s@(ɂcl)co8MhsnwarPzIksz1b,mimytn!txkazu؅؋bl p`stwo)sam Hb0w śieњamn`(aaCjL)zmagaadzҁobecaBogX2PidzGPXjAqwątptywoim8dzajuzj`milato{e8apoxa0autors`fini0iɃ oIŜdrugiOteoroomoseksuXdQ蚓mwet0zor!Б(nchcHKoanor herotyzQwa`♢e恡kulP@shisiٵxskn|deZzXpe؞jwoje@Pmoĝzakr`9yjrzyeh8bm8:rmk聀pkkŝd"wyqote𙀰`Igo.ЁHisyg@u1ak0ɿ\d+@wóHuamImusnnpPYnPżDopsdowodI(jstą)1R` zځSch ocunkizuqȘu.ԠغQyłbyzzbytbawny.Ȗhgar Kcyeowulfa<<|a=0000320723ל21a /9,ohnson ściskającyoswella22Waw"nrawspół`eężczyznwalcpXlowyzyh!p⁡hodziePlem,tórHۂ낹部z9,@gino`ebYbтJuż(czasapreGxy A,!ś8zlaot 8usdlub؟p`wykony`wamob(Kwtepow8XrtbRniszhlnetylko03tx؇('eQуi zaplap1͙Pzitwę.Dž(m˂pi s trtem//">xstjeejhwilihdziesiątkachsc:mes,PRśptlickasyxhficerski`iolfowy`klub.olęanazwaćoleżeństwXalbowarzyskc./p>PzHwykłapczasdypęcxxichijXdobnHintuicspól(zaeres,nawetHyinЍ#ixa(d/sąlpyłąskarb(żarem).iCo?yż?2xemSȔen...pypowuzenPyobr`obieemdzXymiawwY`ojownikIrz0(hnio`Qostki2razilat?tyc?"腀9 weli:L =dalnpikyl,p)teh̉emne;mȂSbogo_potnxK0AobHЉ[doXkda@tgaȀb!Php0lasвRux,ty@c኉byjI:ztukxrtspirytu(agHɄmogY<ć.Пߟߞ,8i gromJtru)wbełko 9nyzdiw*0odkryrPe!xspiiz99aɁx jrЀ8ـbɅ%뫈gamot[0chank{z0c(c(Haywok<ć0wbar0zx΢TniZstadzdzkim>Zd*abpli.IJ%:ؘ8(zego>WPsz0epoHpxwp`腸l 9owiጠal-ao٘ ww9aPwyrabejmu倨YiPj(ko;alk0MHi0yćߢnxtud0zadFНkHscEYiorA w)@ɦٌHgkilkuPusch!zpmś@ej,anOHmYajupYmimersonCpmksz?

Iowś1na, ymoditcoprostuhc „zaźnić”igdH:胑udajeyagxpoЅjxieczPun1ЁOGGGGGGG>Gdyb0rawwadpow؝hnyta:C8draszsamę?Kؔp菱CkryrYidhDt0mIdr9płodynej,Gcddi#iwągu wszҤhzinyJwȫsO Ѭchrętfi񅀁Rjed8zYhroboj Ijuk,,QB)ewȉpdѮ)j.ɁQodwt:oQadoXwaм/wzrc1ywoma\miX,pcz)eciw0,@u؅!wp0qj8.eślIj2 łębokip81sznaȷwo e *dla e9nag!stopniowjeotԶehe8wip\rotuPi tɆ (cim.byizazhspiBK:jѷ'cpkjwzboga(8kKoeg@tencȉpEomóRzemHo@rozuBbgnȪBlielk1.Ђpuqm 9ybra PlosX„$ł ”anxQ膁xԺAx Eż[dapȄporuAsz$:Al(wyPxbyzoPczo Хɽzukiw3am9Bkqtpatr؞Ь9Yt0"aНXa2Hp0usBżarliw]''udszpxżąHmi.y@raP.íYli?Ypli$d0n xikolkPn?GGGGGGGPoHisajnyrakterOSymagxx)s`dł8usd0.</p>Możnaowodzić, żerzyjaźńosiadaonkretnąartośćpołeczeństwie.ażcywilizoware0iaaczynałastnie!śród퀸ejarstkiciół.aumate yczn oczęłyhęaprawdPwówczas,iedy0lkureckichςebro",ymPiczbach,PniHątP.zisiejszeˆlewsԇhopodyskuttym,o鉙nteres؄Y(aPzamkogo).omantyzmngielogawędpNaordsworthxColeridge’aizwhsz)Xwspnimajemawizji.chyb(bezqesadyKtabyYkomunizqtraktaria351_ 7 ,et8:ideowegouchu(aljąc09ic ,eformacji,dr8e`煏>GodX(jestnSyy@zytekhࠈoob którexAIprąd s`koj(dlawra,Gzkodliw Wsarazemt :ą,PnajxHm)ie׫miP`bitwealexwż󉃂pionawetakdwiyty cz9mij:tnazywamy „akultura@mi”Ƀm(0iwyPAroes)g߆uHm2z//*!qȁ\)HkokoAnichow.ednX땒dCpewn/womog dq,oiubPhodukJ\!ppaemםםםםםם>Rebmlacelڅa,QddawoIjxmxms8omubłsnóHpag`X،ɊxbśXk ę”,B`z8bardzM!rupci,둑a8racPlecIdśtq(PśAczy眫Q@.aumaa(`(Egipciabiloniinwi鴉`!kihwciągnÍłużДۻii@ecnkY,!pʸ{惰9qchwil`cЈ0ؔpR.nninIҲzmierkȪKk耊¥9jiogtrёpY ofht`Aautoryt0wBtX:nCy,sЊto򁐽0s=el ɏ酈cpj.ǣmim8Pۏ G bGGwXa`niuyec!׉?OOGG">oJaRPncPEoooooo>PXџJawiI_xc g@zajّzebs2daj`dzH"miqlęgnrro2rogpHI:h (xwdhotDcygtHtwow&źnI@wx@dZ(@ɂmaląśrw.o0zzQ5٫)S@/bأ Pw"U )I؍emu޳ۄrolaobroczyńcyestawszezymśrzypadkowym,awethędstręczającalajacie`dniemal끠pu.oźńwrotHhżwiązaewcalebarczonaocznoścp0czuwałasnejzbęd+.Ђkrożeszhgópotrzeb akiejdarowizny,życzkiocnego`Pteraziłćxską,ppomnijmyymszystkimwróćd҅QprawdchceemrobiЄAomó.΍Rwdzi wzbogac@*t؄Zdaw`e: „Ale ma01 ”,yrażdanRuOPYucia.owodziwniۃqtogdygiedciś(mocostmuel(bowh@ak)eY`ic2zmiؑHBbyL8g2gęno8聲o@pnxat@Dzbytóasu,tórypam.ׅHb8e8plpPtylkoilkao nrozmow hciԄxdwanua@twe <1ize="1">ines??">!/p>Sd}i (zhэb umieć)raolodR Ėm3xe8mHązkuȝ߁:ktrQma7770(///////>Żؓupx`Zz1PǑrDfilozofـysztukechat (b)@óg0 ȦoЍMaartlaym샠HZjed7tYda@u>K؞葈xʚPaxHdcُP҆mqbuXh:HzazЍV0żQP؂؀adPaw]zchan0ԄjpażpaXtw"mCbȃςod+@؅]H&0spHAizjpwdmzuki@absorbߦٽtstopHbYc eliieamiętaliednirugich.ręczrzeciwnie,tworzonychzieamarozwijazajemnaiłośćnajomr.ikogostakob@ꀘswo` „kumpli”.ażdyrokostawiaspólnej0od`to0óbrciexu,tóre(styjaciel; świet"ozumiemyel ,amieżhimy.eśydalezystyźwk,szaufazszacunekpyw(dzą-uobyardzozepk(hpartP)ocodp.dybyśodctkuwracbaczjsuwag@Xa`h,ajoсźń`po@li,H3k(`+kochAoekryzojusXka,xety,ilozofa)hjHn)atrcuЁygyłwojnxalxzuHbokXtajnim8yskutujmódlP+razem.ą(, żedoskonałtϏ7PXsgłę@agruntowayIkznkówaYPp zuɝ҂iercobecrpepnr(Czasem (onuP9dXlux`cyXh`yższymio`pwymoᚑwɒa imwaȞЂ9Zwٔie8i`zbieɍ/XmliindkazhwlepЀ`cРłnc0dowcipamrRspI`pPpotk,uzterȂ p8cAgo؁po0żjbenqw@wcożyli:ra@ؑflyYgnę )rominnogi,Ppotuą}w`amamhAyat,ytylkoЂoqp9dґintktem;ky9pretensjPponosI*odpepaln2sc0olpi@nހ:#gىiءXH@P0bItkdojrzgnxla˱X閰Żes@Ⱥobd0ni8m앚KxP@łȨPto?

ZgozAsXnisnC"sz+1XeȳH§}m1xznep\.ros_8kojPab@IiAxł p퀰bB᧘iezadkolw,偈wspólnakI"!p sB .agifҤwyceX0YHp`Ydrugżnlboo9ˆ@k`zrć.͗ќpؒrxćXibr0Xlu9gʆ٬ściwatuGdammogHbIam`{e8ЁKcimDHIMzaw*mójqЃbsPśro8isksa9lastyk)xz@I1ˌCofpzQA8wa źlu@ Rwtamko؃xlerPwy89؉Q`liwytuacjC(ercQjɫątxׅ:zwu.(!wic@{„źש8”ubтwiૉza9ȘistcejNnimicxRajślɁAze(nPra9w@T(wyrahɕ OLy?.NasYPnajdv0`wzglPwfortu@jUŚwiat(r__Û(er<ܑwkręcbez`sko.ןś9AzukayplXunuielkiemuwemuadowoleniu.amadzieję, żeobietyównieżiesząię(ymi+cQprzyjaźniami. Świat,tórymyężczy1posiadalikreślonyspólHterenjącgoodzajuczuciu,ógł8byćeztroskNaa(ednaknajdujemym(dzHłotem wadłem. ÓwXtrzeb,wo żyskostppewnych śowiskach,wnҁX.ʆbrdajezwłaszczad@wawielu`dm ȂRc(ści.

Wlutatyczn87ߎsp9ia蒀ydobywaiHutЌo)srozwójatktualn:xmuzyceyiHatu.׆?itypuGAwygląxBgroH-jHbarhwódywiliznejudnnayka@odwrotn)ycyX2`„ędozkół”.@odksztc3ej,ostqp,a`ducho8aarchhktin`ris.ψȢ0πprx뤩żadzX e(liQh5QrFaktHHjesIb`0X0У8z ,dył(iakceptYy.ˠ8a傀 )wytwonВepoceЭXgatymϐuwikȋchc]m懈pog@i1ts(zafascynisc 2 рb ej2=gAm(wepayM7o t arteorC toڍbdępnel8iфppnnizdȇ聧wszystq.toh-0w)zkؘ͛kulqjpe g@a wypoziomu:Wleczeokoncert@Hi ab`\rrisowxc@zes,mil)zn`c1ረZobC.UXQ I9wiю't@TłumНAoasiXensy2koor+ bezmy`quwagomaykHzH)y@mobrq6aRmog㑑XՊIz1ZȀ`nJ@o8Plotkжhdot!(r)jӷPwʄwibrAYx.igdy nieędzieogłaaprawdęyćzłonkiemejrupy,oRarzestaj8qsobąhwilą,dynaizjawia,odobjakoryzont_[em,doiegoHtmy.honauczy)zpićhalBaże(wetpoXdapienenegki,bliżzoduarjqmężzny –edenalpjbka.lPY)znaczodjzczliwsza郧restynawi8.ieawmurozmɃ*obietamibcychaHi

Obecnośćapjԕaitypcetłkdyskredytxyjaźni(oAczas.˃DodnoszIyXłktwyc(stwUXmwytęraʆokoli8eńsф̐@k!󇂅ńx@yn@śie,9(*@anxżartow8aplЀtąpw@anPmy92pci<셥z]Z>T`iesdps88ae.s"dn wojotyp݁xh8ły((IbP0I:Nżnipozw8 dwaj?9hlaa9z-Zś atbpu”.okxlchcć.ϐxQnay'08ęc(lej`:)tokłówYgatylkh!*.҃X;mie8oPPYcUroHYRmam±xebio0a,ىwasuraszuk2 or)xrywQdCJrańŽebrxłŚ oj(w/E*t8y{6ps0a re~dogXPzazdriuá!@wrogaros@bz`aegoiuMoؑȉrɂowx.ЋósciółP„mskutXhƒngggggg>Bęr( szkadzmPJ`sprawąż @j{odQd8 ojucjużЀs؊:ab聰00ZeʖЃqbwstyHswoxniuppę01rAxњ`lkaśćȤȚgerHT෺(gobscjȊnow+˂`i!em8ą.ʣii00dołąȚOtyœ6innHݚ( dopis؇`ł88///////>WstМKrojus RzhdrНdTzewnmogbXxzdobykwfiktbn¿usjxdewś`Չ2subezYǂwej@0pbu`go.ͧPotyyj@pijwdnXcu8€Hoc "ach9celimym1e7bI.Զb`zHm8ż”mu肂o hak8tяyobXodPnnłcią.rzeba żyća8lnnym.

Kobietyzęstoęasyśmiewają.akpowo.am,dzie8łc8n dokonuЂXprawdwspólnejracy,Jmożemowyzyjaźni,m moghpołącz(bYnaasaz)wiązaniamiłościrotyej,drmjawemest)wwiadoćpPsznBdn@Hen#hwątpliwXzawszeymś.ikQgdycen(0leIGB –2j PrzrjeślijczuPcmЂ!bardzoa.o8se.udzktragikomia,oab-uAaażdp0ichXserwowH8rugi hstek0tegatosu,tórchx uwHełasOstrzegexqtxroz,bęedszystkimehabilitacMhnję,żdownio2 onach,lacxAnajaj:wydajyXwnerzodkw8Л~ńP,0РHmalلziom!aturyQuz2nistynkt)ocz dp0bkócz"FdobolTsie!nakpdȅ4cqzaiupeł:Zcżj˧X;poAb٢wybitQjwyazؒ$akochax8Y.zyżbyyurafȈAr on9a[SamM?Z@mjdoiwskżҕY{s!a msyPѾwspnjPI xuf>dwobec@ł=mhd񾈁ɦÊTbuspr1dIoѰj hieH`ayψψψψψψ>DruĂnHjmnzększ򽅇8kółyшlciwwwwwww>Nazw`qmzwyklub*c`uq`cJexJIko`iayXka,qbandnareopag}astwemnpracji0`iآpImyciuQoAЃaroʃpejw񝫌Mhz yoso焸p8M#god 1 tenposób:m𲨗wذa{zuthڠAoperuWynajHbzb(`JZotrafi ić:Ȃ1}bolącz(HPgę>WcuusIwЦQ&1c4rЇax pBogacYXh)iezupełB"q8śjsm͉Xszukymolnyżsh(o,jP@pozor malelskieczucieięgaołębinego,oardziejrzyrodzoninstynktowne.dyógestyobrażonyakoaszjhc,ymbolemtajewiązanie,xChrystusOblubiexcościoła –ros.

<8ze">Zacznijmydodejrzeń łoHdzy.ądzę, żeająswoЅwy`I tym%omjaśni ść`nsprawę.owieHałjużaźńc`chwili,끰edenz8kówarugiX:Coago?...Ʌ 8?qitpylXjap”lekrytatsposóbspólnizja,amPowyubu`1a(aQusz`byzawszzlachetWjoocЁ@tępsztucfilozofi(rozkwiteijnazyHralidoktryny,e脸żrturluerstwkrwawXfiar8WPkszzitpxapewn"zyxarakterchayty`wqci.oa$(tkaꀨ0ieryog@@Hesu:u9poeta!ԡ:śledqumiX, rakreśl؇`t8t8zn@Áztwar \p;:ałtyli! 2s0HSihayPj ej,@czuliZ"(j:.υ(obakoXnt8inj@؃\󇓃NHt,ezzględu 0`naȈ!scb8urokـnawXżal:(Whlegiumrudnpxt:l٢xpmuyórad1htp٤`popeł0X醠icrera.)???????ɄYsaśdPczliwH,8shib|zasadhmxtrochݎąc҄wnBkońc0wątpc ziw|1cdRgugqeciuinuшG`taYHz09hrOpiyЀ@kkap (kp n@żę)+w3wagioy(caAobc,Pȹb؆؂dal@r0jcumachoćbAihod䅸ko.ogmHP+z(0́(IziomYtac (padIerca¼2p逈menx mogydbjXuȘPD.ɔ woQHȩkoiMrupPchjan2D㿁۸hywymxbrptysoPos#Hzc Izeańs(З؆@@(.ү^h)ozrphisq,wawzod@lHnxsób, ucha'$nętrznQświat@traktuoaplanih-ȱ rozum8ą,QBonwenc0drobnoX!qcyڱ1 nim{aXoszyedan)blagɱgggggggŁatwtemćlaw`dzyȌ*.ażd#tosP8ucesj9)bunt0eby@ؖ yś(Yo0echfxesombnka܁PmuwIk|arH"MuWonhb0do0Һ0ranywilizQgo03dobrwfHbolggbIu@H;mqEmi@ (Rezapn(i.뎱Нhox@publihaͽcQnr- ejȊ(cA"yQestniazdemotencjalnegoporu.ymi,tórzyająrawdziwych`zyjaciół,rudniejestierowaćsięoizbliżyć,brwładP9karci)ał)kmp.eślymWnamiząd ,daӄdyśhłąXzamocopagandy „wspólnoty”ubmożliwiYcyskretszeldosobiPe plannyol0czas,twoxśt,ymbęPe?;ylkooleXsunoniewnebezpieczeń ajednoodbiorP s8hybahjp逪ochron؄ eciwałkowitH0xi.

<`ze">Jaks)OMzupełre.Љ źń (t uważx wXarytności)pszkoqhlówż (KylwystępkZawaobsz???????>Llepszb"gor.łużozm`adgai鈀łobyxratasNZdٔZwodzz1mnik:щÖcźniHudomË, wVapmogr)om.a` j؝@IrouczuciHm耫knXtypuch`ǎǎǎǎǎǎǗygш)qrstekecesjzmu,bojęgty (Qw8sٕ8aw)osȂprzz訜yUom`mR虙dymwetH̬XszznzIij<ńq造m8YmoQzr(czkPczto,秈o4sHszskonsekwenPjHoglh`lionʴtЀHcrdre,1yc(ktu"xletanc[yH0podwneteorologii׶9kr(_por@pisyyuzipu1X`zЕhrؐH e heȗIxłbxob!ce:ɞPgolf2te y!motocykljszękm aoiHPwo@.̳@weAeQnpnPrHahco?inteh*)sto>Щ olegaqxѐ__o@Apinhohpoeb0qZdop񊀫kc@ktQjdryHI~ykamyw8ciół{wpskpkX|rch.הe Chuspa 8AARyceؒceroissarta</p>Gronorzyjaciółieożeczywiścuciskaćtaczającego świata,akóni`potężnalasapołeczna.llegaełasnejkemuam9xbezpieństwu.̓2dojść@go, traktujeo „obcych”,gólnymejoratywyniuRłowt,tóałkiemuszAsąu arokreślobdcinkCzyЅ#–robirystacjaXo kXp`kę,ez@dolec1aden8s.rupaiteówtykx ątkowohybNlekceważyIpoglądyzarczieka9\urębmalary,zasPzLJ@jYHtarty9winn@0cxhunki,!in sp(aznoki(owywizwoi.׏nsób`da(tgyؘa1\aځ l)Nkoczym.odxwściowej,Ø8YuspradliwaxuHtyHstaśyższoQ,oćbibb@H8ocktȗ)czHpZrozerwzzantЅUą.aЉaędztylorXIoizXjduЅjobbem,eimidodatku!arpzamiØbliżon(!ȥ%hkoȊw amozj'cji.<">WmniXxjużdniw(myd(kźhjzazHłprys@uAreszty.ςwspluin,arz,li;0ig3ste, /)p ymamamRco8li ؐpsk`Isnz:zkowws8(2ąGFwybitn;.԰S.ӄ agƔɺɁR,onHuapęPЉtomiYzezpHc 肋:ƃ냡YzAć0P(uk|nPip`!serca9 du(sҎor!A҂Хurn⺠kXuKtؐʂJ?@w,gpoo.ˢ)ytekЇ􀸼wAtdo{gnął9nerghaprciwtemu,)oj!uoż@Ƀuabsurda( .ʦ;˜akhw«lej`zyn3kkolkwz wk КXOtknęa4endencw2ół,obeccٙ#źhobcym/ǤǤǤǤǤ">BНxXdecPkonferi:waju鐹(`Ȇ8jzcгImoҗxworzj”,ҍ)(Bóg.apyt ogXist*g)ztBogj؄aPreh8yPącDž"SbylRP@HZRhP?גج!imфj`ihȒAc(:chЗ8ch땨xw. Ś قQcqdra8"kry.yr0tAmeryk ndefinił0Yyh?Яpt weselod`X,Wi>enfaterrib`

TakAzaw8 Qthnakojne.Ò ampyraBiarHtRczną(r`briwojow`zgorzkłPewnrazu,dhmxm XstudenckiXYiązSsłie)prefpusja,en`yPryzІ\ c,zętptwakYm1wóbus42Z2x!mgutH`cminut8zgpanukroXemcą.ʙ9iXiwnxDZpkrytyki zpu1salę”.Ӊ@iɇcbidó(X:bȍ1zPodwobelg؁?zarA@(0prosNajPejӖ"8"p1rugip. ŻaxQm#ęzozdrażHlepioBpjqBr )(@sX Bʇ*cswęatklaaurtynh¤Hgóryzj8ciwybezpz(uH#soi@ٰzlubrogف@sazjhЀryHpnoؗ؎atuSbkt`ssȗ00y-plariy;󃨞@͓ go@`ąćBafometaPozioxle0alжX\symp@duchYi@jjGzbwysok8TamxYpوaePp"czawHpadXdhBo QaP𰢀Zpi8PcibiorowwyższӅeHar;grupaSwor{RcięcoPobjCbruXW0scyliśdkAқucen:)zAmihئhg eciyzyqachpc@wrmiroi2/(rekB3we)agjpmlordyn2yskusj,жQc[w(`Zob9aBaoza8dzufTtaHr0ti KdpPj@yklanu,ȂdodYpoinformqP,xj99 rodzajuźńښ2P8 Ptr@ztkIKlxaRKlOI`[!(poszH8i miIy1zwiskՐP˃:ieomimo,lelateghże „obcy”ieędz@wie@ał,imowa.ˀyśnemzło`ka,tóryżyweszczeubteljszychetod.owoł[sięawoiprzyjaciół,akdybmy(sc@ elinnićioacz.ozpoczyozHhwenposób:1Ryszardutton,ówimi...aBylitbzo툰P.ΊX8ArJ9sPsz5niieulegxoątpliPci{ażdA!nazwiskoo`leżBdoennZtku,1炸stxEsaXte,enip.ophPeatuktnny򄨁8żn@w. (Terazdejrzewam awetiesob8dzajua̕HezekiaharomwellsayleonoForsythsyst(fikcyjnym txparis.ezkpełn`sbożXlęk.)

<ze">Mecykryw uaOJjaዐ iulimpijs@ ytczniaAzpo؁rdrną.byochopn0%eHszrągoldob`bezń;耨P{*wsnnajtrudbnam#ymor`tćńusxykluczŁatwoIQЙtbrak逸hjść9wyksPzywnejXądꛘ dkYni0jącuchjy7.ǡȪu(zgstI=naderzybxcoqYst8@yPrawdokPѐylubpjdakȴ;m–PQehH8pb(Mcig(Xduch`Wsl(łącz abwizjauCpypCYSɂkoteriąastY),`0Moz (aHtabsul)rypkracc`dkA8cowblask(em"a.CzastѩUkahwЗy@Ȇ0(uszrpؿ óag㰀mchnZaekruh@wotZw3YzaineshCHuwagcjczu(wHXlosób)TxludźؓXzauf W(sarupI腣 پ{bpH!c,hoGJj0I),JogrqIułkuolegiuɌn0dry.˄ȍjeHmitet,yad (dlayzon)HrtyrcihyY cz(ЉؚgłówȓdawtykPpomyooguezj1qp䃶as 0u0h śkauymӚ~skaz2Qzaxadę.PrxQlb`ciszت2pћBógAdamWqę hfXkmbinato0`zrlaem;*pswq)y.s(Ёe)2wor+se ,:ЎHeomamyiw.؋8wś) K?gj7Xu>OgółtnigXrakHHxđLClM0jednak8ądᨻk@ze0cikщujhświat!inn@șcskoX€humiciwyższ.faȥI!ż:,ȅa'pokusom.eczY0qÊ,[t8phXbez@x0uryp\a nPeAju wYm1pOceejiebezpieczeństwostówżaturyuchowej.rzyjaźńawetechyၐlskie,usiię(codwójpance(ćkorą.

<8ze">Spbujmyastano:,la goismo śteżywaakzadko niasymboluXjwyższmiłościjh@stocxzbyta, żebyogłaAdobrymTeHprawa: „BoeXqniqwznouiiera”.óg8xxmiaȂQ0ed(wiaJd xciąwwwwwwwOjcaOblubPcboylwariatłhpomyślećOnhfizyczn@znniuAsxna*rodzic؃pJ!zanˍoł0IsąyłąmY.dybdЂcePl򑷗ogliwz1Bo,o連iz@ć.kcewwzroȉHz.͒yttbodźdalbdAinterprejywprdPli@ ()zalog)jH1jęśliwɀ` tRl؏HaBoga>W,inneo`, psnychX@ągnzbP.І.ˀHiskutekc+czoarHubtelnemurogX,pqxagczywiIXZpd,w0`푴dw8Boۢ9kos 88skyżkN.*tym2lujpt(XwzajemiadorA[dn)^pełX8u-uobwgól&chhyٕ0ższubq這cIARhȅ1jYስz Wؽ0lgma

X8 8asiadKjytroj(rsty؂Zs,ѥ sByzdrB,PJX@IPyi4Xsubtelżycpol0u鮨ębokѬgexzagaemus1XXtrakHcekHby !bawą.׉Jępn(h!تbmxęcёX0apPQyt $pełnH@sądku@dDunbaraI(,س8hePuj.4148 3 ׅbFm@ha𤈩n chizakPilubЄixolirpajʢjQhlaebk*Rȅiicyog񑑹zuziw@d9ڰhłów儠ɄQzaouw8mX*doЁub);aj jY:ńC4funkcj@łciowePżH(1szkpyta m(jb ra?ؾЌ8zued@AniuseksualnluQgólPAPjzamiaru@jm ă؆kCimXSwd` reskȬu lȀH`skłkskompliHaitpm.wa8x`ȶi9yskusj,LJog8p0jsceeza,Zׁ؃Ȫ pocj‰Ї innAHró0Bzmyp:szxЈ0formuȌwosób:bad(Jesp niMtoЀwe`oXzystkjewiw芰ҁk!odnę

ŻeτjYobejśćezapbȊHakresziahnia.usuppiesz!dod؊+rob1rozróż)yżadn9morQimplik,YulabygrȄpo`naszdo@k.yP80BpodpisujxXpowHchpoglądem„(st攀`ǀ,zlachetnB(,eg8kQIowYuz@oȔrclub0yszobP0luywoa, źmstręta0ҋЃKcskazpEpo`scwtórʒ`Pństwiandmsbardz0ne.׎kszې przodkaɡImzartnerbHrcw@casamrispó2vrYęnia򗶀Pp0wa–jtakrażępczIkłmyCądIAr ę:SuczciwIchPaj0s"onk,۔pouch:jYteksweboboyzekwȫwoXHBj odwtenي8k8nd|e|':nB(izy4wadzal8iemalz`bjednco(فcdo!Am!@rcah,Ѷuzauf"mężdryjakalBgngzdaHporzuc sڋ.΍P9P8@ H6m`dg(m&kip`8u0ch.ٸ@0yG⼐ ()9xzaoślryteria:tpqX@PPq>kkwdixzڌXiz8L0ó óbrht`ykl1,!d<Ò łą1epa emel.

<`ze">DlawoPjsty (jqpzkɕxna)Ymśzst[m،WenusX hPcozwojXqbiolog⫂puSmyzaya@cesi8enXoP!IkPMogZtacHzątkթQg!kotȽeyxh"998Alp8zjsk`ochh.»sPɠjQHudowzaabsor` uaną,gz`ecyz!yązw􏘐Оs89ۄXQduypeH ѨɳpP諻ji9osA.ƞ()jestț+mwagiżOdw eH p3za+ @Gdy8yzapyt,@*raszr edźrzP\:???????Ch@łbq)jXdaj0tempxjiy@녈וXj0zbi[cH!ku!iekIiXa- (o錀naweorr ń)e颚wywu), żeodoczątkuyłozeajistotniejs.ędzieaczejzuł, żezrastającyrzypływdlegXchrosowić,tórybuxłieleamkówiasiieniskaayspy,riumfal8Xlrxżę8ęśćegoturo`eajorkowykjmys@wościDesHPjrańcach,opókinA ..czaadobywca,9ejmuɇXreorganiznstytucjeQbit @ju.óȂąćinni9 n,nimtartymiedopraw녈zresztHzę.

UżywamyPrdziefortunnwy@hmioub npmc krążącpoli!poszukiwpu „poda”oty.ЈdpiawszynȁamArozkdlasgnięciajYzb9narHmhstadkowa.awód,Qb؄łuwłasnch`)pPminuPcЖ(niktrpudekywlPawartw8papie`) }z@naыrae,wgólhjedn;y@.׈1iśajeibezspornyabchan[jXsamYZXmać. Żadenhś0cmQ2mosuq؀Y͇kalkulȪa`ćbodyadoÑA@oPчzɣiP̉.dy8zadasobyt),łpnwIt𜘆`o.am(oЅtʂ`0b䀈la8j(le@pogrc(at@mښX).m,ukrecze0@H9kw`,ewnJrz yir łpxapęth4ym.ԐЀp0yxzopiroabd>QEmocjo؅tusxPXschdnąhryPz`li)smsz(ׇpo˩`o˜i!izymi{cóżre!)GGGGGGGCzyte8kuYXУZ a`@tooo parxcelce@igg-potb1ću"odgrp!yrolڍarakterWEyhukana`aw(tyl@HdsɿnajsawetwiXџyp:aفPsywppsw`zj0stogowuR,up ٔȊjͬka.GBśm 2@scX(w,Fbylilogik@gli wzdryg9dpc@pądZludz@j0modqو"pchyharcYaa$#)Ntruytłum0yK{ٰtІ8<*0 (`imą)xąstkmówXc:!Ch謋Yxdł”.iltPrHXcqtw0Ic"wyobnils)Ice@d a k؏!g@twh0(.ß@lesilliamsJary .tX(*obper:8Z@B>żBuczuICw`sywizmX wjqe.la{xś9ၘ2królXGwachajpotężniejszegoozkwituprawiaakieraże8,akbywałoszaroduktboczny.yśleć,naczy`głębiasięówob!uwikłwxsnyystemerwowZabiłotorosa,1oapbiPnajphkcyidokóramykającoejatkce郲achch.resztązyj|y?oednziЀdzialnościHst(tarchróżnicy텈d`dawamrR.

SxЋJdoXdylkopisyw(,leerazsXЂ 8odp;pewne(rhproblemy9mogmojpoglu).΃bstPnim,0`poddҁdyskusiywieo`moldrty`ktechc`؁oluomepmdJkochankohchrzejanoggggggg">Wpxp0P0!manujeȓs>dH(XdqHplikؗ!s0iduchobezЌ`ństwypłȁmalȂxiZwart!wiiastkPmyswc„szlet ”,Hstgd؛enus rSmiHum rzcHrxkol8olwTH?>grآ`蓡҆p򂐩ݕdyniuL9 PaależdnPzaӕwږhosóbaI،uismo św0tŚRyaweł,radzswokonwertytІ,ヰupꃨxtroqa wyt@m҆'pwal bytługtPźliw{赙(1Kor 7,5).bj#a0absorbiȆAܐ`ЉH(ob)Z|lR[rtXekończyفαhszʐgiiąg񸩤ȏx!nn8MǓsa ך衹@۔颓k8ea`xżxXj.ɦybX[ @.ʔelpPoA"o9shiaduqś(䧰o)aktyxXs؀`ț RtntHj`bajbarpaъc؍CzҙpQdliAɑбImpwadrriśćwXcdecyzjjmiąpSQpgyżlpkY̖ppWielkɀ@upߌ*Ucz (J)pstu)x .М 1ZzacunkYHy ЧiيHywoB"zaPxՊhcyQ㕈bapdoz)jielTȭr:8eseksuP0iwzmTjkuczygoPerQ`odwIdlakaja:{qu98a秡HتϪć.knpxX8w"Pnąo!xx#8ow aͣpU.

PziwӿǿƕK؆dX2,leśm!wrócȋ`tamoa–agisuktЦxo՜񄉒 klud wgó(wr@zodwr)[lupzkMقƒ8xśmych脪aÿ|zbyta1Pzsbyh鳑QnadaPouro@8mi irogHWo8łci>Pe8nisarzz maIpoj ÈJbywuroczysty,akralnyytuał”.łodzieniec,becnościtóregokreśliłemardzorzezipwianą`wihćako „pornograficz,dparłizczeh*ony:Pzna?akimposm?ЁcPraktujeoszysttakYaż! bymutnawarzyłaom środki dezynfekcyj.asiyjaleAdnakuえnychóstw,alący䄐biijdmokrwi,sujnaprawdę8ksi3iśallQultogHnia,a(ce8j"iejziHa@zmysłHdstaǀHóbexnachwpięciamdlewjJgi:zad pautaesoH.sologIinaspętaHzwykłą nioborułciowiekomhożliw}opgnԇnude,chЍarzę, żeeary0b؉jꊸtsyzbrojon8Iyda؁yreudHKt-EbbingxHavelockŏsdokttopesstokA0nocrlikH(dYQtuaj,tOwidiusz,3ygd1eobyd.ēHmtunС+myuylqhckmodwybuchhem.

Aledz@@Ra -jestba.akؙpoczwȋ耀@hȈ iXPru+HYhluBos苸ؘsstymrazzjedȃBogzh:wc,0Blnazwpo!jań8myg|z Xqmentem:zNNiӞo znifXacj!–Oyeusa-ojcyxm-matt{XźCڝzg`duڣwzmؘ(sie8 ٦hrfpڋryicaiቨnath.ןc0b%(czaseza)Im\baRowaćaobrąonetę (doraźną)owagWenus,naamaemścii耨nastraszliwie.owojak@posób.abawny (choćezamiaru@ienizrzykładednegoychjobównajdujemy`rom arowne’a35B1ow8chyx-rwaBog|YE,mt1Hwzlotʍ0PnntalpozXa wqwwyHo@(myhoi Xف.P@s@wązzCayminik`Cpo xzdrHdRkrąż k`y< unosimЁ[8nagyтzarp:ئh䢰:Ăpomia\bal0 u(zi.ӜʓaQdowoad'!o@żonkonukz@tRbdhx`pump ex񓩦JblФJٞłów,Ӏur"ŹhZi9ju`go\mpȅqm@0!򄈃@h(I@mógłbwątpić)lszdo>Cykȓ8hoglښ"cowЅy-aXp0ahnazli Yygrobemi@x@؜FisherOsy zazetokrl ,ytzzmysłachieożezcićninawidzosła.wierzęoyteczne,part@leniw@c@plZwzbudzająceympatiioprowadośkłoI:azaugujeaaty,Ҁxmarchewkę;estkneposóbdnocześ9żasnydorzyupeł!jakA.Έ܃`sobhimarad`póki󆡁zrozumiȊodgrywxeoli8z`bąjegounkcjinaszymyciu.ׁokażdyężczyH,넱tazieckoizbPamucXiHeorie.aktKmamy – najstar`rtów.ros (podobmśrć,ysЁxstudiPedya)TsprasamirXhcxmQseriAl8powinniЄt wnioskiżqPstęm` łymCzawszpusinPwy``cajzreszt8jMinamjasnPwahzcśykochankKc؈uBpo9,himiqzjxsrbardzplotn嘛yZcobً@lHtkwiersteStylkoЎii,baw1awetrote.dybynbyAgot8Hpód(a:zbytzdarnstrumen`tg8wy swoڈchybabęPualwŃ#doda emuZ{rixow9ku:“ub80wą(iaant`mwyr a j¦,ez0r@Bg0t9oduodbȕHkszH gą.ОՃx#QaPr@nolexrhlihjcohate PlsxAyQromanseouchstoiudrey37gravisrdorTenHzciwit"h`Aq pRliw[h styk1t3,Reg|pzaizѷYNKu*h8Ʉxu (ဘ@s`ch)k. ÓwktQɣ@znhwzktkxxhtyrIdcz",8wyzcoڐ1eźdźIko0aە_0ۍ8ule,Sdut awetrucieństwR"snYiphkp@uskaole`ɭgnydworozdlu\tmysły?ǁchjandopRć?oooooooSzA"b!szkodxeqnosz2nikokwpodymarPusimyznać, żeamyuozynieniaym,oazwałem „pogańskimakramentem”zie łci.

Wrzyjaźni,akużtwierliśmy,ażdypartneróweprez ujeyłącz siebie,ęednostkę(tórąpadkijest.lkcmiłosnympe!lkoobą.ʀYHedstawi8lamiegoś.awu świadomMzahsz(prictw0ajȎ@syarszedji,uboazb(c.gnisksi`wjnahwilcęskRHkecs2ta, oozdobywaxhulega.ężzodgrro1Zeusa-ojcPa t i-matkonori(erii musiyodpoHXcXswo KayxɘQ@wsnybezb0żnAњbxaXbHwoalą,kdcwfccz1iek(UnalyI鈙Bxis@łqIPten@dzajdczcX-Wenusbdarz ajadcPmuyHgipoddawlubo!aga:odegr.o(obrębtwd8athiIsd0mmtel@ium0dwojgwoln YonydoryYlg@XxMylbaądz`KHmxtwach,y``y~najRykrla▹wX,@ż!okszt@z^pcwag@żo;wykr%Xczwrot9Pt*oboQędaijRgakooooooo>WydLh wn2dujqiajX߆maskZ4Hlucz8tA'reaػraupzQdokАȔQ8i.zyhX뙹yą?ewi)䁨g Wڸbq?;胱zӓiz1ągXtoXd pHczasȬÐa(m@ojaw Qnormm,ex耟ZxFhub9,t0ezǟXwoduzenPPЪiIZaobs(wejscHkąp@;źnizjwspólnDmkoPXindy uPWZf„z”nNspr8(Akaneڣ,byHJaniar_aPQр`wJ@echυѮڱX2MHieaww(zatAfantazyjkXiup؊aP=8ę8usiwH*ѢQ0hiPpXmakeniѵ4zbybodSX`.eusStylkPma!Ԛqrohepo8o*i/ٺypסXrՌwet naы0 kor.XAkoЄchu4m󂀂rda.ubԦteatorօodgr(PaowɄhY(wh5mntekAe)wYxospIaiec8ńcnieą bardziejrucheiższystkienneiemsqzaszczyty.

Ale śmpominaćymogańmakramencxzatrzymaYęhwil@dlaseżeniaXdbezpiecstwyesza2ojęćarcróżnicydHnPaYpowneznioślejsząajemą.enó`ktestwi8mężznyRzaturę,PprawoІicijseyłoobbstałychHosunk8퀘hch,hdarzając@ajo@rzucmuodh „rowtwa”maaoronacja.odob jakkXnnihmyrowyzbytwaew@hyonc"@ЂgdosyXws9Cpise (wXer)mz)hMilton)icAyroliarЊ`krewżahupiymwć doismaXtego.ążcgiżony,0usWQKXcwipnkoch߁uł@taai`z1(Ef 5,25).oskؔP l p8ta0K,@kdynasłbyșآЁ,tór FtkdHukHwℰajcx8dȂQjgodx0wHwzbu،Ȋ.o?iadaHlk؅kn0<Obluc.n"wykryzhtǏjQwЩ?yAmPnўܩtԃZd i?cwsmutk,pbqi㊀8xrhub(złej,Hoo؀wyrpazdolnH2wٲcXPXrPzidumnym,aP(jpełHm\yobIt`uia񄑶z͵azimazy;ٸmYgO

TP;mz zKZhaH9iexw@ mśnotliwdH. Św`ome`lȶ8ǀodX(*p H٣:je0kpxӋmana2dm Ҕ@qw(óbbarqprȘ*P8Phu8cɶ9W؞ȣ Y' 1rou rzaX 8vaunkcj\ajexugonRrXi0/eechyOOOOOOO>NjadfXnisМyzmojr*i a

JXlkP@mipśćArażaH!l1苨iu0uwywesororX!qaeniw2c.ork{biekthѦZzonyprwokolicznBawojgaeBItragyhden świHksxymH(ez,1–ؕ h`szpiJjw@w9odnogarbywyx1pPc ydaށ(a@IiXamym)8hcpatosu.oglpkpia`yJrog܍rmylnyoki ck(ڄm0miHeie(zmggggggg>ZiЩpehcЃębry(o(ś6dowodtojЛmajgycȉ!zaang00dlekceaЏߒyҀˉs`brz or,u///////>AHdn eࡹzjcyB.dy`Ui򝘂p芻r"kra*lPnormәlqty jago.ăPo狑hugatuYSszbares try ltT?ieri,pd[chjpsȏhm8rۃHarzchowIMdoJspAkwpzy Yz) yamoxjuad9i8rderظWyj!żą Pbhsentym((͏R1AڋPjwspbol}erym(otowȋlkipc)yt޽">Ist"z@myśleA!3:+naprawdmśAnscenIIisX us0liHezwzHd逈 rozkazPln8㿱)@za#񊠭x@ظBtmdduchbzdl29znHowhȇ(Yh mpyciSpotkuą,قPom9soC„zlip腘,8uro”ьPsymHi8yczu@cu e.gdybrak0yJskuAxXMeli\b19`xonwxmzapom|y˿lejwsh.h#wpóljaXajp: ne;Ɉ0iw!Goychszyscyiedzielióry, żeędąieszczęśliwe,yłyałżeństwammiłości.

Łatjsz0waszychzasa@dorzyjęciaesteoria,t0moglixmyzwaćhawowskimomantyzmem,ၶsam2łbyWem „metabiologicznym”.edługegousrosto]߇elanitalCaritas AprzeciwIawia, żezują@ęęczennikami׃w>NSD@@ѪćKbędxsiXołt0e modlg8U$h)rar,dwó`y w 0ch8bdnpretacChrusa:Od;lIxppo@o`qj(Łk 7,47)snkaPȌ)k8pYH{ZcłЂ)chÅtPXć:WHk٭Nj mśd៲j#zbz. (So Mϐ/Zak0sty@łyta`ciwxa򏐅d(8ahwIcz(rXsPpikznęc*nadmAp1w+|ݦPyw,o(ء\z2Suger!tHyBse(؊PzynHh2yd(iQmal scjon0u鈹GGGGGGG>Ky]QkośfyJmyh(nnyYZrlizȬzzauatonHQw.ɗsRm׏xwIrbxemalboOO pyUB㯛(gؗ zH(maga.ˋozadkіbuqpo8sób.Љ`1zdr胙naboństwemymawiająłowo „miXść”,ierzytaczIcoakZokolicznz łagodz ą”,leejłu sięaeXautorytet.oyznamożeyxmal)echwałką.́ zera0wobzarodkiuntu.ochanko8zAęnnikami.rańcowychpadka`i aprawd wypcąznulegzględemogaKci.

Tjediuszn߇ówiiltonowskaăPla.􌠎śchi: }amyRs8HAa*XrexAam,؋panuHEros,iwstyY” nakazomapoXz ,㗨est (wedpg`jsk kArip)kusћ*`sobpązku,gu=3j,tktgorliwżby.Zwarzala너owgdדדדדד׎g>Benj(nonntɆnw9cjaróżꎑaju!nyAinuˀ odylipopeł.έamułąxْ@zmy`i0krońQ8Mog(ٔ"zsdj9sXotiniBjedyXwodhojaln8sϐ*`wo7لbYm+Pkt!fiȷb)Ȧc(orzPqcoszukikopu„0yjac8(tЗ–9՗_YsznWm،\nawehą taypXHc \zbpecYI;mo0h`zu?eyj񦠃 طa?7777777Azjyr zkiart:⒜@zpze bytᛈhBb`jmśm opew[Zjbarśrtel1Љ( Śвxrz`8skargjٝatp.dw!cx8ʋaza i[za;ym,nmЛch3kom@zgonɂrඹyJtopsdzokjAw@rjh8 j0[a7cP.8i9szВ,hipokryzj ad8d2adC*wylXIzud(W@scPi@yachľqus!parlat;0dymax˜IkXny t2

Czywyzh i u썛t؅z㚀e ży?aledXtyń@ruh.Ԉwosł,chXnajszley`nków,s(9ٍjIowyXO@qA,@eTdawnejA t0ymar (!namKsYdaróiu).׎2adkoȅpo!oȢ pa,H`8hA;2uInogeckmNwrzaśiopryskli"zrHkoml.enusBzotwye nّyhyłąSsualߖߖߖߖߖߖ>AknhIp"`ń war)dwo!itiozsądliXarktór8HuzeXw1ezbPhczci(pSzؖ3posiad0ngbog镑bóggXauf Qw𘯹ZczuzȵHsuXC(tb8KhynЂawą,rxюZ0eBjpnewwV:yѷ9wsț`cu):wxskaw@sk`qgbyss,łroKnżo(ojcP stnyyziąłobąI8dymԀr,cnstro񁛋͊xA0ujhw ojwAd8jj,czg҉obecny08ycaw)ip@hż㐈 jreflhyj umy(u!umX0formuZmy,afAwyjP8nwencjl`Ach.e8j⌡΋dobrjiQzځizbytq;ć”ayieHchqd0ku,obnWߊܕ ija؋g#tgrbrzmardzkromb ҄AMmoc8pokormx08ia»jYwЅia>?h`HX8hewZpunktu>W2sób:1hi!¥ujawyswqlЉ3dnaijmuodu)jcؖody0,umn2wNـK({b8zIЇ1emh3uȎJػP ٪Pxp r#1rzJwemrɆh8s(gu.Ě8rdyhw``ypał`kХskuwcezliydAtzajerę ;pzpoaznx!(draX gAcg`8!chdzaQs1eliwiaala8decyd@zh solnpaodmxӯPrugH;dlpbqk08scenyPtaj AnnęareniQ<1oiieyobrażajobie, żeakrzeczydarzałytylkoosji.taraiperbolaochankach,łoszącachcielibd„zjeść”,zasembliżonaestraszliwdorawdy./p>

Aleylko/wo.oerazHmyę(stanowi@nadma ,tóry䉐ІЅdAm@óź8j.otądj남żx!zo舸rawnic`eaneychzyQonqm@oahjaHoywaloga.Ԇmożejużniknąć؆ blemuiczynHodHłyjąHokę>Pierwsza,HʉXwmnpolegatyxXn͇ pot0b0ypunk jKymlaększKas.ototnzad„qsytuacji”:ڍxizЅ`pcostAmd9 assob8aimśnncziepm.iebezpiecz0qewmYkomuśۓQr艉gra8sj,dytrudn؁4ra`e᎐Å tpliq`trco29chbliihobrhɉitak,oeÏcי glc`9Popb (mylQuxaroz⏸tuzr @eluu )nXżȊatk[؄ 0|ą.aurpisqw𗙒د@tęHʊAe8dumywywo:ф0nak1śrósȋXnióHczudH OyPpztX8kreślHzedh9Ѐhowiؕpb遀wxsi{zglIThoA2җIsk–ӳ@szdapmomr7parthezgaM^sam (d9godpza؏jsca™!ocyjTpPwetRs٫8wwAXcAɱkmarhDrw1cesXj onS.asalmo(ʅp(ju!dajڂkw8ojx?ʄgchcȄ' ᆩg,u␲zȉ zq`r؆8mdru@aKjxiuCjPmYBwolc,1yż(nsJA`onKieBógank)sercXchousPzasBusuѰrȅmu3utorytetyٙutrd@ɆLn"por(wX0r@cЍhwę.mers`eXbog uHnhą”0aksX⮊due"l`axeć:ׂًi (ilwhq),Q۔fzPs p(alk1x@"onxؼ!Ju\Hposób%yIrHróy`b"Buntowsln*W0naBwȼśrК8nh (dagzeku wi̴}inlancoChoc blg8((yjaśn i#od9dłupt镀k:imydxЁH8.כaosɃ qXIXȀڅteкszeomaw%c!jXHciЄhO龩iz夰i@k@q"inX tar(,Q(teoiЁpa oBnoタ(ɦa)<twahzbytlPzn"Mw wage-e`iwyTzsHb)fbliź(i0ooooch aoposóbałwochwalczy.ważali@dąatkę, żonAdziecko,rzyjacielaaożliwegoypaoga.oamowiśówihrystus (Łk 14,26).

Istniejeewnetodadwodzeniaasxieumiarkowanejiło!oliźnich,tórhzmuszonyestem8ymstępodrzucić.zynięorżem,otknął s!H`lehelkiqśwtYiyśli,obec3zągohczaldługadoswęcznŒ>ŚyugynpisuwwaeXtądyciskaj0łzyu,ozpacz(akpog`żyła mierćpaebridiusa (ͅOIWyznax bardzozdnetb)oxuchoAw1elqłódcinwzbyt*Qdo(zmog؋`>Q@PQecz!iek؉byeag0łaxq8ksymbpБjxJ˃xderstrym.ڦxargumen@w8Xyciwjhrakterp8anajten:Oie!Igierp!”ߐߐߐߐߐߐMperaAwątpIak؎Ysni@KiHO8weyzmiY9ey(mil~zupeły;Jnaukaل8celu ȷw!wrXPHzaXezycjaspółekgroebChyahzz͊ Yy8podobwPśt躐0poZktokolzȪst1Qy˗*( `ę)i9szex?ˇ0głЬ`Xiw82pn7?1 @kon)wmuboruЎ(,lubPwetsaaXensóbalkulԇZ`jdcpozaręg)lГؒ1aju.rosoHfwou7ibl Ӝjͣ.xa777777>S`4shp Wy9iaNSPck`IaeciwP)XpbXBhmx(.jre0𼅒 :QCupXc?ψψψψψψN[wyjR0tiytuaA`Tbętmskaz哏akichkolwieknnych.ieaezpieczokat.ochać –onaczyynarażonymXiernie.okjHZ,iewątpliśchwyciwojeerceleszcze;ożenowetęknąć.eślihchpen, pozostatknięte,iwi@nikomuddawX bzhrzęciu.pakujranQwlubion0awykirobprzyzzaja,@wszelki`kacji,am je? sz@ułętrumn`swe؀ izmAlatex>ej,mJruchomX`usʼn m)ziat*łukącdhępnsejednanhAlternatyagediiubjmjyzykajesxo8ło1yPjs`bem,dz0Zcałk(9d h 0ystkimirturb apmiści.

SądXbaramowolidHPs1caoBjxż śdoielęgnowanrakwhp@((użytt0ntul0+0Any. Wz،"cz(jtwy” (Mt 25,24).hr`us̃SuXnasbyśm Xt(drnPwP aarodpieqvd9stop yra{ytosunkwou‚,tórAzhu1m mostAzanJ0wwtBog J).bly(|Xzbę!M B ńododd&#zgadPD,fiarowu҇JeiHrzucprxbron9anc8a[ٰj+Onłaśyxn11gсjy+>P#߷prawdą3m3Õ# HgPieumx_______p\: ateqby@.ԔࢸkrяZyl:+!@opodadto!jajludzY!otMXu :׸(polewy#Zf҈Iш߁߁ߣa ӆnPad+j WJ)bawci@poppśródХzyroczo(brdzX,pokoaњ2hczuwkwzgpdtkȡѮhuć,Czwzbpa!WPobD ozڙwyd!gdyR`|PnAzmodlPnrzaT񒻀p8hskązek+|Ukoƒ؁Hcej:}Y Icpown V*,#bP@nXsywˁzz dXrtwz؀cłuHp(daXwioru)ro؟:ziwwzyjwezu@\wola?JPwhYs hrusaДsjednHІBjX8t؀jiaologP.mh(icl4hWzawPiżY0ól c,0rz(rz Xim:usyJ(ept; Xszkapɚ@wPdhtkz:@!mpIȂ@ojswaap...X ɀҙc蘀mimi(Łk 14,26)GGGGGG>mIrozet-: EǁS70

<`ze"> *80biżki`ą, t᝘xbytekkp9innpmalj0ajkaudƁ-z0eporrajuysz(mpernasxzLuҔzuRiagodn`uȅm-ptoflale(AonAic ycX8Htw1ier`[pad.ϕxc аY)܃")ojowh(_Zqpl؊ z(ʗzec!:t8d񾊌iEzgózdؘggggggg>ŻXarafi ўxwy`kHac ipoziea@lpoetnależącstronзKlerpGdyIhonorkuSiejǃS(kY)FarguaiњdnAj# GAHbjed٘`bzdurB8źzOpobą;ymkpl(ębewag 8a8obrazi9oLovelaceϙϙ205?1ϙϙʞię śmiałoosługiwaćymiwami,dyżeg8antezwolenniczkatroatwaawalerów,dobnieaknprzedniou0uznszność żądań,stawiaonor.΀pot8bujeięcj „Xn`dzić”8ciwspi,obo porzkowują+(am0prawom.dawnh zgo0ooiozumiewzajemaxraz,iedypowćdecyzjęejmXruduk؇Qukochan8ryMWczashonaczważ@jszenitnz,hś񄐎nazOJzżeńst0bardzjna.DŽkryzysnaddł,hePczyn"mqJA,ężowmatceubyjacielʄ0wojaiwiXsobPamilc@Ѕ18: wRziogiem:alxdot@,hk@(1iHślaä́ .Єnnobyiichc,XwiśPzbezpr*х9Pmoc8ty@caamsuwacyt(myXxsetekTiwrp9sachyr8adę.stotnyrt`kwpiiiIjȜ38tyejpHógłpicqarciułż(sޏ+źniajlep zurhajIci2pe.

OliverltonWtprysHpZmɦes:H0Ak!żkwsp.usimys҇*Hx񩢰9 śЅ"[forludzjktywcHٶPą”(ą,Ԯìrڶଡkrym1ylpˍ8mluymbo`iikońcus,nawet)(xgi0(녀magHoreynƒcsk@yp ؅܅te skew{nʿzbȘ (copitreBógk.nowuNqm leX6,`1whOnerA.ł...1J 4,10)C3 dsyzmu,{taكnudo8jsmakuadB鶠ؒ`JrobdXjuPhp훠m(HuxЃprawHwątk߄jakooskiejnergii.odstawowąiłości`jestć-dar.oguieadu,tóryragbyćaspokojony,ylkoełniaadawać.oktrynże adnaoczn*zmuszałaaaoktuwczego,:wytworemuchscholastyypekulacj8Jbardzoicza.ezjrudnoamniknąćcepPg @ogęXzчpiP„kierow ”,zyliytem8turHunkcj& świayitAastos@owujakyrektorYszkołyubberżygoXdy.lwdcpwszech tiewie@znadl;.Ӊwobie,ieParaiTrójcy=jwkszychR.΀powinniśmy gdyxa8Hczuz(laJulian44Hciaق net`phbyócHPi saltwarz('t jużRwidQa蟡7p1PziJb0 ie(rparasubrzęczą!chm0H,Xteklecсcn(chro؋dgwbiHw@ler8corazkrozpliwalkoażpkePęgu`zIQJ)ia@nh )hy驀oddśwolmisw)xobAzerpybiol`ia¥wi0l ܈Hmyspas yty; sϔogGykiTorem xM؛s`Jłem.΢peight="2pt"Pdthem"lign="jify" aXضiذasz ppza`w (B"odb!m3hzreprezent(liмziQńIiҨЖJmpi[Քp`niPؓp௱catk@kawyanautdaRJx)od!WSa/Ϣo遰n ch+Yj{ᕸadnI'ȽÔ?@9.ɸspółzwyrx#dw8m;chouٜH)e0taIa +}񼘴talare`foremk@tygX>A@wd0yAronqǛnamfkznkHjrYrj,orȜpmyspJXickzufladk,䎡>Ualan(hąst:ܿu.҅+dn@od_Y@m0lud8ęPt)niQdy8p""pokochawyłą+wagą.kH*htQo`sB3 chJyposiadіIchNPʅ`zzaplanzui2ragnykswuBo؞ć9,yבz:duѠc mezinteresowit@p!jlepsz puDgoȘpowu7Xszwzae`zdЄQw‹ lnóbzbr;߃amЮaąz,Ň3l(pogląd(q ɬa֮Ja0ugwxzn 'h1n|ujm 0hwytaerceИGѹGl8rи1Hon8opoBȨQ!Salnymorządkuzeczyiezbudzająiłości:rędowatych,stępców,rogJkretynZl(ionurnadękosHznh.ńcu –z@taradoksBógprawia, żezwiekoowć-darwrócićuiemu.

OwiekwewnymensniktZda Boguc,oSbyegołasnbą,eśli8st,o ȃ@polegawójr?leaieważałą‚kmydmaszserczjoi:pistoty,VwhznaczeniuufiarPć.ԅ2igpanXhwilęać,dyx2(jakiXńśpwaka),ndnunBPo0akiosóbdobol.Nai po0a膠Two.”Ɇpennh#wa ,`yAszyscy8 jHe;돸dbPtórQkarmi)oȉ(mPChrystusemqąyemqdom.ama͜ŘziwuchP҅2cङied>Owce9ЃxpqbpXc هbukrywpęź:؁ kȃAin. (Wedługa@a?:d8isuXgaBoPy(r(grecodłóPanezhbliQtkHnXdyX@zyj(oj.)˓˃zg٥1BukuXrdain na@1?9Caritaslob*!liq.Є5Y؆pm)schciw,:dotecpuż;1w#"PmśSyH@g dnayH繉Kśje_>ZanC!idw w<l.ψwiYIm9idana–mp8YycyیiwfakhHistotor0ymȲ1mnȐpgrHHhży8Hgatunpa0. ŁnXpełrozeznexhY!śwho9m,razkXt:wezasym,hsɱqPxȶXy}ko owliX ߓߓߓߓߓߓWPr)@|x0ti1chijańIobjadh8c,_)ęnemu@kajٟ躂Xrbi8ooAXchlebZ􅸂pPbplepm`HiW'rfaçon䱸arlerPǁwqwdxPamop ;hitelmenpry8iepr9czmuYh—chiup!tnpbnys eRIhbX`cepcjiyczącejasaszegotosunkuooga,tórąodsuwaPm turYwetówczas,dyięodlimy.hwilzaczyyierzyć, żeógBkochwewnętrznympulaIychmiastGiżCioielat;jemiłością,l؁1eśPihtamieodparcgodnyZnia.Љ8azałąroрPhołdowalemulowi:bryhp(kył „ulubieńcemog”,X.yzyardziejyksztpce`–kэwy8.΅myś0najmjskądznowu!yposiadcnotpzatm(łbyć.jak lkoduszżhJJhrzechySPzemcmangliigiPuPobjatakwiunyanpisującwojxwpozornwró1e@ęp`[c@epchYIzycji,fiarje*jkorę,󇩄wzbu NimAziTouK`bęć?xP:sz˙$bystistdzbrМ`zcX@P@stawcȂ,mim lkisubtel˃P̤po@ębii,8tczłasnej0so hw(zathcyjk. twouznHpraPQmożliwhrozumieć1dłużmeGzIcHmblaskó+opzlśnYيhrpaDŽ(c!nadicɢ@sicho0tr~Hczk(ms5xb <10ze="1">e(b>OO">pomi!/p>Carit

Przydemegjtrudnzyćtamowadowodyo)uz8żnijdaszsobisrokuHesttępuyrxycznyRpk.yobe, żeemęż@znktórwkrco śluXwh`IulecXnahoroba;osięAPzelat,m0koń聫śmier,qł҃żytny,strętYdotkntmocąłciow9whzaXkż;mimnb(ytodzi)JPar@finansowym,wetwóKleczujTzagrh:darz)hwybuchopanngwpe(nfkar`agańrćmAtkliwؔ(rptwoj󄐃ȁ .͐aotrafinodЗ*n z0burap/icdwn,Pz8pKrHu9żsamokaj%HCw:tylkśboa+Xwat,xdokonىHgmogأ0ywtlnymrPdkuܟć-)zeba. (BYątpie)a0ż'&!0krha@Qgw hN-@𤁁譲mX8jwili.)׎mQaѦir( aiDks@pługTGG rُɉh0zjsko0xs Qym8hHy MϬCaritasWHyos֚®Wb>8p<1ze="1">Caritas''">Oym؄qamiBógQłSemiemieniającstwaHX,l*yjmuczeń`How???'?mjeh wnćHnaϏywyżsigarnxtezampMijej@słusz`prawYnarzęXem.}/p>TY0dzy@polegaB]txadkxkażd9,piodp".ʜ ( odɗX`?a trochhZYokaz__uZzasadę0y9b+qdhślswach1zJz󒉼celYłuo@gy;w2do@tu,qwhu.acQd9d9azgz8raduɀHwag QxYgznocudytorium (gdy qdogzئk!kol8po).ڍx)@zo瀸pYgolwيhHw@X@xыs+Iź لdqȀPp*Jpiz, ())QupstwzwaBwspól80eke@PnocnapPPPwacu(Zaębojnicyi@.Ω1,Qpżi<ą2i򄫳kغЌe9aleX0Yz dzjJr)Artyێ yX8j8ab؃zazzpsȔe.ψ")ȧdo ic pg[IɨLȆ82Rb0ۯoiW `iejҚ magabardz膸ڮch!Kb`tYeDżymBNi02Ybr!¿F`iYomcߏas>.

<=Zachętą oweie`an@awartechonfliktyozczarowania,wątpliwyowód, żeiłość (przyrodzona) „wy`rP”71,l@ślepiaasgotyzm.iedyesteśmy>eni,biytówńbsurdalnyżytek.Gdyby`ęziecijdały (tenhpakkcorazodobjszjca),Pchabymgrom0...każdekooAsem@pczwiekawśc`zca@ększcczęsto'ójążyłarijeatn`jnҀs(waczny䂏oja@e(azeumorHa8dn؃/(a/"t@kielnudkąp=W u oczywi"as,st!艘,0xmagaier)TwzumiHXeba@o8 Kprakӕcnótbuimushwrw m ęIqjęcprópP zw CaritasSP襈k#1b gaГttcɸvTmҘ0z!g) ogXb`أQp$Ѝ*ęzmartwwx hoOLqsB0 naćGGGGGGGobrdemp: woH`"zhpupxmixpązamd؏Pem.;wq@w:ryuȂonodłądHba:8cy qzdoUوxIyk@ie ih8ewturaa@C͟śZDdlҒzeszihrxuktórystƃёa8zyp`H]dophߚOlxkx?ԅB"JISamáٚ dopف8xDMBra h(yj`lipewstop rsJ:yLro9ubkutygpڣrle8yj̧଱.Юjhśt8WIMϝCarsiǁ/(iLtenoces`YajmqappąxwtuʅQ`oc>żadc^ju(zgPcgX`ob`HыIaL.ɜh!radJ)Hߔwj`żo8Yjapl؏cQcabec/,ۇXtuPinWRws0IdwfizQBbJtiętestanem.

Teolodzyadawhzasemytania,yiebie „poznamyęawzajem”ZindyualneHęmiłości1zierzgnteiemiędąampałnacze.BPoożePleżPodego,akiHajuǂstblubwwoczucu,akapowiedźyd;rozsądna.ohybapotkȇecznimś,okoch`śmyhoćnajgoręcej,ylkohsóbrzyon؃Aby0byYet (tymr)YsującXPpominၰwatachojrz`qjaźneś3zkoleodowb@iewspózaow񑠍Hxi Jaistnic2jtenXk&ówwopra0Hdusząstazla㖛upełaobcym. Żad@z"awiobecklasy.΀hpraeszuż, pЋpógrytmetyczaH؏tPuYHnapisafrancus ćwiPodeXewam >ćtórejksz1tłaamá_1arHxżrPrnaturaXjIwszystk`c{#esrzaBe_______>A mogҘBzakońȊ8swoiuwag,istęsknohięki킱do*В–XHostužpt0osXoconzpzitelniwg(oXechni łudApołą#ubHXmarPjcelxchX1żyJakwho`wdoob brzza $wszl@inserc,(StPb">S঳nෛ혐iQAug`yn⇒8koj҅a8,ȧ0Y8wo.Łasa)Q蜘tkchwid` 0;owyń,exwxpRmodl`הmyH9c; !urjXrwinP!sȺ@mAzmiotXPAp 1:bÂNopAa\!)ceanw1ekrocjibewb, 0xzaA,radb)sQiqotdpudnoyoȡ%X;)d؁ JPsz@śa2cXk z@wol('''''''>OjhІxDwiadc g*sgozumu⨀dZdyujؘ !ś؃o!pj)iayaQ.à moimCH1RIsiln`Pógjϐ;rod0mi.ׅ`N,K@Pż:l`0psсYw!bo.najp`waną@zzg(d@ڐkoXc8 q'"BwogaЊendwrotnycesSzdajegz(nu.͡hhywiQ9nuHൠ!Xbdookrytycyzm4z⌨czasuفxcoPraźj32wjim0nantazjPLxqpdn{ؑ*tidm0L$arؤnos`mႡchqduchowaw a( a)9zory*wшęPXs@xkoutosugii*xn,ymnal(coa)arc>Pwaukocwracaćoiebaoiemskie`ciechy.΀oożeylkod8lićiańch, żadnyin9.ia\nawet_Ղ?a׀zając1nałuższąetę.

Bodpowiadapprawمrze siągnęliśmyezysto쇀jiłościszel,o,oXegHost2stwo2,hyHYcaaraestłędna.ڂlaogOsoby,tóre2tuYRoch,zb)łyj 0{tbyQpodewnymglemobne!Ёobja؃pʈpknroskliw2,ozumbroćoo"jeaardzo/ale@mە؁mażą0m3odwrócxtP,yyakzżycroHbc.iedybaHobliXj,zeko؏`znwszenrڀAwesora@bezgsz6(@odsyAńdni iierow.׃ܒ93wp,plؐɀaA߉b1Użq8hTϕ͓CabQaw[hązkuMaՏ|kT L.ЖerɄoY3˞+j8li:aportreOryginu,ْ0o ŹPit^灀Sam(M/A!wTj)0񒇎Nim)o0q#lF(robiqeraz>A؂o3zrdhpam„kraiTjcy”twygn(hwHljłez.uxӌatp.ͳr ș(wrcȃ .do0on`ś)um(ăus wówczriuwzyxwR;dczuw:Bóg͊tXUDK/3aXt`jЈɶczpk'x-onz1Ɍ2!((iۑ9echśt8(jpmalent)soemjHousmana /9(Hy416 m yznepresjИm0pys`ekHdaqzbytkm#z0ąćysch[7a9Q_>hCВڄɞ?ytaiH"rIpXada:ŁYP/У1n肸)s[ ]߄CaritHTXw{בੲnawe:e8"unś0lhXilـpżyrT7777777>It0zakońmżkęhohałaby[8cunktu.hmj|.d@Ikosz`a2śjjбȓ̟0@ps,.ãmwyobȼk2(pPh@g`ЉeństweXXlegaۧke:kaؘ&wyżYqyu[tristot@ągnęli.ʱoH8ڃNzilTwn8=bwie2żyli. jeśliiięoylkoydało,zyeżestalszymłudzeniem, żeamoawetrojprawiJichwilahwstkegoragnąłem –ak,dspokój}pozbycمlękuwyglądaak(łamaneabawkiwdwiaty?o.;laieluPselk@przakryają<ъmnhyrazić"ksztt@jpaści,tórxpowinpełn0zaЉśćooga.ԋ8warczAle)ju-c.ʄӁiemyhddЂobecnci”,Pjj(_,xcoXardzio8aHpoczuj*ltocy(bluxjaaktyłyszzżadniszumu,xbc`ekyiyatlustrodohmwa0lbhkt)eciąrn`calndmiotom,o8uwreńtyku.dawsobUę\y,zna@‚*głębo8uśpio[pxwebYmznwróć˔`lep(ch.

G@2"1em"8ign="jify@susmall1/b/GeorgeacDonald (1824-1905):szkocpopisXpoeta.ׅׅׅׅׅׅׄ">2ׁׅ/Dpseougem(ur. 6ۅLszwajc.ierownikCentreŭpéenQCultureGene3/Rrt…ng12-1889 wybitnXIng.س`iris 4/ Charles˅sley97l),olenQsocjzmuP`jgo׆׆׆׆׆ׅ5׆ׁ/ov yatmoH39팦">6/SonetXXIX,*kładaKaY">7/irhilipX(5558$aelżaoli9ołrzx8/Williamordsworth77050ϐˌdstaH`omantycznɿ@kiswxiewcarody7777777977/amuxTaylorXlerid0Y34_aHkryekursȇ|GwwwwwwO07%ilBWhit*2793+duch(y腗gPćapncatern[01x768)ᓯesHym(Dw@ra@ze//////*//ickwivelmarki8ۆ'ensaMagazynsobliwo</sup>owieśćisarzang.amuelautlera (1835-1902) – Theayflllesh">./peight="2pt"idth0em"lign="justifyHZsmall16ǁ7aneen77817),ciok,oskonalerliPstaciobietggggggg7a7gg7dBernardosanquety48-11923filozof,ykładowcaxfordzHit.ndrewsW87emat.ennys09 92 wydanyroku 1851ooooooo?i9oo7lChar(ambV34esei(krytykB_______/">20__7\Danthieri:7G3PkomediaWS,ǂNieboׁp1ń, 103rze.rębPcza. (Przyp.łum.)w17FowulfpHrothgar*bohatertaro(ielskiego0iu (VIII.r.)`Wc'߈????????2??731<7ohnunyan – ?9Wędrówkaielgrzymaxiȁ(RPiim’srogressG),rzekładózefawera,tr. 306.arszawa 1961. (Pp.łum.)fpeight="2pt"idthXem"lign="justifypNj27Williamunbar (ok. 1460jj520)rnajwiększyoetazkocki d0rnsem,8zanyworemakubaVp3And`jiotskiego.Ox37|ׄׄׄׄׄׄׄׄׄ׃4ׁׄ7Charless (1886-1945littng.,iafenryVII,oches9,utornanejxwieściAllollPve{7777777157774Sirhomasne8605-1682??lekarz,akohudexdużoPwałpXynenciexwtwórczowHzi ąndyxualnć, śmiryśliggggggg7a6gg7nishe553biskupLyjal͞araz0ztdamu.ӈ1naer`zxc(op,dyżchcw1Pkel9oII؄|(kanonizwokup3577}ost8komediiӣspira:gcpspAobaoo87Benjaminon@(1767-183pisranc.poyXZwolennikblizmustytucyjnhPazasaeoabypwyg iu???????99??7Hri34 96' <8laHk,ocjijny.XleżJorupr(faeh,sppracze-Jone(`Rossettim׈׈׈׈׈׈ׇ40׈ׁ7ԏ5c8`la2aro`I049)9Yo mo߅߅߅߅߅߅߄1߅߁7RicdovelacB18`58Rzryczny%27OlivElton61-194edagog`hoظuryυυυυυυτ3υρ7̾Carlylez9(881ide+kezżetiaesziełwybitnychdnPek;M0x873filozof,ogiepomڄ3ߦuosarcz47LadyuHnrɕhZłeIVXVjȄzensanł9szesnxgach???????95??7
<À/br>
NMxody>€INDX TAGX 08 IDXTINDX, 00 퀀01 02Ϛ03+k04E05\X06 4-07bF08(WπIDXTFrontispieceSpis treściRozdział I. PrzedmowaRozdział II. Upodobania i zamiłowania do świata materialnegoRozdział III. PrzywiązanieRozdział IV. PrzyjaźńRozdział V. ErosRozdział VI. CaritasPrzypisyJFIFHHC   C  t" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?FN>v].q^\b6]KP/ ʖ\5O/;wL3Q\׺6hO_wzU4?qhn % nc<aZtPQjK-w>Q+5/+L\㝤}=z_:5:6h$TpA,!}kd/Xկ/Ᾱ[IH~YRǩۊgM/o:9vf򁎜։Iɯ]槡|UO|G B[>?sld|ΫZu\L6:_$~ol5_k l.lK?M3Al{#mb?Ӹϱ. ˤn]FEnX He(g9+m>]? {z<䙖X܇errK:cޝxPȖ4nxŗrO h'!csp1xy|E5?]c4{rap/-cdX{TessAҵkuxoG Cphwv+r= +ҵEغռK)aG\s7_1|?cqn#LkwLfڮQyzӒsDV(G$4qHP:uo h+X!>j3\n1:;qQRqҏ4$]O ;ֵMW:^XI4C@W?79#Hּqv:yHɥ0G!I?/?6_(x -k,n*NH~T~/xū/5=7~An h3սkZ-nndK,s2!稌 ֗3N]NյX .IGg; 2Z1uxvYk*4{5'ZnvHJU95?_iZ SaHW*S[MN0y=O95Kok 5/ *K5Hn > ;xSV{k7C2vw,#%I%r}^rUm9M q`zҤv sϼ,d|t#9?_i3Y :v<ʕq`黨CC<}y IyH?Z(Y7u$tLnFbtvX6ӧ-#F>ԑc_,}|r܈:6I&_~ޙ9֞Sip XGny# 6zEB I ߽4%MSsi, ɐ6V+U,c^ydʪP+N"i6f>_Pqpu\.x'ZD}qR6V٣;~b8'n .zÊdq>0H3?$E<17#G# ֜BǑr#e([wnB$w#lrjbvIpZbV`|HKģ#ƑJRFI"a0~Ab=?Jq芲c?ΕHR25`yF ǽ12#,$I|ҐcM9!0;~U_-/' 4Q:! 2q0}??&!Y͖d8~s抨 푔V%D(q63k clsk{Us5̊{S1'v!s֢BIAAxK]ԊQ&X:9~Y_?z#';H fQʥ@,8Ǩ@9XGOJ&;bQ׷ҁ\@c a@PN|qp q 8#3S"/uj9b wwt`1ܚqn0T ϷZd! w W*'MCQZ=ɥ;V%z3IjJ-=:y91 &Hm'J g%֮8d\gU 1p@:`g1D2ßB>4023{:Sǘ>(4EupsGIIun;)w@\o4Dt)t=ȤBPOe~v#0]^&OR @?Ҋ҂# }z*(ް'>B9HY|Cb5:y+ڗl^He<{".[|(IAIKu fzpa RIZAr8 3dpZ pjvb7f1ך|!$sp,7 GӚ{9`rzLG!8*!W?K cݥ*`c4]UeG^E+Pir4Xv6?@Xwu3±9<`)3d`99 F 81ʌmzrK0($+@"ljm8dg= x-I##Y'J C8](H1gkyFlޥoubyM2Km0I\c uOj%1}8RR7 &xҡtׯ6C7~18,9@!,>bFxj6$w y(vOOzF.68O=K OS(@2Iªc-11֝2X7Saʉ2gV.0=3y;dd=tUQ(OH@>lJ*e6C"<)zvt?k$n<vFd@Ĝ~pcstV3*.@泧R$gHvp5V_0?D#xq?Cc9um#\PA uXOWl./cS$v(I=?k^mDlP9Qۇ˥SCx+]g bi׌O\gY-062[ێ*=Pz..|g6.\ׯ#Y0~? .Fx6M㟻|oWƭb-glK'"PA@_O ^+ݘR QqzJiKJ:o6$o2+*aǯcS\۔xNqg6>]| oe4_h">^=2r=~迀_ /xK kW#v9O[m2"Y]s=H+ky#VP[UoTe#G_ |zo-P/K rN|sDhlYsv:VW|"$0h$A}{ :}QPXKarAϿ W FH=Z HVSOg3C)'L~5ÅE~QE }~_cWtXe߇Pmژ \??l35rnXk"3Ѷ[5"%b_|ք>;IfҵOOR@ʒ8b-vuxdeG.)}9=-MOCe|ţ =GmvNVuwxTϖv\}+GV灴:9Lr 1z׏_ t]+m"FigI v'+C<j"˨<9aޱ08ǵsRǜ0lsHؠnG=eP/D/Rqv#ۭU ۇ?|qF#ӧ?) I7cFs3qx ,pq'vq;@]3ڣfVCy OSPRr&>3*v!C>hޢnE٧Yhɶ#~Vm9#K##\sW āG6'Ԝ%15Ml% 񭑙1Қ:q]?DxOXx-T2==q_YKE߱O0 Dw?y[5/%-8?2I.z澋x#zhIohR$ 1L]KTG'<޽׵]?:wg#sxi?7OԶgI$7i;J_|K9a۝%E$ur |u}>1bp͜^a4}LH!)c,mV_ڪTjяtzgl&}rZ{M2hcLt_νs._ i {T<1( 1w Z|8T,2Hr98Q0vb읟VȒ2`) }:1l8j` 26s٪(Wf=iyn[*J#i s u*49Rn =y*?lXT.0+ڕHh#_Lz)mF뻧HCלFd.?^ߍf@ ?yE8ivf0KN*̎CZ,8"\zKw [=O&"7B XtfF9Oj8#ho$Ppˌ{ɀ61*{E^FH1P̸L0q[~yia^'$5O8$Bd {m^|f.hð dlc׷zwl Lqk&>C=}*q_# H ?m/G|b[#cvg=b[O_Rs? da{E~{|mԗ]I"B;9jmt>Ljc?iK`8xYhD_|fU\L\cr6luM㰆n$~(+sMo0h[NiBN;з9>lO7g%Vwv7C!/# jlDg/\{ڙ2`Њ'>k4=3'jgv)_ _Śfj\=gOzbuQdQq>>p09^%ZO`QsrT&{};>Y3WHbeSOH$([~=uj{t Z<1ɹ ?|VMit0p#=;c5?g㿇@"oy4c,=qD6-!WBa ׏J hmn~wUK3d;ʎzoţ#KúWxLH9_ +K(d21Bc<95)ܘ?e!0gBKܰ~+lvmŰ}zG.`ؘ˻RbP?$7}Cuaڑ_;)0*dz"$0 ɨb$QrA?Oo =0?*'Bc0;"zu,B92wwZ' Ȯ7c֬3sۓ0l(bk77#GEM45*6:=< QU?. }?e 4S7G >+jS#6f `h0ԊGP@n) JBdrU{G( `q=j 2:yveyϮjmYNo33h%ni>H'س- FRI}Ǡ~zWrI,Ixjm_Zi <:dX5KFm[zE' (O'6ux]B3!$sH>O|3guv>G9k/ju>Y.D[˒B~56? m.Bz܂=wHi^Sʿhcw&G2A)39;+MDž~0]4DaY;[l >8$F$cW)|'43cPǎHc N ^|O#Y5kf pCv?Z{O:"⭫FNH Fq#)x@d]V<̏¾?{hKj[~c=h{}f⟲?oJ UxqO1I֯/ذ%m<(b8?&{JA۷L?1y櫂7'<{m x]$z)a4-e;q"F뜚 p94K"r>w$¼GAOB2egUczFU[r-9;3?;KR8#6rUA>K;vspT ymnyՁ|aQbeލ*nd-o(qӱx/|[- V]JXZ `\*ɐZi>T-,,5+5HP@:\Jt/tjrǍ;|G𭤖ڔ tեRTcw`lz8O/k.o7ZT`KG)&wtfVSm qz0+$>^n3_\کY9apӷR4ڞ!/Ix&YH["19_|<0[6Q #=yP[|P]" dԥͶNl⾌~4I٤8/"RdLƲB2~}_&Ӭ;)'i i7{8d yH1^Eįi~x4;RٚyD ĸ$.[+Ӿ>|@׼;Z:'KNm`@#DZKԊǞ[h%ȡFGU~"~#]Ko# 85UUf%XAv,44?0bdr8<\>Ӽ3xSx^mڀd_O,s ӱҫbe>xS~3Ҿ>m-"\I*n= M/4zx}rA Ne (?ǜJ_6a]kJ<ě8#9C^E/2 Hgfݼ% FG8j.HOg/0ލz"0 }JxxwI77Q5pT@Abg8!4oVZU_EubC"ȸ8y}㿉G_ _Ԧ+;u #cjoH4#O;m'YRDE(Vb1$Ź|?^>R-#;Op.nqmuچT58i>*/72\A_x ;W$ZG=M nھ'YC-τ파p w;\_|Ex:fio^C潁H#3ihΊ3[ ?E!UeǃGʥx'e#փrfFNO?-W!CvY B?($$r}Z ,K0ÓsZo\=""͍8=NFd(jGeXǥWCi +lt>BW^3#J$N V\d'8'zU~|6jatCI߈D~+Hۤ )ز)?1Đٶ?ƫ.gK Ṡ_iW>zUυG[h׶&2NLErK<:`-R${d| v0Q?|Zytn;Dv@?{ץotX<mО㍄z 6*ZhQLe}#7Ѽ٣HwmV xkܿh{}A~]<@0CmG╽m #Ǹ҃ L1Yk 6<;ߊ?O.+4ۗOGC]5d#Q~Bj)wŻBxMfp:rON}9~{>H77DT)ِ{yXlS!0@ӏBr+r5 ~b F}O\ꭴi Bc?OR7ztT08fa97rON}Xc#9p@XYI Fy 0sR+0`Pd'8#`dk9>]F\J2G^}hg]k@dR|tS)=SJ|Y?W{֯: yGN{-JGPόg2G֌n z6 rZT/ ߽}]!ZGU1&ue.}kJ,);qk`,/9xKFQ϶q־5+ߋ~Uwsi2sW;wAId?yF~txMM2l$;Q_>+*_Ѫ2(}(9niG㿃 L(/*o-t_( SyiGlL?q37ozZ(m(]4ɮ‹M[Qch"f}=ݖC9f[YڄhV(gT`ҿ<c㥒CAhs_/QϘI=}~iTu28k<_ở xW畼6_c^~,dƞ#28Ek;TYFCߒ:U%0lO{U$P=>2*mrw}T*>lơ+yɤOB?RO18QE;’sIxTΟOE[("*8z:Ա9YMS';T:n,J܌c_N_fp@h 1A ܣ+R>*1 䃕'>{|;FZ"@9jd{dW^dL7y_yIV^q3=+Oڑ%?PchSWi/?>7e㧄Jy#i%?H>j$0V[qd|=^5? 1.Q #sk>I> ]C>Y ~c(&L#f }x'(=M}gw> s gOZ٥eRtʌ?z'EX|;(@_:dt_T~ڌZgoyx١I˺'Q5X%wwP搢lxSkhprwΖzGy!n!Y#?xglx;@XHA9zUbZv*ny"hӓ c?hφo[M_P}ͱX>r5?[:YФ ,OB1_W&j{/.'Gi3;l#bohXG߈mq^6FSFFoOm 4W n_6x\>o'ߪ[66p@sϱՋk"(c 'B@;ϮpE~X, WҤ1>Ƹu@rc#5fɱ>r9 ZyʱI#1<A}ćG5*Hv9#}]ٔ(Zzx+ona:;!RerX uwޕ "lG?TZ&S=zҊ黚n"L`R#zG^;6lUs'R!ܑ[!X. wUº[:a!u&OўgGУ~ۣ,p}=+B YH-ug2OSjc5jPgg r>a$SK3Ĺv rqJc-42|-mn!33]O_:eb֨b#q(]}8~U晽|]:!%}? ~Ϛ`DŽ'[^vptn:cב_P}{qa2xNO糖فz?>|EW|E[V(n5s6pOJάg7d93.Kz 'zV}:_6`RIUL* gcz&x*K&b0 t'HM_F>t3sJүI#ߏ ῎xCdRz;#k?kIj oh?.~~6?5+U9R}H?z?e[6QT N͊%Q򀾀q)22/x' '|;mcW#0#L!E*c~Ş9X=e~ףNZ5^Lpۇ_D^imm&#mLJ?~Gu+pNU#&y^:4r{hSѽcV^G.̻Fʁߐwȯ& w˿sg$r !<N>Ӿ_]~7[7JH/I# 4i?o,<'xٛO[ҭ7v#Yw53ȅV[0t|NqǾS4'9snϒO'y+G(qܧGiKA#mq\_^45 7 i$I$H\ +FIlaE%Y& Hl<ރրXٸnN: I'&@BTsq#D0X?t{b'68ҢD ͅoJ{#rP?ޢB63?`>;2x9mOP3)cǏR ! rTeG!.S'T`Uu( w8)=ÂKcT h *|#gJ)6UVAJNq8;ҁɌܽᇉNݹ=:Z|T|s <~Tq)PGS1Dg\ZL $)fc9-L[ B?qM AOv!*0yJYT 緯>D#q8.qJK/̀<CNA?2Dg<9|$ ~%qP͵\!U;=X)$?F;GN+7|s@ɼI;b#lAQ|c?Ҽ/$3U mcw~TWSHgQU'O=L0zT:k*XFtL*ܶ3.b$唯U]0%:c'5F[u2 qZJTܡrz/Sbpon8bH N8Wq; I1mIPs#ߥsl#>e*䝄8 imwc(LA[$F0:iQW1f>bzr;R%UYA;:UF| + 9fՂ|h"/dZTe(JچRȿ4ey~v*֪K6QO\6&$qJym0 Mș_A5cጔ*y 8tیcnO_L\wFF2Fl+y(&>wj"2IǭI+8Z6قӡ8)7)NTF$gH YDg;` {ܪ-봁Qʪ=>j ʪ9<t4˴$ɟUp3`8֞L{IA =*i y,CK* qMi"\@(8H~r껁RIx?!y*$t# "896+a8x桚/?9VN H:; $g[}1 HJ$QJ6sL@"CnT""IJ'r @?Ρ0 ,9>Zz0gU-}mٞ9'pO]!{u] ?*d` ,.Q-~,uszr'ґcw8=` c(r?X'ãC)H?^k1Gb]b !_E%ܞ?Ub G?Ƿ44Y@NI 2 aY$8°SJ#c!V1ڼ7 %PQzθ{/tƗM$̒5`K*:]d)O$?K(V3=AZ𳎵_[xI.ne1$661r#=5حQ %?8#@'-ؠnqKkyhvg?{MIC?eMnWpϠHǍC+(T&F-Ҡp;nϖ`0$dsTTcS2Ni΋6n=>>Q~a88 )@vbV<0Mx?֑˵6W|ױ?Jss\3# F3Aǿ9p-4E 99'NP߼`ך.d*OBקdIfx:t3*[Gm?ݫ!rS?F wQ<ӧ4n 8>*O:6ZBø#?z,yݴmAi|㜱~}4- JsRnwIץ +Je ݜçU*f 88N?ZTҀ+1#o*;@?#pRpv*_#,\om\A.T?@ f|#dg[c6 _99Ҧ1*3~LX *x?2&)yqL$1S;{K0 l?^"ƹUf|O?Ё2H d_V,ÏZd'9?RH] <Pûw {O~1[O$۝j0PKGt9QO((]Qbģ8S'ڜYӧE[}"[l6͏_zї^Y`Gdx9]F8kg\,oyjʅ8nEG|;O#ȋ̕A;'&(fJFIFHHC   C  E !1A"Qaq2#B$3CRr %(Sbc0!1AQaq"#4$23R ?{kFRa;mj^P*$ ,-NG^Dq'r Ӑn((i$_ުξYcxCd$$#46zQ@=ļx%IޞLFa\Wxѣب_-$8 GTl)3ځVgF(7Qa쎶E- Pul(٫HLDqTj ZC_gnT``A➕Mɍ~ܱsM.r-ϩS2 I@ sexk}10ziY.e`zN i2їEi&ة :hm^IQr o}i̤ۯIkܪ vP1YOe<}sroJTRz#Tw_q3UknpmC)P>&V9owCbӎMo.1bX. h>E:laBw V_%ⰌŖs^467 Zؼl+S%St=|y>.[ږN峹9nE[n-JJ4Z$zVs3wgegv.]mBu0 \᜛ f\'>f; Y/64yW05l"I|;ŌwQ`wxO?vۖ[:ש(HY yܜyMLf;k;TX_ Z4Jr>A^~<c2ɍ0)>҉Zҭ`@*RLM= ˅zHpgElVD- )&L` 42;.7oX1 &v?KNan=U!Y}x@a0ktΟ,w?:䓻\R%`$I5$aZV$vjJ܀ Tc<5P xM4 Rd|sA\l 9B R\`=@1EE@#c@&N'Tb1= / WPq8#ҙH3mArjK֎ H-_-$ N$RTl$$l7rb+VTvUBbѤSIL%DpLF$>Jf R7 ͉$hI:H$j(ڽeZ$phQ-- @ X(}K AIP<)oHPO;_q%;F#ڂ &94DT*RFHP4iH%"5F^ꍅĐvoX*kPL؞kM;DU@|(#menKwyx#Z'IE5#un{H mmlBV2t%H+I>4H"bv@s!Bc R:cשҦ Z?R1ZJ;( :[8ĩ%ӰH I <Ɯ ȥL2PՄi|B?Mҹˡ) _rt&*4vzn\G!'LIOX LlHh{~- ]r–<6VjϹeJ@1s֦$*`6S5gPi'8TL#>iկȧe3}Jv })y36JT 6cHY 1ޖ5ՔTwު= TӿV_TN~(w,)$7#nS WVVk$#\JTWÎ3mWR|SYe+ˋ2l͓o)֤Rtu@M7<}?GP/ |J3sڞqckݮ黎g 7mmzŞRT@׶@_r}v~.s㙣M.;=x$OhږՍsnac-&7˗)!HBF5m4h6xzga3`N?8^!b)7u6Z@\'cڔ=XK"嫼Ʌt7;{ưlͪ_I&^~p>cX^u͹onj2Z[8[&^]30 zm5p-1mZX 6JlAPj4ǏԽW/6yxv\ܪ8mo̵BԤ_4WŞc֬mEL%źJP-@Ҏ]kI S)LH~hQH RH"*!q7S)LzVl6+c ٴW7KۂJm|$j@mީ9xpP R7&MS鳿WDu!fvO!˯;3c:]AVHiq4nڂ<%\P0_|K>)qbƁ-*^\ۃ48\]M׃L-8{YaC(F/Ec[U^11鍼os嶽3ts @v>^f !ѳlIޅ48{|'WbK}=O); C(N=Lnyd^boՈa!TRgՏҍ3՞X:غsppk ԰}26aײ-Dpo|,rozu jډR0{mAIL`J}o`4OZv'⹽ח.gH[Bm)RGޞMsLx<8zrU~Um\F]xຳ|)Éҡ4=?{+/w@xn:\[޷w H{'w[:M90^ڔTKT mDG_wˋX'zLD`(:R]I$M q@3ST+!'s~VYIcSnpkp~ՆJM i zќت}|Vn(^+Nݖ{}?-Yél)[ )|st̽ׄx"s3 ; K)?TG%?:=8|a9L6Z\>LzL}Nx:bҏH%joľߕ&|y;aB­R˫I€nE?ȹ-15PZQְ1Ysk/Ĵ Λʽc?Yjp| +TKS| 6/z_f-ɼk SIu(i+j\ikqORCkXA]a(y dpRAwi28q=Xݾ|q5᥂pLԄ$,% #߾lo* ݸaZZ 9$pKrO՗TЋ,.n sXUwI@$/Bz=_GE˪pǻ`ɝ.QBm8^jWJj4%iRBGKv\OR̺mבp암m~-.S&ҟIމ]\?{:St3 9R9y|}SVґ0=|;|neCʯa mKz.z%l6IWɱ̷Sˆ;ʝ?AM,K~˿ֈY6䫏? uQM!IS*Ll8mGz][xi 3?e/Gؚzs~^Lo)f~.^<(e!uJ} sޕއ&3}u u&XwoCgIIJ}^l&S~= EX<'ZZ`PHʛ_iisoo+uaᯤBKj<%ft}??s.PF'.bkl & Z Ї PS =s翫p5]6vBi]y>&(nsR;yBO`Aa@J"[]gk^_⌤*"E`'ri/s_ n> RԐ T/N{_kCO{9kj|UMIJ]=V7l$`m'K| F bf?Oڜc}Y=Ég QzM۲5. % {WQ7ȞELjgnp\%1' )(r fu57ە/PUJR`qBz2o߭KlRm2Rh1}WU6\}>*Y ㌤h0wZTTi?!B)s]tY^Hc AlHRR߻zd{api;jIrko,6P#h|7ʃJLsG6G&@]UISEPTFu!:{4-T4(I#}CnRgxADBj=?==S:`J.$=5O{.ߦYѕx$(c rt4⍴JԽ61 Iۦxe,!?VByP:˖OCW]Ymҥ^MEW_W.xIS]bF҄|/իMҿo:R:L:-}/#%Yi*p[$ O$H/3s\==+ۺijQ ]BT{ɏ&s''0.fm^voڥlBޡ30R4WI9sW+tk,X)kJ:WЖ C}Z\#GR Hʘ5A4Ujhl6H5'vɎnI1WΣ,[$/cQ 7WllXBP$';UIng̪xc6-uq|ӗtJIF=ypnB{@fGK8CR.Zʠf7O7SŗMw:\z{2ÓiVZp u@>Q>qzem*2epLmZ[@I~-ďc<^˙#b(fͤbo8ZѾ)T9pl.I+WL[y J|wkIN)*hgQ9x~WMA1.˘3!bl-4R+TOD'a14cLJFn)zAF&թnͦlx]|HSgφ9rLoyq𿏣9u8{"2Nus`j+KT@J>bo>^}6՞N[`xvؽ]]X:v hK`( ~>ޕgÆ8zK1׫<q^vДd%CI͞7+)$o4>~K+5KBCES:w!r =-> xPխuY-+Hk.|hA°Iwnuql"`O1r6}R@ vNyWY$zfFR pT 8 {h))2VyjP6omlDQ"

 endC. S. Lewisl3calibre (0.9.33) [http://calibre-ebook.com]Cztery miłościh9780060652883iReligioniEthicsiTheologyiApologeticsiChristianityq,3a67001e-b803-4a17-aa8c-0882f64909cdp4calibre:3a67001e-b803-4a17-aa8c-0882f64909cd EBOKj!2001-03-06T08:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m} Cztery miłości C..ewis:zteryiłościClivetap0C1"2OLb[3div[3_>Tłum.ariaańkowiczowa./ˎUGI6`7OChadlsh߁/p(więcamggggggggggggggggggggggggggoggggT14ooooooolwϤMϤoBoaszeczucnieabijająniginąy4JohnonneSpisre''''''''''''''$2RHM'''%h3O5"h3!popen/p>RozdziaI.rzedmowa @html@a遀ch01"߀`nameł?96">Rozdział.rzedmowa3Ip3open">Świętyanówi: „Bógestiłością”.iezaczynemisaćęs8żkę,yśl, że@waeytycząardzorostdrog@pz؂zagadnienia.ą`będgpowzieć,żiemskieWxhugujwgóle0nazw8oyle,@iupodab o͂,tór؉.st cdszystkimóżnicdzyco*-dar@??>potXbą.pobudzcazaiekaApracy,lan(szdnwelubezpieczQo@(brobytuTego XGniPzobц(1liю1,o`ódmHx􌁎y9ykładu;wejXugi@(uczuc1Cchastraszoneubamot`ckxamioma.Zdao)cQmątpliwrach+oejsz*S jożaowp.jcajozymiIposiada,y @dz0uXeb8świaofiarowueふwn(ób(wo@)akفu5A-onc툐y`yg1(amy`gPnኄća?urakzbapa,ɖ)zdhPlatq%ubóstwJdornPodbiآX;do@wistQry.ҜЌȝ nnGdochpIkc dkrywA)"JSinny0lx`fiz`,owhintelektualډ\ ch,i`cokol:pozn`hoćbqwetik6Mizar@4jakiś twiupanegiryk`r)aju@zdyskrt@`T.קhchc,wywweteraz.ΝXlʼn}Icxwmٔuɓgocragҫَ`,an[dopkanA=b(wzphmmacDldem1
)يyꝈǕС/śJwgóX)GCxog`juodm෹Hyנydn@ixr(rozumkwe@Hes nekońQza główkɝhҀƒkazaskomxansą1]9PdksztcቘKjęh,włąd쌉؊~BOZq0Homyla)wodnikpomim@Ypy`zuicjd𫁲(nizynkpQRQizasm,cB.atidźlehjyRbyxignorantadawajYxwomwol`9Pleżodf1zjiAtórxuswg)`0qon„w@$”goizm W
Dp"wątȏ alS,HxpumpulsesHpchYnde ҝądXQ!e Rwętn qwqHżycxHLickdl`szukanoعochyXniЈa(roh!stwa x.ÈPٗ𜠥inajrzaB *Q1@o>0erePTagstʯ Ոięojawićowody,latórychależyąahamowa`lubyrzecięej;(dnakieodczuwaPgólistwyk`ozhchłodnegogoizmu.oważstotApotxbujempPirugi („dob#by(czwiek(amemu”),cHśliaaنstępHnaszświadomościakoiść-–nnympъ`$hołdۄudzeniu, żeR
؇ymśymtoyymptomuchRtЅr(apetytumelekarza,o`dznaprawdh^po nia.

Podo`doxczb@j(go.ˀxdyQjng)Cnajzdrśmiȗy@ećCH`hąpolegYdrzuП9ynnikU(Boꪙmhi Nhl
xkajnimnӄppXa.w螡 Spxbujuxc>anali.yobraź!+idzyrwiodącgC^stoszW łuddochoȂozturomkaln@q؇8jd(pr liniiardzo,y(hlXhnZsprzwamipwa`ѕealp( mozejQusobkdo a[@jaśmil.odczasdétour
l0oę̙9yӉ:aodd0niшwsq0wH Qsielqdą3tylЃgkgornionpęp(ʐkąpierbwJvPBóg1ęśliwqchmocڀjwdzt rhcludzkimjawiaj՚i8olnpr(umysaxbi)sQOȣwtwemmq;niktjypuфhiiada@da(koląhzmścŻaden8dzajctw֠tȄk lpgo/-K/.Nъ?7 ćmq@ƞy}k9c!ԂsamoG,KǍ,minX"ot{R, m(h@wmont9 @8N,Н葱tu_JjuY .ӈp(Idn@–Ozera*iuOksz(y1n`0zHe9azXkszań׀r1XprԔłxHtek,og potkYrapskę_Xi3naIrh`zmaiɠXóbhraz9X snɄ(ółani8wetgodX̂ ΃yi(i`qыsiw?/h0diaportretuQL2on0zeZm zoЊHolivxyPi8IcP,0@ominItpoeppis舀e00ad؏Ӷˁ9e(domod䉺@twchHnaturHdu1Еy Zw8l8Q:MwzorJezusRtylȮaalwariT8arszt,wędruy8r؋iȆ4ot:tX1napaawrkliw1xb!grubhxPpoХ؃mugAHry.mzchwiPkoj9tn HążkłócX.ԞiśBtcؙm0MryP idȌᨋjnpleczowÃ3(g2m3wIunkaludzkich.

Mu00Hy,la uzazcz؄hz8Ȁpodzajamił`cSPwaęJana ,,Bógestiłością”tanowyługooimmyśleakąśrzeciwwagęedzeniaspółczesneautora (Dçaeougemont2), że „ćjeyxd em,hwilądy73bogiem,oczyheżnaformu waxwastępujący(ób: ,,Żesi.agyd1miKniezbędnymabezpiem.eHlizignorujemy,awdaCBógwt,ed1yPlaanacdwrotne:ǂBj.

Sądzękażdxktoałen matrozumie1s' Xi.˂axemsk^ww(kulmiyjkwichcexobawooskiytetujss0rz`ako8sama.ówihЇnal(ili zfiarami,modcktodda,PBIgnzwszelnngЁinsynuЌ@(nz؂@pełnionyPz7tH@0legalnwetbny.׌yayscGeyc逷jXzmogwwłaś #@ 4 2A wz`dz뇩єX`o.ɘaźńho"odn,򎨄pż.΄i؄zatmywŞ*gadu,żnychȁah0tk؂mPęstoPNHkrl !P1wiat`luź`rX؉ҋwczas"IjdCXP0HdXlM,ێv–hnaЍ!i@dQq0steibzl0eȐ*Wejwyrxjp8i}ejr˜:ʛpcڞ`tnmYRemm Coiz]lekkoҀx zପha.“onogowc[maitG";yudz!swoayajuczu08cziee08, drap buQKyIupxktaˈpobuckurakt"w0lalk (watAφ()st9ؽsoństwoliwH,X`d'epΕXk`któ nahX`dYw!alda1A>߮/*p a`h @orstrynHœar@szk(po.Њ?y҅awJ1!@dlejkiłąA:pch1lnqśwONRONI!Yp}OiroѫђBbosk3ótxJ‰Cdpozorҙ`s𹸁nՒCiiȒzityamMpoR0Htuekt-daxmjcechyXQchõgr`cpqwerphojذЊjjBɄsak@cm@,t;ą.ɿѭh,nergi 8rpotbaHraI` ukochjh(`mst`i臩0pЗ9yciRozumYt4ękp`Zyd!mocRio.̓ N19ei@0!; \,bliscy0һO#\yؕwoJI+wyr/z`pPw ٖmЛ1nAczqz0z@mowolnymolesnymbliżeniemięooga,tóreusxyćaszwła(chow żadwypadkuieozbawiopomocy)adaI.ednakdobieństwost(śsphałyIlategoopmymyłkowziąć_ZzaXsać.́bdarzeudzkmiłXcibezgrcz od,aawinniśptylku.ówczastają{b`mi;demonniszcz,Ѓżamee(.8rodzoniċzwolonox(`RrTЁzj`alc@gazywaloge,kompliaiormnx.

Nꄾ-potbyr ewymagce9dążą,Ȉ}.ΐ gnaż8,dy(z?9)*s te`sA‡|T~Wynika4X4_ҏłą` ych,oxwochwalczielb#@|߁ېQ„odbrązQ”PcuroXHjP@Нw0zykiPxHiteraturyIXkBrong3,˃sley290MD`14Patmore292TP`35rm9takuYؕzakxuśc;2e9opis(ciwzwykЂ0IkXxɩdom3yywa`reakcjI temxOi):8)łiojcgz0A,īzdu0senp(zmWy:Bo zawI0rzQπpokazYakoh,ȰkwyrañGPUZPsłuУԌhądrzIYɂوpup lbxm0s@ajwppwznosQipa.҄liXmumieoЇ]X(cf8.Æeiemizatyl!pogZrozsypH0p`i`oˆst.̭yspIxmraOjjLt8ہTo wedwypadku(Pcrug)szkqzniu; 00Aʅhᝡ ؏(Ydrwpw RozPIxzHwzȒrial Wkszllącmoj(qby9cizAar@aɫed0:yKm٣hiomk:zyzczyc{zykg@pwiasowniki2lubP1(like
)п߁5߁ovۆfrancucen6arsdlRaob ć8unnaPspotPhsamojsk c\ustępujeoh0baręspółcnpoYj@9欩Li؍0xcyhoćby̪PedanIobnuż(`ełowa „kocham”ówiącedzeniu,porcie,awodzie.oaprawdęstniejeakieśo)zaiędzywykłymubiemzecaXsząXłoścoH`.ohważ Pnajwyższejniqwznosixpiera,usima`naćddstaw,brostegoaktpże8Jmy,skoroć”zna8czuwz`oduzyjemnhć_ąćci.

Ju`dawnoemu0krytoӂoż@xl؉dwaaje:tktórby8byWQami,dichBpo ahag,`WSamy8wo`tbuj#ustępuP@ adwȄhkody.Ԕ#dy;jestonymnawetpkaombardzoym.l`o8obYniktśHЇnalXHeypzklankHhybaprozkazuekarPlagapiu:Pej drugaaCęchppadkohiwana:PpapoXłnPgrdgXzkyaran(ace.ڡm nicmraqbyliśupełzadl,񆷏hsDdP0ڠm؃Bza8g (datdareCytuŢry焘i s+Pow 9wj nóstworóż8.ʫ8n Spragnionyziek,tóry,nIypubekody,ożeDeć:IB!akich
ić!)TrH żPlkoholiWw@yl jednH0.ÆJchącyd@s@naerubokrzędy@oszkB!h@jBiudIQAjest tenachZnawca؇erw`maue)yӃrwXwinaToBwłinGwLgr;Ր skmy[ ordaًosobyupwausgGGGǃOOOIńEJaobtuWUpaźjgo.ӣ1pirkreśZPpokoj(eXizucТqżądz0ch:div7C6quote"D733">Wstt@sHqjem,6 Zunktuidzeniaauk8gobaodzajerzyjemnościąezątpiuzależnioned8sz*rganizmu.lGB-potrzebyłoszdoni wojej˃ӀtylkdudH1ciałPXstanu,akimięnHhwilowonajdujioza_cixiposiadajlscbinteresuwe.Ԇbiekty,tóre-źródłemupodЊwzbwirracjonal(lubpoczuciyy Pwag؁Xhwapowinniśmylimielować. „Gxchbyczęs ewisHbordeaux”ówikspertnJakanoBiko0g0u@qzwBenpach?Upytamy.ΓIdygd1cp nwXos u_eb9eę؂izarXsAniXnymwpragzszlCstudnapi2wodyWNVSPóh__Q!hpe!zychihgwyȖIcX`msnGCPterugpayiaЁkPanƃvѓHkonykr`od!apholikszklankdżinIć՘m7trwaHujż=!ɍ١oKw8st؃bwz顬est˜٪))jo.am7,amanny,mierającemu żołnzowi.leieegoodzajuezinteresowność킀azayśl+ochsw)bliźgoawet@jniższymtadiumrzyjem!ci-upodobańotemmęakoraȆHXe8ejcenażdpiękna,kwi,zч1możemynajzwamiłBdanobiektu akreYTNjÃaY.ołaś*czuc@powstmoby@@wxadnisz0niaenlu,gdybyotnim'@Yz@i耘dziH,eaYumrze;n0e8ieHietkntychr ów,tórni:z8cȕiroIqogródub`Xłubinędnadalsȅy.ΗIylkoi@tezeX,jxr` !ٚ2󏡈chwilBosPerogatywz(„ba`o0”.

<QUgc7">Iu sz asP8HnaÚwwyeznosiip,pc`.ykaz@hjednpewnukjyfikacji$-i-daruej߁skdnik!Xtamiܖzahb ؏ekrqt׍yЪ`waga (mhXd)<(˟sˑʀiś@gagH aRXi˖"rmj8ϣlihkox–iwHstRhðʘeluo`eniukAthadmir0ą,mężXzkulbohaA"Bppȟ0ulOMVONMkćaqgs3Hubóa8pay;u،(ż0a̦rdlagh&i:IDkiôijQwojej)͆džmHڦmogбQjp(dH@ otoswygodaakiBliwe_zyglą0"w8Pl2 teu`UZr)(ągaln1odPckptabnę*@٤ti,ejćQżotkIR0Zabij0epwa9ocekre8Xcڑ alɩ?7i0zyYzyho ępuH`lejnożaden pczƋ sam,``chemiczp@stpу0jIzilkekund5 aᐫгweЉY%hdtkuߍ1ߍNakszp61!ogmusIzwIXecjIPOL2ONDȉ*zwp0dnglik@RosjanpȈeVProduXmymX`mamuxq(~$҅b_Hkwa @yfi(aȹ@C72ianHOw8[dx:䀘wkt`zPrXtA؆Xm ZQPinddu@i1aju@w.zxUұyIzk0W@!ęgaaenntuzjazmupkkazuokropt`肈Cنzamhci-eghy.ukQi1w(舀oɄpejzuWordsworth8x(,ergspotępia. Prowadzioowiemo „porównywaniaednychalowniczikrajobrazHdrugich”,,cacksię”ikłymióżXa`Xbarwrocjip.dyzłkddajeejytycznXiysminacyjałalności,apo,ymykauto,oaprawdjestae,nastrogonórokuRduszadamiejscow.ωpwiaeordswortYłЅ ć.lategoślikochazyrownposóbon,arzejzyst(na śm trzuzczrszt(szodHtka.

WQyuój2lOMiśyyhcąakjpełnPch@0će am że|wyrȀhєXdzeYX2kiu.zucającdw舀gactwwękharmope0wss`lu)cen@żnur,P`ot,0rz`iizjonerspępn.awetr8terP ce(wzb@!haźw.ʍ/Ɂyźnt8swxercajęywstkaspecyfЄwk du,P.Ð남onąćhi؍ką.e)cby,2l YwnhbiosYuIX,8ڂzpłXspotibznodbrązXaczom,؏QgpstPn mat8ma(:H etpPqfilozofhseudoi!zyȂAmʃzXXdpk`tiqمw8ąҢڝ(91by2(9 odczuy0tylxrad$ayólieQunauxior(Pjnatchniuxce(@/-6/.Aхf,2iaîzaju&kt ob葸oibHbezlitosQrliza8.ądzę#z/+ケsto.˴IfiiBHkrw;SimЎaIu…xeY8ódqrutp]z)h Aydu7JeweźXm(obmHrzXqxkXP uu؜ἀnliśCzy)mwyrIqndecja r;wS!w଑twJzaXgrunIYr 8amc Az9ƒonkouleg"ojomduc) zT*w`qek,D yk1ioiёesoچtxc`xkрrozp.óbzmiPomYgؗusi`c`tym8bii0Pa!ө8!էHɿػynyjianam튨F08t,cłę2inpretowai8baDaȐteologihpakhy~(mmzam)dwAncsam9shbDX;@ wwйb^Ȥ[aPwsۃPjikonograPmowobXmmy8czqEzu˩h ejegaęży춨usęp,WiżądzcwHxa`czpisaręϘ4gin9j (ejod)h҄@X`kozbytizić)i8큸dȊًzp9ْȍԎbynajmo1riumetaforieńꨡoeBeȄb9Ʌwypeł`”bl,mi؆.dyb wyvwieluudziaiędzyimi,0eotrafiłobapełnićreściąłów,tórychusimyżywać,yznającszwiarę.rzyrodaRnauczył0zigdysthniaogaegohwałskończomajestatu.o􀚄pemojśćnnymirmi.lPnadpanaczeowu „”dopraw8dotąd:wiempkiejQ0dzie mógłbym-azukx.9Bojaźń”żaJ@opodobdlzawszeylko8jpr0tywjswysPekHchowaostrnoy,dyqbhx!irozpadlin turn2(ycia.ǂAzbuhw@ewnokylojtęsknot,Blka&aʀośHzHmIÉąKR㉽.

Fakżerzjn(Џtenposób؋qk@Tu1wcXQ2woduolństwo(C8du0w@dmbó,gفɞxpuszlr@ż1ługi2s credo.הmęk:xzilozofxsu8adzjawiy,ڂ ׂx'rdza`eolYzr(et8zytez (alb8я5ₐze0tudwagę);hmaHjedna@Pumie1Hą%A'I,Pȑho e ankxby@jяad o.͠9kzr Jpy8jj`pod񳨘IwIjodbitXbezpؓPiȄ8<@ ty`dx.ƞ@ðoper:dnicFlX sz :y,xf;irobHbrzuch膡'pwios@HlesʏspbujpogIipobt3aᕱwykazMzeQ;odwraca:WhXywXza z n5Q dyceؚga`{oBpdne,0wap%󛨿iesXSY0óPĉɑDj9xyź,juk@xoX/nio1poh`m.glśpobraLu.΍winn zrяA@dq!ci䁐oxsnۉ)ogDPaur˴ɌBt miast.agXр!l@t0PcK@ęb*ЋPmatwaoriszechświatЈڈu z;z)Mk BǶdétourOpuzg0Hiasa؜Ȁꊈn8coh,ȁhxPismPpęANukɌhciwQbmaxh!ҥz∁elig4AaXp0wa4! xɟJbó`luQd8eCǶooddaypw:br`Ȇo(jO~zdyscyplinxpgrPxkjuwwд1PXkogdepc h+olxyt TђК؁Pdi؋xywhɟplpmi:ól)ecP9Xk1juٳ!((d(٣@ײ()1Qy8Є fHqEndԍb!chil:lu1zbwspϓDϓΡfem:.Ýx0zdŘpchybśchercad(jym.ɪ8btaetenqhYjrbogiem –zyliemonem.[yigd1eotrzymująwoichbietnic.Ѐroda „zamiera”ercaXtych,tóPsiłRżyćlaej퀸ości.

Coleridge9tałię`końcuojęt醳wdzki,ordrthamentow,0eajextznikł.próbujmydmawiappaczczesnymankiemog0ziehdoXzwracacwagirosę,takty,yj!mtądczarhnież:idl,dźHarprzyciahwilЀ@ytuqYwraȀaokreniuewnegoiekznaPzؑ=H?Alećz@jzny.uksymaĄseougtpe@e(a0,szyscyamx1ta%,ЛɁog8.·ȚM !͇Xpowci i$lewtypuybpiwHherbatkominpoeTᆑuyjoIi*dalokiktQ(`ieco횉stop)w@XjęzykayۅHIcPokchckrajкCiydanQsXhmualopotrafbnawetać” z9epIzabrakło.

Trudnoyłobynaleźćłusznyunktidzenia,tóregoożnaodobneczucietępić.akodziPdajeamposośćhstawiierwszkrokuzaXągłasnـ tyzmu,toƃg<i.czywiśHn8 caritas;kdaięńi„bliźgo”okalnymcu􄹌ow(9wreligij.li,kochająspółmieszkcówwojejiA0a`,u,ych ąkzaszlirawdoszlekЋecizYiek蓎.s9knaturxriązaY–鍩rȁżmog膰1yrywalamiuchowej,聓t by8Pm,hqemtr0ng (żeCawyrażę)amuskułów `َj ŁaskożykXwyż(cel;j kobie08wzieciństalkx> .͞nXA!zeBt!up2ᖐ[p0bzed|mPe(oko,sto񈲣J, osi8p ledświatłejsce8aPax`p8oxaszmyśl c 0surXmHkstePatri"Õajujestn0rXagresywny=P?Chcylizcohp8j0StɌjuyHdy,dyrorpsPixXdk@maho0groszob(,0wanb(dAzględcom LJQLJƱ1yPmJpojmZ, iЄdie8y?iazu([Francuzibx_xR_afépmplet˜Ymyngliaj@ЙI8(szczęść›ЇИsmakuje!γᐈwc؋H;samoas0ei>iHęQȁqXPHȾx|SDrugɷni mspecyfic@LaG:8zojPz;tiAć,ayH8ud1i:e2`10odkΤyꃨratonWaterloo:My yi`Szpirh@wol0mЋPg n(pobXin@Spew:S PpapؑjHziomulslihi;wЎJHisy Pj8I0opum6T76Uؔ)wylegiabezHrndokumentyzwqpɠhP phr5rpełЖ2nqn,pweteb2Boh)sYop9J❓YraXwЅPP:dHIfwꝣoid ɏyȀhkrytyce0AiopartBJ@chpygђodza؃jzra`JДzp8d8x|qtr҅Xęki R8em0 mykxuA`!otępiٸ sp蚹uwthwilaHz(x`lepȐSezHmocUSąۅ8rpsyzڌG)8 ڡ@szuymc"ЉXym# p(ą. Ówezhzodptop, h8myXeXsѷP 1sypma؁udw pȪڤ0.ϛpgrywnajwX8,d܄BijmRױI򚡴ю)tb̤HhosunkХÄfikcji (x@譲 s2e).leaciskależyołoHćamąpowieść,obraz,tóryozpalayźnię:przykład^umacniXolę.czeńsej~ci"słuchuje,winienakośzu@–hoPoczywie potrafigoformuwaXwZchżeHa sagi.ieʅPejm0zauramiz@y„nedobyImperium”,lemzadzibęIomieszanlekcjIhistoriiubysz9uważżnaizialbo,ȌoY,iuspra`dli0litykistyczn8!tymep.iałemPcińst0뉀żkełYkolorowyhków, naЂa: O1adaQosps Ttużpȏpleckon`nckhwqsz)ó 8tmcpodawpdalnaYHwyżhxstYכKpślirke8dxX,sȱPN:Cz ox'IS2&k(9#,5mężpzn؅ql`chفPkobieI2pk3Ae?TakwnglIdą”Rarwagą,ak@(`akbym`icretarzu-zrXǀ틉jal0a(qznapnek򐈡9d P)`ylpbardzocʛM8dn:zA gry4xńcʦ błąk:j`Ir8nQwsizqtęp؎ 1z08jȽ w\3_vDoȆwr!wskJl2P}ćmb(ązki:a0jA)rdosunkx(yquIXcz@cxIoa:oab)WQ+c(lizudierwotq.ubylcyMY`yw`yʁ0CymiupilyHiȻAsnnji.΄ byȝ!hipok(j٦؛xd89hYl@dogo xtywywІxniuperium (9LmȒk szuk cposxwd@(j8ɆIndii)aturyx`Xyej,wA0smhtAՈȂYo@et\jor ‰(cHI!iebdotyPżciskz:q.ĦAᢊc@omPB(miwęTmq(ƒ0owyćq` S`rąbA义QpgwXstenpwybˆX;chcxAbi2ڄs1!ڌ@n`psie!2maymBarȜخ(Spom؃@dwó{tawiden*ؗf.πwymaj:,ȀHr؊ppporaz;Ɍ#erz8Ѓ+cu`n(Qx`ch:0sgroe҄uЀȞX.dySktax1nosr9a@zyom8azowychelsen,orpusukspedycyjnegorzeciwkorlandzkiminnfeinistom „apartheidu”,ompatycznośćychbustawyłabyczyw8ąarsą.

WxńcuochodzimyXunktu,tórymatriotyzmswejemoni`formieieświadoqzyamemuobie.hestertonynalazłwlhjkiierszaipga)eidealnrzyk0`.΂ oojeitosxAăaa–0jodpwu0ohkaakez conaami@rrnkraju.ożnadnpyeć, żtraktp jaodrębcXice2iełQwyrazem3na9ieniadiv5quote"63">GdyAngliam,daj@ię Chw`awnuczuciaatriotyzmuyło, żhoćofiłnudziartowazyniQchdoxnajwyższawysku,iePobie[jestem.ojmogbybohasknhroszcząc3rawaytułuętywojen.dróżnianmieradcięczennika.ԅPamkmśakPalkanaronŠVo –jażlmewkrespokojzexshzdarzaśliwościoPOŕЊmohapienastarAcznz`niezłysku8zbacz;@0jprzypomiȏhymny.ӎXłb rajoz Brytyjgrenadów (zkompamPem:-t1m)@:ohConOra@0iٛyi'D&Tbodćedm`emrodziwstkij8sk9a0inojzna:ko@k,iaZHX`skolpeȋ@hewagqɚ`tus菨dob9]Ʌ abiorow8domagctHgxPhZnaturqz.ˉ*b (@stety)$gru S1zp0TenrXɇmat1(pis2bnkżkiuY냘h؅oxspаn0"tτXką.Պ (ʊو)WmH,ż8my becjtat, twswo?:bo(yh8mosnpHusx@yȮճ١ JZXyHz iTa(jز2mamrybę3@`ch9jaństzj ok# ڵogó(uxA`zdradielobszHświata”chcHӆdoki wypkP(pubJzЖAlXپssz4.l8p?ykxkiihyxChrus藑(\rdyolop'%E'&M[sx ń-zx 8aIᴘ8mzt.lZle`a)tępOMFONC(taXw8snHow,I| ?چLjr)K.@chfaktKp3-֋!i𣱖ɳ=7x,@ЉT miwQle[ RII_ie(X@odpokor barYj chn cizakres0%znY!różni"ń.usApdk dZQbx\j)Rza ę.iccakjestڥ𫠀`gorQQla[Ydcaө1aiom٥om^poIiaQ`Ppr`udlę”;1pl؄Iwykazuhoncachy (scyrobimy)l߁wyłą[twXo J, mag*0ecyficznieudzkich.iedyówimyim „zwierzę”,wykleanayśliopełnionerzezegokrucieństwa,otórychHtaaądolne:rakmt`bnQtArozumu.

Grec1zywndzajiłości storge.ʅXazwęoPostuywiązaHm.ójki@wnikQeXaoǃ6ǃǃ jako ,,?8Iłaszczaic1omyza`rЁżI.Όątpliw, żeQjestpwotnyształtuczarazłów znacze*a.ЎxdeszystkmusYsobXwyozićhtk8niańczącowlę,u,o2iHszІPbca:uch؆łębek󆘇Kmz,igawoxbmleko,iepPapamhdży 7ϔO!bważny,x蚸8stętawnasblih@paradoksuKaXć- 9!bezspornĀadarRi.π,Xkarm\otX8ką.rugiejro1umć`قrԋ rXW2sóbjWsą儁Napolegabgׂ Ȁcdawʒ( em ؇si.ĦzagadwcɃXyג8גAXnaweu-t1larPxwzy0φę`dЀ9o(sunؐwXedprężˋiYwemobcxX,dn8"luhȱ8T`3najmHjyskrymiyjnqo qwićda bę0biPl A!czyЁ4jaciółjoni`cРprXeXżdxPupb(dkHˆ`znmk@YdmiotexC֭e Xhu)byPpas.y@mq)pad ś@@׃Ӈ*jyljCic𛿁!szk8kułsferwycPoڧbaHowiskaniwersytћrxachoxi0umy[pl Po(ennY” YKHtunk0W9mpistɓєHsa8 `czijszYyem.ilberthite10y*odłjaϑɆEkxSuHOBNXj9asasBhwHlW Trrahandymw3CDwwwv252ww`Ew11wjcwujobya٣[wspólRzaintere1ńpoglądqYmogrozmhoѣ٪`utezazś!pou 9zuwa`ѯU)ęboPamژ!*zhniszian`Ѐ8Pickw ym@WellPDSwiv0marki/3CF////CO//`G/12/_syk9–DإbiSomncjutorawhżcpatytuyanx„Oym by”:ret,z`r,orsukRop P(wPwxzuȦto,aЮx`Q?$H'XsPia:РQusBny4czaqdocHgnę`[ejśako0liubpxnowQjaźń8ątpby"(`dykolkrlApoct*Gzd)8YsɃ!jednhȆف.tronużewnegozasu.żywaneotoczniQngielskułowo old –taryRaafrancua/3CJ/.vieux AjakoerminyrażającyrzywiązaQjestardzoharakystyHe.ieszczekaaudzibcych,oć8ząliu hdnejady,8magonemQwidokKchnajomnawetś`niczyhłu`sob0jegozględy.zieckoi,rukliwaogrodnika,tó0nigd1wracałɀspecjalIuwagi9byię1gościSusildoby(Jłaski.τ,dnaksi9„”,ak P!0wiexemA(pokjsi).Ώ*rosa.̓yeȅumni"niaZzjaźnPskromn* w d,e8kradmLGpdyśPpP䀠częsptykanOniusa`tmójc0(parł:T.lb ,eenh(9;`tinbsomH.ԅbk0katuXHlukiń.ȀswojewaoPnwmu񦉐Às13@ؕYOm(р dl` Qimhoczu. Żem`)dQjubtelnj8ȑ`stXgawcz;w8)|Ȏ@azwą-upopfwowkaO8 Јgnxzan(ykchwB r(@,皐sobecalbojetHX(9istzeczalprozum8samozȻ5a`Vrjupda8Epewntop@shPȘJdosowa koj,o`!d񻉭Auӂ?Q!1܊؊`Y8iRn)yiaz;i wyz 9r)Ip`٠دńin opókthȉwoicu,wzw1ońcpidaHkdrapkwyglą`!anderę(teskh_[klub1malʕؖ@⠹ZTHmuZدxfektoXnkcesoria:atofl(r`hpahronʙ8kstukPo I0odgHkuchi(8sy2za%O'Mh8@orygPziebMPA2kiૐono꜈ipżɘж()ć2zda8)PIdżinw{poj)i__[QsYȁهochoۇC雷mx@jɶh8JtwXywa:(oQhgu@xbbrQprażketęqz@mś2jaźńi81bySk؁lym.stjdPlA 9zQzti@w w:amP*otz:@un(chęteuR1t"drogJhPzho/Ƒ!jB;wyo؃R8jA:em*niżdhۅ;Jqyotula牀lPBzaBD0tXforma翳zbytlskzAcdrugalejza௸dlshrojp.ӆXchwierotycznejrzyjaźniełnesobliwegodzięku,iedyiłość-upodobanieakbysnęławintakłębek,taczaasylko8yj@beztroskzzajemnYstosunku (wolamotn ,ho@nikt(ezuje8pBiony).΀potrzebaozmawiaćπʁzalecodwamy żadnych},óczożhęc`odymag1naomiH.

OPm czeniuwednąakilci,k0, śhyjlepi@faktЅwardzielupokaXirajR wspólwyrazemyłunek.ׂX1łsaAngli|ńużnimposg,lhwiązBiő(zostajmuArne żyn Aiobu)myxtórezapy灀drugiaipyoggo.̀howi1(eɊϛwi@3dXPԗXjest`pewcszystpochanków@amiEymi.bteʜpj –hprowadw;now@lusszHЄx,w„1cin”@gwarIow(0:)wrleXXju`gProfesororenz14P(9klaalomoada{skaw` wabwydc珱۝yঐdź0`!)Piskl!;Xxt$w`8ۍɓjkazj8My0ptamୱztmpRib`YʖU0ażdΩx7mowrej,wpśȇzazn@jTϮѨou hhjjwyPubodusa.ڄqZemVon as`icąem̆dyskiȌpDsoaradÅbogrx@mcacXB#8wwła`ni(koc8ńcguli@henYRa܁9mo`ystH9Y`dozsz+ybrxśȉci)t~(Z)d8rsPoa,xmrlro sercdowcipu8nteligen؃te.ʓhxmusiby(specja<σʀ소ypm$whspr؀HKeu .lat1eNP&siestwo8ni.aQHJto#؆!L,ˁogdyЏlosumhwPxh`1po8inPnipizqXspnJlȦz2יrwЋ`pęs`odwro>0traZtkalubXSؗqpios育@lazłg0asauwcnimrG ڥP8rchoѤ ktiw8tyXrɉ `swojc ikkRashpchwiHwyzwolxCڙodw29sób,! (tcyji00Z ?*zy\juę;Hr ,,WR۹Bwy0żeidiosynkrխi@jjaRjwyionI0(dog2{niu/-U/.Psh8tnhzawhw.A={prȢhorytyojg*,ystkachiłościestajbardziejolerancyjne,mnwybrednuniwersalne.egounktuidzeniaua,tórymiusimyiętykaćoHh,`szk@Rtołówcڀxatkudomuodlitwy,worząЄzyrągiżrzyjaźchoćby9licz遘,eawiązaliśzewnątrz.ielkalośćciółPew!, żeleżyccYogromnyachlarzkichlet)rhłusznXcPżppowieć,emoki)gىc Axrazżrd@ezp z!D.Ѝߍ؀!zaQrosxږ"–`ugx ęPa*RadymYę/+,o@uw obo1gP.óg"kopatrakс͏szuswP8((mcЋłędodJ8hܞcz)iSrplpaskaQyba73ot mcnotٶyڎh lixbl酠amo ypokor܅.ʥ8(㑢xpwPPIraogiJmodojonӮ_JItylkсXud1 |r0o񋭙amhMzaydJsercpoTaawZaCzyżs0ktorsj0;!Wć? (چaju)Njstza؁)inȊ0j9ytЀPymxajpełuynmihQjyci0O401+emJyt( zew"o ρm1oNqhGoˡauxptakhasl0jgdyxni@@ytPism<$H awi!żonmatkAp1e+aێ.ңlizacjomdwpstki1ph@apśRjnIq n# tPl !exhatobiek"azd8udkich;panhszXIGorg鋢ażdPchwkraާɔ*wydȈ`Ãѭ8yCężrkIytkwistotH0oory1tX`szP (b`parukrytwedɍyqxm odXskantyklerpmuȮu zabobon8.aa1Ғ񏘆ciꁁjЁѩفpBrozTeczainteresx)skupixʫbar!j"HmWT2WVJdu쩞"cz@xw€Ydom?cszyiwSmP,?wAodu?ąd`ؿX胭aЉpcechز\{сsobYMog9cćazeczobraazezła.

Zostawionesnemuosowiogąaciemniać żyhPobnihjegooziom.dbrązaczAwrogpeentym(znpdzielejiłościałprawdy,lszystko,パ, st[ą4Charakterycznymużejawemzydliwp)Є\ichzesdsioPekzajonysacynpoematów,Hr ztukalaasyrażaczu0ywiaH.ӂ@eoduwartw0fXszu.ЅXdzaię jakootowrecepthszczęś(awetcno)cJtyl0spbn"`΁Єierajwzmiankym,eXyusi8,zdwarczbyływo!n0ie`yszx`tedy –pwi%ęze5StIl8już?a͌8ć-pot0-dar.ښnod:hzchęwzbudzeIwn:dIy/-6/.Isthjesnokreśloxna,:ڂИHg)tw@ta*najHrozsądzń.ʎЊFyXk؞KbџH"Ti섲 ywCzytawre㫐Qj15cpanontifexkapinypppułSżH,Xryłȋsynحzko ;„ciwhnatuh” 9~XXojca!ʒhȣmydpxpzdaw@ czasxchpppLpamPtubr`cЧriɐNXątku KróhLe pokam򅨗ohaxa:o*Bba*a)JHtrh``m!ś Zpz2Hk聁kd0rpnIzibYtelnikuj0ąsiadujezą;QXt(bhHbezaj,trudstąp #"hżącżycAA rz ںcbn@.ɤumh؇Hو.ץicpLjQipasłPaeroǖIjaźń(fednȌo(s0 tortoIwy* mwm owan1A ɨmz4Hzme.ͪ є؄SrЉ񝱏p!脩նߜeBgfTo bwhp؀ksztcjdy. ĎxwpTXchracjxଋlpy8ghnssakZinstynktopat0iwew ilzTdą,a!sapOOOit)cgrom9Raupa莨nwytwImmXeu,któr sokolijaakwitZWpię)18їxagdbyt bؕ,ktIobbm*⮱u9żnõg;NBzdobimaljuan9tifexc@gab8xsekhmgl0percepcji (XlunQębszezniżtiw):WcXm8iiz0horń©Pݯ\đb(cgY.wyżyzЫtJmawakiŒj`tytu0/g؇wjC= 8od뉩fikeoImjej. obuypadkachieożeyćXwy żadnypraw8.΁Aamy „iępodziewać”,l|Ssłusz!oczekiDiłościetronsóbliskich,e8lineysteśPzwykłymiudźmi.͆.̀҂znnOtak,naturaIała@zeciwkoam.oamearunkHażyuYliwiająceywiąza,Hgąfć,ów#lȋ ,iiejednanHodrazę,*zakonio,IrzucwyzasemśdomXjj@podnik0 Pszt.ygfryd (bohaterpery)gob`pomchwiliktórxkdyrok,kruknc9 koj`rujegoiastuna-kar wzbudPbyHPętugk`wycky؃rajunśćzan ̂3.stnQo0wszZwPćiaowagę:(wo ry krlem8ymToskujyl0czuznużo`(chęćZbieowcipyBЅ.k.

Absurdxb`trLearrzuhci"a.rPc1P/ą-potb(czieHapół`zal+nadmiP.dybpwojemukoch`scЀgx“rozpphajjmy Ȗi(p)HwIepełihzabormeXPn@8Xzc`YГmotniSytuacjHta*d J Aiz0omagJɃH @ nżnej;*wiЅPА`dhwym`(ُgj®8awmil,QarHwjuQd)YH1ь!s7wi(acel) +g!u`ȏiXp0y`.a߷sypuźdsbchX0RapSejśzyjj63Pow za8h(zrp񐈁azP9znń8qѰG@oodC؄8hod;usibrqy0wyiJCetensjzglęqkoPws:q(óxynXd idbwgoizmHjca...hhwpsolidztciw sioз(71tXRozw@ś,X#AtraktnocFNd*oxCwtProgprP؃铠Xؖ؄򓸋ɀądźwiϣiuszenesoustаҷ`Qmhli:wab)wita.pbn#maks @zerYxtiepiaroty9ُramYswPepomPjspniPontifexlO]G__6hwȿQowJzżądb?D_cАcPbeocnlznajdyi`k. ty ktɩpplpDZ)mhdʵР gkresekuPȏ8hgrC gnQcg,bgauymtkę-wampirhnigd2sytAqleci9śqcԐ`mAzl etnymbyw*cojphXoPI0kla`Aot١k aą}H~PׂYa`c Ygo1XżnterљɈ!wywsób@dItrnyXamhHiei8onٝrc:obezceremonialności.łyszymyzęstoym,akieuprzejmaestłodaeneracjaamemtarYanxiożnayiępodziewać, żenpoProhch,lerawdmówiąc,awszeibarjderzawh`sób,Iiceraktująciżytuy,iedyplazmieni@KtóżasQłx@nowangezaproszonnyPsiłek,zy날rojcubatka3liwojeoЂtomstw(gczHgdy}wenMd śdbcj0ży,chzajemznajoć/kończ舨Dogyekspygsz0(kwiaX`+xą8!emukolXu,ezlitosyrywypowzȆђ2kategosyciwxЅ!Ё,o7w)–asщaiaryobraźliwxanxo")jacioxiystko0ႈ twxodHpyie:Dlacz niȏXecą?”_Xwolk薀doPdm ǖāiCXa?

J{`Xjzw!xzAni;wibqw }ydz(owuxu?zew)2NhIszlag!fi!Б h¥t؂Ać.΅bywzord ɢ\ѡ"Y.PsobA ?ЅXbZ ϥ0S8ssavoirivre@xz!wą.ͅzobїnaSĉkta p.ׁcrozu my8.KIrYXmalT"jednhЄAfatalbdem.nayghwiprxib QXzm?xwunku,퇘$ramZA0؅?0Їq0jam0ku:pótXJ9cuchIarugSuhni3DLגgX0party͆Musiwó^儨Po3lQɧG1ob0x`Ȗȵxl`dwętJ`@pkdsienad򂨖1m aerdeńSjubli@ҀforXispz(nz!łuPҠ@(axstظBipisɦ1in z܆m1yki bynajZRLurtuazjicؿ8Șihog@I貨poziom,aة0P nsubtel1shnikkg bahyZwjscUWππ`warczayłxྂ2zaszkibʇТX$9ssymbolW֒mȳohniłyumfhk=y|Ȅ@ Kin:jihdykrz XtądqrRy(FZEPdę!emDlat)ҨierojXc2p0Ȃodwa+j Qśxmr (c1ttayrae!).Ù(oi(\y!dansinguਐc鳰bezch !byH, Mȏ lP@cimali?mMo>(Mo@m@o㌘ć”Aّt1astępuca:gӚłopp' kIwzględu҃5hbzanieawymajwyższ`poziomie chcIkogoranićnipokorzyć,nad9irzewodzP.ożeszwieedoyukochańszej żony: „Aleosiakiebie”,ówczasdy"zuwagęypiłatylkoójocktail i􀱄9rwawybuxmiłośneś0chuad@e,tór8 ojcrh@zbytzęstotarzadoku komsię?oCichoądź,PczytЈ؁roboȂywpodoba,y@wd#؉(hwiliǎsposóbȀ]k6mająarueurapżą.mzlachetestYywiązStiezaxRno,akQ8ЄAoby (kpda퐠`0mao9sztukȔnia).domowy8thrdzcy,HQmuolnoPst@mcałm inn0yśli.zuaaЌ8oskony؃YٚIaśubs$wanżadyozwalpXaspłą9bodę,*jpr0 zPpotrafZpora')Qgatunku.aduajzli9pwi"okruAizmu)b tuYupiż inacȎȢdymya8steux.הɁ?bstalejulyęcoȋժX)yH(dȐu)zdajP7.eXpłm0,)L(*@tbrcOCŹpozano.

Ct8؝l`0ia:2wyszuk¨u jmy[owieQ8ch!yUriHtnym?mВę HRbؘwykH(jomPؚ@ jh...mÑ٧aD,ptyzPtenlustrupróżnizȠ蓰mdzyczn"wiun/+oficjalnqT`߳ p!madk蚻 okazgubnydrugiBezpHr9Ț*9wԞз`)d @9itncuppmcuyċ8yh؅m a śkr 𕺠ieaPo(formXceremyȋNȗ (rtwa@-jscW TrhreӷdmÇ鴍!na᱘P8 Wujн@ف80ژxswóimatuhtyfikacjj0ohater(azzrpQ@r 0gwto.ɄPgwiy:tXAotHˆy’8boثخXIlekce0obXniѵɩaowyZقA/)fYztukagarY0Xpch`Na u!ٙIikpogh|bmhcićFebXisercuraЇ(sw+@chguRwfAYrulp@`zazdrChybkXbecjuHz؋ezT `PexxAީodw)n,Qert8npozbhɠeń.˃Hpaj,˦alp쁠kik;spo .Ǭ iHgr 4{Xfakt Nx1:agu9wyosóbu㆘liz„krajuHaeskomw"z0ńxzjskw0o`˯Qzin8h zPjhnk@TЃX h1jnekultural–9adzXb'ńteluP NXXstȇdysą脠(dhhbePH28mA śi.obB`jenVteis@tęple0j.ʆaPkcjscjbunek.˘cIs@HnagaЀpcaJ1wQęenby@0xϨ苰ȝ OncP) Pć ż튨йiepmkskoń? (T0lPmtehęśl(, namrab8ikomuʙk9li!TCHk0czuczaswój!BrQj郰zg8 oboQaLcigءumofiaryoxX$HymyyeklętbujdlagAjhrony:!Ppć !@؆ؐd byH 6jkBʑž?Im1li@a(zwjqt?zpYenaȊx(🳟 P!iYktK we8dej`?Hhli)Y"@0ed@e!ĸ=wśAon?drotwo8ۺami?Tmarpthpdoh0AukryȁHrmiʋzAxa@eniQoH,"zipPcwoipotezW݂`dUR9c8awykuX`!wyіsxy8i0biج Dnienająchrzeszłości.akikolwiekyłowy świat,tórymbracaięezerter,odziceogzawszeowołaćsnao, żeami"żylPodobnezeczyyszzicaH. „ToazaXówiąinieezladu.”Ԇerdze jestoXzadowalace.΀moż0go0alić,dyżutuje8ć. ŻądpЁkł0,lXyieawposóbakbżliwy, zbudwЁnikimrazy.tarsi$whprawd)zyIjlep(,ok膱wiaaePiԀHońcuCą,:zwiny.

pChpc)c_twoPsz(H8wybrykpmerYatkiCoqoktoriańszdaىbzęssXsznPIzbgorzkoxp@ś8cnknyrywhszręguomowethos ch aerogi:`n1gr*p 8aw&ztXstet(܇mal8rn` bnosz(ponad0ziom3E1 .onwatywwyt`easbronobosixMd{em􄩣0obój(pkjuw,3st@mrozwPoln1eck`broxiuma@JyRczu@dotk tepzox9Psio@d@j(y(t؅jPuRzcz -2/Wsoxaiuc@y0dmGCamB-poeb@_ _-dar`+ulecniudž3džMamychwihуFidge8 xmarakilkXęcymu8wnh8jTselȩWyЬ!@zzaężНԸ5wet0miH.͈Xdyn 84uspb)ipryskwyPٙlcechSYz˙XlnocXu(e9CuЕogem.ÂȚIҾɂPwątد(ni6P2doPa1X;eq[brak)P٘9lekckonn(jazd(PawjĎaȘaf肸 (҉ȔX J?<5?>tswP@ilgүX p`?@prdhkhm Par¢:ł:IPgaaX1JM@my)ę8jest91psaój,`PKzupełewna8Łatwhɜ|sHonYЉn;Syę@i!h@zyńskunst0iiX8 ą-dɺ,>"zebIaw!,0XuELpךpywelɂkЍ𡀯biorc@Xc(snasza.armi[Ato (pak8pu ρ̄oل]nauknsóbćeHżHJ9*{zrzئhabdykacj`)ąży;tz(mGmo0}zQ޽mj #b9noh{aoЋqJيpordk0%tIwu.ɂԀabsw9kt(kdс2ylk@a0Y(ȄKz.ڍ(`ÊezygjphłZwyższaor&Ѐ_k9774ezgluIskrQRI(ęؤ Aś @ɒ`8 e1nЄu3y`folgsymcwo醣aPܜieoPcikcyjnradla litx(,da (HȰ3opsłuszp)[ϪϧXi @eɏȂxohne/,A/.qmatHtęp9@askwpwXs،Kbwֵ0ѳlɁsaR̦Rfoph 0śMPpkuXpupil ɇPz:ad2W Ya0Aus16em!anawHarriettmithdz1weXy`+!ajWPЁbGEHj`planzMójTy؝dJow8unrsytecR 9ństwejziedzinie.eśliamyracowaćożytecz ,aszymelemwinnay@chwila,

której8eąużded8zygotPnioego,tsięirytykaPiywalX.˂Pyapdcho,iśRczuuradjakycielechtunku,炠j`eńXtrafirobi fintiytrącmurohzękIu xwdt0je.74E76AlewscystȌty0ry, żepęmutn)zypadekktorauartza. ŻnniwerstJmógłsposzڑ)rofesorbarjdajnhwwWskypyni(pochło`tym.ycałkdaswoim 8P؈rtkich raemXwpływ̍ekzasłonŒрnihGpxwa,zo9alPjemnośHażajoz؆itlną;Aȋ肰cz@"wa a`yskus –2tr9pYdgo!ędzHpóźxjQkilkuie)lubwt`YTfat؆ :ukYdrzwoznajmiano銀`st0j栐ȇhb`>Zo!gnyzaDla[2odcxtKskbun@.b:1j8samYelSXzgՐj6odtmQ9gląQbeowcDRL`śćonfrontacjwłaśiG,Y(pil1uswy1oaH4+)Ѩtrudobąz .otanzolш٥stwoiol:Zygfr@,Yk2zzHtrgarnęłaqwaekЉ/+(2w(wtFwvTarpazebauciRr,ajd0ęsujrozpsxuzątzpiamc@p”ʦQmwiókHwiᘑsóbpdobPNpȗ lpȌ8yżg8nkП᫰rajpomuyi򈘖ќ! W#@waaiajop9@obcbe śHat9instynktunik*zteligen`bytYd(ʛie`Jskoń iużowzcisQiwrszxPm4apoć!)2nni9(@ڀHҏm-@71J!o`tyYowHnu }HdnoX8wnH8эm`XQłębusiolog n impulw.kamwee}q򢰈+010mbi);Xch8eBosanqueta17aHwpd9il9kaanq.ëppełlukJdw؝chs׉Xwczyw@wyk0)gor@J agpO!(j)nchPムsn[ajprsaXbI?tko-fayMɄdnqŃzr8؂eu`ymK tyxinfan(izmu,؅wa`htrCwdztwЬ@odyc0 ȋiwXdoة1op'tPxoompensatsmu}RAdJzanek,r8tyafigćnr(P؃ӤӢ:Ѣyc0te!ymowX:"amarmCsp uu(.Ѕhlep:Ʌxniżot,ówionoi, żeajlepiejałpa.estrzyymodobnszaoawdziwegobiektuczuć.szystkoo1bardzoiefortunnelawierzęcixPo=aozum@Awełnpjakąuy(łeśXwdę.えiej,dybyweto,cyȅ@x.ajspoianyzhko,pprowaostatecznoścwybuchnąć(wndnia؅tusiziePtraszliw8:ZdtaRpo(fiIQCXpadają: „Impoz(ęu,,ocha(sy”8[duPetach wytieQodPmagań,tóremHa`0wastwoȃ8brzeapnpnad"zyczywoiȔL

Ufamzɒ``ależycznyśy؊ُHyiuɁxuQątwxtAbraknatural!zPa Âażɒ0–czHiż0kud`kw8@(Px(zhwilęwȝmhuYty`oroH!PrYaolidszcȘazamyĢi,dXwٙȏ ympat¢elnikВ̥xbęikomenliŸhilkaAontępIcyisóbOwiфYo.ak zd(.goBlbe0sthǖócw|*mćاqX wyklZc wot@``krajnQpadkami?rڦ skuwemnu:8 pgpojAwś؝zyiʖȅp䀏aםLםP8sIx3EMO~cyy㓸żAcokolwyjaś`l‹0yfikuzkodٲ1HatologiIs@eɳ)𯱁7parunkluCozzrtruBzu(i12odrzucrpokusddzm[ Վ`z @a!orpWyejednak3kdy!ciw8obecݻn{á\Xa05NvBchPbąhybazHoszwę:0ogh*Zrk@Uykłlъ!pɘHШsA၁?czN.uГ8x%n0tQehX.edycy؎ h:)ajbudoqorm؇@fcjikchH0izoszukiwJsam:,)Hl۞^m)wRUm0{ɘqstygmatyzdrJerBobyskؓՂanigu(mnc@iwp]ZeЇcHZin1x8\c@ooMÂ0*lPYtɀ@CXϺdobxorzoezsxazu8ywaaop8rʣwisdopasrotA,wHځsęśxw( ńrȉw UP@uś @Xśthrhr@mako*końcYbijpre؆palo&N'oBغwójHóbDacaȄXi)ć.еWźł`co鏀9UtXPudyAdewempustępa02woitAh(am/daz Py.amo!ubwharot@uPHomes HasoPYJ8ШdM,`ozeriQągj4zai(o sztuce kochaniaubąekceważy.otrzebneest „przyzwoiteachowe”.ieposóbkryć, żeoznaczanoty:ierpliwości,Pparc się(ebie,okorytałąnterwencj0wyższegoatunkuił҄żen,akioyxnowićiedykolwiekЀzamooX.uȈtężk2.eśliędziemysw@)Opm@ zemrnas

Rzadkoorientuj ardz,.zidget(głazec)eHcPozliczonych뇈potixㇸowodwP@snejo`?rudnuPćQW‚,pewIBświado0ć,zaqieszpo9roHczuwacą”,zek10JЙJyzraząPepsH8yczór.toslnadal0szystbkrAaktykbdyby`hrezyg@1awobecu,txzdecybp{:ekony 1a.o rHxAPtym􎈁j)zauł xąt@Iart wionɋu`mipH!nogimHc!owHżȅ)oj,bólУdp :JakLm`X:sob)Ho"drugpMyjednakaigAz hj.‘huliskIrasȀʆ`yHputwz”bpgpode…lizP,~sԏ`[poYymunyh0w9rozkoszn8obui^k!靉""0muؠialhętIPd<ᕸm ldlndpl:aq~7etµ-użRzymx@etówHbhOerej:Kqm”,e8o@8YobcaӃyN@}rᅇzn1:lem(§xQzałkx͊:8oHؼCdemm; Roz3VIzyjaźńKieXZ rurosQhjdaagotowudytoriu0wXoHRcs@hhk1,mzesadXNaw(Xchcdbrx(a,adociwلte8@dycyj8u biᯕ!ewnegtopyIwpływA lupółsn!luXaPrnordpwarlubogó9N))pomѹmasu Inͤ@riamX~5e:pos:fid 1F:offi03N7ϖsuU610">18philiaArystotelesHczaczetnótzyż`t`7JU876amicitEoTjycernapis8raktat.est ckmarginesg@łówneayuczażycia,Hrozrywkpzapełiluki Psiex耈sposób@doszX?

M cM,⍵yodcz.χpwsipjprostqodedź.ożliw`ejXIeXڈutkwihdstawaryczʁȄuęd0nbuamtymimi.Ї阹xj naturalnA/b>z (`)niujIuwła),wxmtopinstynktownorg0`biologlgromad苠iezbnxJfunioHod anuchPwybuchow(Ʉ"bsb:ętwyXyayx twabk blad2ą.stełąqjednk8;chwilgdy䆀lu󁀙cofzo@Xehjaz@H`dGdyEktzP PzQpnemyp poapʙIDž(nek,auuȋpotPbu.ӇPfora:hłekӄnawiRidrzhHikd4aro菨Dyreilzk!i0religijn9zhI؃3puk`(g-X؅swojAqHrupi d0yhۍXPitrʣ.BT8a (a:tak@rHę)ch'8t(mmmdl9b)9aliaHryt śr@imAlekcepc.aj ębsz٢Aide0ڃ(qDascejarświatbaPno)rodwzruJد0X,Ȋ!00Ȇństwoc@;gni0X\Pcpoji0Ah0ĂHorxenT8rydaJـȑ|rJwyzie8Pzbytciśz$P q YjaHspól@қ om. Ła؀ćȑXg֤q6eoߵaPtwiaPpa@koܫX̡ԌbxsX bolZ@bIada*wH_a iomuogAApCPot@tąp8mantyzm,łz8omediـpowrót+ʧhw nad( !p8lh럚s^=,oÿtykؠ d.ׅ(ńcugqonsty)embó0rwi;BhqfanhsbQzdهm`ªO0Hdk)czongil(IterazPaguecihH.§1namᆹu@h([Au4cz¿ӕoeHm(yNyojar0j8oXi kurmC@g򇈟tywyglZblaxHizer@:IawegesP0iPohn"ciDZqɞЫinЎy.ly@ thibecnieiększość –tórzyważają, że ycieudzk@jestylkoyższAbardziejozwintąłożonhform8rawierzęcego,냈daaostępowaniaam`elegitym8pochodze0mymprzedstawwartcilatmQiąg Toqrzuciwożliwe1@Xcpew:pojęćX1hasa@sBbal ori٧ԗ`ębok0żWwrun0omosizmem75F76W=uw0Aś[.ԏs70śIcreǢ9oH`nf szem,obecImędr(ek3mjrQizYtu#qJUHCXX -`taje8,ickw ows .thoPLОHbX.ƤpXleźć0_niuładzwz {odo*`byhke.Wś[g`mԆHqٰjgą.«(ہcayd;⁊yzog`kryranؖ00lAoghst Apmusiwrw+_Weciypadkuum骾ieHPki$alHko)89duste;wE,yli;nim_\/$I'_[qkazq_l9ɁX8awlxxBmjednaЍмowywc.õobowimiHśjj zj,ჸu9!yJaxskhwytrrosPzdzz gdT?ela.қ tauهc3odcz19QadH A,ena B C,marł,Hczasuchql oto ÌxY0AЂ akm↷łestoś,oylkoakiśnnyrzyjacielożeydobyćaHw.

NietamnXto, xbymobilizowwszystk(yliwcizłowieka;otrzebną1ładzemysIeócz(ichUnaś tliOHjegospekty.eraz,iedyarolużPżyje,Xgujrzęeakcjionaldaxcyficz2dowcip(Choodasu,fodszedł,amwyłąh„dliebie”,Heowięcej.oHawdziwa\źńst0jqjazdrosnpmią.w hółieȃębydopgrci;Saziىczwarty,oczywszPsiakwPfikacjꆥɕa.og(wɂxHehdu0goXomant:9Októrysxrozp`mieni(20"w8ꇹJzna葘r8ha膋spokrewny8zobślЁA{.cogrannianatuH@j@miar oix gu熀s,(ɂkaż IhsnwarzIksz1b,kmimy.ׅ8mkazuwsp؋bliskpeqieństwosam Hb0w śbieћmnȂ'!(aadenCj؏L)zmagaadzizobecaBogX2hidzGjAqwątptjwoim8dzajuzj`Amixlato{enpoxaautors`fini0iɃ oI@HdrugiŚ9 WU!(Iz 6,3)pzbar)jęIrGahlebem,j͇li-Q/Oteoroomoseksuؓ ыhHmwetzor!Pn8qchcHˌWranormalerotyz(9wa`"e恡kulл(yisIhisi@Y`skndepZz@)peXꂡwojePmo@zakryjrzehm8rmkhpkkE)d wyYo:tep@Igo.ЁHsyguak0Dda+@wHóHuamAmusnn؀pPYnżDopidowodI(jstyą)1ҋ` zҁSch ocunkizuqȘu.ԟ рyłbyzQzbytbawny.Ȗhgar K!cyeowulfa21,ohnsonDŽoswellǂ`TDŽDŽDŽL1DŽǂ`U22 (noؕhetԎaruacytPȝobrnَen`bejmuk momenciozeguostaPek,`być...`dHmi?ʕsuؗɀŀHZtdzeszkɦ{erspy8PonXjochX̆`nodkx`@brak2!تymgbmHecj)bQń{on(aIȵIkuOVNP4QGBjest(j@9iologi0)fmi).ɝrnodnka,8/(og@XPb!.x̷,ieb9cHczę`g8oR8Kj Yyem V0WA@ nościachspółdziałanieężczyznalceolowuyłoówi zbędneakdzeiodezieci.lemię,tóre` 삹iz9,ygino`echybYbiJuż(czasaprehistorycznych,y źni,bieraliśmyaladot, że ć.usie.dlubrac`wykonyąramobowiązk,otepowstajQartośczniszhlne.·tylkoo3ćrze؇('eomi zaplan`0e0yitwę.Dž(m˂ulbi s postortemXwycg!poska0zyszść.oꃬnadstko:ieszalboarchz8safandułóchHTnajlepiejegworolILuAcheg. („PnZieyć–JmożodczdoPrzawiatrem...isz,Hem@jhropdlateg8 ud!ZawtamUdPhtak,zu?׆`śJ`n óbhyimamrazij”)zyprmowwZh ww`snyhtwe@Qlnxojo@cAyśliwHُ:1łąalyjętnˍbezń truo0cipTXajemHJśpiialeoli 菃 zzugęku,epewAсLk23. Ów+ wdooczkskXj1rHgin`xżhMelville’aJV457I`524ǁp6wTypeeśty{mQcxp8i ir*ygodH%P.

A؛p`my?æg?esO9 rӝqd8~BoDeahãe obrdpbXluniS(zxaimh8‹иҔ/)Vq*iX!ahp(edn@atژdy.@X#eȂx x'Zgaduۅ9wytropَ(arehistorizyjaxyaszlaI}chA?497>P y?zer9ł zwzzacuneŐch܉scenidkawoЃ#zmagańzpiologЧ" (j(aiważa``duktinstynktuydn`@zdam0stybardzo kr0laIg8,ˇ(lej,БktPHkolkjsł0 UOst@`wejPwiyگtkasc:mesaRetlickasyhficer`iolf3.oli`azwXBtHskdKWwh)| 8'.ad˸POluuHȄcH# amigX8!ԄĂń %HeuhtoمaPHrublroj8hx񅃂 Kochankszx(c c(H,Дywok4ć(wbar(zpơLniRstadrdzkimEZdYbyą.đci2Жx(("`HgoFW@szepo0ݕXhwXdhHЄl!oxwiيwslPã؊ao9Ȓostww!aH˜wyraibejmùYi8jkW#alk M0xiyćߞnhtud0zad wetGhk@scjAior1 w0ɣHgkilku8uxscX zpmś8(ej,anG@mYaju`Ampimerson25z:`Cmkisz?”I/,J//(sx9amhprawdpja逐 j'$K'' obchIaIك@a?Nmc訑kœ3zgatXewprobHHlekcżozeznnYIPjednXdzpne.΋8Hbon߃مoh obuЙ@zЭauцTwhz!HppyźJXpdxi"jłeK ztJeech o$bQj yskiem.ˁowoؤYy}=li:l80yl,aJа(bądźyrżɃokonu3 Jduw3t9określq0ԑSdalyiwgon(a$zmateri(zzȭX9+łc؊ e8mŅPświathum@wg[zӋ>dottszч}Htݸttwyobr8amPXTnkedctۀQYybu:"paȁ8LI(wś)n0goditoptuhczanić”gd,郑udajPragxpoxt( arun)ȁO?=M?>Gdyb(ziwadp Yyie'TNW'GGGębrzR+ȈٔiA,bx搐谿aAqmogh8هstiȮXoȲCnierzywiązanie.ieiałabyię wkołozego owinąć,orzyjaźńusiosiadaćwójśrodek,hoćnimyasjaoryHminoubb)ychyszy.ioc eEją,mYczymzieli)cgjzmierzmog耨towa dróży.

Kiedywosoby,tórpdkryjżed`tiamQajemr1,`płcinnej,?awyucam(dih1za 0 –8cguwszej gonyJwkochOlцȀPwstrętniizycz񅀁Rjed0zQhjoboj Ajużpigo,stzeczr ewȉnapdяPjH.ɁQodwt:oIadopr0ГXxSków[zac@ЏPe򐉆yioma(aj虠śwpcz)eciw0,@u؅!wp0a świat8.eśltj2 łębokimhełn@tswananiu,woles9+dla e9nag!stopniowjeotemaChcesz8wipTrotuPi tyȆ śm.byizazhspiBK:jюącpkjwzboga(8kPoy@kA z!ny)arakter o I`mag`z q(rh ł`uskdg-S/.Md:ߜܒ0iadankretbar wчxńst.ażclizrgȽ0zyn(!śdHjarGqaPhaӫęły#wPsxy0lgreckichςȸHQ8 ,wo챈bach,PątP.ziXjQKlewsԇ26(w؉ȖxgdpanWPwolnych`TVWyskut@*(@n0es؃Q(ozahAgo).omantyzmng؊ipȷـpFaordsHth؀Coleridge’aizwsz)X|0imaaiwK00wschyby@8beza9tЮ Zkom za`ktari8gK01gggf613'gg`2g27g,etideowqruchualpjic,eformacjXOdrGK0'GGodiq malqteo8ob9uhQڹДIpxdYsko"(dla/*(EszkoWrazwt ą,najlepHm)iejaźńożeyćlapołeczeństwaobrodziejxem,lerównieżtanowibezpio.awetakoorzedwiałaby y wartości9mijające:to,ozywamy „amiulturalnymi”,czymś (takięyraziłrystoteles)pomag߆u żm2ze.׆//*dąa@Pktórychpoka@ikolicznchhoawsqJednokażdym򆠂ydajeCpewnkiedyyjaźńwomog da@,oneiubophuktemJ\trypadm.

Relig obmyśla)celnX,Iddawabos8jp胸mxms0omubspółsnó@pagoIa؋PЋpZśPkgoᎈtЉę”,:Xz0bardzokutMrupci,됉a8racHlecAdśtq,IwPś9cizy監Qż.auki0atya EgipciabiloniianZakie,ciągntsłużbrolnicYgii8ecЂ䆂kpခa,zw`ichwilڥXcȈ0zR.nninIzą,2jestzmierca,Dk耊襺1jastogtrёpY otrafhtX9autoryt0wBtP:nCy,sȊtoczas=el ثyscpj؁.Ǣmim8Pӏ waniuyec!׈?K06oabncXUw7vP`ٝRiwiQߍc gHzajُzeb{2dar`dzȮ@" miylęg8ro2roghPI:p 0wd!ȂhotLcyg|Ptwow.źnIHwHdڢ0@ɂmaląśrw.o0zzY=٩1S@/ bآ Pw"U )I؍emuޱHabr1Ѥszyowethdst1xd:uhtхewȾѧ8zo=0czu"zsnezY+.Ђkrzqwgóٚdar,@!naPQzmiHśćxsQpomnij y@ipć蕀t҅Qidchxyaz8R@oćэQw zbogac@*t؄Zdaw`epqa01#ć”(ydaywRuOBeciDowodҀziwWJykogiicx(pPu1l(硢E):`ic2PBYaM8g2gęno8Bo@pnxat!Dzbytóas; Yj.ׅ 18plpPtylkolkao nrozmowx hiԄxdwanuatweg`8gfinesHY!9Gdy @t9ggrosdokliwM`(bzȧŮCd8cLB<@on0ptx*ipo0brab`ie.o1PҠYhceH(Pai؛Iy`isthpzagadq:oAώnCd gęamąrawdę?ronieziwych`zyjaciółażdyzłowiekesto0ostuym,ym:hreprezentujecxzaobą.ikogoBobchojaśqna,awód,ferxdoIy,asxesść.ρwiście,yc8ńcówiele@Ё`ięsz.padkowo.yniąKonetopni,akzbędnyateriaXilustrujący9iefaktynalog!тłużhyetekdoygsiaegdotki,g`wystąp)wzzwagixiebiea!legarólews\źni.potykamxelniład podPQaństwgraPą(aeutralngrunwyzw hzęznaszIꀠ.iXtylwracajmxjjifiznPpać,c0Dp rzwnzrawyniГwc pbڕBodu Pzudźmi.

Wmujżi^Piotr"JansiadHzczHkr`lSanȏ:BHmęż`!żo0rЀsiPrfe(ky(񏐐x街7Єhj.u˖YтYЊHcy0hlkiumyy.ŢPądg)c)ꕚń –oCSdmi (yz`brozumieć)rocol{`odB m#pe(mpHązkuρ*zim*ktśma7770('%D'&Żei@s8Cz)Pb,pfilozofysztukeychat (b(óg ȢoЌExaartlaympy8AQ[jedi\Ida8u EKȚЏx`8ap(d`cэЈHmqqbu8h"HzaziȌN(ż1@Ȃ؀adPIw]zchan0̄J` ypaPtwO.ÙR9@xЅ]Hsp(9izjhwdmhzuki8absorb٣ǣ`t `0b9c r eliHt@druIręczwpDoz:Џ)0wijIwzajemBhjomrAk8smzwoa„kumpli”.ˍ0pkr8i drIóbrKmex 8Қ!Bel;t"celڲ@j!mJyp0Hstyźk,auf xsun2ziw(Y-uobyardzozepk(hphBocodp.dybyo tqwbȂjxwag@Xih,joсթ`*@+H3k" +AoYyɗjusX)poetajchjHn)uЁyg➘wo)xalxuHPyzytajnim8ytujdl*razeS߇s(jh77eęPg@agruntyIkznkXaYPp zuɝ҂iercobecrpepnr(Czasp!(ouPlux`cyXeXsio`iewymoᚑwɒa imȶH.wٔRi`zɍ/XmliinPpz2swlepЀ`cРłn@wcipamrRspI`pPk szterȂ p8cbgo؁po0żjbenqw@wcohli:ra@ؑflyYgnę )rominnogi,@napotuą}w`am@yat,tylkoЂoqp*ґintktem;ky9pretensji,ikt nieonosiaikogodpowiedzialności,szyscyesteśmyolniównjakdybysiępotkaliohntemu,8dnoczP@wijasKtkichojrzałegniuatrzywiąza. Życ–sne żmożeobdaćczymepm.tóż:zasłu0łbyo?

Zgo,oostotychcPneyxPasnwksz)stwPepokrjaźń@ujm(dzyężpzną0ą,obietʀ].rosW1kojPzob@ed(wih(płtenypbZBmienjezadkolwy,偈wspólnakresHłatop1 yskiem>ni.am,Pzшdwycea(ia e@pracYdrugżnlbooocˆrob@, acwk`oz8ić.͖ɛhtwotrxćX8r(Xlugaściwatury.dy tZmmogHbAam`se8ЁKcimD@Iw`kimw ójqЃbwshśrodskisY90tyk!xz8Iu)ˌCofiarzQPtronwa źlerozumh Rwtamko؃xlerPwy89؉Q`liwytuacjC(sercQjɪątxׅ:zwu. !wimxc@{„źש8”ubтwiૉza9ȘistcejNnimzicxRajdślɁAze(nHra9wK(wyrahɕ OLy?.GNasQHnajdn(XwzglHwfortu8jMŚwiat rWWw eذj4ܐokręcbezXsko.מś19zukayhlPunupel1uw1`l)am1j='sswy*cQb牿 osiadۏxters!xzajuczucI8gł8ZeNaܴkІmxtwadPpÓ ot0b,8o&oeC؜ѿJdaEzszod@w)wZu)jȂRc(geHgfWxuta0/דp1exyɫzdoyHќy swatk@l: xmuzycli@zXW?typBwyp:g؝a+barhwódywilizludnnaykodwyęy2`ędo xł”臒U3ej,ostqpqmi,I`duchoр`archhktin`ris.ψȡw0πprx룡żazX" P{5QrFakt@H zubТ0z ł(iakceptYK8a傀 )wyPnAjpoceЬPgatyج ϐuwikȋchm懈pog8,1(zafascynapc 2рb ej25gAm wepayM7o t arteorC toڍbdępnel8iфppnn௹azdȇ聧wszysti.toh-0wkؘkobiety „kulturalnej”,tórahceodciągnąćęża „dowegoziomu.leczeoaoncerty,Iiałab`żebyię uczyłorrisowskichańców28,apraszaomu.ychhudziszystkooestzęshzdumiewającieszkodliwe.͊9z8w średnimiekusiadielkąHolnośćiernoporu (och,dyoh8yB!)użoyrozXci:Koty)xojemi ZnaczrzejӁejeHHyxtamiywilizowanyxsk;,ni, w#_Їuznrostutazeć.

Wczasozpog`użisnedaiՇHuHne(jakawnicy)ełno8nkPه_.oJrazalhii9 ? sam 󄹉maenia),da:2komwodems y.΂Pwrządza(przyjęć oqҘję锡8potykϐmu9zorżewrl życble ntelektuąyyskusja,Qódomentarz-਄sltyl@lktluYzydbYtpyQiopHHkruchy"PpjAr1 ʃAismaImgrMakowinarracji[obIiem08jup'fipobec d큀scuhkojP,ii1aoHXzR?ei74zes,mil)znXc1ረZobC.UlepQw!I9wiɎt@TłumНAej,`siXensy*koor# bezmy`quwagomaykHzH)y8moh6aRmog㑑XՊIz1ZȀ`nJ8oPlotkxе`dot!(r!jӶPwʄwibrAQxXRbC󇈽wdGD-,oPr9@i)zzj08po ٬ horyt_[ŪimhChop(hpAnawetXڕ؋$kxzbli~Ӆpuarڄqy[enl babkAlPY)BdjśsHrestnawShomuiɃ*d!saHX:xIQę),qXdkyahumorenhrafbycًлaj赝igtوy0ǥpzepsuzKresuWtyQam:RHopaA(met(yscyPgdtPud!cȃ̡j(śЪ).

Odz,b`yat8etekrt pyjaw`sednosIyz stwUPmwytęraʦakoli8eńsɈȄ̏a뇂ńpҀ@śie,r8n!"u(npo0paplЀpw8anP@W6c xUQMTP hs(8ape.sdnwojotypݚ́xpan(łyAb@ A:NżRpqdwaj71`xlxaa1z%0at u ”.okx2chcć.ώnaQyozmawiać,zymięcej`lepiej,iechłyPqustającyotokłów,lełagam,lkoqa żadenemat.ozmowamoż0iećkreślon Yci. „Urocza”ani,tórąammyiHozszczebiotana,yroh0trzysudziaraszukacowxzor)xrywkdok dJrań,ebyebreyu9ox. Świadomaoj(przeciwAyjaźni *t8y@HznaczpżPjsz0aye.iere@etydnoszdoginawią,azdrosękieu"zrogarosbarPjebz`a.˄egopu@Ђsposobȉrwężowski.Ћócitciółmub0onskutXh邸nami.

Bę r szkadzaymPBdajrawyż8jsodInX0ojutużartsЉ:`zb((Zasem@sbwstyH.woimXhniuphę()rxyљXlka ćżyc`g胴 er@JyPpa)g؈obscjȊeow#Â`arazp؂ Xmnicą.ʢii00dołąșGtyŒ.innH(ݙ !XcBjppisu8 ؇`ł80'%P'&Wst;rojusBj`dryDzewnmogbPgd8hpdobikwPfikxqtbn؋śqusjpdewśy`ň*suniezНQǂwej 80`buXgo.ͥqyPotyyjЖ@pijwdnXcu8mRiobHoc ach.đ胡celamym)e/bI.ԴRPz@m8ż”muohak8tяyobPod@nnłXAiIlnQmAsto%nasQw9.ɜkTag҄ڒ+on+aidspól逐c@Itmow /tam pp qYwXrЁejIrbjJ ؙadoRszCejHen#hwątpliw ymśkQcł0IGB*1P zrtrjuP,"䇳B2L(!tragikomiapX,uAadp0@xuhjZpatosХuchx gysROs gxepitp$edɯehabiliM`nx,(udi؈o* ch,la8X;najaj2wyd8ziw񅡝rzodk-ؚuńH(ś,Ywȟ@alٿiomatur8TH uR)nistynktarcz (bxk脠ócz>olLsienakhd4cqzaiupeł: ˦P;LѡybitQbwyazؒ$ak`chp0Y.zyżbqyrafȈAro>a[SamM?SZ8mjЅȾ28o,z`ʔQssa y.ΫTamenQoo`XpПcdĂpa (Ś9)ٟВm8n`Ђy:0AةwА,iu‡9uXwrXeń:ielesnИowqc(Is9tylSxuchoweło;stniejąieylko święcinio0wie,le*.ajgorszeudzkgrzechy󂈀camiu@xppnniśmyyśleć, żekororzyjaźńważa@zaoś 9owego,jestamaobXczym{tymezbłędnym leżxui ć`rakterystyczi怈.

Pierws–spominjużmtYeufn`któr@zdradza!włXeobecłychni`diod.oNb uspra0dliwionqjjaȊ@`stawyLJ10LJDruginjmowanPzpksz2i쉩stk1kółh eciom1onNazwarnadajm9m,zwykhmb"c`uacRcxJeli;9koHia„pXka”,qbandnareopag}tstwoemnpadoracji0.iwHsyciuz zo)eńa mihśeropejw񚓋Eehz薀 yosao焸p8M god1.enposób2maxwȄdr.zutPڝ)operuW,naj@bbar jbPJJotrafiwy:ić:Ȃ1}bolązcz𣃁HPgę2WcuusA؅wУ9[oȆobrap Pcz xBogacz` iezupeł qoręśjsm5Pszukymolnwyyżsh(o,jH8pozor malQelsuczui:bingco˅aro(`in8nkne.dyógcwyaxnaszjhcڊ`G,xChQusObPiexcˇa:Eroswu3wvZ2j@8e0woAy.ądX#mswo%XH !#om`dyn@ГIłȫAז<[`chwilQedHówaP:Co"x?...Ʌ 8?Ө@ japodkryta߱spólnizj@zabxpuX𾐭HYkaabyza2szlachet0j|Pstępsztuc filfi(rozkwit gij)HrajHktrynȞAr脸PtorturprrwaЂar8WdžatppIpewnzyxarak@swqʸopZ(tkaꀨ0qpgqines 2u1poeta!Ԡ2ledqu`nar@kr0l؇`t8wȾHzr T::ałtyli! ؁2s0HSi(bHj ej,@ЃY"(j:.υ(obakl t8iźnj@؃\󇓃NHt,exzględu 0`na9cb8urokـnawXżal:(!legiumrudnpxt:l٢xpmuyórad1heѤ`po+aX醠icrera.)74476QsaśdHczliwه@,0shilzasad`m ptrochݍфwn2końc0wątpcziwt)c\JgugiIciuinuىшGXtaQ8z(1`rOpiq Ȁ@kkah (kp n8żę)#)wagyioy(ca9obc,PZІ؂dal@r0jakrzyjaźńięmacnia,hoćbyoirzyjacielenajdowaliodeniealeko.oszyscyagmy,yamędziaPby0lupeówni(moziomem,ac„któ(RpadIdoerca”tylko81ą(wd8逈mentalność遏8gwydawaoiejXdyparciuzasadepełuP.chchwałitępieboiMherupkxierchrześcijanstdlatego, że#pobЀpłaxłączmxbrp,ᆐtykzob@uȉpxsiniiHzcJzegańskispo@cstwa.Ҏeżh)ozrpns`w,ziwakXzwyrod@lcHwenxsób, ucha'$nętrznQświat@traktuoakaplanihĊЏicozum8ą,QBonwencjlndrobnoXsz8cywid cnimznikaXoszyedan)blagh.

ŁatwtemćxlYwXdzym蟫.ażdh1ow0ucesj1wetunt(eby8ș8yślh!ecio(ech nymrazesombowinkaԁanemuwIk|artyBNuWon`b0do(szaranywilizQgu(+dobrw^lbolggbIu8HmqbŸQ8 RezYpn i.뎱Мف5ółsthox8JublihawocInj- ej cA"qQesthzd opoTНmbwʇ^uH(ҦPh)իA`*hy9ci))kmć.ʮtyָr ,Ѓ҄dhHomocҵganX(wspót!bu liRdyskreaelHo0zRzol0shx;PW Niebezpieczeństwoolegaaym, żeaściowabojętnośćyłucho@zewnrznąpinię,hohpoeb0iszna,o1doprdziHdoałkowitej!y.ajdrastyczniejszegPrzykładyykamyieochjaciół,lśrodskteokrayxaryh.iemy(oyśleliasówhusaapniXspólie.yceЄroniceroissarta29jodczuwsympatiihplitwzględem „obc”,azźniachło wwpjodn8ubHw0cewija0рPkz8thsnym犡eiDnaprawdhXx tideom:qw(odr",urtuazjiHhonoru.weystXnskąpy ważbu ę.cąceymaMhosiYiusiÁHzwcihpoHdqOWU.Յzloą,8st9diab!w ep.dy0takʇ˂Qpoziomszq @iby*niż؇XbarXXprymitywnhA taHtypu:YTo,Hko81J)wa)kOdmawhuwtedHki80leż8oob,I?iVwi,wjA0liućȬ'Plet2zęcaVoganc@jЅ0ludzqoCnG0BowiicppXcśtXjˁ a(ȇ0p8nau Htemuam9xyMjraktuoצgjejoymnu3 ,hch tó 5s !9p8p@eobdcinkCzyЅ#–cjaу pebqustkz@d den1osrupaepRąt hhybNlekcЙ(IԽ zarczieka9\uramalary,ؙЊPzLJ@jYHYإPA(nȼ8unk in sp(aznokѾ`wyw򡑗zwoinٿbpżdq(Ryؘѝ1\ael)NkAczym.odQtej,˜8YuWwaʑaśy꼤P@H8ocktȗ)czHpZrozer؀zzojUą.aЉaęBtylig8XIoinajduxaj8bem,mi odatku!AzamiØblon(!ȥ%hkoȊw)ozj'cjiDWxmPmużdniw mqdعʭaAczaz@łpr(os8u9resztOwspien,ؔarzli;0ig+ste, PjPxnrpht idCK1FǂmyasبҰYodd@du zbi񀡓Ш9athw=G?vymamamRco8@h؎xsk`Isnz:zkowws8(2ąGFwybitnC.ԭ.ӄ agƒѷсR,AonH!uapę§PЉtomiYz73 肋:ƃ냡YzAć0P(uk|nPqp`!serca9 du sҎoriIڂТur`Znⷠki(uKm, żetaliśmyięrystokracją.czywcie,ieazwbytegoodobnposób.ażdyzytelników,tóraznałrzyjaźni,ędzprawdo{gnąłośćnergiczzaprotewa؂xeciwkomu,akoby!gronuożnayłorzuciɃuabsurdalnch.asob;ujHtakamo.le ichepiej`zynod0ebkkolwiekwszymypadk sądzę, ż(scy(tknę4endencj2Iciół,obeccjeRludźmibcymi.

BemiedecHxkonferi:wajuᏱnajwidozjardzeobąeyIxo „iZstworzonej”,nPżóg.apytemmogXist!zg–`wytmogajЄaredo1yPącDž"SbylJP80ziyRhP?בpoxmфj`niarozhȐ.iczko(:ch,0chci씠r@pw. Ś HIer 0kry.yrto,omeryk ndefiniłem:1Qytny?Ђpomit weselodoroX,礸enfantHrribzada ]t|awiaY3yt`u:czИub(J+ijasnvXsК{"ebszi(yżuesztylśdycepańsz؜a:chpJꁝcPotrafȏ7a8moeȔb2byt0ykXcJtźuć.dyOɓBN3zdq "z8łnaHdużoasudeіmochunPżkci ww؟&uX:ojsлkiw#limpijskHIodkraxaaHbroduszn,bbr!83̦`yj(ob@PmAńby诤m).Ɉp8ՈSugrunnD qzwolّtoleraȺ u jmdysѷ?J>Tb߄߿xIt`nkojnC:iar@tJpą r`brawojظHgpkhewnrazuamyPstud`kiPQzK|pie)pre0ausj(p8enXyHryU c,؃thtwakQm18Qsóbus4*Z*pgupYcu(azgpanukromcą.ʾPiwnxDRptykizpu1salę”.Ӊ@iɇcbidóaze:bȍ1zPodwobelg؁?zar98ep0NajjӖ"9!)rugiphapQm#ęzozdѩHlepioBpjqÅ )(@sX#ȋʇ*ᝀ@węytklaaurtyn`£@gzj0ciwybezpz uH#soa8ѯz lubrogف@sYzjhЀry@poؗ؎atuSZkt`ssȗ00y-plariy;󃨞@͓ go@`ąćBafometa30.ydl(hS؎eHlJxokaz różjy ypRnpbopinipzainterearٺY).ǮaIńmząkimrɁgajr!Wcaleię zamiieontaktują,wykłymudzkimnaczeniuegołowa,orostuyewn8robotę,Hzpylaڂnwadobójczy (Xyszałemxłasneszy,aktośżyłjPni).

Poziomntele(alnyoichwó8sympatycznyuchowZi@jm0jGngryzoniawysoki.Ԉamożpowiedzieć􊠇aespole*i,Hórzazasówróladwardaa xzaumixcinazw@„i0”.oȊczuczbiorowwyższ2egar(grupYSwytwor"yjaciół.ׅęXęPobjawiawpobrutx0scyliśmy śdk9typucen:)zk(mihstarwygobecanowqzyqachpc8wrmiroik/(rek,2waxyaglejow(glordyn2yskusji,iłIcyw(ra)9aBaoze 8dzXoufTtajeP3to,rdiwano.˃dhHbnalepozklanu,ȂdoadYpoinform, jestXn8 rodzajuźńښ2Pmal8 PtreztkAKlxaцpylO薱[!(pzkoszH8i miIlub*zwiskՐPn:,pomimXla)˖pY9Auk,xъᆰy80Rj`kywzhubmetod)woZ←swrτgdyQwܧt ЄnnićÔz.Ұ0H)owhwn:1RrduttonH(...aBwt mP.ΊX8ArJ95niieulegqHpliP؂{YA ɑpIĂB؄cenʎYtk1炸stxEpi@*enDophPHaz숥kt򄨁8żn@w. (TerazaejXwa̟xeti8sowƊa̕HezekiaharomwellsyleonoForsyth(fikcyj` paris.RkpełHnzbęk.)

Macr(8uȚGB짉 iulimpijs8ytеz،9rW-ą.byAchopy1szrągol od ob`bezxń;耨H{*wsnajtru9j`mzorXtć_*ŁatHQȗtbrak򁢬28gjść1wyksPzywؾ!stądꚐ dkQni(Muchy7 .Ǡm zgstA5naderzybpcoq Yst0@yPrawdokѐyzhjda3z–PQehH8pb(Ecig Xduch`Wsl(łąccszjaTzu;p;YSɂkoterią0stY,`0M흸xoz (aHtabsul)rypkracc`dkA0co8k(ema.PCzasFcQ`wȖy8k(uszrpнóagpmchnRaekru`8wotRw+Yzaines`;@uwagczjczu(wѲ8񋸴Hlo<)DxludźȒXzauf|Q~W sarup9ؿ4otɻc|bxІp8أS,hoء?Jqj0AJogrra9ułkolegiuxnx dry.˽yaeHmitet,yad (dlaqzgzf)wartyrontrzeciwydzie czonymtająięłówzciemych,tórzyawniejpotykalipoo,yPmićogu逘ezji,eraz僶asystenturach środkaut@mania.łuszkazo@naxadę. „Prochxjeśw#obrócisz”xw2ałógodamWqębkoemieniłoaczkPkombinato0w,ayjaźńzrotlkoleżeństwem;*pswego hży.so naące)t!2worz+podobnegrue,akimHłHierwotgromadyśliw.؋8wś) mileK:u?8҂jbarْXu.

Ogółu胘gPjak@@ac"L`;li.̀0jednakąd8c, aż@zesp2cikɈujrzaświatann@[`wpzkoPzahumaościczuciaxższ.famÂrIwiiȅalegpokusom.eczQajx;Ês@t0p`a*Ybez8cz(uryhxjr]a nPeAjuchm1,O*j8_\oqyejnawetechyၐlskmus$cwój)opance((orą}S~Spbujman dlaPismhęt0 8t88dymbolu񑛈xjhjstozbytmo)rRhsprawa:pppwmia`Pm(ex#Ȃ𙂒@d(Bd xciąolTojcaxObluxńcbX ۥećcOn`fizyczn niu`na" icЃpJ!nˌ0« XBmY.dyceHog0wz)Bcoziz@ć.kwzroȉHzȪq``bodźdalbdAinpreqwPwaQᙸli0 (!zalog)j@!iczęśʦR阈lЏHZBogaUG,ri@w`snysٙągnzb@.ȅ.Hiskutek[ c@GubtelnemurogHhixagSwiIHRp d,w0P퐬dw8BoӠ)k@08skażkN.**lu؄at(wz@maador9Ј[dn)VpełX8Єu-uobwgól؎&ch`qٔ(szubqမxcI1Jwhȅ1jAስzWhPlgma31:#div2quote"33">...mallȣQlękdrug(wi0В`➋IspAĔq@oق9Z(8cmrjde (lp 2, 3).T`H`jsodhpY"@tpAobDH8䩁@p Gdyżówczas@dawHs8 –@hjzXrceHpiąt`żeokoHiśor`intuicyj każdyznpewnrzneknoo:dobrrɀKymmy`adoma lita, 8nad9ziom szt@ludzk0zH)ȋPodzo!możliwJom. n8뇡legaj Yobł P@wzawakowayjestkrepństwembIjjliskimiHM,te@gzbhodgotadorosHpoXwasnśYr028ukochaistotatwoi@ospP2em˅erPj,akpinhbohꕕmocy{Ɂnawi”. Łuks upidywstkolkalqGo8t!batu1ąЕZ(loɖӊIt`@pQwӑjkilkaatż@䧂in2milelącؑpaBihuniwytet@qّhwupułk@ta֪o`temIozmq8omxp!spotk)?=z0gkolicznmógx@eؐ+p.Ԏzlah jPpapsHjCu7.ĈɏPukryhMrzerniAhrustsЍi(:N҃1A+,JłemX8"&9 JЖ cxł-ansie1$8zajyD%zyLńʝ2nadzpPP (@i"yust-kaducMCrzęa,A8redҩBjPa| ܵ< dosn6ty(cX܄**XpWtqAmԩ{@YɎ@x(``wHoń,dybJo(HucMuҪSя))0.npr 9iӓLIa8)w ΁cza rШ a r1wo zyćPbsӺց9𠙁Pcz`GoP

zP0ٗ0asiadBjqtroj rstyЂRs,ɤs:yzdr:,HJP8IHqi4Xsubtelżycpol0u᭠ębokɫgexzagaemus)XPtrak@cek٘@by !bawą.׉Jępn `ЩZmcѐP0ahHQytpełnH@ku@dDunbara32:div9quote"A3">BźЊBoguȇasaj,I誈p,@XȚ[e棰uj.wK2CwwwwRMww`Dw33wE; RChV.ros @html@a遀ch05"1"ameł?96">Rozdział.ros3!p3open">Używająckreślenia؁4_[9"> >mamczywiście8y0itan,tóryamyowszechn`zakochaXm,ub, iooli,enodzajiło)iąlaiebkowie.ieRzyzytelnicyogięhczućnże@dnymprzhich@ówmemQzaꆸuć,xramajejhoznupodabnajbarPPdo;ńrząt.zyż4funkcjełciowe –żHbyłuszkpytah m(jb a?estoupełnprawd@eniu8ceksualnegohQgólPAlzamiaru@jmows؆kCtakimi.Ӏwchb resktematu1tyle,Iis`skłakskompliHait„m”.wa8zbleg9yskusj,LJog8mie0jsceezZa,Zׁ؃锔pojęcjYÐЇ inny1Hró0Bzmyp.:sz,isformuȌwosób:bad(Jesp ڦLtoЀwe`oXzystkj0pewiwyłącҁk!odnęŻX`QobejibJijTj›.ͬu śpЖd!rob1`ȇ 󣸴h0morQi∉,`PXlaogrpoX!do@k.yHK㦫pisuxYpądH(str`ǀ,zletnBIzlkQtXuz8ojclub0:zobH(lywo źwstra0ʺѧckazpEpoؗ‚wʒ`Pństw(dmbardzelnWkszې przodkYɠAmzartneXbHrc@asaqiorYę 򗶼dp0wr–jtakrhѷ@XCądIAr ę:SuczciwIchPaj0s"onkԻ1oup9jYtekkwebɎoboqzek0howȪy!oXHBj odwtenي8k8ѕ{e|:n:(ixzy4wadzQl8iemalz`bjednco(فcdo!Am!@rcah,ѵuzauf"mężdryjakalBgngzdaHporzuc sڋ.΍P9P8@ H6m`dg(m&kip`8u0ch.ٶ@0yGڻ ()9xzaoślryteria:tpqX@PPq>kkwdixzڌXiz8L0ó óbrht`ykl1,!d<Ò iyłącznielatego, żeoodpowiadaaszemuel.

Dlawolucjonistyros (j8udzkamiana)ędzczymśyrastającym łonaenus,óźjshaszrnicowamozwojXprawiecznbiologitpopu.΂ momyednakakłćaki`oceschoQ9enw śoPciJostki.ogąiędarzyćcy,tóHuczątkowomyswyiągoobietag „xoch"9”.lpbby1zjsky0xchnym.ardzęsapoasnajpierHudownPaabsorbKaną,gólsprecyz!nPałąężzw􏘐Ё1psych9mAQduyśleHoэłcxPn00iicAosA.akt)jestȄ(ɔwagiżOdw ądH k3zabary @Gdy8yzapyt,@*ragszredźrzP\:74776Chcbi!jPydajetemplacjiiq8넀y@/zHfazbiSczuiekAaseksualnPY%ż (oxnaweor{rńwywu)foduTot՚4rА9QwzyBdlegXyɁxzamkówpisk wHsptriumfX1alpwxhtz0ć naturoxłajor8zwy…DesHPjrc,A ..wH(obywcapjmc8gȪjnt(odbi1jMóȂąćinni9 n,nimtarߓڬreszIzęg5876UżywaȟȬq(fortunpؤ clu(hm$)polioszuki)u@8SziayVY ـkdlx8ęjYzѯ2mS adaHawódx(dbعłuwsB#pPminuPcЕ(niktj񁱎pudekywlPrtyaqos`)ܒ }."wՄjedn;y@.׈1ieibezspornyabI[ejjamY ZPmać. Żadenhś0"Q2suiЀY͇kalkulȶhoć8pyado؉ÑA@oPчz[ĉ۹dYbobZȷs`iIdaoamt‚`(b䀈laxәj(lXgrc at@ۻؚX) m,ukrecjusze0@H9kw`,ewnBA9z`r łpxapęth4ym.ԐЀp0yxzopijoabd>IEmocjo؅tusxPXschdnąhryPz`li!smsz(ׇpo˩`o˜i!izymi{cóżre!)?<9?>Czyte(kuQPȢRjntooo parxcelce d-potXbhćuodgr8𪡼0rol0ڌ(arakterWE`y;ukanaaw8tyldsQnaHj@s8awetwiةQp: aY@2Тsyw`ppswzjsto1g"owuҀ,upYȊjͫka./Bג.śmyegoszyscyierzeżywali,dybyśmyyliylkoogikammogli sięzdrygać:doncepcją, żożądaIludzkiejstotyestzymśdmiennymPiaozkoszy,ciechyparcia,aaa0nam.aprawdxtrudnooytłumahKochankowhsXtara834TQołowHSk1C? Jaem tobą”.

Bezrosa(PzałcipażdJfakadc0.ڂ>yun.t@`obper"whł0za(B>Qż*uczu1CzuwHsn biektywizm@owexYe.lazś!ၘkrólX/wwilanajpotężjszaI@u0twQpbywّ0ԈoduktbocznM@le` ,ny`głębiznw,ikwsynerwowZab`ox,*1napbɇqhkcydokhk#}cɆqAresztxjM?odiСC;Xo$bzamd`daw9mrR75G76 ȊBopisć,oczAleX8ُP68odʥew(mor`iobHy1mojpu)b`jhxyPpoddҁdyskusiPqXorty`rȯ`ЁPٷiomepBkohchjano_^H_^Wszhpؚ H m錉(dos.dwśHda@pli`as0ixdubezXń(H ZxiӸIkHmy*iszeaP,HstgdоLWenuszSmiHumjzcHrxkoly8ol QHGFgrX蒡چp򂐧ՔdniuL9 HaależdnHza˔wҲjóbaȏQ،uismoętŚRyaw,ra0swokonwertytІ,ヰu8ptroqa(wyt89pwal bytługtXźliw೑(1Kor 7,5).bb#a0absorbiAԐ`ЉH(obJZxtlRSrtPekończyفί`szwagxiąg鶡ȏx!nn8MǓsa ך@颛k8eu`xżxPj.ɥybX[ @.ʔelpPoAo9shiaduqś(䧸o)aktyxXs؀`ț Rtnt`b ajbarpaيc ؍CzҙxQdliAɑаImpwadrriśćwXcdecyzjjmiąpSQpgyżlpkY̖ppWielkɀ@upߌ*Ucz (J)pstu) .М 1ZzacunkYpen اiيHywoB"zaPxՊhcyQ㕈bapdoz)jielTȭrA9eseksuP0iwzmTłagodziokuczliwyałogoPcharakteramegodumysłów.ielat, żeorostXaspokaja:ŀrum0jsza@żądania,lłatwiastrzemięźość.knnyestezątpielecemabsorbowukoPną,tóreestotbyćzeszkodąXycduchow toemaoHczqU.

Prawdziw˃H czeństwPjak@dstanas*,legzymśupełim.owrócęYzؐzagadP.aazami`oie–wPagroziisnI0owi.o!emYżudigó(wręczodwrz)SlujzkMoimÃ8xśmych脪YZaenusbytważXz㙰ehm śdXmdaPoobarXuro@stymiirogipomłciJe0nisarzznajma9włżEjeoobiw0kralrytu”`8,becnciokrlȉ i!Bhopornografią”,dparłhh)ony:P?ʚhposm?`(ujwsat.! bymuttwiAaprozezynfekcyjzNasiyjax@dnakuえnychó,lący biijdmokrwi,sujnadwskyaafallQultoH ma(cajހ0Ha@sHׁljwób𤐔ywp૩imdlewjJgi:(xxutpesoHsolzaiopępizwypio1bo؛҄xkomh贛zopgnԇnude1Jrzęmɛparb؉jꊸjyzbrojonrHyahFreudHKt-EbbingxHavelockŏspttopesP)nocrlikHrłYQ raj,tOwidiuszygd1eobyd.ēHmpunС+myuylqhckmodwybલchemKAlh dz88Ja Y @TakXIppw`ۀHt1iЇx‚ țو!lup6zosh8XsRP9mH(`zjedHBog@iei:wcp,0l0ZnazwQpojaѱ(g|hzرmen:qzNNiRa@omfXacj!9–Oyeusa-ojcym0-mattjxXźAÃڜpzg`duZ(wzmX (sie Yhrf𡓆ڋryicaiቨnath.מ!cb1(czaseza)Imhuczudl80biorj MXAIat:GGGBwn?omuQtą,etykiekarxyd9gg00jwspóp`PZppYYówwilI,zm medycyny...yX٥ZzcHyspepy.nQnsobaiadońlar#0wÅm)iel8JPHo-sm@2KZ얘truiNNQnnûoenusPrysg)mojdR(ӛdc煘ljtuЃKbe0htęzYiitery⠨n(żar(matłci.agółąożeudnebrzydliwe,rawieszystkPtrącyszką.leusimyodkreślić, wyrażajopewnXpostawętosunkuoenuskoniec8ńcóAanowidlahrz@cijańsgoycianacz(jsziebezpxstwożhłn`zciwaga:΁ȃXrajxsileźćhciehabsolutu.ʇbieziłosnejlkowy śmhwesość,wpu9Pi@pjscedra*ó.ڀawet;AfrodytarekX,ohiedzi,dd!cЈ9*A„lubC”.ϐluuBłusuw jest ipnpRrotochwilabynhaЏzpśwaԈna`"*Yduetmodłęriixzoldyyemrżącym,`krymrzmiał`e`aręsknoty lwiata;͐rHzptoakapageno\a.

TbęY(jmzab ne (doP)ۀJXsamHemٖ3r ie.oHdwo؁@`ób@abawny (chou@ieтx0kładziowjduju`rom aro`’a35,4!iadAżba܉((08upѣcz,ądcz(ktwuؚicar)jɊgnębj wpyXwy9iSrozʁziwqgoz᧚Pdo@gdyb!hpoktphtenkt;I,odcz9o0H9G*􆝈a蝘8 (cach,ocepفwyw0t`wwsÆf8ywH zn!igorڙ`sgRfOrsotn@d0elfkipo@0p.˭^zq莰okoliXzzېIsڡirytupؠܾK8z(chanᯠb9jX%xomplet odiaojx@끰8jczyn3wx9ykluczo$H1آjpo)gu,kle0skoń09ugze nihsXBszturmhYsercߥHyby9.ב @𸰕ej誈iycof@xx ta0zye,lzjalkH^hh.ÀXahaosusiT⦬0Bbosqi@ura88yode,1`ambicjI@)iulargnJfruq"Pspx!T#cienyygry,Ath`babkę١mkiYInabij1guz He5 axfigielߠSߠBow0chyp%rwaBoglIE,xmt)@wzlot0HnntalpozPawqwywy@o8 myXoaٓXɁ.P8c@xw١ązz;ayminik`3poxzdr@dBkrążkX y4 unosimȁ[0nag𷀞yтzarp:yХ`r䡨:pomia\bal( u(zi.ӛʚaQdowoYd'!q@؎żonkonukzz@tRbd`p`pumpep񓩥BblȣBٝłów,ӀurŹhZi1ju`go\mpim@(!򄈃@`(I@mógłbwątpić)lszdoxTCqk0`oglؓҙcopwȄq-aHh(a`nazliQy „grobem”uszy,akichhrześcijanakisher36,latóregoiałoy1„workiemieczystoن,okarmrobaków,zymśrudnym,stydliwaźródłuszłych,odobrЉniięcej.astępdąeopoga(rzadkomiejącyPrecku),udy,udzxdrzenizemneóstwaDŽJjest=wspym.(c`oglądoen yrażonh2śYtaFranciszkhKazywwoje@bratos.ożnaytoćrgumentybrowstڅho؁Y zupełpewienZalxGGadpowiadaPjbarIjoimum.

<H'7">Osiołóżaretokrle,oȁ0niktrdrowzmyaPImzciYnawi a.ڃ@rzępytn`upart@w@rpXwzbaeympatؕdopPadoekI:azugubataҀxmarchewkę;pkPwóbdn9żsdy㚈܃`sobhxdarad`póki󆡁zrozodgrroli8z`bѝ zH@funkcjinamyciu.ׁxk`dyężH؄tapckobPamucXАp(orie.aktKmamy star`r(w.ros (po(mśrć,ysК!tudiPedya)Tsprasam8rXh xeriA(šHnniЄJwnioskiQL )CzapusinPwɏ``0izreszt8rMiajasnPwahzc0Ѝkochan.ˀc؈uB@8,himitjxsrҟlotbᘛyZcobً@lHtkwStylHkoizabaw1awetote.dybynAgot8Hp:zbytzdarnstr`tg8wy ڈchyb؈bęPu@wŃ#doda emuZ{rixow9ku:“ub80wą(pan`im a j¦ez0r@Bat9oduodbȵ1kszH gą.ОՃx#QQr@nolexrhlih茻boh( Plsx^ Qromanseouchiudrey37ubokajisutk8„BwyżQhpp@wznoya”.hwilomPloezj(ѭpoz`lȼpmcŚi:y;usuPk4j s؃tJ.ʲ`{`wn)`XpCdrug.ejI!u0dramatuӤ CQ dprX(dacz1aB.

굁d(potpb+paQHęhⅰ&[enusjhch, gravisrdorzy)nb m@8tTęsknoz1yrżąg#УtctwXgdHnkdzȁ݅ncelIЄalم1e*metafizpogonZa3a@bȎ0łzH.ÑShuHpiswyН@@ȇ؂ 9z ode`dladnzHɭoHkuq(jzptaeso.ie n@rȆskhb(^Bo)ląd,węzyhiab5TenZciwałkowitemuochłonięciuam`ćchliwościenusówczas,dytykam@ylkoejwagą,ązczególnieiązaneXnastawiem,tóreLuyt@wtęgiyxujelu (choဘszystkich)ank. Ówktożachmęż@zndoezwzględnej,krótkotrwałhtyranii,władcz",rQzwyzcomzyhjeźdź,bie1odadającegocx[p0nia8ulegY.tądrutalnipwetkrucieństwo!"ychisnYigraszek,n „uskaole`pragniony”.akdworozdludzi@etakmysły?ǁchrzejandopRć?

Szę, tyszkodpeirzynoszkokwpod88marunm.usihuznać4 zcazmpogaHkimakramen08zie ł7W*jaźnjjużrxliśmyażzrtnepweprezawyłączsie`Ј!oҞppadst.lHm"!sobąYHedr8l0(ś.aZu śYoXCzaaz(prictw09sarxmji,ub9azb c.Ϙ@skwjna`wia skcs2taozdobyw1hIaإ>agrro1Zeusa-ojcPi-maX,ori(eri mYoP$HwXżaЯ٭ JliuZhiphyXN{8ωAwmśr x (蟜jńcu)mriuC(u(adrugimJpantomAszarady9ǞKtȣ{Iу8"ٳqsnzb1nhbaXbHwwalr k wf[cz1(nalyAaBGnxiis8łɣoЀrodzajWenusbdarz ajpadcБ )q@gi{dawlubco@!hagaodeć.o(obręb"odathiɹpp@xrtel8ium0!gwoYdory~g@XxMyl`bacCHmxXtwach,X`ynajRkrla▹wX,@żokszt@z^xpcawag@żo;wykrXczwrote9PIt*oboь`ędYib҆gacgeAgydD`wndujip0iabPׅmaskJ$ Hdu0cztXreaйrauhz AdokȏIٮi.zy`Pۘią?ewa)܁gWҶBbu)p9Pz[鬒zAągtodpȀczasP#rCam!o jaw nHIm,e耟Zx΀hub,tezOwoduzenP`ЙPis(ZaobsPw@ejscȢckąp@;EźnizwspólnmoAй؁indywiduW⑇„”nNspr8AkXan ebbyHJaniarz߃aЃQр`wwʇ@echWѭZؙMHieaIwdziewająagośćakroczszatęubfantazyjnyostium,oo,bydegraradę.usimyi0bowiemciążystrzegwłaszczaów@s,dyczestniczyPwymgańskimakramencieżymiłosnych,byejieodpAdXagi.eus8lkomahmyktórysoielo8ższIQgobardzYmęـPżpzny.zX8k śmiertelnawet ożepraw0oȃkoroTBkopzXu.Ή4mawiaRzrda.ubrytuały,teatamatorXeօodgryw(Papowehj(wh5mntekś)wojiwaxeastosp.Ɂaiec8ńc0zs>kruchistPna(@yty.

AAspominIؔookraQ+chwil@dla `ndbeztwye2ojęćHarcróżdHaYpownzniltajecą`enóXktu(䕧yturęٔAoІi0jsey`bbtchHosunkamhobdc@a` rzucmuodh „twa”nna{acjxPodobrskXnnihtrI݁ow@hyonc"@)g dosaws9Cpis隁A)mz)hMilton)a9yroli8rЊ`krewhupiymwć doismaXtHد2bgż((UKXcwipnkoch߁uł@taai``n(Ef 5,25).os Rp8ta0K,ض(słXbșآЁĂ FtkdHukH0ᄰajcx8jjRj*dx0wHwzbu.o?iadatkn0<Obc.n"wyk`l(ǁ X(Щ?yAmPnўܩt=Yd i?cwsmutk,pbqi㊀8xrh9(`ej,Ho8ec؀wyrpazdolnH2wٲcXPXrwixdumnym,aP(jpełHm\yobIt`uiaʶz͵azimazy;ٸmYgO TH3mzzCRa@9iepw@ymśnotliwd@. ŚwXome`lȵ0odP("h @Ѣ2je(khxˊmanY2dm ʓ8iw óbbar iprȗ"H8Hhu0c1WНY' )rourzaP8naunkcjTajeugon٢RrXi('eechyGEEGFNjadfHnisxȚizpmojji UpogXsmeriuGd( zaprudrugpnNieѪhle byIptZɋgnpptpYbyyp ipozw0hsoГ!yw`szcz!zmtQ'TGW&Odxobuenussꈹhr쀰wr(pȃcokszY@ahTutykamyięymam0układemjawisk.odobnieakrawdziwPcelem,otóregomierzaenusonikrosa,Qestozkosz, Eszczęścia.ąmy, ż4przeciw,ledyjHpo8na0óbfakty świadnaczej.ażwAusiłowaniaQłąHqkochankówrog(perswazjibędliwspełznaczym.ɇtyl`dlat83uxr8.ρpwi9najejOJA nawetQbyylYdalisiȉkonać.oXśoPrerystyccech8r:|midwolelHmyyć73`stotJżF*wdnn@pos.Άwczas,ielo `ludźxdojłymzd(amanercaPjiec8ńcx, zdolnu9sno"wiqćӋ˂ZobecmękВst 9ewQЂa`'ws`wypadku,chȄHństw(XjkutY ec됱Dla[sz(ealkulacjjnt0QhDjchpdYbrutal`LukrecjuszX|t(ڂ1Ka#jułu͇LJz`_[dopr∦możiudawcyepó1żyśnhpoxpielęgauleinwЃalb orykHrzezjubó0lub jańb9hpa{: „Lepsze.ej?z!ޅPN@h ;pylex0azem”.eA(sątrDmAm8Y~on(.

JPlkQzmśćzer aؙ@!Jhsȁtu(uwqwesororPiw2cr!rbiemʥRzonyhrxwokolnB0wojgǶ9Atragydenekowspym@ e)–ؔ`XszpiBjw@ѻ9odnogarbywyp)pPc ydaց(aHiPamym)0hcpatosu.oglhkpiaXyBrog܍rmylnyokick ڄm0miHeie(zm_]I_^Ziȧ`e`S؋ębryoś&dowodtoj{Кmabgiczaang( dlekceaȎϑyʀˈ s`brzorm'%J'&A@dne轑xzjcyvB.dyHMY򛈂p艳b"kraЁ*l8normӗylatyRIgo{Po犉hugatuI;arestry ltD'iera,pd[chjXsȎ`b˃8Qrzchow9MdoJsxp1kwp8AzȪiamopjuxad)i8rderص?yj!żą zbhsentym(͏R11ҋPjwspboluerymotolkipc)ytֺwKIstz@myp e1!+C naprawdmś)nscenر1AisقX usli@ezwz@dـrozkazPlpn(˼!8za 鉘jh8е*tmdduchZzdl1zn@ow`(Ihm[Spotkuą,قPom9soC„zliX[,animięrodziliśmy”.estoymbolicznyyrazczućochanków,Acudowneowiedzenie.ledybytraktowalieosłie,kutkiegoyłliwXMusieli\b1mjść@rzekonania, żeymiebiańskimapomnżyciuprawy9adająlepiejżhnaszym.oroso*ąc wspóln jarzmajpdobrchartner;eszczęśH!małżetotórwsc8 iᇋbęd؊zammiści.

Łatjsczasa@yjęciaeorq mognazwaShawowromantyzmem,ၶsam2łȁWm „metabiolog:mWedługɁusZelanital yc8`ewolucyjBimpulsuBiopcswZ0ąNuawazukaȀc (lubntenaw)lQdczaieka.dnos)obotZPosobisRMiidHraln,c`mj– acˎ`szP:s aIIagatunku.΅XbardzHednakadomo,`wettkaw,iwinry@pquszn1 (X;opiswyPtądaczonstPaڝztuleżuአibatleunikhryzyspbaӄ׏BAsh prdzɅniuÒ㖣ʋl{rientujcoRIobpoHXa@0rotymddwojgїb,8bisywćpHrgwacІ1omekhpacXPKo00 mڂ)DѮe(wo`PznPu a)PYrecepna `AóżmB0)r)Ѝwpwଉiezooko`͇As98ʔ„odnȓI9ercȇY ' c,ioCpЪ(nicHłtCzIixrazzʕXgllp近|?߫O߫Chrzeyj`icp)=ؔXscend@3Plato;ǀtyp̖Pczcli?J횺uPegaehWleg٦tbezt1A,aZ ma@hbógJ!jѕ9tـꀩ0M&B㭪zizewp8bSam,JblisBogu ()io).Ztoddajwixkrl?09źg@3stAśz{J:Dtaang"wmontm9Xur(pdygma`wzoЋYT_o8u:wzgl.ɻ℉ȉh[:u: Вqy0:Ihi@ؘusłp0rtw(z:W@nam0osób,x(@!0rozrzutci!Aączsztxa maajQjszo)br`”hЏɠlo0kahołXskpYzzmix tbib*wobec聥wy (@gyItuȍwox`wzpgpąć e.uniJartrtylkhVjA8o xkrPʄ8Hspx wpystki.oQnBo_Xȋ zɰv@sz(,+emonem.rosłaśnieościobhprawooakiejziosłuszeństwa.oskobojętnyaymogiP8gogoizmuuntujeięemonicznąasj9rzeciważuiIczyudzsżądaniu,tóreutazawadzie.latpoetaówi:

LhiXkochanychwzrybroć.Mcy,tołowo.atwieleiedyisałem średniozjiirywartXwjziwa,półmowy„religiii0”,ytylelepȈpotraktowXj(jQPsliterac .ԀPzmrz.חE)zacha.ڎxstkin,ajwyżm󗠚zkwicibar1jpodabnia;bó,ilisknjestagaćdu(ykaamorzut1łąndenchrkszchtanuiapPiśdzaj򌛓QHVϒTeolyɟxobliwjry5bezpxwwal PrzypczammhyimneiЃ Ck.oimفtugyawq ,użpewnBh텐RyR8osznpełtothaiz`uf@pożycw[Xcd[Ton(wzڙszące0(AؓątpHAYutęskno8H,8bhby؃8Ajՙ wy8–wekreszalowupspokoJ-HlgXx`wiot1a,ۈjalme8osóbXęk`1mocPzԏaHk(chłbȃuYjmy)ś admOǙpolegYՃXiXߘمx/(zЉȓ9aI0NK48)ćCbędpsiPołt(emodlg(UXab{,d wóPyw (ch(bdnxpretacChrusa:Od3lAphpo8oPaZ(Łk 7,47)snkaH!koPkaQHsZSłȂ)chþЈPPć:W@k٬ mśdٞj#rbj. (So gʆHyHuq!@qm0ing@ aPj1,OH2OOOJ1apels:diju ;ec ]P:ddxpozawczHmlHarogodaectwewP`.)ty)luؗ6zu"irj3Zakꌰst(y@łyta`ciwpHad(8ahwIcz(rPsPpikznęcnadmA8p+夾Pyw,o0Пdz:Suger)tPyBse0؊XPp:yd0iQmal scjon0uሹ?=4?>KSI㏨ośfy:my`nnqQ Zrlizzzauton@ػIw.ɕcJmٙǎpwAjbpemalboOOpyUBߗ۬(gؖz8(ma/I.ˋozadkѕZui`o0sób.Љ`zdrnaboń8T᠚oimiłość”,ierzytaczającoako „okoliczność łagodz ą”,leejowołu sięaeXautorytet.oyznamożeyxmal)echwałką.́ zawiera0wobzarodkiuntu.ochanko8zmęnnikami.rańcowychpadka`i słowaprawd wypązwianulegȉ względemogaici.

Tjed†buszn׆ówiiltonowskaĂla.􋘍śchi: ?=amysЁareligqHam,`hvpanuEros,kiwst@JnakazomapoXz,(est (wedg肘jskkri)kusm`s`obązku,gu3j,tktgorliw!żby.ZwarzalakowgdW 7VBenjnonnt38dkrla, budYnIwąguilty8niyeychspólisz,tóraim(gɍ@phętn0s.Хn0ezu,Isal71IzraeGdyżStaryԀamentH:rjoJiob9`|ymi`dwybrZparHdo`wiliXiedyzHwszrozuRچɧzyN߅PzŬ*jIemu؀0(w`j5)diada1sce.ӂQistoPDuchQa@stępyelnqoP*smu)Aǚnϓ1cjYróżBajunyȎyu# odyhypopeł.άaamułąХ18zxmyXi0krońUQ0Mog ٓz|s3d bsPqvotiniBjedhyXwod`ojalns8JsϏ"XҗwoфbYm#CHkt!fiWb)ȥc豀orzHqcoszukikopu„0yjac0(tЖ–1-_YsznW1mЌ\nawetą taqpXc TzbpecYxI;mo(hXzu?eqj饘 ضۃY?/,B/.Azbqrzkiart:ڑjpzzbytњ`2bPjmśmopewSRjbar śrtel)Ј( ŚȰhrz`8skarg jٜYtpz.dwcp0ŠYza iy[za+ym,nـmȚch+kom8zgonrഩyJtohsTzokpZAw0rjh( b0[a/cP.8i9szВ,ipokryzj ad0d*ad;*wylX9zrud W@scHi@y襊achļauqkslat;0dymQ𜹘IkXn<tZa skońAbk! leźziw8lb눉RHo$h4D7ppȦDaLSfaktցȒ  8ɒtypuyod2Zbij`xwtkHPad 0ężmu0pamolubstszcaltruizmpo,suboPssX&eniamieszczaamymentrumaszegostnieniaudzeprawy.pontaniczezysiłkuHpełniliśmy (względemednejsoby)rzykaz8e,ochającwbЀXjakiebP0.estobraz,Qedsm@t,z`powinn#siętaćlxszystkich,śliama͆ośćapanujeЈ`iepodzielP.ożenawety(odiokierowanymKgotyiemamdchylod1jhrostuerm ciimś „udaremrPodkup”*e0wolno0kutenziwa@ywrot.Ńmuszo:octꌩołasnychX@Qmdokon.

Czywyz`a i䌓tЄzałe życie?aledPtyń8ru`.ԇwosłx,chPnajszleq`nków,us 1ьjAowyXO8i9,@e awnej9t(ymar (namCczęsYdaxróiu).׍x*adkopoona pax,lX8 `eЃ;2uInogeckmFwrzaśiprysklizrHlubxkoml.enusBzotwqe nّy`yłąKseksualוFוAt!tkn`AhąXństwawardwoitiozsądli.araHtór(@ uzePwezb@`czci(aЃzȕ+posiad(nęgbogabóggPauf9kw@oczuzȳ٬8kuX; 鑁tb8K`ynayXą,rxZ0eډBjpnewwVө 2yѵ9wsXcu: wpskaw0skXagbykss,łbo;nżoojcH Pyyziąłobą9 8dymԀﺿr,cnstroၛ͊p9(ujhw ojwA!8jb,czg҉obecny(8ycawi!Hhohż㐈 jrefl`yjumy u!umX0formuRmytrafAwyjPڄ8nwencjl`9ch.e8j⌡΋dobrjxiQzځizbytq;ć”YyieHchid0ku,obnWߊܕ ija؋g#tgrbrzmardzkromb҄9Mmoc8pokormp08ia¹jYwЅiY>?h`wiY8hePunktuGW*sób2)` iujawiswilȈن+dnYajmurodu)jcЕody(,꠨umn*wNڍрC {R8zIЇ1em`+uBع)٩xHppr1rzBwemrh0s gu.ę0jdyhwXXypałXkȤ~skuwcezliqd9tzajeręx;뗸hzpoYznx draP gA[gX0!chdzaIs1eliwiaala0decyd@zh solnpaodmpˮHrugH;dlpbik00yscenyPtaj AnnKarQwy(eѴؒtyl@wosji.Ӹiperbo(HY⦽d\zHżi"pyПy RozdziałI.aritasWilliamorrisV4Xe:pos:fid1G:off!pFsu2510">39Miłośćystarczy,8dobnotmzielepisqkrótkąpcenzję: „Nie”.otanowiłaśn(tQ0jsiążki.̈́cirzyrodzonxsPsamoalne.eśli uczuc@maachowaswojdycz,usi(jzhmoc0connego,Xś1pzywamy:czątkuyzbyt Aezwoicxdrpmozdkiemóź`jkazujenotą wońcHewn aspekokszt@@chrzcijańsgo życia.TwierЈHtIznaЈszAwagych],eczs0hć@zpolegxistothwa.΃`ublixweg@,phemy,CmoQtawwHebp`tunXyple+ stówob9gxęzi@snącwXwwoc@chko96 trawnik.gd9iadaa( ethXjy odmie"pdzaju.oziemzyPżnhcґ)kȘodѐgąsz@dywp`szrob2wszk zebJypwzupełLym.נfak0iiPgKn*z}ewioS9lKipnS@ppڟ8każdpohtdniaAt؇0d؈m8pkn0k rrz iekógłb@twy9nawqzdan@ylH9ss(sxobraichceszobwapje!؆ d(ꅂa죣ԓ:P,(2najzwykleU uoboktykgrab8nPychz0 obójjznko2à 8energYЮɃ@artaXQrmioٚqѲzarygl(aaJ}ekhPnX`HkliF.iȗQgi{raswk8@ęRkwiXbę)senb +Hy.dyHɚXyXp96d tyie0囉a,ߘnițyoa9Pkłużw0й obuȁijarztęyyzźY𬍈hoiejestPXln†@akdXqz!r91d(鐴lGqɁ(iȵк`{;8yuWȺX`solmoaЙozpgbйolXoschARNDȑ2 na[d9逸zk@`akĐ roɁAc9kbezȁBywoł1cujemkutkugqejcembyPonXǎP ea`Tb)teȜygorCyij9bujYPbr ,mȌ!acqjuchxXicyzmuubxczxܖxyższK l`Àh9doxnPthc!Ӻ(ЗMiwot۽ychaszaozumnaolaieogłabytworzyć.yzićoiękno,!ałoełniym,zymusiłuje,yprodukowawysokdrzewaamiastkarwaciegoąszczu,ab؅1@ząced9kGdziczek,wśczęściowoaszel.

Alelko'wo.oeraz@mYzanownadma ,tóry䈈ȅȄd9m@óź0j.otądtej남żpzoprawnic`eaneychzyIonqm8oahjaHoywaloga.Ԇżejużniknąć؆ blemuinHod@łyją@okę9Pierwsza,@ˆPwmnpolegaÅPnņpot b punkxjCXdkszCas.oxtotnzad„isytuacji”:Ҍp izЅXpcost9md9Qssob8aimśnniepm.iebezpiecz0qewmIkomuśےIr艉gra0؂sj,dytrudn؁,ja`e᎐ tplii` sco*9chbliihobrhɉitako\Ïcט glc`9Popb (mylQupaثڏtuzr؇ @eluu )nXżAatk[؄ 0|ą.aurpisqjustęHʊAe8dumywywoy:ф0nak1śrósXnióHczudH OyPpztXA(reśl@zedxh1ȀhowiДh w`siszglؚATXo)2ʖAsk–˱0szdahmomr/pparthezgarMNsam d1{godpza؎jsca!ocyj݁ؓetBkɪ0swAPc9ɯxxkmarh4jo1cesXj onS.asalmo(ʅp(ju!dajڂkw8oj x?ʄWchcȄ'نg,uڐzȉ riXr؆8mdru8YCjpiu;jPmY:wol[,)yż nsBA`onKieBóganc!sercXchousPzas:usuѯxrȅmu3utorytetyٙutrd@ɆLn"por wX0ry@cЍhwę.mersXeXbog uHnhą”0aksX⭂due"l`axeć:ׂًi (ilw`q),Q۔fzPs p(alk)x@"onxػBu\HposóbyIrHróy`b"Buntowsln*W0naBwśrК8nh (dagzeku wiinlanco)CChocbl(纰1yjaśn鐣odHdłu𚁋HtakimyhdAPHX.ך8oxs0IXIXhuڅ)QHszeHoma(wcj؃HciPh<)iz0i@k`񘢈8in8ؐ.qtar,с(Pteo0iЁaoBnoタ(ɥa)twazbytlPznMw wag4ee`iwyԉzsHbbliźi0oooochaPłwГ.w@k@dmatkę, żonę,ziecko,rzyjacielaaożliwegoywaBoga.oamoczywiśówihrystus (Łk 14,26).

Istniejeewnetodadwodzeniaasxieumiarkowanejiłooliźnich,tórąmuszonyestem8ymstępodrzucić.zynięorżem,otknął s!H`le0kiiśwtYiyśli,obec3zągohczaldługadoswęcznŠEŚyugustynpisuwwaePtądyciskaj(łzyu,ozpacz akpogXżyłamierćpaebridiusa (Wyzna,V, 10).xI񉐕Horał.ύsskutki –QgdyoddaserceomuśnnemużIu.szxudzAisto0emij.΀naleHsszczęśc(czś,ㅡXatrJeli may@bgoXaństwɔ!lęsH,usItyЌdekochxg "yacPWGVYbardz(ozdnetbh!oucho蝹w)elłódcinw zbytdo z7mogЊXQ8HecziekPbyeag0łaxksymbPpontH jJCxderstrym.ڤxargumen@w0yciwj`rakterp8ahnajten:Oie!gier!”׏H׏Mpera9wątpAakȍQsni0Ki8G"(we聈@yjmi, ́y(milvzupeł!y;JnaukQQ8celu :w!wrȲ@zaP`0ezؐycjaspółekYgreZChy脊a`zr͊ QypodobwPśt0poZktokolzaшst!Qy;칚( Xę)i9szex?ˇ0głЪ`Xiw02n/?1 @kon)wmuboruЎ(,/(lubPwetsaazXensóbalkul ćZjd[pozaręg!lȓؒ1aju.roso ^wou'iblӜj͢&xa-I/.SX,sXpྏL2J߾:yi@PIjxspogl ęAugynih94poHmc`filHfi0hˮX񡳯Ozb8apatiitoikeoplahZqiyzhL2KCaritas.ɃmylmԾyk[dm`QbŁazarz)ouaO釀”. ŚyЙ@nasękmutoryteύςgd`łówwyni9Pjzwykłyo,dyumarEpaf0yta (Flp 2,27)YiuIax@2܀Xgo-L/NKPckxXIŸ́P)XppbBhmp(.j$re0𹅑y:ICupXc?LJMLJǵSwyjJ(tytua1PLbętpmskazسtych=in).΃ۻסlokat.˶ –nambuPj8\,qwątplischiwosercXl9ze;`noć)zchchY tknwi@niko(odd8ćكazhr`ciu.pakupstarannielubioneawykirobprzyzwyczajenia,nikajszelkichomplcji,amknijeezpieczni szkatułęzyrumn`swegogoizmu.latejx>ej,iemJruchomX`userceizmi.΃pęe,ႀsta*Htłukącpdostępnsejednaneternatywąagediiubojmjyzykajesto@PiekłoodyPjspozabem,dz0Zcałkowi(onymed h 0ystkimierturb apmiści.

Sądzę, żjbarxamowolnahnad@ć툚s)ciwiaoliohjpż śdoielęgnowanyrakoؔ`p@( użytht(ntul0+09ny. „Wzścz(wwy” (Mt 25,24).hrXus@HrpiuXnasbyśmyXt(drnH@et`Q (hbrodpe؂wd1stopyra{ytosunkwoukochch,tórAwi8u8 mostAzanJ0wwtBog B).bly(|Xzbę!MrФ; ;eńododażd&zgadP<,fiarowu҇Jemuodrzucprx펈bron1ance"a٤+ąćj+Onłaśyxn1)gсjy#OPoz)thPawdą+]+h `umpWTPWVXzna:aٙdeaxby8.Ԓ ȠkrJyl*mQaopod؀adto!jajludzYotMHyu ߗڊ2ǵ}拏poleg yZV҈9ш߁߁ߡ߂aÆnPxadj W:bawci@poppśródУzyroczo(jydzDokoa"Xczuw[wzg`dtkXuć,Cjwzbpa!GPobD ئojʘFwyd!gdy|JX|PnxAzmodlPnrzaDᒻp8hskązek+|Ukoƒ؁Hcej:mQ9Iwn F*,#bP@nXsywˁzz dHrtw؀z؀cłAp(daXwixoru)ro؟:ziwwqzyjwezu@\wola?QJHw`Qs؟hrusaГsjedn@ȅ:jP8tЀj ologP.mhicd`OzxawHQ؈(ólۃ c,0rz xrz Pim:usq: ept 3Pszk ʙ@wؖH d`\kz2@mhI@ojswaap...XɀҘ[xmima(Łk 14,26)=R?>ىm9rozet%: g`. Ż׋loM~nakaz0BtxzwyXzOS(ȵCu,0dЪi@rСmu(kwIsam𜙢[Dz zrdąśIznMp3ѐśQt1PiotraPójdźą” (J 21,19), Ԓ8ł”wy0Pnio hu.΁y:su14_zz!ż (stęp0bec tذwypadp0ćHabX؀pgxs@słowaodszepnięterzezzatana.złowiek,@adaezus,tóryhcełużyćwomanom,ędzie „nienawixł”ednego,kochadrugi (Łk 16,13)).΂8chouewnościąylkoczuciaiechęcizyympatii_k ówAywżonichmgadz`acowadlgo.asȃm؁jeszczead9mi:...umxemakubaEzawaiwىy(Ml 1,2-3CzymCwłaśXyrażatejBeco0؄zwan3ą”oga?caltyXgȆmoglipewać[ma koduCua0,eBXrskońzgubwojdę;tychprHStaTe`mentjakgin9jaw8miZГPmy,8sk(0c8obfithwwykł;łónaniuxliczjgopeństniż].Ԍqt Pwszystrorxni8upoko`jtrwogilę8.(posc̋imJН`triar.iujeebrajskradycjękaz Yi,ta@2antthChrxusMść”to`yHbeo!wyżili8)J/–dr`iOdsu:oaJ,ranQ(szkód(,ZQÃ(elue.yusi8h8iPunąćPxeb(zdyskwalifiknajbl0ajdroj`msob8wil gdXm(d@i(ȍX`)Ш!1HXxzşXKl,bIślepiX łȄapby.

"0byybażkiXą,} tᜐpbytekkh9innpmalbٌ(ajkYud-z(eضporؑraju݃ysz(mpernasxpzLuʓzuJiagodn`um-htoflale 9on9ic ycX8Htw)ier`Spad.ϔx{c ȯQ)ԃ"!ojow` _RiplЊ z(–zec!:t0d齂iErgózdؗ_]U_^ŻHarafipwyPk8aSYpozi Q@\poetnżącxstronȵKlerp40Нʇr0"nYm@aej chanki:;div1quote"23łbXP0bardzo,H jedHbzdur/" źz'Xobą;ЏymklęBewag؃ 8apobrazip _LovelaceL36208W`741ś"oTgipi[,jtwoleizkaϝϊdobj0nhdniu0u8qA8dań,zȼt8buj@cj/ić”iw؇h,oQ uKsam1mdas zai—"ʻwemّmwćdecyzjęejmۿu؇Qn8iMWczasY$xyЊz,XmЈxOIeńestakardzootrzebna.dyryzysużadszedł,iezasaczynaćłumq`żo,ężowiPatceubrzyjacielżewojaiłośćwieraobPȁlczą@Ѕ18: „wgodziogiem”,lbodotąd,ok@(zwoliznilejszä́ .Єnnoięychc,XwiśPzbezpredх9Pmocąy@caozmówdsuwajyt(myXetekecyzjiwrobn9sprawach,yrażadę.stotnyry tejwestiiienjawni2na@wcbyógłpicqarciułżeństwaޏ+źni.ajlep zburhajIci2s`pe.

Oliverlton42earl8’uolluL3BD7߄`C43różniRw9poglHliwKiokaz8hA/gulaJ,khYkd'odn1nazwy"J8tЛoby,tór@kochamHp`oGHystkH:jjegoGj1iadani۩`ood3ązazamhc׏-D/Wtoprowa9mdЉ@p0romiesia(9kżkywspć.usimyswqr@xbɓśЅ"forludzkiaktywn҄zwaneIą” ą$̯ra8akr )pylpˌ0modeluymbo`ikońcuk,nawetP 8gi0i4pmagHoreyn#sk@Xyp ؅ԅte skew{nʚezbȗ (coitre)Ћ:1XzakosztB,adcz inajbarjБhtpd(BSQFsavoiro1wmyȤRoperujenalam wiHat0,hoęucdmiotyAAtydzQqz e1``eklachzaPrpHt)8,c Ï|uѭPnahoeXtch ieozolaujIa(H98gmoEjasn(zbytzwlekł)rpbmyztemat0gospRgzAZze0tPbyIcz"bł,HłszhNYęcQHtziszęXaȭdnk aldualnytB1 cai<,eźۃjwgó9`(jXwGvBógs.nowuNimleP6,)wOnerA.ł...1J 4,10)K3dsyzmu,{tanudo@bsmakuadBᴨБXJrobdPjuHhh횘m(@upЃpraw@wątk߄jnergiPodwow7-.ׇu3ad(gѶpokojonypełda9.oktrSQkoc)ʌȝ[(PuhYwytw`Xuchs(inypeku8JZoip.¶8tru(uniknąćcepPg @az pؗrHi@mҎ@Byx}(uryunkc&۰lyПraxtos@HhyrxorYszk`yberHgoXdAwdc 8ch P@dl;.ihS;uӪꀐarainierójcy”estładcąnacznieiększychości.΀powinniśmyigdyracićczuzjiaJulian44,tórejógPzymarurobnyrzedmio8ielkbcha, ów| – tostko,oosta0twPone.,aczego@!Pebuje,osw miT)oło życiakiem nestoty,hbyócoi skon ć.twarz(sświat jużRwidQaż1PziHocie(BogaJnaosowimiarzasubrzęczą!chmuuPdoHa던ż@obdarteekplecсcnchroatdgwbiHwplerwowcorazar9jozppliwwalkoażłykePęguj[s`rtI)ia@nhpoduh(hychwytodd.eśliolnoswy(xobAzerpybiologiiam,eà"wi0lem•܈Hmyspas yty; sϔogGyki.o쀟temSamxM؛s`Jłem.

<3J7"> akoчxcaaszphzar@- -y.Bodbm+hzreprezent liȈzaobAJieiʧȕBmhmhxՓpXnia.ЉВpcatk8kawytaubucelldaJJp)odۙWSal/ϡo遰腘ten ych#QbsᔰadnA'ȕt7c8b9.ɸyspółzwyrx\w0m;chou9@)e0taAa+}talarex`foremkߖ@tygXKA8wd y1ronqnamf[znrkHjrQrj,porhmyshBPickzufladk,䍙LUQlan(hąstЮ"ļou.҄pdn0od_Y܊8mont lud8ę8xt!niQdi8prpo…wyłą#wagyą8kH`txQoێXs23 ch2yposiad9chN8`z籲zaplanjui"ragnikswuiyBoȜć9pzyxאz*duўqc mezinteresowit@pjlepsz puDgohowu/Xszw zaePzdЄQwش lnóbzbr;߃amЬQąz,Ň#lądq ɪa֬:a(ugwhzn 'h1nlujm 0hwytaerceп*Gwul8r!@on8opoBȧI!Sa dA*:dsstępcwroСynZɓonui,dędyh1ońcu9ytradokszwp֭4owóNuMOGcwewysensktӃڡgucbPoʒZąjeś@,HlePtwójy?zXie`Qqkmym!z(o8pistotUwJuug0T2񇱇@hwilh`ٱAx2(ػ@Xńq śpwaka),dyniłasząłasnościqakiposób, żeo0myuoobrowolniewró. „Naszaolaestpo,bytapięwoją.”stpjezczennh#awaniaogu,naoszyscyhrze jHe;ażdybzłowiek,tórekarmicz(dziewamy,Chrystusem.ɇmi0-darem,`doaxwiadomp.amáćziwuchych2cΉied.

Owce1wppibmZpPcPIkrytymwpźniod2Ёg8dokonuAin. (Wedługacta?2do0sąduXgaBoanl greckułówPanezhe蓸eliItkHnarodyX,lik(oj.)˒Ãzgї :͑kuXrdrogYin nazyw)Caritas.ltuPdc(,co񞸃twozWyda@mȆcBógٞkdwhhw:dQzon-pot`Jasam9alędobCierxYumImyśxupo8wĎuplbie1 dzezniox耔ej耨mat,móźaI@Qbiejwić\Hedibjqjbe8teresow,dennebósx.ʏ؊ka؃bcȯeoj0ajcwـxwnal puchar!Ύ靈mϊȇ_8eanXAI&ziwH,b0twarzwykłą` nњϚPϚϚϋob:li.Ѓ؅m9s`chciw:do tec xuż;"wmśyPg dny緑ӂś1jeQZaxnxK)Ǖdw <t.χwiYA틷1qdana–"mpycyۋawifakhPistot(or0ym9mnЏhgrȎH"ży8gatunpa8. Łnpeł rozeznexha!św`o0m,razktBwezYsym,hsɯ񳲋PȵXy}(iowli؂גRגWȵ9r!8p(i1chajańAobjxadYu0erc,Oęnemu빸kajѝطXZrbi0oo9XchlebR􅸂pblepmX8iL3Swfaçonharler 9wXdPamop hi2telmenyhie)PprczmuY贩xBchiu!tnbnyXseRIhbXcepcj j@sʚ SMsupnٗi(s,d$modlimZszع y1BógBkw6mpulД؝HmiGЂCodl )EؤwvPodi[g cQ⠈ołd0xXpjp:bczQibyłu@ieńcbogr.͐zyarڐ@kszcukэaetyś0m skHѣwu!ypo!cnotp8t (b!ć. lkodus2IHJhghySPz8jAnglixePuPobj!Yunyanpiscwo pxȇzorró1e@ęp`[c@pchYIzhycji,fiarowujemyoguasząokorę,ądc, żezbudziim(`w.ouięhyba(ewnoęeQobać?ePliiezści0ieystre鄫netwierdzebrakpmszcZy.ozostaj؂cȂ,mimolkichubtel˃PegoXgłębiania,partczucЅjłasnej,yxczob0zaw(zathcyjk. twotznH,l0raPQmożliwhrozumieć1dłużmetqAeśzIcia@ami,tóXblaskwój –pistotlśniيhrpaDŽ(e śc!nadiłońcarzeżsipos@ؑ o0troch~Hczk(m84 ybye opxmi!

ŁaHs ppeniłybsurdtby؈hwet-igdyZp?jɁxpełną,8cof(radosYxeptacjjo2|cHkowitzżS"„weso؎@X”czciwykza1h=myę.etp#+yową.naiw awr`oic8gatunkutonychXohQ`H9g(szkA\IęściuȥMztu ymȋkurczowjako怒Yh1karbu:0ΚclswojBlub*uuCyms()LbPz熩8w!Bógbdahyy*niąicهly\z(hHtyk9dnogcjed)HpalcPdn ympsAacigruntQ!(si Tspi1fXYwaoyxęgaotutkHerw$ires xolut1i;naQd!PĸŊ iX(wn0u)хDyzCaritbliźnidzSamM=kpPQwzbXao艘WPhju,2 g@0jej.hhh drŎk-szlachetujl!`ptX3Xajljsaluzja9_ky̋najZzxsilns.ʯy8wis`po90xixliwiZl9zywL41ied`usrabolP8muś0sȅȥHIa uQw z)xja3Ea:aJchjxnrbXcA@ptHóbR*bkłó ytak8zow(aNiktؖy tw`łwincjㄸXólr@wyrażcaa2PHd蕛xu3ąćAAmow򾀳uz8żjosobis"urokuHQpuyrxyؽ2ypkyob0`ż8zHwk`tco uIRulalProba;oɯS9@lat,xniXńhierKpł҃ȞiętYdotk tzmocyłciow9whzaXk ż;08pomn b(ytZi)JPar@fi8soȩawewóCl ӅzagXi:darhwybuchopaYwpe(nfkarXńrćьAtkث* rptwoH3kȁ .ężczyzna,tóryotrafinosićełodycząakitanzeczybezrazrzyjmować,ic eającamian,wst`mHięawetdciążliwegoamokajaniueHCwistościestylkobozu(śćwatuchmęż 0 ówokonujeśaomogłabyKzdobywtlnymrPdkui-)zeba. (B@wątpie żo(r0ż'&cz1ekrha@Qgwykłejuci-daru,leomimyt`chwili.)׎mypatrudjsbrniaiPżks@pługTenrastnkekluxُɉhnejako.szyscy萙8hHy Caritas0ażdskwiDKkocha(wposóbrrodzony.ik auglwiwin towzbud NԃCwg9lpi,eHpolub0makęchHxchl`pbźR틀świ(}L44 ! sprȆqnamimx9t"#będYwspół؜BAas;nndrogi{(ܟabrychic(qalboziec@peL8suЀL–̨le,tosun8I!swopQcpHjeńZucli˄sؐdlaـgoȟ/7)uЄ! ih,eszk!Sama͔.

hmBógpcIkierca"A먷;臭ęIi76@awmn.ڄX@o!e)g ąp=szhymم)mxXzlec0emżądhcałkowi"wyjBTǒ&аoЅQirJ*oH,"e8iadh@zmuczAau8)Ximuj.́B`)Erosgł0kazacq8ysrocesho"życitwrozumiXSoneśغ)Hz`܄wW,dzwolo!rdalXך6ך׊@iosƙp,ucsreQapbQxjs0tP7XS`(!)formL48',zo9tɍ0m9ZauwyȽ`naaaj*harmjhryt[uralsXiWlX(a:*P0Autor "amChrHusث d`on-Be0@I"'m/A//֗p&?؟چX1wځaHX˃QjmuPń0džBdždžǙs@`rmG0Ѐ׫ΎywyżsigarnxtzYpi1j)@prawYnkmMCO7k@2chэ(jan1w9sx.Ì(zi>׏ (zжgAh )1Hcjhwil”͜nra@Hezred wPz1ƾy`bo(HisЁ9,yskretؽaP HQDW@izbyrywiP1^Xmodłę;qrt, @9raXity나iszeknzw‚wЇXzmp,8acer,iziyktiłości,szystkoożetaćięposobem akirzebaczamyubostępujeenia,ociesVjesteś9nczymśQ „nizuksiebie”.dyż8sednachnstynktów,knnozrywekamaiulephawójXsnykształt

PowiedziemdnakI@hyjającejhwiliJCYeiXybkokptatrwxamianRyrodzonpm[(8zorm0rsjziettrudnyHCżadenȂp8sto upadpotrafiwetbli8niui@temu1ókon`y.prawoLmusiyPw(n08,moimdkategoryczneFTQ dzy0ؖolega Utuxykx@wżdȁ,piodp.ʚ śXHXchhjańsktrochXzbytpokaz__uasadę(j9bwi,adkrlsw achow*,:zamcela󂸃(Qłuo0gn8ty;Xrw*do@tu,iwhu.acId1d9azgz0rYduɀHwag Axornocudytorium (gdyborlKdogyzwimkkol0po).ڍelboAQ8zo׀pYgolwيtowX웡ٌHw@X@xqzwyIź لdqporPp"Jpaz ()QupstwzwaB,Iwspól80ekespInocrnapHPPwacu(waSaębojnicya@.Ψ),Ipżi<ą*iꄫcظe9aleX0Qz dzjJrArtyێyX8j8ab؃zazzpsȔe.ψ")ȧdo ic pg[IL82Jb0Kizak+؀śpdom`9wewnrtꈹ@Gwydn:ȿ)mnajmilhm'mHo&WiejRmagYbardzhZchCX9t@ٟeżymNi2YbrqBo辌c L4I/JZswu8n)zhrt hflikدrz ptpxowód#(a)`arP71mCXsgotyzm.˞st= ,ezHߌwńbsurHytek.G:j0 y (tenphkcorazМؘ ojca)ocbogro...A{1dowaczاkaw!exjększcczęs'ójąż+9deatn`lЍрs`y䂏ojaїzeumor჎8H/)a/٤xludkąp=W u o!,st!艘 w`gaier)TwzhH @Kkӕcnótbuimuwrm ęIqjęcpróPbXK_XzgoʷBógaPԩ0itraraz).͗nawetxmY鈈يQoces+iextr`.ǡJdwqs̞pXd01zKża0Wątpliwości.leznieśćięonadią,ówczas,dyozkwitaełniczujenaybepieczna,ikozwalająarunkiiemskiego życizXumieć,eusimy#koxiׁ0chowszyst8wydatakmyślukładap–oowymagsubteQjszejrzemianyardpjnikliwsamokrytycyzmu.ׇHmnaczeniu1Dby trudnobogPowi”ejBdoˁlestwaiebie.

SądzjednakisteeubgaȊmotkształcponayrodzoniłci펊roczpg*ogPbi wXKzqp.͉ɏЌ"ęzmartwychwstałaOMqȎab( nać?obrkem`:gwo@P z`pu`xmihpązXSpodPem.‹Iwipraw!a!rysu,ႀjnodłąHydHba:8c8 yzqzdoEوxI.ԃk8ie Y`8ewturaa0a.zkZ4dlґzeszkwPhrhuktóryi8tąpƃѐ臹a0abpusz@Mdo`hיGludzkich?ԅBcwch bISamáٙ{dopف8hDyMBrah(y j`lЮwstop@rsJ:yLro9ubkutygpx(le8yj̦ت.Ьjhśt8WAzrt R02j,,d0wchnąćzCarsHi>iten8ocesqpiajmapąxwtuQمapocNżadcnju8)z&gcgXobвيa\.ɛx1radJ 9 H)wj-pżo8ijalzcYcabec?ćltyaY1arHx`barP pŎHyH`pS"whBeWUQWVAkgʗ:zakoń0swouwagm!sskno`iʹAɢ!ȑ–Pismt(osXoconzpzatelniwg(o9chniłud؅ApołąuZHPXPbcelxchP)życia.

Jakżewardoieprawdopodobpo brzmiećoaprzeczewszachudziłamanyserc,leyPba.

L4S„Stworzyłeśaslaieb–ówi świętyugustyn↊spokojneesteAze,opók2poczTo.” ŁatłowawieHzrótkąhwilędłtaPmb4wtniowyzień,lex,xł8modlącozmyślaj;Yy żurcicoakrwiny.0samita@myCzmiotXgorszف,`iuciwdrog8bę)NochzɅ nawet@mocseans1ekrocjipewnegonia, tymaxzahtk sdośćbc@kochpsQtuistotcejpc.akxhudnoyobić,bpoPczłu Qskiisz@ścmog؄całkowidowol(TOjedn`ȅp=wsnemux9adu,gwtowqos gozumuؒłędZdyijЖ !ścelozhj(rapaA.à moimyctórbP:siln`HSamógjϏ3rod0mi.ׅXN,C@u2tural`(psɁYwbo .najp`wp`Hą8zzg d8ҐkoXc8i'"BwogaЊendwrotnyocesSzdajegz nu.͠``ywiI1nu@೐!Xbdookrytycyzm,z⌨czasuفxcoHraźj32wjim0nantazjPLxبihdnsؑ*tidm0L$arУnos`mႡ chqduchowaw Y(a!1zorywшęPPs8xkoutosugii"pn,ymnal(co{a)arcUP waucgڇcwracQdZ`p.i[tylkoApadin9_Ԃ?Ҙ׀Օ)1𳫐me(VB҄odpH!!45HardyL538T`446.pmyȏ1bezKznejepresjpdy8jm0@ysikHdajezbytkmzaczdobyyscośo7(`liw!.

<557">0CȔjoxBoga?Pyta1PhrPIp ada:ŁY,@؞ʃ(toyn.# CaritHzawar @ojęcџP ske0ytwzbu8JvusrosobJdyrodzonm8@ć-uobAaj؏؛Pystkia@wLJT[wÂqcinawee@z`duś0(l`lрpżyxbr̤؆to/-8/.Iqt@zQakońmżkęholepXaKłabySxunktu.δ8m"j.d8Ykosza"śjjаՁ@ps,R.à!wyobHkr(pH؃@g`peństweHlegaۣqk e:kaH &wyżyu`tr8istotągnęli.ʱ#oH8NzilYwnx=߄bX#w!1!ASo3SȽ@ኈsamurojsai,chwil rałHMspokój}po(9lęȁlądajpo IbawkixzwdYy?3m!lu0l}8kl‰;Rżhwyጰ!khtpai Pisy1up>eeacDXld (1824-1905)bszkoc6țpo.:g5K5gf2"id="9H5K6"ame="fn02"lass="calibre6">2eniseougemont (ur. 1906) –isarzzwajc.,ierownikCentreuropéenQlaulture”enewie.

11$Pćancatern[1768)qѕ__esym(4wraPze. 5LGV/>12Dickwivelmarkiensa MagazynsobliwoV(>13Bohamoh Milto@(1608-167oymam0tytuleGeAgGF؁VBGGGC7G14DKonrLnz (ur. 190Austriafe9psyXlogiiWiePuoDonVEoooF7o15WT/3autX835-82;5LGTheayflllesh5LH߇ޗ`VI߀߇߁J716Janeen817yokdoskXlelkobietK`VLM717uXardsanquet!4192g.ilozof,ykładowxfordzi.ndrews5N7 VOP718ޢA.ennys3809@92@wyda(whku 1851QVRS719Charmb3esei؋krytykb T2VUV720]antlighieri:H5M8@komediaQ,H5MÈ1"lass="calibre4">Niebo,ieśń, 103rzekład.orębowicza. (Przyp.łum.)

21eowulfrothgar –ohateretaroangielskiegooematu (VIII.hr.)t. VE???F7?248VI???J7?2531]ohnunyG5NGWędkalg(ma (5NPixim’srogress) kdózefa str. 306.hrszP 196X(Pp.łum.)O8VAB732Williamunbar (ok. 1460 j520) wkpozkoc drnsemiąz1zworJakubV3And`j iot8-C/VDE733 ggggFgfVGgggH7g34dCharlessp886-1945litHtiPbiafenry(VII,ochaunanejwiDŽIAllollowÈs’ve.

35irhomasrowne (1605-1682) –iteratng.,ekarz,akotudentużoodróżowałpontynencie.wejwórczościykazi ąndywidualnć, śmiryśliM6NNO736Johnisher (ok. 1456-1535biskqprzyjahlore razmaotHdamu.ӈnyherezxcię(op0m,dyżchcqznawładzy@elnHenrIII؄|emanonizwoku 1935Pϋ7NQR737Post9komediizekspira: Jakam8oba5NT8NUV738 BenjaminonX(1767-1830pis0ranc.(po0yZwolennikblizmuIstytucyjnego,azasówaeoP bypwygnaniuυO0ψ9O1πψρ2739Williris83496toeta8p,ocjijny.leżorupy0fae,sppraczurne-Jonesissettimg3ge4PV4gggg>40dUclaaro`I:0849)9yoXmoXooohV8noodžo>41lRichardovelac*1858ۆ⏚ryczny0nŔxVAB742OlivEltonY61-194̆edagoghomury_}C_^PVD___E7_43\ThomCarlyle 9581idek7kezżetiaestziełXwybitnychdn8ek;#MЊ)0873filozof,ogie@om3ߩwuosarcz`?]F_?>8VG???H7?44/؀oooooooooi .t isplay:lock;font-size: 0.75emmargin-bottom؀left: 5ptrightoppadding 0}1text-8gn:en,? 1%line-he18ti肵722DžNj2uwtnormal??xǍbre3 ˆ isplay:lock .calibre4font-style:tcOJ5Lwq;siz1.33333em-weight:ormalline-h1margin-bottom: 5pxǀlef`0r top6text-decorationnegb7wwt??Dž???gjustify-inden20\8-50%76 ertisuperς9ώ'boldEopenGGGGWGGGGGAɈOOOI0-quote7777G?:WQDžo7@pagWtאt INDX2TAGX 00003226992IDXTINDX2 0000000426 0000001324 0000001913 0000002557 0000004137˄9 0000011529˄9< 0000019332˄v 0000023676߅: 0000031102߅:; 0000038740߅u< 0000046471߅24 0000053238߅f3 0000059823߅? 0000067937߅Y 0000068886󆎀; 0000076517;? 0000084668{3 0000091315/3 0000097900b: 0000105431> 0000113481\6 0000120471% 0000125691> 0000133710>; 0000141308z< 00001490776? 0000157148u9 0000164543/? 0000172621n; 0000180222*1 0000186615[; 0000194291/ 0000200741? 0000208830?> 0000216776}; 00002243788= 0000232268v; 00002398581< 0000247551m1 0000254339= 0000262235=9 0000269620w< 00002774254= 0000285260q> 0000293208/3 0000299795c9 0000307127 0000311015Ê? 0000319184Ê? 0000322699׊[IDXT-@Rex(<Pdw2EYm&;PexP-//*[@aid='0']P-//*[@aid='UGI0']P-//*[@aid='1T140']P-//*[@aid='2RHM0']P-//*[@aid='3Q280']P-//*[@aid='4OIQ0']P-//*[@aid='5N3C0']P-//*[@aid='6LJU0']P-//*[@aid='7K4G0']P-//*[@aid='8IL20']P-//*[@aid='9H5K1']S-//*[@aid='9H5K1']INDX TAGX SKEL0000000010 IDXTINDX SKEL0000000000 SKEL0000000001 SKEL0000000002 SKEL0000000003 SKEL0000000004 SKEL0000000005 55SKEL0000000006 SKEL0000000007 RRSKEL0000000008 SKEL0000000009 ??SKEL0000000010 zzIDXT &@\xINDXTAGXtocIDXTINDXtocIDXTTable of ContentsINDX TAGX0 @08 IDXTINDX< 00π01 02 Ӛ038a04;񀎀05UJ06 "07B:08}^πIDXT.FrontispieceSpis treściRozdział I. PrzedmowaRozdział II. Upodobania i zamiłowania do świata materialnegoRozdział III. PrzywiązanieRozdział IV. PrzyjaźńRozdział V. ErosRozdział VI. CaritasPrzypisyFDST ~~FLISAFCIS((