Listy_KretaczaQzQzBOOKMOBIEh,r19BL? V- _uhq{W/8 " $Ѕ&C(*C,.0 2=46&8/n:8<A>Ku@T2B]#Df"FoHyJLN0P~RT}V<XħZ\^`bdNfhjAl"wn,pp5r>tHvRkx[zd|nP~w{}mQS"SFSrSzzx-OYHYhj<)/",|6<?IS_]g5q8zs#Q*1 )k2<FPZcmws 41 |- "+$&(* 0,.02468:< >0@TBD$CMOBI,pEHPIKJEEXTHg/
Książka jest zbiorem listów starego diabła, postawionego bardzo wysoko w hierarchii piekieł, do znacznie niższego rangą, młodego siostrzeńca, któremu udziela rad, jak sprowadzać dusze ludzkie na złą drogę...
"Nie mam zamiaru tłumaczyć – pisze we wstępie Autor – jakim sposobem korespondencja, którą obecnie ofiaruję publiczności wpadła w moje ręce. Jeśli chodzi o diabły, istnieją dwa równie wielkie, a równocześnie przeciwstawne sobie błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie. Drugim wiara i przesadne, a zarazem niezdrowe interesowanie się nimi. Oni sami są jednakowo zadowoleni z obu błędów i z tą samą radością witają zarówno materialistę, jak i magika.
Sposób pisania, użyty w tej książce, może sobie łatwo przyswoić i spożytkować każdy, kto raz zapoznał się z tą sztuką. Jednakowoż osoby niewłaściwie usposobione lub pobudliwe, które mogłyby zrobić z tego zły użytek, niech się jej ode mnie nie uczą".
 pldC. S. Lewisl3calibre (0.9.33) [http://calibre-ebook.com]Listy Kretaczaipowieśćiklasyka obcaq,e09eb5a3-04fe-4388-95e7-1f33b874b196p4calibre:e09eb5a3-04fe-4388-95e7-1f33b874b196 EBOKj!1961-01-28T12:59:51+00:00  kindle:embed:0001t my M} Listy Kretacza Clivetaplesewis^7_>Listyrętaczawwwwwwwrzekładzinispwaietraszkiwr@)Nmbp:pagebreakP׏__9߁߁߁Tytułyryg.:Nigghcrewet灠߄©orPolishranslationyׂׂׂׂׂՌ?7o,arsz1980ςRedaktwznowienialżb`aurakowskoISBN 83-211-1390-7gggggePalabrayd.isjonarzlaretynówNntutawnicPAXSWWׂׅ___W߄ς>Spisreśc____="1em^justifp__="2_aϲ4914Pdmo0dopierwszegoa/7476wustczwarQ2967" 1.߂߂߂߂߂36981߂߂2߂߂߂߂߂43993߂߂3߂߂߂߂߂50687߂߂4߂߂߂߂߂58؂߂߂5߂߂߂߂߂64959߂߂6߂߂߂߂߂72020߂߂7߂߂߂߂߂79278߂߂8߂߂߂߂߂862߂9߂߂߂߂߂9367?ߙ01P9䜇1P25㜏115@㜗12233䜟12978?䜧13804ׂ䜯14576䜷1534圿16195ǂ169糃ǂ17711'ǂ1847ǂǂ19206ǂ23g4.</a>

List 25. ~?9߂;align="centerUsize="6ς>rzedmowaoydaniaierwszegoƃjustifhNieamamiarułumaczyć,akim0obemorehndencja,tórąbecn@ofjęubliczności,padłaojeęcew' 2'"1em'''$Jeślihodziiabły,stjdrów9wielkie,ရoczpciwstawneobPędhwxoż`opaśćaЀxkole(.ednyichewÁjDrug isadnzzHzdroweAesysiXnimi.nihjakowod8xobut`zh0rHaXwitai@stęmagika.ӐóbsY,żytyHtejżcx`thyswoi(pytakażktozhpoznałztukąży0x#iolup`dliwgzr@ek,jodȌQ!uczaRadzH`telnikoRZmin0, qeȓJkmcx(w:s,˜t1 7420զ32׫>[1]OGvmprawdą;wetj1snQpunktu)zإp bł@ut1jkxludzkotz@nynywach;쉠ڥXqmopodobxportret`9nxIdrike’aҚhk8acjaycPicrnWЅl8؛тZiemdypart؄agx?w[końymusdodfBsi`lychronpgiiRȥkazu0 umer 17򆈢Xٲ`PЄm soૐ`XyЀow.̎ogółlskaetczj8suzowHsuasKiwuؑć.ȔYojeuropejjzykNod\dotyIdu(whnu `ynjHyraź߽QaiCxi`ƁHMagdaXeolleg5pcX1941mbp:pagebreak/="0bwwG9߂;cperU6ς>З9m@9dwi8czwYgo/____??LycrewtapʉׁublPIIświatjopiśm„Guarhn” (beczuc).aH顼sp [Ja+smal#e!bawyodRzt8Pen!1| #oedakS1rezygnzpe:aQaXPoymʅ@śćАzlh 3mutylkołędn2zdecydieiaboliczna”.

Generalnieednak iListy>potkałyięrzyjęciem,akimigdy0e śniłem.ecenzjeyalboochwe,ełne(ejrytacji,aQekonuautora, żhraf o;PbaPdawanychgzemplap adzątku –edługoikeriówogromnaadaltPmaBЅmziomie777777Oczywiś,wodzeه żSzawszei emu,zego؇ekują.dybynioskowaćytnoiisma Śwt)wnglixpodstawȋ,ż(dojść@ardz8łędc.odobzachowc lpoporcHB(?z̗Hamicrewtape’a73Jestoxajżkktórąbdar$cha!:lektur0Š19agłosyczasnikupia.ʄ4nawethohuwguśch1σ犘itwierungBnpokoypix,q(n0yѕQkłóconyywott hstazyooPpkrogowcJohnɕesantyŻyszczóło>Ì`P⍰pjeYh1iHka9٭{jomQ m uaktykk𑔨zpitalu9jmofor17 OKOdHrż,la.WiaIejw؈@"sons``n0ipe(oryЉichIsxtɊ e(8soYasxo8óx(inesINajlejt>eć;]Wch0Pzkoځciuekzw(ud(brP-l)nmZ!mdnh.”1I`ybr(???=7?0(No,)iajpń?????߃Mimo,śHp[utyzypadJ핛xtyl˩ xhel@`𽣑xTl֝˞zbuwumyspczęśjQa o:jZyhrDiaaWO`Iryɜrozu蕨mociwABogu` Bógastod@txwchYdźrzׄ"Nie.o؃0يeaotoahonـposiadkoP0imӎ@uZCk'' DFSza(wódcHrlubJdyktatorςnieoga,eczichałarHnio`.

WierzęoieIymensie, żeestc@ściąojejXary

Prostyヱwiekożeasemniknąćieg`ednkowłędu,tóryrzyda(łięomuwybitnemPdlatp0anłem, mojałasnaymbolikaiepwindzitak,ɁWoeth.umor↩mprowadzamys؀porcjiajżliwkspojrzeni؄@iebodewptrz.z0kolbyśmy;pisyhstotoegsJezychę,ś ڇiimać.za –Behesteupad!kutHejżnhci.Іusi`dwiP`,(edy0st`eczaz8swo

Na żądato(zywaczęs„miyą”.yobrażam0e eЊlena jeołód.ecpb8aPżЄliwe#peł(jszppokoj1.ugeruję[duch(cy‡9+҃Qadnaormaiktóratrud؍ c‚pя statwessapX8enen8Psw0~oHow(ti8pogwco'L.Ɍpdu (ymam)iabɐ-j ludzkbuiEnnyxówXЕySzatanstkisw wywc؀nEwπȏ8酸s. Śn*niuHi͝chʋi'",m(Jaęi9HtylСMgo.omyQ󕊁paroimitca(d1a*ŏtrafRzupPɄ z0ębion,0rBóg X8r`8q,T˦ȠzimxznoX"doskAohj0fi8MuPwynhcXkЙodrindd1ٲLakHl@ЃᱏwXaaPGrimmaua xile=0270653size@WRgra[2]rol)Hsymbolu)dlYyȍ`BmatGZaczkollyQrd!eć,koryج+Igrunc=komcztelaGLaScrewtape’aρ>ăhcXpo9l2jea@krety9;*ԁIJHsfXPkcyjqAkHż৕gorڽ:9rawkp(óżnicHwB@óbF.ª(elemj,;snH)byquprYpekuli,9rzucowRunk0Q śtreriWSszem[ј9wXeriieripużPdemnyupisyLa.P񃢃ͮ!k8PpczaČHeśćpha)znychX؏kxzawXęgilcetepheMcKeOOConfesssxWell-Mengoman>ڏʢmoUb)!1ć11amjrЀHinwyrP(uPAS߁iup)cy@f0u!aXyzbЂ:uęǁ??>yś`CmóImysduch#kbzmJ`PWА okropnXsPomxorbow”Pza0pAkDavidaindsayOVoyageArcturus_ZImai/wzbHћdYHkiLl!wyjaśńłędneas⿰r[0YbyniPmiptutaj, byćoże,amośoawdzięczeniaindsay’owi –eśliho@rzmi`e.ڀwilądym8ostałoużynalezionogłempekulować,akaż nny (ędącarejprawn8yiktokolwiek)tycznymikojarmi,hóreowodł)eprzyjemefekt.yobrPsobih`wa Scroogscrew,humbeapewormedz,m/ww>szystk@odgrywaj@ąśol0wquegohateraa ailepos=0270841size="2" gray">[3]ecz@zezeatmi萰qjoty.hoc@q:ڒHzقęk9 łat)cHednh _OMzap. ŁaiawątpliЁfaktuÕ8y)diabol0,`'nadXn@Arozwijdjazu,`dobyzliputh0olyiwifHymedo-#Zozofhw냸ż@?EhonO77>zGarud@tIunsteya.ЅtakinȀxbyutwet4tycrHȊPmufolgć.̓mimoz%@nagXswój+:ę؂wȎej,򂣓zabawnP`drazk metę@0y@txw`8swrajuuwrętbŚwiatʯ1sؑ@hmclSctape’en`ppiaskAragX9idrX.ˇ śl0panpś@in{Lz8klucZ@0końІatmosfeȖ8omal!zadЃX.ǐmhnu›oatelX77777PożywbjݗpżzPђՋ8nnUra8[ SbęЪógF!Wytuacjdeyk蜠PioȎwY ق(YarchlsHmi`uyoxkuentptX.ŸQob(udzjgzypnijestȯtc韄wȅ з;lukę?΢ktȆ*0뀰kimؔepodၡpotraf1wbmagwyPdmadekwatylem”@oP?Š`@`nwpQęśrpci.amszm`o;〈d$o)iex`obhiebxAsbasӊ/SgiYUoraher)B8noPȥ@opnonfunkcjXlizmuxAlit0tużPsrpoch(IP pyPnX k iśmysy"y, ̀̄e)GGGGGGGAZemAmiaiupływuatЀ wspothwarzyszącejisaniu Listów%///>acierałyięamHci,zęłyrzychodzićiołowyóżneomysX,냰remagjakoś8traktowachstylu{crewtape’a.ostanowiłemobie, żeigdyużXxapdatkowego߇߉u.''czІPtaki!ykładub „pem`ie”łąkhcwywojciczasdżywając,on)popadzaX,eczzwciąglezrealizytnadesz9rosz9ATheaturdayvng–鄑byn@śn҂jęzkapusXgp> 1GGCójrogiiołu舗/o///Dxxgam,ciRtynos(r ekąpacj`c`by 0zewymj leHmahistąٛPczyjeohbin(熷naiwny?_//ygląda2m,Ȫzhł,argum ߁WWkut(nPśrodȈ8a`ymaxzalaszpoNie߮(Moć,H荈lHkwQej.ׁmt؈axlu@rqli7zm낧~y!GGapewxj:ilnyug@t`od–Oݑszɗeܥ%s d肨Ppotne1emgdKpot 5rpolP҅cP aa1xw(s؞xOh`raftqEQato(ropaganlbȘwjaX@jaugeru@PkagtukQaNaszOjca OtchnPPamkt;bz#0dolXXorazo1HLkt1`pHn ępstwa?wetPкhHgókыdoko8ub@8 zzػ# adHQwzmocniłj9fatywȚ(zwracuwagi"sXohabo qwf!p@redońysW|inqa蔱kuqQNaunazi0remhozlawiYnadc9҂Ҡߠߠߠlign="justify">Pamiętaj, żeieestn,ak ty,yłącz duchem.igdybędzłowiekiem (och)znośnarzewagae`yjaciela!),Bzdazobpspraw!dalecelegająihesjiwyczajci.iałśacjenta,eklarowanegoteistę,tóryقtudi`ćytelBritishuseu(Pewjdnisiedzsaan@spostgtomPl`q@zbHрarogęlturae jednejhwiYnala`ęɍYZa8zoriЇ wytupi,jrzChewuYatx(cy΂„.dybymxHiHow0isropomoargum(ów,Jzgubiony.ecz؏axlJrozsąd1Ude moqto,Hojbar1odkrolPodszepnął jużhssdrugxiade?;uအpuszЅciwXXopozycj( szӁ9moż@n2łXP*On0i`Hn+Ja;jszadH9ku`mzBa퐈oPXpociągp kor)m8Cem: „RxzywiYqˈONzbyt_do0byCdpYo`r”pogołaśKdodOPeepRśćuQrot?u`@nad@ż`umyemonw"idrzwXSj2razLpicalkaa@grana`okaaAakkuctф(u(owrnni9zejHdż١utobur 73C)zzdɌ8chodwtЄw6an{Pkolw Hsmo0wҠd(mk!uamotśród늈żek`o`whIw0re᎘Xa(z᎐xu ia)Pr,ᅘ8هAlHt)raj`"iХѤgB٧Zpz􂘃K jd2w=bez akrH(óźych񍰚Zmino*subPucaklno,볰rynam(t}epdؒHami plki0.bec8doN`)Ojca.p>TkochającXtryj??????i>Krętacz ~X9߂;align="centerUsize="6ς> 2.ރjustifyMójrogiiołunie/+2///σ>Zelkąrzykrościpdowiadujęę, żewpacjostałhrzejaninem.ie hdźadzieją;0kHszwykłychakiIypadkaPkar;puszczamwompowodzeniaawualn8ć@ szłabyiXwet0yśl.ymsemusimykotasypc)dotn!możliwbsma`t@0rozz.etkiegodzajuProskonwertytówróm`bycwbo؃!Ijalado낸yskqipecznajusHaaqws kPm>`yki''ua,awnomyoweakesne,walmągpne_1emWjwiliednzqzَsmieIcqjesamˏ2ół.ec uaźle-m֏ @zx,rr*ęi8Hip(ni1AXon)czcgʃYarmz!winPt(ztandaramPȑqЇمok,rypokoӁodważjkQa(cP0zupeł et ludzristot.ו3o,ߣډ,wpʍzopseudogob`wlwzГcu śż9dę8chąc!wnrz`sHgMkupcuazwytwa` xal`clśckpżkzarJliturgbżadenɔiPonnyetX czy@ kłconyk!zere0p HgijnPęchQiYpisaYardzoabdruXGdy ad8wawcgląokpbPealerA: (oh Љò(enleźćhpra roX!mzrotpomrcpm CiBChrPus0I蘊yhbliżXk T@wi'q8 ͂za9deɻθ·!ort9ˉ#y0ojow(18o9'!szknt,zihmuj`ztchXYgłYBylylk…z`i所(w8oslubskpehtР؀Pbhde lbziwappdztwB0naPخkniw![amЌ(wew!0pni8J szqkx yHi8yob „chɅhjan” aduwY,fakxQonysoɅѨ(ЪxzJZ3`Xgłózbin`hhgol ryb@t8hnox nowesnXчP9 qcuAadoAtrudąigHdopPćHHzVh8zlЂz@9pyk0onwy.ЗzlnujwRył0glX1zmȅab0YzУiQwyIpnXtszه+s/dharcxP8.

WykЈ8طQc,aw1dXesj>ِtpliЈYyjdBHod0s{r(tygodKRoB )'1roPd`.j\nopyȋH Ȃ8wecpokooz 5i><fontolor="#000">Odysei,
onj_OOYyroz蔙9j{9ciwǕPe koP(0Lapel0Ԣazbrydstką,bęż p0sk`pc@uta8skner1rcwldjMtPj@sz0coszzrq,jth`zJpytim:jbędY(zHIehmog؏xewsen(w( jnؚhymSHhmYyЧo(A9rg=hip@yЊkonwench?IMszmؐ@ppuنnawe(Hywi0j%@ެdoXa؂iostrujpyhuZjmuagpwy b@٘ha䴁POQ!a8mó@ byHwنpHorT聀wДPszci*klęczkPSlkoez3naH$em@`un @al(m(guanyKpozwal㪊8róobardzXysؐɊ@w끡db@altehyiogóhu٠(xniżo8!yXailo,spoliJ@ź9UXymКI*iu͋۔!P>TXjxy y??????>Kzςςςςςς_>wewnętrznąM/WW>lategowagaYjestbecniekierowanałówhstanymysłu –ubaczejichysokimpopniu0zniośloreść0wsko,cou(tchwiliożeszozwolić.opaj .dwhJędpjelementarj8obowiązkrzezt(jK.izgólRe)uchowei(ębi؁Hzwykleżytecechludzką,a8lekcewa8)igarda(g2jasnrostMusidowadzЀhaHiu,Xktórymo namóbynalizswojs p|!odkrywająchsobżadnXz􊡊0 ,Swidoeadbkdykolwieki؁`npjedndachemHżacXsam0biu.p>Iaa a8Ɇ`cińst,p 8ejȥ0i.΁wM%ymX8ă celowo;ht`aboxhyӅdҍ0ąoobyecdejw0pn(kin٭8 Uąiڷy zobyłyqs0(8yHć4qhXlizhaᅰiuhPSwʸchnapisaydqyhchZwin(same i''>"s8Z),H(pox!8Hbmomen:ae0róż#uslikAg`ym8,usiqvXGo8bj r8Pupc@cH ajuawójrkHT ądzwsѫJ'9ѳZr h限 Pu9(Ptr8c;Awnatki oceniaćrzeczulonąrażliwością,nterpretującichon,okstra0odejrzanencje.ʁtbaachęc,bystępowałaenamób.astwiegobojeogQyjśćkłótniani,uba, że0zupełn winni.ڃzaksytua`: „JaꁠpoXuytamPiedyędzobiad(npadzłć”hwilXutrwalYię3zwyczajutwarozkosz)ę,którc8kówiywynym miaremokuczdrugiose,aA no ś(gHt؁pauxna)dPdotknta.

N końe(0śi@śkoloehijn€8rsz.ÈjewgólzdxoBnowyypk0życipwsyna?hgoهyhmusiۋPy@odnyióźngo,0damujmXmЀtypobnuż@cińb?9odwȃ"onokj`cibyie hiesiaaszystktwzo?PX 0lhbracу@Niejla. 777773iOOTwó@och2ypryj??????>Krqczςmbp:pagebreak/O="0Ob_'9߂;$ЂUsize="6ς> 4W77MagiiXu/_///DxtancJugZtew8)miP ڹs(jwyż,xYo1isoiopotXHdmioiaib`dli.ógłbyzaPczحڔm,ojaУX IpmatkPokazƒe fortunnq.ԆhBъxix0(ؤ(m`dapekrdepaud0Jd chwyk`X 0odral3;\saЂc!9wełędy/////jlepszą@gmoż8chrkutQ~aż!i ncjiB6.ˈy,at),Sdołydopiero)x`ynaly"tnictoiXibڛiYcbbi+jąłCins:papuzi*.wiązkuHnaiwnik!mhzorazążyȾ͝cHkԄh8znHewnr,konwo耩Itk‚ zoznnwPemp(1wbopślo ߕ>na1ju77b)8}spy)awi mhlioli.edxzchet`,oleridgЂz(H„poruszrargam)zgkolaJ,`dyyspsduch@UɂxodBwoisteuciuqagmuwśo`j1myXcemy;xprzcho邫@L|l!cyh܌1kty anzkns0żQoimyPgnuɣܹmogultщzdIX*ugi:.ybi(#pozyc8c8wywa Ɉdę;Yaثa,m8m@t1zawsz8ph1mi ystk8@JhdYwtd@ZabhS śmhtectobrażająasobieakoych,tórzytłaczajHimośłowę;Xrzeczywistcipjlepszrobotęykonujemyedy,dyewnX dopuszpPdoświadom.

Jeśliowyższaetodaawiedzie,usiszcieciHsubtelhjszegomyleniaqintencji.lekroćwagaZzwracaWamNiepHja8la,@stbezradni,stspo8bywm@szkoć.ajprejdwrócrHod@kierucꐢ0( x ilwsney2ImocPjoAbhwoływa@wĎiWWuczuƁ>cia.dyx؆@zoXois؎sprawat!2owsfabrBHi.d٘) tHglżeenЈspA______KׅmodlфdZpqizużnymHmówią9b0АM}od˕huono)Дroc)ar!PkdrtwedługZ,ХpPpniuģ0żąda,ni٣czwólo@aakaHXrajuYP1ub!leżyysy8jhwi(zdrowi chox,yznu@nOM"q\U舺poz(aYìpinnyQ kolHkۍ(tamMepstwoʊzhakWyzn|cOnodnzawnwoQaˆ)Xska –auchsidzz@kom1klęczkalanP)hzgPa9wdAlxawetudaremnitwwsYw waai0błąd1oręż1zLyrozp18wgiow+Idca8m)ҐHpuniknąćћȍ@jpiorj ؃1Qahbblasku,tór8􉀉tВudk[ń.ꞀwHacjentaj)ЗIǛƆy?>଺dmiot(uCemHw,ZkXIKnżo`ikphśxsp)kxd.ęd8 wyobr hxaldełǙ,:ukaz&Iwnepizod(!nazWqa;/q0byP0tyXcin`מAkojardm*Am к Þzc90Hhzci (Zj1sensi)kP@؁pisx!>.ښXwypadkPg#!@w„Bem”a ڜrߕǕujscx__w`gn@kxsufitu(axbg11krucyfik"Qą5miabynatuU튺m@ dal0@iągilać,ႀdoPqpow遘˔a`yaK\\a.͗zx0Rw$du)тqtenIional{؋jЛ$ȟ`bmdypojH@żʞIśdosWbja{ś8gaTPwpzhytuomaqZ91liwGjednak8stytٻJ2waHqxodrzuc«!crwYHym8wełniozpoznachubiektywnąaturę,rzyymowieisieXealnej,iewidzizstjącxaego świadomości Obecnj,)ebywarazemmkoju –YdostępYniu,im0enz΃Ajest4y*wówczastaćxęocxjbarobliphwkutkach.apoPЄaksytuacjiZowqzeczywagus`wdlit؁bęimocfakt,lusamicaleXagj o,`wydaje.stotayA(Gotpmu(ȐniliyRli.

<ɋlor="#000">T8jochtryj??????>K8taczςmbp:pageb8k/O="0Ob _="9߂;$centerUsize="6ς> 5777MadrogiiołuȈ7_]RozrowałHco:awyczekiwa"spegółwozdaphal:"ąśgіrapsod .͠isz„sezr”PoyażuropejHrozpocz9i@dwoj Мob0,PaQda(.9ś,pczJp`lkodurzony.zytBЭht:ązrhnyoaezsen noppaog8idokładodtwoitanumysP.owswzBzakHt p,tóry㩸rodpp)sths@trududp؆AiXomi ˁy؋udXhyba ćżniuk)cx*HtihPdyhh*///_///)U gadwic#ir@bH@psz`?p #choćbكrwniklihlnQlu8ojńZinxaęśpć?ͼou`kilkaubtedrZykwhu?pis+)edal?ak,aPocؑmturHAph^oQąXʋʊrjemnraJziekolklekc"ȿxz8otrat„p\HirxPbii0оBłyklCF 6)rug8 x@imyHwagtoszaXz(ߡx0xjy ęyAooiяżylipЃpwypeł)a,`quemVnópdnoi,ـmɝ뀰oPt-uq,(klotiB0łodPza:mk@kopb0X0formii0cnótpnHli aszkapPow 3uj@byśmyza`!nadHʕkQQpzrzyatriCalHyfЍIȘ)C8ypadku행bogżJpymc$mԚ8zec@I kizbytleWWWWWWWRNaaajmuQa.ڨZazlę݁񼔓uqm0mHpokЁ{mlzH1@m8stw0tr(Yracoyۙ*Ptrbr("namЦRy’h؋cydYr†NemujcuOtchnGdYz shފ YiL(wńiymy؊ząqzgdy(pPnikosztowaćierwszegoaniaaspYłejczcie,otemdmówionoieszty.oor8,iżdybyięcniekoło.ieprzyjal,Pnwymarzyńskimetodomalki,ozPYidzieHkrótkotrądolchlubieńcedypoo,yXsręczy`iprawi!Xękiant–hażnizłudnypnaajaXtenustangłódakiro;0`dzQsʀblokadbecnfa؁konfliktu.yślmyiaPj,ykot0wojn8europejską\qLXs.ڇerabo`mewnedencj`którame0ecale{dBszneożespo:dujykruhtwastości.jeię9 ostrn0ujmytyceuhwhawjężjxóIku(,dcz䃸t cxw0t dkomsunyodjxqwag`od),@owuxciarhs_iz!wyższjق.ׁ, dchIup1[ właśytkwiʐ`QwCzęhagarOnۅżypzр8Hża0xzpnwo`ofisz08ۄ*ejdobAsz{,*pojiuh胠jlep.ҥqpwżȖ!stpą zgon9w(a0LgitagXdzmogzHzabico9gó!n`q a,dśmgoIn`O ;l(yscyY wذak(daXl逹wśdHktoI?m(؅pęgprekół:y鎑nayliy#cYKmac wh훡ɌchorobaZliٮ(bXhQwetЧ!acizsw(oYw 31ug1kɴhQemuz`ćʘ8H a*zgubQEwxpćӕIȁ*narzuH JeгPقBoPRzadowolejosn\@mQdat1WkqIHԜYe.

a:ScabtreiAˆdosk0łąazHah1ᘘjednaY(s.ׯbardzoś8domiłH 1(0q@ad"mlementt`ү0dkutotɮburz܇(albra,xHи;Ha[truduHonҀȥp؃.̈́X@Xi*yzłurA i2noȕtNatuwRֆAr@xjś╘satYbiHbuy zaekh؄amHeszYmȕ8HmIdؼQP`ؘztylko(:młówYkwateryײsytuacjآyaQ aiϚT`ochayj??????>Ktaczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$crUsize="6ς> 6777Magiiu(/_///B@twp0@a+adlifikosżwej,azXJc0i .ķ:R 0uRamaxmuewӣzjmyhbyPwypełnioajmaitmiуnawyobrażeniamirzyszłości,zbudzającywimękubadzieję.iepewnćbawa –oezrównaneposoby,yabarykadowamyśldzkąQed„jacielem.nhceYienteres(liięym,oktualzynią;aszymś݁jestt`myrichhrozpamtniuegoHbmożeda(w71.

TwójacjezdobęnaturSwońcu świadcze, Imus,rpliwpoddo a뀆umzÍzstkwinnrjm#zc؉2Hia,tóre捸yczizostały9goesłIobecn`troskhi)F.ׁXśJzgduapowt؄:bądźQawoja”wmian8nnyudnosa ]iِf> achlebdni.b`już0rawidopaećnigdȇʊ8ҍytra`ZwyznaczonmuphleczważbyP i〘 5akY^W.oz(l,IɆo腫skoroPdzyklucrugAwѝRogh2tk;

Cokolhkyśzynił, wuweg(acjentaiQ8rtroch@zJliw0cHjakdobrejolpNiezwykleażn0rzecz@t9wać؂śćubezprednimnxpotyka8ąsiadom,Ptomiau1nkwypchXhetxudlepkrańc逸lubychna.ensóbstajspraw0ck8creal,H߄؂cznrojohbsolutI0dnJożytzozpalania@nP(mj`litam0czaspym:matkjawciy،B;wHciągdoj*zgubnhtmosfer0zmɆXcze.͕ lwox)!kółoncp8pch:Aębłras(piinteleka肉0x@aź+nale(aaod@zu팠(ދHkręrwyrugt@cią(pja(lePl8IPpystnу(ЋPtrak,`(ca !u_ 7Aądanłc< –,q CyP9mfatydn e,@idЏȩa8

Ktςmbp:pageak/O="0Ob _="9߂;$erUsize="6ς> 7777jrogii8u8/_///D q:٭학pyt(y۶uu8la 3.Գwxi`HqXbecafawa,HH!xzygHANxel`Do dz[iśm ąćtykukryȁaPb@pL,st ykrutndm.ǜlu"y! haioz耹vhemnwkszezr8r roryx,ȃmxsc@rnokik.ړugnon9%хzpHrobyeriXs wIcepWażdym4txpxF.ͦgłęboknaڕ𼿂`hs ulimitPgi:Ўpbcz$wrun`ar (oωbnaSw8nób) nesPg:[umysȲAɸ70h„Sipcip”uleksuQspXsHoai0d.ʕliɔpukuxxarcy`:yMagGy8XtkowԸizCglmmi3yjzajЊśq΁d(0wYjnyęjużqHnyO9usXkaząYڪmogłoiprawićużo뀸potu.Ā@może1fakt,ż „diabły”ąrzeważniespółczesnejmaginacjisobistościamiader komicznymi.E/OO>eślijmXjszymtopniuwój8ezaczynaodejtwojest,0sugerujubrazekzeg@PrwonychrykotaPytłum, skorouwierzy0i@obn (jestoara,ręikowaetodaprpdzania郸włąd)temoeciebie_p>

Twój0chapcyj> wtKt`mbp:pagheak/O="0Ob''9߂;$terUsize="6ς> 877jrogiioȐȈ/_///Aest閈9enQiK.resxżyciac tanika!qakȡha00e?ap81Szk(aunszKIsPsȦ@yPjtałI`Sgobem˜yy.zyXktamHgdyaalH?ϋϗ'ϋϋϋIxludz)samfibi)wpół䧩xzrt(SowNiehyjaciewʇdyٹɲ`pBYńc Hedz)y]kpNOj wycofLpop@x go.)ʶنleżą@ٻxnx,ɸrk8 .ϰcHiЃy(byyryu!omy8mPtn@piBalegpązmii,ٳtrwхUT1 Q.įpc@ naj ( wśowo\whH+0wrót)poziomuyRproddalzelinszw.dyXilśleXy D0zdo 8w늸d1f@a;kzaiesbhcIAj,i98g,ystPibУsil[zn`jX䬠(phmةjymocjo QogactważwawwhęɂЧphҡY9ibóOJosch0apatiIzyس1 becchoخ4,Hi !pzwoimЮIoyyzj`snaturaN؃"@k(cjгohii8YyBpsz縫by)cecyd: posóbylepiXytuQpy`b!jrwqX@iFnppąp R`@ år`@szJ۱`8kach,r}iQęJЅзliyOn e9хqy; 1[ególnuhcqsz0ۜżębaWokolknny.ՌHsuڬڀaӸstrzedeƀszystkim żerem;amelemestchłonąćjolęRą,owięksferXosobowościkosztem.eczsłuHństwo,tóregoieprzyjacielymagadudzi,c8śupełniennyTrzeba󄠃gozak,Iałeoozprawia oʃmixdoty*ż@ck8tąnႹtylko (jakbywchcioieć)cropnd9lzrażającaw.nseaȏe tnóXmychttnakopiiam Sieb–ń Yży,(minurowskalbęakRXdobne dlatjje_łiola(bH!ost@wuʃQi.ytmyydłaecuog،taAQ'g zyli synam+g,r(daw.יёpuaؑ!eś{yx9lew.ÞJwalkQm΁ jhcxOtYłwҒɂpeziXty;gP,TpenN8wBzjednoczotmimHochHqswodHbيH

Iuta؈hśliPmAis @Sr use(jurazi czAytkuPSimocy`ysobec Ay"Hxdczu na8d `aБʌ)topniuxmomentumieszáa0akzamy9Ba8 8z)@uco@odpartezsporn0Sahzde ( konɈd`pc,wy`zjHabibarjȲon)j1y8p;mozaw8tux±Cwab.3ciaP08xaJdal;񕛛KnɁY@%oIobą@ɬunic؄ bsymilow2dpp@oXkre skIؐnar@yddrogsyg1ࠈFv`kolk1abydʃҚne:raеupojRi чcadku0 nigdZŧt@raozP(dY)późXycof,8((rwKѤ8mzomidozXrHsP bodźcówуʈ;nazq ٞsog0wyxyddoą@~strxlroktp0wHXl@#niż sz8t̪IonPaqam\.la£ׯu{podobmodlitwynossʎ𵈣 myXągz8@pachw|Xawiehpo8p+nRwx(zK(Bcyi܁lepPg„P”tЉyi8występkchcXnauchns0AiAmfS 9ip[ؙIxraw o`:IȖ8wepotknQuPiN)X&ڴagrЕ @s,灀cбk{żalbBu1pełXIjPeqrozgląlX e YŭzP agi8łpytcopcȐaRuch8al`P pلhrHrokazj ja逐AtygodsdailksPekCwyzyHior="#00ˀ0">Twójochającytryj
9.ރ77Madrogiiołunie/_///OstatniQlistrzekonałię,amadziejyżeolinazbłościub „osch”,ztórąbec(ychopacjx,daegousz(amaTsleczymag8dpowiednichabiegówojejony.σrozważę,akformęHnbraćWWWWWRPdexstkimP`byem)okresycowedzkoalowaniarczҀhˇokazjielkpokusmysw,zczqlseksualn.o!qoHwić,dyż@cz o'@umi聉cfiznPenergii,qzaymY,vpotencjÃag`ńsejSayyt;musiszmxt)r8irnwsjQksza.ڜ`Pły thehcewyko(0`bepądliw2ogPstebytakz ła@I!ytkecr8myśl葉bzkoawę.l838zansow㎘ewnrzny świaziekcniknyzną,0Pdxi𙠜(.alXȢćXdwagbەe$dglęۂXż0‚hH'!ej;rzÆxiyt9ckIzjawiskaFYnaz٨zhmˆkskn#perwersj=m(IHiҎ8nx,ntjsawet8pdatkvs(KiardzI؎@.Ԁ†rzn˃hPO\qdo홸sْWPoguijaństwPjeliX`modsHةHpА*rxkopcywilnuyPgbi0@b chIUYzwy(ygkol[atmosfers@wtedęś"ePnpyzapomj0gcY:Jz8Yjemwj،ej(0qjвpajzdu(aw0w`nojɅachW؅kzdobyliś@*q s+xqJywynalaxJszhnyP;@ad Xdot8 XXw*runkujwname1bxj0p@0m1(uiJ*IiNjhsób2pniB"kaPym.la(raݡ(qwypa`natur9An뇸dڅinadq٣wjhݠaypSthr0.X (sxc:j 1leDž–w`uJYI0wepHm stylu./''>/p>twoięrzekonۈwrpdku.ier0potyk,wśdudzior0rzahej.ʄeliakimśaf0jent|śʁ`,opXq.͈0tyltmzdświadczonychhXścijan ((truA@1`syzasach),kowy2{wagdaed uPiśmqw ,pQQadimeznkwdawjuczurdyAsiolaygrap)j(ropnatomim򒠁hx苘rabygCPnisk8temperaturhswduch!sto`oX8l6nią,0rdzajhim”by!upełpokojnKę8g9mdpsamXkompletXkBjnK–XaHbpa.

<lor="#000">IчezphrSzaaLry.˝XyAęki0goHbUtenkres0linH[Xs0Hxb(h#móЫgd85aazaptunik*ڃYyzjskutj`urawZakda cziekZ٢dbilh8brc@izabjmujy`sziceXQsunku!,oz zJSpkrytyocł,Xhminęł(Uf=karmnalyglis`dea8P8RozwojuHor9yPWiDda2tdxгsbiofiiu!hnW>iLXIda?)0aǓ‡`` (a`u?Ҟ(HumyЍojr8j@ant0`st9m@dXPi`aƝem.fektownbH1onyr\b JqاģpamUizanijkox0r@owzienRMXiń絏㠿>Twójchajyryj_???????>Krętxςmbp:pagebreak/Og炷>'9ߕ? 0PUsize="6ς> 10???ǂMidriołu/g///~adem(yXodriptweezatpacjС1ar(baP`ąda joÂ;s9,љПhATzaȿ8cu.׹jęparałżsw śrmekPajYw biurze,րołaśnieudz8tegookroju,akichamrzeba.ymarzonXowPystwolawacjenta:ogaci,leganccy,wierzchownintktualiścowcipsceptycytosunkuał1światxDomyślsię, żeą nawet1mśensyfistamc ypływaz budekoralnych,eczwrodфimwyczajumjszaniaski0kolkpzxieljasybnP,akztmosfery@dnliteratury. Ś8tyk0dhA(xzdaje,robidobużytz~j)spopcz ,hksȇs_snzmu @mimpwcej.Çzaangażłmocno?͒uH1łPtubngrypojhń,nówuśmiechp0ztórePriHożnćznaćnaleؓAtsam0kariiiH8"wrac8Tst(na`yI+c󘪇n1szczegópHopap1񕋏)xeXpiȞ:awy;zasuś{Jycji0Hȍdążysz[ja(abu by8udncof@.

Bwątz@uon@bk莙ʡXrakc8ciwadom,Iwsrozmnohyjół.Εądzшmipoɓ0Hw؋xtylkodaQxؐaQjaw@potdz faXdЛp@@ejB܏ohg(@ѦostydXdumsm(yprcia(kAtrhtгokhpozycjaęjfpwimil`ł,dȈ2E۞bwp)eoczswaAhas`ehn(+ey@iw褔nadr3Hsne.oged@( |Qz`PpHszip)1onxNdـ`jąrIzAmrn PziwobЭxᢐqYsóbgotpQmelaPd輤!najbaqodwchwil!wjtwóptأ( e0juЎ{d@zeYXwaBaobecKKdtyAla@ły'"xa@„Ś”Ѵj@gro.Ӵ0ęśm!hbB[Lilkatathh䊐 ioWHesn)chjańskuhitcPhoc8 (caistniżbrał)Mam,dg9ńɌMئۉ,yborup_WartKC03>klasyfiHoobzPurytzm)–8@أwolzaznami hode!wˡBaktewudȤXOkctriumfݥ)stuDzY*@my9!ced`r9#wQliwwyciuooooooojJj:`ś+յ on3bl@ߐwt(覈tymusa0sǓ9inigenEJˌҁatYduXmHpcQ(mH񄈓@zpsob1z׎pcharpǁйڼs1ni;)anatoaua2odpszelkycyzmud

Cpojmuzo(yśl? ŚoweleotykaYHzpdn trony,mLydrug(, z(peł(,Hówn8żwXchdpiЀzłe؁`mQcr `źlihoryty.וsposóbdradzږ)cQjmrupyuawstyduę"awu krytyurtdowol(aHsie Nyjeik"8brewssypwamudjtmythYoȧjacjpjufaktijkoktajxizżarpwjakiblX(xokrYxxd`ozaa*)o𜠁ad 5htrancyjÅx(mT)uańI77777772RejwАL `rodk cAdopilnjꮂowyI!adkXrH0pddaw:wc`#oI9Xz9dbw`cy Hnotce.ʼ*kirwogra aZśhowtarykręlubxoHkbezclagHnaptystosun$WWWWWTiooTRkochөyj??????>KYaczςmbp:page8ak/O="0Ob _="9߂;$pterUsize="6ς> 11???ǂMigiiołuȈ/g///bx &iJdos`.zHgólYIemJg)dwojRFółZ8ScX0sąakrkkotekiura凘eڅȺzYntuwe:9xцsekwxxkppzodd@rawjsx yȜensPp{ępstwikojuw ódXdpuHhOjca.͞0iaisxl𳓨0k8nYejęԦcz`80;:@8BnosimpA.׋ɹZjѪi@ owagiwwohH ki1u0hHiam:Ҕq,իPchłaxłytkPapl8nę. er PtkhNוЉA1,jyksixakacj0WLdorosHjphsHle rt, twa8mjɜcipy0uQwtedymkaz(:Ritnp)Coz ąQiemya obya ia$h1obrzztuki,prK胈uzyx,ӃҊ,(ewieb–wo9owpspeyt遁ański,j irozu.ԙuicxlyuuIPg@djawiskooހestamoobiedrażające jawnąniewagPrealizmu,odności`surowkPiekła.

Uciechabliskopokrewnionaad–oewienodzajmocjXlnegzburzenia,퇃swe źródłinstynkabawy.Έ0ieliejmyożytku.̀PxczywieYkiedyykorzystać,bygćudzkuQ0waXbzypqinnychze,tórxł莳8yjaXl;쁀,a,8rgoądaneendencje: )doipʌźgo, i,0yuiukatxriiŻartׂwleg؀agłymst:ud (,dzziYdlsZearj cuqą.caxyśltylozwoitsprpnphumchoЃSpmwusierupzędnȎkutka@wa0ęsHrozczań.aktemj, ejp)l(siw(teydPlashS3,„żad"mtYP!rtak8Țrj:li!ć”hipitairؙٛHje(doIh(0 pp!R*bna;@Pui śm,XbPE wneؗqXd.arwszarup!rtux荠atłQpo2żq80v8warzڜCkytuacji;2tomia!tn)arppretekstu\m؃¬Ѕq.ʇliwójɞ(kptypsk1҄meIgzanmarnrp (miebud))p`zo)jedbzo9LkPalihIpoznałtegułę.ږujroA4ɮpiln8PRnƒ+1ϫϫϫϫϫϫϫPrawwٸ͉ qH4szukzupełgin›HHególJR9𨤟K0Anglil(szmysł uytrz鮢@Xbukley!Iiemsty!. ̲q)hH9cPi (zaB)$wybaSqęia3tzgdd(xocXrodni2҅AuktwX ci`iex@ဘiskąpcjˈchpióboby Xsa wk9dȖać,gju0ی zemamchYPwo czymś,8JnosP;oh(y adrazoteskowymimz3.kruńghYbch0jpcHfid8w0oig``t@s.yc0؋wetluźɁy٘Cjhxę czło`kau²zedkH9醹stk(co؂ getylbez8gkcPٔyҖ=gЀ[okus dԆtz㬨pewțٯÝwan1s؅ dz`z;0갈b.ˣ amy8dugermze8miar|mppurytaHi)zdrM(LłXapl(hi9najlepsz(PImekonomicя֨teؚڲa0notpw e鉰i-)s;9a0kinahno8#1. Międzyudźmiegookrojuawsze `kłada, żeostałrobiony Żart.stocieednakikto@e`,eczaażdy`wHtematyskutujwakiposób,akbyużórydkryto8śmiesznątronę.łytkaaplaninuprawia0nawykowałszmetę,udYwokółzłowiehnajsubteljspancerzinam,hiącyprzedieHyja(lem;nadst8cȄi1wolodbezpieństw,tekwPinnych źróXaaychu.ycilziꁰradości;bija@ekt,miawyrzać,0tymJpktyku`,wywo0uczućzajemnBza.

TwójochaXyj??????>Krętaczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$cerUsize="6ς> 12???ǂMidrogiiyЈ/g///OcYAe,Jszoskłe(spy.bmtylko8yśhcnaglpcjqoziXwxm`dom сwCxy zimȁoi @Ymwz@ e0nigzaA0rań EKS)wupełJdС#etley ilkierunek[Si:رzbpn+ej@wHwxorbit`a;sam9ebamuxymyww:niu)onX0i!`k5odh ۇ#khsHbhe(odwracalnXouxdej@y wlHkoly)ooddaldcaini5Aqȴҏ(ńPdu(m uߛߛzZRjsʄzhzcxUw>z@o @H!hm 'GG>.כzɸ6omaleażd ZlepsniȠIpzd2pzj䂨cery؃rws kreschjxsHżycPókxow98obypxn 0)u1𔙆@uᓚ(cz b@ zyPlkuowychja,`tanu@mal#jugodmi.pmn)sppo2HwalynskrpH@!uHn8tn(!hdyyHwyt,)9ۋ ojuczutnior*(mhb//////TIb`@م;wymagobz`riiJ yp8lrDz8u0grę.ڱhugi9nj#łumQ" –0n1mócgadzㅻpuip؍tha#sytuelemnĉp4zm8ko‰FQeP[uzt1yhS`VIdpartriwywi0,Xykaz1zcdencję:khęć҈uPstk lqo0zxPwYrwimśop*ʊs; gdd`o(og)bێ?>ej śk x@ptz0o`wzra HѶpkroȖYd"Goomaeędk8xXns3noso8kp(qan@ej.ymtaniewójacjentbędz@opuszczałwychbowiązkóweligijn,eczchęćohUstalezraPła.ƒ%KmyślItylko1e,遠muakazujerzyzwoitość,yoch

speł@niuakjprYej]zapomć.ilkapgodniepmusiHeśo iookXć''>[erealnci送uwagiodlitwie.erazamyc0gYkuobH(ceomalżebrqodąłodwecelu0oderconpra,GGцyyNalaemzX􍙒bawiarzywist1zetknPcziejacielem.ʇL5uXr菩oczącume.GGGGGGGdyxnnarijˁ@,opniowowolnis nużąurn Pemo.iaHBq ءyJlxPtczoącooddalaszelkiw"ęś!iPy yych (zóż,peciBtpl(ny2pžـQptruQ beѨej (bak,oiX08wszażyą) –ekonȧb؟Xky@y Hrozproszoę. jH8tP@9dobrHkżk0którnablubracyanu;Yyolumogłeń@wrajxj狘ty.oᏢmarnе*يs[ pmAdźm񆛶kag`tyN(\chodX(atZeRąWdowasɆdługxzp9qoyniym)`xpnnoc@4ޅ@hucuwpatrywu wgasowi8m ojuح pows'xzd@8~pozamemIż@ym@qdajP9Pan77 ;WCwńciedPГѨBkrljedzpac(w,´unzł:C܁8ks aRI:x )φi0pIwinYP8”.hj8K?9ږՇ*3mstxcć”.~rocna:Ҁrwykranajlepatahk@mXڔehȚnqwet wpou绱h ponubłąkGm@Q ia`g,i0el``ay8ki`@b;pPcz*șʴęBbI0palcho8i0chnog؁wizdmelodi_hjpogżwimbirynxqQ5Xr0zmyxowimbicjiuzysij)osmaku8(zxzyi ɕhpadkow@sxᆨm)wok*z9od𪠄rocPAafiIąs.Np>

Twójochającytryj??????>K1aczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$centerUsize="6ς> 13???ǂMiqiiołunie/g///Wydajeę, żeużyłeśbyteletramu yoXśćoałkiemrostejpra.ozwoli{temuzłok(ymknąćąkotairia.ytuacjaestardzo@żnaȃdyieizżadn@oddla@rmi(bym poiaprzedpnsekwenptwudolnościkruwzntego,xamtaQozłaską”,Xwk,apisu0zanasuzgoc(porЁx.҆ȃ* gxuwróPi2doanRopodob8ębsz`@ż iżierwszeGGcenuszBobpk,mliwQatak0czasxhrot0xeaceru(xarЪA"zІzjsyYin!bؖt8Hdzieć.ʁnaji HzyńX菱@NieyjacastępXz0zajhA,`ن>Onamezpred`,i);okrlon`posób`ecny.azzyuNim鞘czkutpeł`dІ@niArazdachțhsmhnikX3w!nHr`cjpAczytkżkaaunaPBM,capo0woi`uwagȑpywISs(iaółmP e,go;A(cwٗߗݞheX𪺙+PlicyT؈lubp肀datk؁otInPȮiυ(Ihtn8ytywn؇aemC ʁha ep؝!)iePHtwa?echprak8æ0`7蛂i yPreaćYz(4utrwają,QސئLQwbz(L4pbucbЇw60Hoцm(dRomanĴ0zȂzcrajuhilpHaroldaergżobwlƖam`sobz;uroj`ńNzlaٟȇh@odj0wH8ęciominu1ziPbólakazI{Qnsazdem0c8twoJ.̅`ڎyz㎗GH.cm Świh,“ae żrozgiasz,risz`nuyHka`(_XJ mogr:@g, %iqѲN77>!މ)at pPƎब *Q,҉xzniwytGezdurebzolu@ć?Ƀ"tentqnajwejch? ŻXoȄ蝑rliwPruwokBformXEzdczu ocڜ{dkuȮie?Ćoo zy xєwsnyroȁ+*3Nieel!g3[runXppp8. razE!pmarnZ.~p>Oczywiścieiem,żieprzyjalówniepragPderwaćudzixichamych,lhnnyposób.amiętajawsze, żenawdęhbiHnikczemnąadźagromzacuneklaosobowoA.ˁy텰؃xtraceniuiebitoj@,yyrzekli@`k@kułasnejolikorouniXzw@xmałąHihełp(obamr[sz){goddadzPMkowiXędbarzi؃xn kkolk(zedtem.tądYjakpszwic#pwcajawetweewei2Jego숨znospIsjj`natu8riippdu.yśЕmy2y(@.ajgb skłonnzimpulsyażdczɏ8`punkjurowcywtóryowyył.dcI@tJGGxstupewnymysm;

NXtanK؛莒ób1tk8skę.ardzx stmAkrj}x.opóztyoskruch`an͢#,cXuyśдɳydląttaxBej.q񬘷i Oˆiё\)iat;xzwpyborYPiarnojQqdurbyl#܋. Żadna8pxkwyobuc iz@sѬzk!"potrafiufizalaoCPhzwyX؎ɲpie!zwzmac`٫҅tomiP@0ab.ɞIjwójxȱAl!IҳaWZt w靖zdol؞IpalzwLi//T:kyj??????>Kręt`ςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$Usize="6ς> 14???ǂMidrogiiu0/g///WoimtnHozdub A8oeto, ʕQinzhfXeńy𣠶yeywnawró(JużbzhojPc(cno㞰rkuję;etoearu „łaski”aałe życie;ozostaylkodziejaYskromnąieżącXzapomogę,trzeb doprQnia~ej,onnejkusie.oardzo źle.

<lor="#000">Chwilowozęjed!`cz,tórxsi ająćwóHacjeʁKorny;zywróci@śgowatenakt?ażdnotXtaje[dlsn@roźzą,dy8łowiekXx8(kon,e0posiadadniuystzczegól(hawwpZoczonackwomen(bęA+ywiśubogiXduchu,"myćśwwynagr0refleksję: „Naʇsza!hnam₡$@ynatychmia(pojaTz9D.ʍlx AwmiebezpiXeństipbowtłumi؆nowtaiy,ńdumnz)yakalҊ ylhtopni``doblAjkunkubytkobypobuPwxmczuchumoru2oporcj肐ak(iempadК˃ȉxwme8rsphListporzy؃osopyk6iٜyАDPx,ꌨzrt8˒s ,iejalgd0Ğva!hsam8QerSoiYbliim.íʞHponihYiЌmxtzrzA`ątceluPgiipzkodП et jśćҀi,skuph8ymxЋhjpogЇw,pt( 01aymiudźm0YhgnębczmokrpaMszxukrrd]`chml`үXs铢ivpewnarajupin (ئi0hl)ڪ맠laPiar`Кwnio`,݅@ZDUgptuj`9@ż olegwm u0{S4pcey)oPp. AątwOOX𚚞QchpItx[t((,arA`imiotpiiz‚R'$(w59en lemy8ciwidaw`򚰷 h`mogp(C".zktѳmet,hcezȍD*ebd xHmężcxupcamAeɄ`8",,b 8H#X*nonse8Ctraf`Y;zleaokaz(qwytwsytuktór1AhobracjbędokółSzByjATx8pqfɈliweA@u І0؃a(t(baz錹J!zadoZӴjumys8móЅجrojektnajwspls1kdr tن9zAwszXxi(!)foࠂjednxÓwodЛsz(#)ကd@,dy0 d8nوPϋch8 ońcphȋ趘8olndlj on0zswoѡhWRmiRkz@pogod1H78bliYlub؆Q"doȁ8tx`ROn"kd_\zd uznaćszelkietworzenia (nawetiebamego)aośspa0łoskon{.ragnOnbićzymrędzejchwierzęcąił@własną;eczbawiam(ę, żewpolityceługofaloożywwnowyodzajci–(broPnnkiczucwdzczɁdlazystk,1ącЀ0oakqy#.hwilgdyawdRpkochaswbliź jakoolnmɀȁC?9.lbome8emy`zapominym,`estjbar!jdpjiAwyt@ma lnrysNieprzyjala;ȋwi!eU/__>SonezezӇbezoswuistotytoodejmuj@edęką,8edadrugą.p>TwCZyj/???????>Kzρ77mbp:pagebk/'="0'b___9߂;terUsize="6ς> 15ǂMAdPiołuw_]OwiQemClud`2Ach(tniokreswilorXwuropjoj٨Ywc8nanaiWW8ą!//2ةzih!cP)taktpokoXoCzm)ehǃl0y,''xpopiei,p mamodtmd0kę?aoęczȥb,akgppe0ҳpożą(ytanumys`8bPmdjedxაug ىЂjɀJprobleHio77G77L@AwaTAH2Ȭ8cz.lat,`zh@OnzwracWHnPzy:samEnunkktρT@źjszBą.bmX…wykią.dniesieniuoeraźjszegoomentu,ylkoh8znaniaudziąodobnـń,tórychaszieprzyjaciel(świadcza stosunk całejzeczywiści;tym;@arowanaest{omolnć8aktua|.hcibylat,hi(zainxeskiełyięustan alboui(ci (co3jedneEmwyWAmu)`Tz–y rozmyślali!ku8)m łąlube szȋ܊głosumIa,nosi8$eonmhż parcootmanłaskę,z8kujPży byjem.

W*X܃lodciągxodؐ񎨏+pߙ.atawadzkusimyzac8oya (pId@akąśdow8naukowca8ł2są.̄aogrًwarć,dpewnpppadniot(jomPciaoleiwy4krecharerȝwzględ8pomi@Dalelep[nakniyJubigk.sujexstnamt0Xstrtake훱@ib*w@uczu@rw`dodatJ!a;08wc0ف^HPa(prawYrech.rótmó cȈׁh˅iOOmѝށ77>//*Jqo@bar)jc8częśYu•/j:!m`mrożuchخاHaok etrm`.әd82iYe!ś逅`xschematxowymw(E@ucj(Hu`izmΠҢ8omuќez! kamص]D+aXpkwykrtk9A8koprƅeSoai߸trȿwʅHö`mbixw.h`UpGty0im.dyԑnrqh (RsC!b) rdo`.‚~Cw ś٭јBcesuwodu,jbwh kzb m @[mogЄ˄Pbeztyu;ł8 a0lYddwp(L -,atrzp.p>naioM/WW>zczęśzy dyzywistyartmanyTeHPjszościytkowująak rodekap oznoszołtarpszłR.p>Ӓęś@e?>Tkochʍtryj???????>Kręt ρ77mbp:pagebreak/'="0'b___9߂;cerUsize="6ς> 16.ǂMA(giiow/?///WXPeśJЖHYmi1Qactdw piaѨeerwyxpxa1aAcȄpiyzadlonIóżXj@zapyq?Ĝmdchb1ymmie6oy ahrparafi_X?àлʮػ߻بs@lGYj̀jNew8szgdyag(1iekaZm08u9zxʍnajlep𳠳p8琹sąsikolih,ó@szuk9w,tóry!mudogadz0,q!wydn@smxwiưOOOOOJPtPfQgzX nzaatȼpow!będxҺ8uańɁ0w{posóbgodnie woląieprzyjacielaudzióżnychlasshiki.atomiastasadaongregacyjnazyniażdegościołaodzajubuostatecznie –eśliszystkoPeobrz koterię(btronnictwo.orugie,oszukiwaodpowiedxgo”oczł)kprytyka,tedy ragwim*ćAa.dwa ś@ckczekujen3eletawy,tórawmożeynaXniudrzucPa,oałwe@datnl`-mabez߁`ez@)trasuazeropdłztrząswy*odów,䒨qtowoH,ozejXskupiBkorngott`syję!elxuXdają. (Sa sz,akтjponiżihuduchonhynaQjulgarny.)Ԅhtwarz@pecjal+Hkazańځhn!zwykPsPcy*cpnajliHiHmОargwifidoZ juГ9aɀ(눰żqAby b넰i{Byttpus obrwc,򄘌cXnajprędۂjr1obchódheX.eYrwo:pynaI@zbyt)zadl`a.

<lor="#000">Wr`biu)eenI!ęgnemnformacjwuapajbl$zobyduuwagę.PɃ robtgorlia۟waHmdar(p(Yj)ej)pm,c@oÁJjQobecɆkaonaQswhwsXą,r8i''odwpt77>hjAkopużhj@J H(abwЂgoziwWelu*ҘAȨX(trudn,chlekcjon"asalm",z c񑈜J38詁ɁPrkpڎttuhwwAji ħg)mg`{ZakaśsahЃHHYwB(8p80dotarpykolًY(iPismo Ś1te.ؿ3twóؖeƔty(gpiZ3{A{ółnób!ćy@?//////ߦ+drugqmamyr.pike’a.̎8coaąćhkrespog(d!byw1`ęsto90pni;ʶpo0ćhlЂ)2٘2yomunistępw]daXdewrajuokraty fz1ς]schol(He8Izupełwartӽ<"zu__nawliXtrzos|Astx awvw0mewwᥘlpa .͝aturalziogniwox0ąceىA ;-*chęć9iЁakorT8czٜ1𰩈t,؛ohI por,ra(Zalbopx\EzyjaK.ˍ Qlizz)4Ƚn؀Poklepan ematwiJ@Aau钀kBczcqHku!@hiKOnaa...Hpsd9w`; i: em̄ient؁otniaritainrkogobq«pcɂ Y(1ad@nflI(ę:naqyoD՛,psuć.Lsejd铨xЙiwspólڈYołom –baąościołamiartykularnymi.dajeię,żstrzegałem〸pdnio, żeleie ymaćcjentalad˃,oależyonajmXjwiąz!mocnojakimśtronnictwwele.΄ myśl tuȁodb0ahprawdziwoktrl;xtych aHimarXjestojętnyymep.ozЀ!ytwarzaniułliw::lic8ierwshzę9kwP߄؆PapchxoJoh nawi2m0dHi,tómó%///>„msza”,ς//> ś@komuni[gdynocześqżadXzPypotrafiXbyAakpd@jap@ży.eep, ece,zatynpodob@drobiazg Usunęlh8azupełAzJadomCludzj,`oeno%kod`yaznoaawЁuczw`s!pokarmj(isto0h –XcPskrupułówiza(Čępow?i3lam.ydXLaktuCtyasa0"riywa.o0aw z`pskaNis(?맘kającigЀ+wP1gor؆delikxZu8raWysorgiju؍a;@AciwцHn;wiymuׅбoznczwjuqr_Yd(wochwals.p>Twój!8jǃ???????>Kr)czρ77mbp:pagebreak/'="0'b___9߂;centerUsize="6ς> 17ǂMAgiБѻhew/?///LekcXzm@rГ+wwymXm@eobPrp𠀭ж0y:䣠ѵectw(jgnorancjJedHxlk pąg9tulazczl_ѥmunkʟٴobecڰAEurophPg鴈rЈtrudusłA(( tnÈoxbala聊P9jone.χ{־1su0s繲RzrodkZe`tqkyWemXszwЁ72p )Nadru.obrt!hykdacdadhjX,at؁acj@ o⓾reszte!QdNJose’hBPzdo@–mamępew:d}>bęћ//J-cIżyw1twrzmo(umyPow;2mobZd,`Ylarmu,tóreuЎg,`rL0óż(czRmwpadkȇHużąd`axer)ratliSq(pz-sadntro ؃(?ȒhCrpkခmocnoIarPټaiachg`cByń9żą.aHecodwdr,АBanxelikatnym westchnieniemowiedzieć: „Ależłagam... wszystko,5/??>zegoixtrzeba,oiliżankaerbaty,Ѐaleieaiaprawdęalutkiawałekruchejrzi”.p>

Samoumiarkowa`edzeniuHstelejenniżmakoszoa.egołówzastos:czymśrodzajurzygot"artyleryjsPdotakui؂pść.0spra,akresztażdi(j,t muwczłokaXstfałȁuduch .iechHnigdyYseżespektuedycznanaidziwi,ychhHbr0`rypchnąłȐ@eęcXpodcHpr0poj`czHebatjadpiHwiągu8tni24(n,ykazobyu,kądڍmuja,8enisób z0razbstynencjh eikoAkacyjmoyać`grożone ślójacjexeimusiuż??>yexoizjgitro9cto8rmkimm8emtórsz(r@AnglicylhAnadmćwȓIwy)cXdmszHgóljjYJcnociM0Pj+izapyACwobec@H nh胠liwryna@ł1otrafnȜ؄Q L9mHż0u@`szkoln,nglrozhlu,naQd bzainte"/8tuꅐćY1er@zalecZ睈pomocza wcȌ()azbybrn`ajmjX0amyHońcustuGGGGGD//>Tk(yyjσ???????>Khtaczρ77mbp:pagebreak/'="0'b___9߂;Usize="6ς> 18ǂMAdriew/?///NawetYeawadz PSlubgobasiȔk9ruhxYj ki뢰seksual,wl@ó00e阴wy tkowoud(8hʽ(`częśćQwyp),bęadzaXymy4j3dQrobcsIer+8qadP:s,(`sz eGWWym`Nietomyrforylematu://alboׁupeaxzemźC`wjednHeńPo.ʲdXwip(񽾀QzPOjc𐐔i߅ߕęza gx9d0em`kptrym.tomiauczkwugiHpunkurkilp0lat.oHuje t3poewiciopis,A41(yzwoitaobudkHPęhw 8hˈцkPzaIrótrzeżقp„z0q”,6Ynnoyo liHiwkrXiҕ2! jQob(Be.ׁnsób@arodiliśde(ph.çfilozofPPH@zn(uew؅(XѓXąw!aźńǁĀy.odobro tylkYЀem72@CydzyskpzmartwyRdmiot]8,`Hjm^siej0zchnny8Vp;@[XsadzepęX|ςάbchłich.oamodnosiięoudzkiejsoby.wierzątochłonXcierzybaormpożarcia;laas,zatanów,znaczaoessan woli9nościnikałabszegoIezlj. „Być” y/''>itrwaćspółzawictyt`.Np>atosun1es(8nedługߍ݈ik貔`–tc0isma+@dmhnio@;sam9faoTc,ęllickQPqxxiٳ8xdst kol픈zfizyzttȦQz(ychcz۔erzghqniht0nt@ź,tóbair3xh8`0rpb??????ZHziw0qnkgg`naHKmq0@wy0`1uczu}Hizbud|jo[nazby0Xdٿwyku!Mꍸczciwz8`PIUnnآkw`gxaszpCysnuXfałszywerzekonanie, żewaiesznazułości,ęku8ądzywa„zakoch!mię”est(dynązeczą,tóryniałżeństwozśliwymlbo śwptym.robieakiegołędnYmуaoyle łatwwachodHjuropP׀bardzoęstoodzaPiązks(,awartegoliЊ(miieXyjaciela,ona0intencjwndpdkpdobrȂi;xqjakeligijnzrus(xs–hoćyawFmuawrócXu.nnyswyІbaudz)chęcać,byil@stawdgakaśocnokoloryzВiykwiersjaX,owqtq)cXd9roQ(Qrezultat.ϕHga2zwójkość.ږInstron0osiadacycharu8zemźp+moż`odc odukro+jt`tru wpoważ*(Znim@lppȕciuz1@kiy0e,z8na8msiłkomżRr(z㟠ce{Ғą)k4ojalpnwl萸[wzmrohyacżycՁm(burzeji. (Porawy@wpacjpAcer8łlubinww(لdЈLcЅ؊)drug횰deeksuX9@eX2:5obyopózaǑ,,⫘Yuⓑmpć”؀spradiXzelJwiq`RoPb(r(9publzqu0cnwAxkzssobezbej,łujhbipusj.̖Pؗ@ matępc.

<ɨ@="#000">TipJ!yj??????>Ktxρ77 > 19ǂMAdrogiioX w/?///:+0łem(dw0ruszo laePstbytȸjasHu@z@tur)dؙ8Qsłod!Hsamdea͠Xo!¾ozhpلwyąbpsens@motylokro9BH+X,醐Ond"Pik`gJźwagi dP:erhegb?a:jmwchhpczܴRXlów.τotmɈ!H.QtrudZ rh@zjPypopadqzupełkootkniiЕq.opos?9zXuYrżXkrpXlebaluzcoQSgobayнk`łąȂrtoPwy.׎ֻ2x9 naj@zacunek o`o,`is]cosłaˋddzamXb!Hʕ0serio(szl苨yDHluhm/ϣϰϣϣϣPӜYbPuwagAdyКaz+OL)i.Ԗ0ial mąniwdśt`IdobrH8ćpPщÅgadxȥusimas,`k؈舱cxnnA–mieɁ>yGOOXtywwarz)cixbardzTɀt9cząc.owodemego, żeapominamyię逐czymówić,akobynzewiścieosiadałniemożliwąiłośćestaszaompletnaezsiln䀄wykryciarawdziwxotywu.akQichXmyślaorzystać?owłaśarozzalzagadka.΁sądzę,yYgHieąśzkodQjliÉdratenςoblby(nы1XsporudzyΉ8ymjcaYjap8.iedPatwenHczwieko8azwruszoiBjużczasoija@,(ewiXipX0epizod끰m,iecxswhajozmowR:.amiaowejdpqd0uropodobhistoroyinteresownmci,tórxa8dojhwiPtmujepȄxsh.=Ƀq3natur8xtvźgoć.HgaJod0weartyXȀMucl PsК.yznPgocago薰tajemnicę;7:od@kł: „PفxzジsercPaꖱł”obramobieubyQxXdium@godczu1iuҊ((ion0kupufaIkazQe؍0usux bli҄`kHdalgtȑąaCczątekśmiesz)s(j\mocwyronybAXqęldokP,lȉ:C`zcP!@nzy.ÅJ"Pd`oiȖ#)nk1stronthQwa aazX hkol9`uPlXȮpojRiz,oj8Xkoń:wPliXowrotИIkółkkoncentrI4@0jkazMy8xAw(YxchAePpkwgólhы(ensxGtylk⎺oфnaę5/??>rza!su)1hipn vAyz`ęb*wohdn1riei;QcThmplianyte끃pełjgromiȁy,ЍXH Hgacp!*a!cXPuxKt:zAudκstko@xynuqsszَasu,`oza:8ȱm.p>tu9P;tԎ"umys8(0ᬢp@uϹnam !ajle j ox9uXzdecydł^msaJeśXroganckimqxipr`yh@wr`lih,ảyln"iˎjdyjemXwdiub"jb0probQCeelkXɍ*ciCci.זmuspX asceroferXseksuaJzak(Be/oo>IFar8Y yni-,nkciwh.ʂ)ptukazj!ӗPyXbuoJwksYrljm,ak` zdryhorobcojȫ1k,T4unkw u *sumaterem.>p>Krętaczςmbp:pageXak/O="0Ob'9߂;$cxerUsize="6ς> 20???ǂMiHgii u/g///StAdxkimadowolɭ!0⚯ɾyzdecykresobezrpaXoPa*Pawin؛qeOn)wkuXК1Satmded0t* becsytupodkrу8ɦd)rojuiBmogPtrwPrsekwenyS8szudal(ʂXopmPs1ТnAz0XlepZbxj[rhwhczȦ CHyspmzbʊ¿rezygn8﵈u`wapusz:8 uІ zk8iu?/gDotpÎSawozdbA!ka8h)ajb AądztwhCh`łbjXami؃}ć;пⱩuty x sual,ظHwaYc musi@po rqar*nłżeńsTym酘05dciilkaówekyQPym𶸠hmy2fizyyYWP!}eY<1so"”w8jwiganixdynujp?ߓߓߓߓߓߓڣ gólq lrozumCzarys`e񻀛0anPzzuchy9e jjann!0i.ʇa8Hmi)ażdpokuQwo!@+z0nazrhsmPem)]ym0ɤڕxomocup gaYular2artZaktor itXorazklPal Ɂ ȉpzaXwodcgȅuwagjł ʨnikр͎0n"zymglipzba@d(y؇ęśliwe0򬷷iumfHyurąakresilkutulecioegoopnia, żeewnerugorzędhcechyharakterystycz)laężczyzny (takieakarzykładrody)8niliśmydstręczającymppwszkichiemalobiet –estoiększesiągnxcie,żógłbyś pusz ć.a)upodobańnprowadzrów(Złąlośćmian.yłzass(ywa$Iuwagętypn0posowej0aj.iesXóżzżądaɆchczespokole 7n,yzukȊandydateżoXia@śd=najbar arogancjyrnotrawnych.ied0n[wyselekcjonLrrXad!cy,󑠅(imdlew, bojaźliwjozXdoraz(waszammy@@oȃm8ałyojny.becIrzucE(ńc.ЕyeXnastąpiXzzu,ockwi |'oiguchPyciPowazaten}mijaybjinnpotęgujewsób@ryhyzdP)mK(zskonrezultatami)큰tnဌzdolآa8ci.ecYZo.aXmjłwzrȓRa㢩leeztrXzȂństwoiçep:ozor@g(h wist߇wtucHka2j2pЃJl@WԇturalYo+Aem;ludz1xpulPślop恈H;tTPju떙elmbrykot:wȒ Yś0tprpwZp觐chmuklt>?ɕ; norbi{⯪o@(mawmuPy(„*re”,yzdqxiwtqqc cP!;7?hmuś,Qe:rok iseksuꡱKą,'#japP6;.kuZ)m8xwić!

<lor="#000">TZfw(gól)iadwrbęم@móg@`syca茇wpacj jednw!nk@.ʛi4nik@H(ajpherȤ i⏟ aduyyaj;d(y0mI8WenusSهn@óżnL0pȳpleodtu. WiuAr1pDžĝwXporxdaNiehyj@iKa0wim@bliźgskmxopromtفXAś8t xz9iNR,tór2znXmDrug(tjrutSagQ=ć؂#d4jM2`zupdRXЈlnaweY'tyłk9wohcby۴) kompawbstęp.͍PGy9u73tyl1paɠapVzobtߑ؇HяaߌhymB@Xiao8(iȓ)irQ:kochleQW9atPayamozym|; pikantć”aku,50i@ЍqiecRon8d0IokrupifiguPś!zwyklP(k ٺwUrozsu̕"aim(zydh4 jztucbyЄ y(szagrPts)obsesjit="2pt"idth="1em"lign="justify">Piekielnaenusadajeięezątpienia,yykorzystaćąakorostytutklubetresę,ecześliwójacje8jes`hrzcijaninemmdobszknonsensachieppartejws鄘tłumacząc„MiłoQ”,oożg*razknidhXڄhj.teaprawdhwowadz.iedai;ЃPdsamotnym0xgiem;3istHinnexarYredod?taeksu`zmuzwapwłasnzgubę.Ёows tylskut1teo8spowodneszhśc(należy.trwy(g0o`jlasy.

Krętςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$cerUsize="6ς> 21???ǂMidrioP/g///ak.k(usz*

Otśliacjezasthwi7zhwilp9swoimx@m,awetnsdapzisę, )akwłaś"ytu 8najdujcen.laZ풩odtmyauj!świ ciakXڅuwamXnoJ :szc@,ay؀byśrHćz tarczmurgumpobronę.wojesAegatywnxpu,⇠XZzbliłyCtych;.Ϙoń`roX0arumXmn 8pXu؀HsyÐs9Qilc@zb`lbnkkutkizWgólmaDžÜnzawszbud.̀HXpcz ruetensjamɠh,돰reˁśmxRbrzmP wieklxP(8iu0eciw wzisszIHsaB*wypi)ؐ Ђp(aKpTeȓaIrom:bezIpuls)@energ8Tatwoty,wcمleźXʃo(wznyrȉXC`ą.ӎDygl h뎰lewsMpojcʆHmpewpr!cjtlarnar`ddRw꤉nm`radcuroy(!asPx0ʞsób kloc0adz()nokojuTen_^wytw(a阨rp9tylk;xسqPPHęt.Ո40g؝żn\imkarxwubtelbtopniohSicLɀąyd:)mbut)ój,ugaoj/(dckrajإ逽B.͐hPѳ8zzreduk؉X!sP0,RС(j7ĂuaPawet {ʏnauyP?)”ozu(i)dmio!uumwecjal wzY(bhemsśKqjahl\e Sszkomy)T1 mog)%dobHspkłto:8drugrolPPwympmwγodgcn?,Pgma oRmocH`wybitЙAkuchoweksploatambA+u7zaI8xB놘ik٧ߧߧߧߧߧߧߧC0wcip lІ𮻆o8ωj*ełW♑(ży+czie(xtosunkals met`alboszϷqG@wypwPżdh( zPn FuaؗwwońcH,qkojIdn08uszAar𡫂Xi''h,>pkolYzdy.becGAwAmMpeznejisa!OnstwołFfadnakńcuędzieógłszystkimowieć „moje”aarjealistycznpiynamiszasa–podboju.

Twójochającytryj??????>Krętaczςmbp:pagebk/O="0Ob _="9߂;$centerUsize="6ς> 22???ǂMidrogiiołunie?_]Więcednakpacj Hs(,tom@jgorszegoatunku,akiożezłk(rzytrafić,Idomiarpwczy,tórwet8figurujeHnadesłanyrzezieb raporcie//ۆqzaiIes2iaośćżinęłouphbneɄozumie)zajnąolicЉs(róbowXeśyw0awykostuAilkxnychrańȎ)zѢYów.ʂli to, tpـ8wymusiszmyąśmoc,鎺xyliR.apXczin`swełędy.ymczzamPpieroXdaAmroszurkemaowDomuxpradlaΫP*Kliistopolri2zAp@H€Xnu:nicy77777772Smkt!yIra:tym,ala em.ɀlk(hścijanka,ecza׀Ѳikmn@skryt@yzaprude89o0wiHś0Hpoko"(C,@aensjonarka.Зiod).όcuchɈ@a` samear0pkt.zalstw p!dśI'shtniouBmu.awa@poyliby8yꕐpoxuare藰odpdqjsceixЇЏwi1tbympelXytkDwuhowy:y@zR`mn{ekxyglądCemdlećpokrwipoȭzechO(ikkdpcalosdo@zyoj)my؏tyry).tw(extNIEpZstotjb(ą!dliw薃pozorؘxo؄wqpaxrami cymb2Ywp9ko`tCj elgؔpsP Iwari)AꏛapaaAm?_______YWbier؆h芘Аsy tinoccznэs8fiariXPsP{fPd0mkszt(i!uX hY.ɳXa͔iwKlwra@MS؀!wePrRsekretu;Sw2cɃpo:iu^pe”.rrrXdz٠"jB؂pjwz+X`uPtaj8Mjy8gaXwÖxpxȱjizjg0PiunoxszЏj(aow4Napełn wój :psejjzu)(gwykonywconbࠠ!wuryś`myjePpiochaodacu .˨tusiwypH9śliQxmy(:alRokruq0c n(rف@a@ie. (cueiIoAHwkt蘱bą;`P؄옠i(,zzdodwag0okaR8zuchwaly.)ߦߦߦߦߦߦߦZXleroz9ć,acjentoznaodzinęejobietyałeꀠotoczenie.zyiedawśprawy, żeom,tórym mieszka,stłaśAtyXdocegowójac powi@nyłgdyejść?Ä(yn r0zalatujʀhbhcz!dorem.awetgnik,$amdopieroięciuat,X8@nimasiąkaćgoścZekendowych0wieahunoszą@chtzahu.Љ@kot 1skażonDomenprknijjemnicy.ʆHmyhwni (wy@a@dstawzoń)ӃYcznekyusijakiposóbykorzystywoch,ecz"m1odkryćA6؋iPbNRyjal,tg9azdr2r,zywؐzawumesowYmixódYjedXlohydaodr8ającistwoQsu@iXarz䃈: „P(rzgX`tylkoy,s1k 1muzykąmilKm”.

<(lor="#000">M1a !y(r◑irugiXCw蛘znb chwilipOjcHszkrP9HXk@ (aIЄj,ż`trafbyra@ujlic؏Xa śtlneЙ`kٕJnX!&czasukbjętehadnZt9dwuؘ(dlis􏽁łȂPas[,r(mizssxЇU"triumfu:,)litosne9ęsH/(TB(yPochrodłupimi9lp,zȊupu`i ziszpX@gyi echa(xPȪPńcuHhBIślXZp0oajuP@ 3oMelod0aak@Yyx۝wHarXhkywcbrqistępprwTym٧t...(trniߠߠߠߠߠi(TuękrHSpalЊHst@@:0ą)(DŽDŽDŽDŽDŽDŽ Widzw rhzkompon wol8bhqforJHst(g Wobesz8ktemuez.ρpxЕoؗ c;Qzupełn1oojawiHpНHo@9temdoP@또o؏:raduXzoetyilЙ @HszpdaЋt)miipqcȐpkaPIڂpRz)jelBarjowesktxXnaziIshawiu`Pwdę/)wypHxew0pwspłąnifac*Sy ŻHڀГ8,dywgól`zdoɁPcokolaósWjВ<xPjpo񻀀mpeśku'ƍ8zo)oa`pe///////>Wa*stIpWHo`ci>Poda˭ؐT.E.B.S.tc''> > 237ǂMór8ixuȉw/////towcdr)op(8damraxxc(Chjan,ȃ@0stAanusunąć-/77>ego życiaduchowienia.ymusisięogoć;obecjednakrzebaKstaraćpopsu/aszelkąentoO.ezątp ćwiczyłeśrazaiekielnpoligopkształcawnioła światłości.χ1nadesz najw@80ora,yódjiobluieyjachŚIi`owiodłys;zoje:aSi.ukces[QrHajust*spalzeystkich@rujnowanyew0)hy,aryzeusz,nkwizytorubagikrHЋ(łu@cejxzrywkiżpstyranRpustnik.p>PѳmioЏiww mAcu), rmik* grosz`pzuwIr@r0puhqkigarirNaPeon,Ӥpspiwifwgggggg PЉz,elzujepaXdpos!Yantwa'%jśobliwieoriOnl onҀm@.a࠹czhmom" !0AehkrajI@(膬 n,fcRHpaeumaysóbwhuwag;(x Ǥţ V脈؉ ł.j@ódynipłąᾺ/ta(itzgodm8dJu `p@8auIteNb9mxgdopP hHl蕥HH*hzsai jxelp؂iomwiadX9(in)( 90barQjrozuZhw sa0SeznudPklehiȎ9`mtʍjiPYЈęćxqujs r,zSotes eciwdziałał.À

Trzecimaszymelemestniszczyć(zegoodzajuonstrukcjędrowąobożność.ealnejbecciie`yjaciela,䀸wiadczaQCludziodlitwieakramentach,yZciwstatylkoakąśawdopodobną@aleЁglistXiajemniczʂHHkog,toówiłsobliwXzykiimardawnużmu.aka~nmebedmioxeijczci.amiaStwórcypelbionوstwoHnialideraXwoł`wychwolennik,reSętnyharakter,zna3rozsądhoryka.77777771Powarte,[oprócs, qHcȑtym,(xoezus(eałszowamiinnsen.Ȃeudiumiografpa'o"Xa@łdoozuni knauzekLlnW(zyw9Rma0iy⃠pełPdpęp Najwśjsy0w0rac |PyfX(ZtɂX)PXӂHteg(Odkupie),y{:pgQhowiy څstł;*_hu@nowH(ka odpeuQsko,t „zxka”,(OParklepxowsɂawur`҇nau9kikhHE0g0ejaj[óź)napisHo b6chAjanbudrykHdi onǢǢǢǢǢǢǢ‡yKZkolqgłXwyȅwaqgólwypahJAbez ,inczaQqpoPr'''''''"JxHCo[iązpomdzńHi0ypozycjzaCbar(d8katna0 IhQchcema/+dw(yۤʣk po`m wZzia@hsp@eaxЄklęsydrug!strb1i+Ptakrobi2t*iԒśek;jҁ7kykaryxj𕒉ud—5–Ićet*gn0ci0_S].Îakeg9cej!w8.cłOJ8N2ę omah,b8za8jqumys8!wmЃagw̟t,e؀1onoؕrɆ_hGBhel bmXJÂo`/Q:elu.̔ib𜘉閘Ȃuywj(amiHiar'`z؄XQazo0b,glizٜПim|ć#drogiىМȅH@tx8}poblisjpteNpęśsunȊxa(jzwa_8tepauxk.ĮonalaX 'Гúr apwws!wersjw@tącӷjeP@@KtrśmYtahultur8zi@nowcliji P zisz􄨹linę?WzqPoo"RY٥Einꐒu.O1БQgraGGGGGDi__TwójochQcyyj??????>KtXςmbp:pagebreak/O="0O"0pt"À>

Nawiązałemorespondencjęlumtrimpetem,tórypiekuje0narzeczonąwegoacjaaczynamost@gaćzczelinwejbroi.estoxa,iezauważalnaadPpodzielazeszystkimirepbietawychowanya środowisku(,@loHpólznaą,asnowyraźsprecyzwia.ysaa0ljmącątpliwośczypuniu,żu onnijXyXń, ewstop`graniʅśmiesznhMęż9zyzę؆otyk9+zźnnniachmyśl"tensób;`dufnhwe,IlHHЁ9hjA0a`zaju.Ԃăsksydaj8wypływ(׌8wyt'wnnH8atmosfea.runcsróżP2on!odekX@`odczabyȁXlat cYżeo1dhybżPndomubojcapwYlubrmx,„”(,czasd`_dPhi8ca:̅ăXtڝ\Kjt dośP`aiw c@k)du(pYoᖀaknaarw)ę.̎P yhśѓqyX)qrah)sЧem?oGGA1emGGGDPPętajwic aȓs.złek쬲leptІZwb!Tubny;킀aukcpedantyy.Ї (X@0kręg঑˙@w9Wem.„ѧesiUtupy xh1jańsr:XsIdob@0;będ؊kochxȇفxiIabejpzk.tarlc (wetuNiebalkazP)PtletCmógłb0aponićh9omnynio iWWdefektց''>)jseri!+e(kHPrsato,xj%ꌐbɁAqmocujpkiszzP–܀Pؘ Wa ki s࣡wprdepie.Υ(o beci@jdtjșlʋdmioumPxipkus)i1)tylkoP Hhizm0زY9iJtwarZszco9iPyRenit

<ムr="#000">Whmłaśależywo1ssPodsdyieal miśćeksu`orazoemniocwHsłużasAosóbc0gaimpdIzyńcpoziominaczeji zdoi1og`ć,8sisz(staraqo łPdƒ@żdnajdwój iIsny//>>wi샐AXźmi „okroju”wchodzącędzch,hd(+domu.LjwysztoZABwnؚ癁tydanhczęściowȎKp`duC{wiȊalPdeQeOw(gupmj࠹@lؕZ`@ kimla1kbɄ0ruxjty.͑k0nauВ!(kprapem0Tmퟘ2٧tamXɁylach؉ja`r9ymi.ԁbatakr(myśl(rHwy):ڭȗڨnmPД;S( QiXndČojrupawǂ8gyhCȑQsw!su`oęliTWH ówzLobc8”Pɰw ypadku ȖprЈzamętUduwe)ip@bPsan١ʇwPaph隿ʏ8hprawdY"qkę[ogiᆠzbytunzrugusuz㗀hizȨp0cdeęJooizhwoljedyqǔ–BAzn82zi)Lttylȧkżnlah0@z` p,AabiugzkP.׍Hytuacji98ox@n P(enoszu(amoĔ,nika2ΐ)ɦ`OK9u``is1HykolktZ!aA 3mż:d?!ŚA3A0krjwtajeczب(aرɴ 0 b.otr aPtpunę.β x"҇՝łyHw8womentag bgxpszat)xiаcBmz ihb8onąFOO>P .aX!mocmogjtkazaxteorHiȌHspśspotk[ Ikoh@skich;xmؓnącatryRnae9М`extwa"`wąm؎klerk@)ej1po!jsz@kra(w. A缢bp{taubȆBaˢEabo掠wa;˘;ړ@e(f` 3t露iezdnɧ oi''''''GBjszę,Rzapełniyw8(miadotycwojxeurop)jtataHkCbeąt PniopdmioainteresQ@kompet`WysopDowódzdXnawetНe*A,plupXAnglixgłodhmb. ŻQHumymy ؽhHЭ2Pzmar1КKećˀaszymiurze,oejtronie.ądźięc łaskawająć󀰁ważhym,ooiebnależy.

<ɂlor="#000">Twójoch9cyiyj??????>Krętaczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$centerUsize="6ς> 25???ǂMidrogiiołuP/g///Prawdziwarudność,eślihorupplux,tórPobraca[tpacjalega(żest>jedy?:/chścijań.aturtiPws@Qwendyualne@iesnia,eczstotnzią,kach zy X'!two.מ8*,byzلӉganam(oleXogóHnimiS,t mywa`wakimaduDy1zHm „O...”ieszѢ8ۢ}ryipsyl0770ydiReIwiara//paraOO/(wegetarizreformiPni.ʗjużeuszPby`'Ttoepnajmpjędwróżncymś.orazastąpiQam`pHśodn@kierun0mozabarwihuykostujrpogarddlazy1PaKz@j(HcPedałRwy`Bsercu–wyrpaźdhzj0ijn,zaloYmysłów,@;(mt Q yL(iwxaiPśdшw 4kjnosopu҅!mach.latego,xspzaswedz@o,ńW*ieluL1:8w焓yapoxebف,,ieKc (c)wojA؍Pdxy)Xniłn1r>emX!dobAȀm/ȡJjx)ZJ܂sTz |HelȄpzw Pw o􀿀mP@laz(spób0xeد6qł@akoلśobx0ążHa;_0ez侮poS*ЙZ8oyyytmem.naj؋ omxrokukodmnȍrtaq0wiosnakc u akśćx߇ہpowzZmكQ9tematu9(odpt1KwЦֆ8iturgiczny;"⒨uwdȐP@иI hwSpodnim.

Oż20hjsc*Q#ʦyolb08mHdpЉobżart :ʒalws]gpa؁zI`Qeq簩dbsolutn@Gtenc`ko oduk0.ʒءydbI!1ąxo=Rtylhzan8JwuqLІJqxrPAjupnPk ui~>zwsšѡ1ca߁߂a8,9w@lP߁ς߂߂߁Bo@Na(躱ókiyna1hzej czupełjzcywsezoacykpzabaw tchra ΀wlasyastępujeoabawieiłkęakegularnie,ꀀjesieńlecie.edyPzięki)zymstczn`wysomdtrmyłódkończącejHubrytm1zmiany.

GtenennyHelomazględami.rzedPstkimjszanność,(wqjównocześiprag@ωPnikaowciużsam@naturyw`hlegaariPakol0knna󍹃ukueXzwyca.΃r(zaś0alsesztو yzy,żLJzaaadjY chci$auczuciazadl,"ko dnegorugiXotórHachłanŎżądhxmj`rhozone źdiejpch,aPiezal1ra"Tsposobem0z!sycgHylazeczytaliśotnio1Akd‰bez(؊byiudtoppartP, „o j”ji)skurazowkr@m򋈄pzł,sensu,krФstway.reszӀodzown9pliugruntowaś(`ykur8ModwwwwwwwsUżyti+nPrhmysph螲`,odrywypejk`uwagX{wisQ9ɔe9gro."(wważdpopow{靠Xhmujzagr,probaAjnoفbЄ0u/wвhj֒PchjAsz8Xbywypuhi#cy r9Ygp8arH ؁t@@ȧ*8ttrorȮanuЁKHW)ób㟱PmymɌ(gjentuzmwmenyg-Ȓ~@nYoboję.atóźQakzхihbypojoemocjrчR릱O_]ȭɣА8umuPtݖLdӉyizmem;`inuY)itą;rhtK'"!=X؅tyPwmLiberꦄajًm_Najwsplptriumf1dowadi"PnbKm|ae$erajuilozofᩘciowPȘǘnony !intelektzmacwꋐT؀xŀucyjx1Hozrer8QsnmyBeurop0 (częśQP)azSoU0NieQjal9iUokleOorHtuh,bnHjorhiśn`ȨdI厘X i0`k!:ÄДrucwe?XpnmPljOżpotrafauym9,omҚm:GtgeduchiqwdaǢIeaka1drh,kjQia?Ppom (amatcheHtomiaqպp2sX\@wia.̈b0Xz`pszHAtoـćęzaleoXmod ygxćwracobehʃDŽЉ og9xdWXzulodumysłłąkQ j(Rxks8PatwLҳсtri`CtIxa(2)e iGGnam>ɻodPi.qjAhcindc9ByłZzdawaӀliobieprawęego, żeewnemianyrowadząuepszemu,ngorereszcobojętne.͂Hozbawiliśmychużymtopniuw ozeznania.aiejscepis przymiotnika „niehenny”@stGzabarwioPuczuciowgnacyj Xy ludziyślećЁszłościakoziemiiecanej,tór zdobywajXwyróżpniohate`–@dmś,oażdysiąga(szybk҂śćecminutanę,zaledD)󁰉jmujeimest.

<Ʌlor="#000">Twójoch1cypryj??????>KrXaczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$cenUsize="6ς> 26???ǂMidrogiiołu/g///akarzecstpydnpodlasHiayziaren,` lat0j`dom8an.rokspokojonożąddatakrezultatyee,iezsrini,lAawwhmi`b@qgo.ykota wu(cznHspMć”;*HkąlwiLblempodcp硠wywiZ8od(0rem؜YZod1؎yl`8Xs.Ѓ'ȓdzHrwaxaszspłąkaz8stępJzaog t1u8PówkszthhӇhroni@e'''''kapital1!mHsamolubaZwuwagrazz)z(iwi"@POd Huilg­ycupȯijNiejal8pytyjBfĀegȒY.zkim؆q(cctkuxajawmy`acjhPby)29warԊpoxrniXuęślich,얨܁ygnuPxH Xpnym.ʥ ،.nnhkrmocg ona0zaiesysБغAA"ta pog`di8ţP nim@dzyobnikaod*`i.˃ۄ{polłów9 Hopotu;߁8–XAqujm5uȈҭleZsunTwużhߖܔB٪Ae0hszutrm"@ż가kolknytxm׵XNAj@c@Pk@;odt/䆰musbywoboчgcz@dobٖbysxpdog遨zupełtdrafHAykd(atxsób5Sn3pga sl]؄хłe@Ӕɧor briڬżakz!IrugwskrHqą???????:G#ݪ8Ȩzwolipal@Kc@aEro!ry r0pólيzejp(,*p@2 uinadYOO>jemddaX"żpop.Ҥ(eśzpę R`btopxjPlo胑ty,hwWȢ@ȲY.͖HjyryX(ęwemńsQoorP@zmQofiarobec#rastaposրóbaturalnychakochaniaię,ecz0tóryienajdąobdośćrawdziwejiłciliźgo,dyzar/azemi.΂Zjrzt(pułapki,bowiemodwój:aślepieni;yl(seksupeA cHI@e)d, żeobęЀrwaPPcz

GjużstaYj eg(ęenypficj! leg[uhoXpsamostwa –v,lachow*⋐uczuciowe środkiIyczerpałydueeszȁ#Yrozwinęływyniknzkos jsrezultaty.rzyojektuysku}kolkspójmp@yazo9znoxa*zypu mi؇1`Qy,breXwymsP,sBcz(,lhwdwrotierunku.zęsQ zdarzatz؉możliwQorh(y 6`܉Qtron;(lizystidobońXa0ob48ś,pżad衈ayg@równoHśkażdfyu@r0{Y"wkrytsercqetensjpdowilejфpotraėezgluwykaz@oraz(l*Yiwoak ȁ!parę.׃xstępAetaH[0yonaz„Iluzj SzlhAKonfliktu”.abѩzj;udaj w(ęc8nidwiAkdxz9doros ćmi.ˍYponu@ąśupeł"Ph`,D8pichherbgڲJedzXhnkptarҚhyHt ((ـwuxw)䋹zumɝdonolra闩lHwiA鍨׬э(o0wzg͛zao0=pozoycofuy@mi@zyc`, komA1)czɆXp(uśȬplcrkin"wobecۥr9톩oduk1saltrupisPLmJoXp&ztansinmguw.ϱ9axb,[@Ȁȹhą”Ȁ"A z0NHętJbudzonWktci:9Mamdj!đaę! IiwłóxXow`goex0zadlpbpјp.Ҙ+skmHIlega?dy r 󏩁r"!e8?jcxligrsądkug*.ӡrdnЋ*łbóc1iطч3Do؎Shpowyle؇ Ӌًdcjalpoء0m?/8XLÃk`ż4rdwK,upornahmaќwxQciuat[88jɆ0oXYsaied `SOMbarȮٷȇك׃ӽik1fbNakXób ZxneśpotrafasieA[؝!agannȎAwYąyykazb)ksLucz#nx,aatplwśXdĤ yli.

<@lor="#000">Penś@ʀ09pIdyścJeli,zgubBpuwyra,@z"o@kę`amb ;PhojOE*ut|@ptylkP@RHmo0sz izn(uц0Wt%p0ąćezjużН Ya٤ wnę.rawۀdziweamolubstwoiewielkimtopniuakorzenioneduszywegoacjentaaiHłuższąetę킐jyś wbezpieczajI,żeierwsze`cXtkiwypracowanqiświadom逐Niea,tóreogpew*dniaozkwitnąćsposób,ahdooopisałem.ʆЄrazżppmycimiędnichQienieńzajemnHpszczq,retensjdz0czynyo, żeшxuważilenkazujhwoІ`p9iem.ЏęgnujaX,dHstkopozwól,ymło(pcy؄]ylieślibomą,najdHs8A5drȃrdcdkrI„miść”wharX+potbjest)iawqa8 liźg;tychpsރ)ognęlavdPzaasa`Ytąp1qe.hłbymSlumtrimpetrobHśosłabwjSbmyumoruwyczuśmn.

<Ʉlor="#000">Tchajyryj??????>Kr@ςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$c8erUsize="6ς> 27???ǂMi@gio`/g///Wyd8sobec`xsz8go.ϡwiљK r ystyyu?9BPgrodHyja8lHldrpay0Pytek,dyówcaaxg`iłąRjednyكnydȡpw3modlitw.n(usk8!pełzłyXGHtPeubnЅߨk؀I: uwiqAhęcax(wyhyo(ykpynuh1ormalp ؑc*dpy ;uytyIaktu!obl`y(oVxM8sȏPBkPx0!a1IlٮtyldoBQH(nizkodę.˹`輊,wPgqhapogrunkuӏp`dalsPe؅ciwamǢggǢgggbOu\n)plй?.e+zany,uȂdea> msgoǁGGczęś0po @2ob`Ȝsilsag!onrҁaoipHnoxR0.dogodxpx8budzi leԂdc@wzhz5(juawszleYpopif`sXXduchp.parcopozorabY򳍰؆X-oddczpi Qcz܃aBem,Hę9r)(r[liЁ0r ЇpHńsQy (wħzBba)kawyos)!aźm8kazqڄ#hleb񮨇w9`a8orHhmumieć@qkry৲m(nkt#ǃ, rpretq@cu

T,aowrudnzrozuXć8do(:qpania`jęć.̅usiszamtayXaRzpiewzruszon "st0Ppxja(lHhHoniiԂteraźjszinaDszłbCЂuUyR;ubwetEbtaOʛnakanajębshxjnikaPsw9sercuwaъXȅgólce(JXobuW1faXp((cipałb )oo[,I#st)ą!dywśni@sluɇzzlicXhhKymi'"harmonizpogodXdyjuكghodLJwobecÂYXЅanoxRdllnyol@l!ߎęrnonaddod_ Aфwspątkuwym0rip`nęłyukszttژQokr8niuc)raw0ptr0e"ㄳPs8yRedłówi ᄙpMy߆iemcoѐ@nHjytup:2bld((#kont)L`Y ylp Qjm (wpunktQogr0@ߑ!`enta)`q2KuWQ)świa`Ӏgo;ќPsw聹odo؜:wd)ub)ni#rJswo0yajƄdoXh[ogHdWspʅJiaucda. i77DlgoƁ77>J/)pozacaIЀ8ęَSseIukryX)9nonsemYMi1JakǁQrYjaea2;؁8Sa?;¶\zxOGFMgg"wsz!ią$߱ /ςιynjTbezdQTeraz.s0PkPacČam3skXИapł.vp>

<ɚlor="#000">Twój@ją؏yj??????>Kręzςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$cenUsize="6ς> 28???ǂMidrogiiołu`/g///Ny m,yzap8tl`Iiamoj :(wczasAsobyypziѼmzrapsod8ArȧxniZnhst.ymPmXtodciozdańbwydioje A%oduiphajȨP8كhaspeky,zwytępy wYnos(iz`dүs`Xumu}@żZnaloAw\mbyjTwś*askIay҃gPjuuskarżAow1onn do@nha0நroszakJiiym.zyszkbomzabij**?lc|Ќڕˍ )chwijzicemnikć?рY pąkświYjacoz(1CróbȖ(omotX;zar4zi`jskQkaipePnb▒óȄ0jXaliusS,9ejmSzÑhtronyl8y3̌okaq(ȻCdoIezskut`nWoaРyࡲablicz⎜ds@naʒH w쎁d2alsplan,@:kzpÏjJbځiepokmnYczo@CzmupHY`s0iwrkmopHٍX kolkRdx,lubiIOڃ+iIف eҕѪ"0ieؕ!ikdXwr 0zaleЇ@odΈelAqewn"aczobity`joc0J@pstȡ9wstydćas8hh)xmsz@n :jBjednѱzbyłuo@`kșyÂ)groziamiebezpieczeństwoarażeniaięczuciamiartoś{ludzi,śródtórychracujecie.niczywiekłonsąwHać śmierHzaajwkszeh,႐zetrwapdobr lenposóbyśl*podsunęlmym.΂pozwólqc"zinaszPwłasnHpropagandą.iem, `ydaje)toziwne,żhwilPbecnejłównymwoceleaydo(adiHPoood(matkacjentajegokochana –ianowiHlesne⏏.akdn8Hwst;$obhązktqo"rwy0źrcyka.eXim@,aciszzaśoj`rżyjX zawazęh!ł(yjzxy8yjHelronipdbzasI9j el8japokus.̓j\ylkpdzachowIy0u,څ}Ds ycem.ługiPnudi@not0eaxku riPypełnio bytlubpikxAc@osdoskon(kliddzakcj0Zhsob0chyb(wę,ztrotkY@m wyć.5/??>nu҆׆ՒopPwisty 8mPzm0яa (od(ar)ozzzwątay^możؒ(dykolzwężAczI!y,$H ypo9,P8zyzna̖rH yӤ`ѣ0odXy\reagI@a(z.HwЋpswynyduؠ◵)żąpo!jt9"mmocj0. Żsukcesyqżą[ewiɅ୸ębhBn„ojdjsce”, BgdXJ#xnizraącaput0zʶ,8legّ8jchŖ8oy`habsorbuaremagruntQ[)0Stɡuewmu:xBś|g0Zech0wróPwagAA)ogół폊(chęxК Vwm,rcy_p>

PewienchelfilozofmalżeYydHs(oetgdyȆ, „tamho@notęatkyłudzeń”,쇨zmiayMody,ak`,ozuHistoryePunktinia,끐żkjywzeXszkodliwilipyJakendla3czas0wno8`Nieprzyjac`!HpȘЊ.xszEdz@rpajuQ0 ecińst8;x,łyqyciud".ʅoczywaم0inyhwa@ełówًwzględu9uzdold.j,냨mHpojmujendy akoramx@drug"Pozw`npowatyl8Ș`hmjc'atpoAo, "JPanorPi"emnzwyptek1@gachcabew(מ񧰖؂(HhoЩʈgpiczonmcan0blegi8`łGmpɛC!(ni e dematsnNo,q1XposobnTImj imusimyyko@ć.okolkrobiszraizhl)Ѐ0ӒpacjentiTwójoch*(tryj??????>Krętςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$ terUsize="6ς> 29???ǂMidrogiio`/g///Obec+Xju`żadawhpҰmb Pbom)8liawsi2obąp뤘 ukpkgjɁbezМXXdtyX.aXpróbchórwaeodwag0ktskutk(expЃaAQ)B?ߍzȅAbm"y(cwskazY xcz)azgotet(ШP0dańukowaIodkry胈zytwx0(aAcno(`alآHpHezL[ę)@cpQzkodB.lkimefewgznimH!bمśӬؿAbAtaezw0ͲQShylockamozaparyxw𙨂Pn zemsty?Ӱ@dnakiJafQdp0zyȆxtYcechXف^)ylkHЖj%aoznxour0?R)y0zupełYzawd@l0mBz"za"ancyczfah2qdda2r urHdЈ //////*;1hapx航kierwdsg@ku,pzmSate8tozruirappolegYsr`t odiPtor(JsumohPć9my9Zm(cz>ywsiwibronnIketro91bA!wopwXo0cˋ"psy,iechtożsamiaiebieymiohtziećXtylkooegotopnia,yógłchmieniurzeżywaćwąawiść,iozwóluednakӄ8a(sunąćdalekozrozuł, żerogowtyHsiЂႈ,atemłaściwqikrbacz.

LeczXnajlepiejst łączyzetrachem.śródpeluad,chórzostwoy0bolesx;s`sznڅ,krodczuzawstydzajspomiu.Άto(iadx0yjemȃony.lbnazę ikompensatą,FWW>tczłk؇ÄywnujAtapowodu2chudrękupokoH9mar9j8ęolPyh/)* ikutXnnarkotykihdla@ByXnim@liębokAyrw wmiIliź8gieśęcdqzystkimparżo jodwagęϗϗϗϗϗόϟYJspra@praniatw0OgnęmȁQ񁸟 luzpSduH)kRsw{a%n`lką.ڗțgdyuP@scyukcesodwzględem,ac@puszczojx(riPbapkolinkskYtaɅaЎ`@0cenwkokaeserc9ca! ci@uni twi8YwycXCm\+XQnaj0DążʲwyύwrpacjentIЗ z+bezخ(ń:Lwnabd{p*, konsekwencjə@(Ażax!IHtZѕy@:dkryZw`aierZyy światr)mon8a؄jueДPn Ќ!:k gnord oPуe;gdihywietyZuȖ5Ёmn)utdylemat:ślibypo٥ iedɪ`,ziYeЁ8ba8,IC`kuckiwqB@óźro (powah,ЁQG@)Ry2rewoluzarysow[qxA'bBzz*" ڴOOOOOOOIZasEnPform`dnotm(wy jZbonaI,jwyżj0M.zp,czc}liӅ`fa02eXowo.И܃p k(mArryzynMszlPampyq\ yni8em;{nbpzbyhdAPoym!Ϯ21e0 zans+uȧZspotęgwstyd^bPRozzB4ɰHriumfemtypadokazxq(,rz؟Z od zeb88stkAinw0latzbjmPwnxНxyd,WͩwHgH* hg0bYjsrom{ZpfXzu1ͮHrmuierzyć.󀀅bawiamięednak, żeozwoliłeśubytalekoabrnąćzkoleieprzyjacielaobecegoienużobrzeRozpaczst(ększymchemikażdynny,tóryą8woduje.

Co0ktualnej chnikiuszeniatch zostwa –heat(byЈnadrdzić.omentPzasługuc PedexstkiPawag`f,środ؄@rożnoścykazindencjwzmaga`achu.a@anerzęduogłaspublicziaiBstosunkybpsprawruty(irobPr0e.ypsiszX(raʋo,yumyśȑja (obokXdjxcjpełȇpoczywcnzku)gruntowjaskonisteały@eregóżnychliw,bzIó,Xram`XS,ko8ć,Ce0dzdeqcY2Abezpzeń).prdźroga0k („Mza@ymwaQiDmscIh@too”)كk@dzuiinω̄ZGdyadahł`Achociyjk P k3bXzB,tomiagdosjnajgor,izhX8dCxawHbx@ny,0dakiemj X0ap8Cdowcip legha#ytw٭)'$Ye)c9"Ȑm;-iǩuc,F''>oadać2qb@ioddٶD8Yxutekbiquix1ń,`b؟nicwy.Ё0Idsjy(aźnLuroj=mizap蹐vmuPYreQЗecyzxa,G''ś(__@jść'"stępjw@`0aww!8wtczerwa`kuXEo(g裪{poKtyynПHortuwoikiama*Hyǁchwa;czuam󐁌JgxchiѬinpr8A2(hcbo.p>Kriczςmbp:pageak/O="0Ob'9߂;$cerUsize="6ς> 30???ǂMi{Pio(/g///CاanStypad!są@sznba؂tlwojejsnHemn".ʮ @u С9żśub olez(portuЧcjael!pacjacihʅlom߀ʊy.yłardz8aszHQwzh0Љt„8birȁdumPzeXDwyK`ystkхwym8od2KekÏ etN cej.ׂt6`ksceNisaphystoryjaiwodsyla`ٶ ܼral`eroshpmhdli(IY X,koml@"dnaxktrud?e szukew*ajakastxuieBalHHuger蚝Hzdg"]i(n(±hpxe(A9szskarżonyerezję.akzynaczej,krótcerzekonaszię, żeprawiedliwośćiekłaestałkowicieealistycznatsuj pyłąZzultatami.rzyśamtxlubądź.

Jedy؇uktywpfragmeXtwegos(Xuoentórymzmiank8szodziewEciążzobrych6ówog耱whknąćemęniaacja.możPby3zgć.eczQQwpadA o ore=e ie&>␀em0prowaakdorańcowej 0nci,kojumysłu,᐀wetg8r(a0wizjJliywX)częslu,DV9܁ogwzYcȖrpi1,dlat{BewiiehskutJziajkusQlʙxpradoksaluran'jsgle@Yhumoruzupeł(w@axależyayiowxdHynturinAlPinnH ak'wod0Ղ`żąd20t`aciuazonemuqkolVFulegQmXaw atX śdo1zdrobiz(s0 a͝qnwczu9kwdy.opЕ4d(uiijQh`ygnuJHlki(nei@Hg0iporazhxba(mychoć!ółQnaódjObez` ńsYrY4izn81uzysk jlephy??8,x karm! nym1j Kpozi8szBi:argu)!tLnalotzQ8zzłóż)!,ᏰAˋym,bardzHę:rozkoszwhmtępnocS0ztu8g ًodsu83onWp;chwi䕙hnerwpjwydai 2żӲsq ◁gr@cpby@dal me@rsR.ן@Aobdwykuchxw(қcjzrK=QskNieja)zd,pgOOmówi,o''wewnętrʒUAЖ؈@xstՇ(kQ*„z)sokresasu”tens 2@Sp8ltr (b(`(0ebh(iX7le/N;{a@aRpliwH ięjؙszaba@qܞa0śⴁ,*(@*ie)tylookzwyci.p>wze8wistościu/>3świat”,całagoeligiaytylkoantazją.hciejauważyćzupełniPatarliśmychsdomnaczeQwy`u9y.ˆYudziówiarzykdewngłębokimuchow8eciu:Wszystkcoięeieo__dałt8ausłysz@*trochmuijasnoetlo9budynku;􈟈anagfaktyizycznehPeherdnnyelement䃒awOu.rujnenamzPk9Łatwodyskutowaćodzajukoku,dyobtutaie`fotelach,lzbijɍ2twórhobami(k______XwyglądauXte wenHNJjci,laHa1 (rżtąchDu Qtemat),0mocjonalnrywatq ća.ed itXzasRāhbpić;hnaXmdnintere)l1by).ay(wobЩ(tHarآgbmoȦ!(umieszapY8j,}׆a[yDž,zhঃ`{nbęYarAjado.ϖ( awidڐ;b9z@sugerli,xzmi:pëNZ Pu1Xp!ibczęśliam?Bs`أ,lpe ،suȁw;6 ''''piecȃsQz,;`QDhIgnorujdezerɞ8ukcd.ɕ)qpug* @w1li (馠oo6kreHȋa]rnׅ胰@mI`iernatomi')rwogaadotNikmiYnpٞpyۂǂ1сyph`amń,a4oX؁`tihieaki!0@;arkXׇղmtumry4?8ӐȘ赘j0sk)8żąksuBQna*aaiako.ojXs̶(kropneokójoPtXHna0GDo;zdaom@lzty91mpodx.ӄ؄d2o@rż!ajHo,ehcno8ś dAppos!jy ękAwysiłkydrAPjt0XytuacjȄp8Y8IX9҂8szwo@p`berudun!zru!idokwhobrRG,w[J&wAp1pogodТzwykłą .

<ɹlor="#000">TwRyj??????>Ktaczςmbp:pagebreak/O="0Ob _="9߂;$crUsize="6ς> 31???ǂMidrogmabarioh:Mo0piczotk`czw,GJakZmyliszytakwilIserazФyXyxac,y0yhzido8eЁanicd2ątku"łycbdnego!ądźpokojny,ojaiłośćoiebiewmnsąubekDtakame.aawszeożądałem,y (Xdnyłupcze)geś:.óżnicalegaedy n)m, żeꀹstsiljszy.yślęmięerazadzą;icgo,orzynajjPstk.zykkocham?leżczywiś8.aknakomih@mgdy8z:tu0i.

Pozwolduudz8jymknąć[zychąWy`dra)onodudbiwHhwihechpoHiyegaPKról`waȋasu,d0(@Tronu4iprawii`zaokdokd zdajsoisه#JcydaȆówczas,cihorw(!ǀzoba 0ypierq,"orłnaglo (9ak?)zaprozpo8t,tónimc,Hzujumasz.omjtyl ŒbędzZa(twagoniihonczuw; 8kbtrupppadpodst(yjwwy%ohydnej,obPlihkohbt9P lugawhgot),epiącQkra.aie`o!ħ󊋊hd[zimychz0aż zuc szabr`؎ wygo,nuЁlgoch؛iężąculgiwmęc!hYlekypomrukado A㫱ɘw`Kopteczn`u81kx*ʀ?wwwwwwwqI@ҌhXp@m śtСedفIX)0Rbr(ł! ŻЩstopn؊cɡwDo ńarl)icyاPopcyj.z SnieXatmarjxSu;h momentalNWA1w!j#)(at;ukomb,Qsypu4ruHdhryp(dbuchPpsmw@#ыseram苺y@c8Htjwbologęp!ďmȶR*enX3@:k0w@ow`on durP!ÈzauhQwRnaturXxposób –?4or tzz:r@Xe?QY8wpliw Pڎokamg!śszn0W҄P؄ob3P!.ϡXZby3samWNi#końy;1IIh*;c`艡aju!gar8k)T~qzуsidżpnalaXxEaEm agHVzn1ʸ@hyrzębokucHbАXр]0xtӶcHً8S0nfwszmar!wteobU.՜Ji\!rc.QmoPpopykol8ić?”///////)WghXyxp0w(XIch(opxñyglądtAѺzomiiepiomnjn .ýjpo)oȨ]hu1IomzchxCdtóry0tbęd8BmotylxkulH.̀ـ˧HQJlękkzwykśćytkaiw8ąrad:.̊akt]ichAczomtelnikIYPobc`A һCujsbpoci1Vć9nawetiistʃxҕujrXIqipه8ł,ak równieżego,akąolęażdynichdegrałejednejodzix życia,ieprzypuszcz,1stsamotniony;razógłbyizwcićo+eś?”,M/WW>eczełowami"AcoGtyyłH mnX0ezyzas.szystkczymlilaPiwili,woЌ:p`ich)potka.Ύasneświadyob0obecnoś!jaciółokBsie88tóruodzieciństwPaw(o(UaAeP,ost*nare`wśe;`wewnętrznauzykwijającadyskreo)paaws@wymłD' odnalez`RozpPniolniwob`wt@aomalhnimruchoАلzwki.ylkЄpchnЉ`uboX.p>nh0jЍżЇmschęrozkoYzmy,erlubZlektuymiKdAkubqXcj,,0poڔ`usytu)`tjipę ȴękiżxnlccȄmężzny-,P8rakocha(`e`ym9,zSumar)YtohcdrPEQ@y!,(2orpH UўXr|H8iis (tmetPJ0m0;mЂҫcza.okklRdHi0lakAt najkm/("`paspoz Detntuyv@xldkry`OnHqza!Yst0W!׆؊t`wswXЄ`Xi0jwyżob,namȺѐebhPzpa׎@dzy.a(ib8sk`u仓mdy ze8z 8(wbrewlkioom):nonsensust)fe,mh'końc0ć.ymsXXpolihoбcundpisor8/p>ЗppyGGG??9ׅ__vails=6150ׅ2gra[1];aGGezględuażytąierwszymydaniusiążkiormę „Krętacz” (zamiastngielskiego)Screwtape0)rozuXłośćejyrazxpopularn wśródchzytelników,ׅwnictwybugestiomłum(azdecydowi@pozostawieniei t (przyp.ed.).

[2]FiDerduberbrautigam~50683GƊ3094Gcrooge0taXz?Ahristmasarolׁparlesaickensa;ubthumb(hjednonarzPziorturyw -Xsiemiec;A҂2biurokracjlob@chlujLlinić,upar)yć;gębat>INDX"TAGX 21"IDXTINDXL"00&01:-02g903 604W4ɀ05 :р06F4ـ07{7082809k60A!:0B[60C40DG;0E80F;:10u@116<12r<13 /Bɀ14 q<Ҁ15 .9ۀ16 g;17 #918 \C19 B1A bC1B &C1C jC1D-A1EoF1F6E20{A21= ǀIDXT "-8DP\ht(4@Przedmowa do pierwszego wydaniaPrzedmowa do wydania 24.List 1.List 2.List 3.List 4.List 5.List 6.List 7.List 8.List 9.List 10.List 11.List 12.List 13.List 14.List 15.List 16.List 17.List 18.List 19.List 20.List 21.List 22.List 23.List 24.List 25.List 26.List 27.List 28.List 29.List 30.List 31.PrzypisyJFIFHHC   C  ," }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?LOi>iaEPMDQ@ W~,moGuHğ<?43 i|;{:Y]iwo+4L6#a*@(DnU^-+O/=M.(%V^(HAk(ϙȦa1l\guFiG(O#䁏~.iRCG31Q$"$uURB(z QJ~ls8ٛ_~ FҼ)4mjvw۫x32,+n'www?׍.<'~[E{f$B# ۀ3m8n@3 MìxG:/<,÷pY J9$gO x_-777m5kY\sc F~џ:Oe!s_^{M4|qBO:ޱc R_Ic}$0$k !YIqӿg.xHuyu~tl2~BCwZw J:u+#LO)_z-:ͿleDMqjφAcSWKm.;y?܂!1FRO͸W"UH kg=-;g+jo#NΪ-ڝuDr?1c#98qikJVPHzR8,F: (U4h,l;v0*VtTwMÐv54Z.Q֭"F1zUhFH W[,!㖎ɞ;/yIrxG dr0K Hiu7W ^1PA,yi$֢Jvӡ"iqhs=i Mԫi{%LL:(PMzvۯ>hAǦ;ēQma)FEvǚ?5].]$Gtzo-{yxVÖ:VK{u5/%TdMי|{u9k>*{Kmسi/ +"|=y=G9sRܤ+P=¿'e{vbe5oKO f[8# i"Oێ7}"7O%oƢT?YhA|1izki^_L[»YU$ZG}2'f'K"] NKC77'Ч|Wfck,U j&_}G —P{?o?ٓ n KM> lHXh$y&v"~?>(~ϓiwk˥ϦHcAXVH[_?g8|*EUv.opKXյVYg`7&oxmOE[&#2y8I $jK\I s_~|HxPᅶ]Cq&0c$ac~vI}܊i>ӞZ;o Xw7ٵ#OBZ|M|M|c;¾%>x.:g>lxޯ<{ y /bע&Q~m'^YJ1LJe,|.5}sAB~b_ʿyWJM\ؿ _Zֹ5~ѱeپMȷ}YQxJyxc|_&߻*WZ}!DB^Mj_KEYc}|?_6i,eu6*<Q?a~2߳ljgo8{Xq }fWAXOs^ -̀0GCLv25RΧĽ__[^ML"KK {4` DLrq)*gWk0O= C Ž©4)!CuP8@(UNj7BVs)9eƌ\JSۢ= DfɥٷYT&q5Ԭ˧r݌{ t+W[w7S-O6(v>c6jrTT%XWz7Vo^kY8PF8?osvs84e*9l |Վ:Q卮$v< z UF'Co<N1*X { nRhڬ@8z⪣'mf=A4WK<ԛ샊Z&;z%1qj/)|TkQJJ/1^OQl+g,s:9vOleV{+ 5]{Vu-OVKf"XfK7̟q/KOCJ?&sPU~{r\Ҝ?+IVvi@ȍa*J%5|]B+i?]l֟ck wX6ٿ~~]+1O |5l=6Vgk-oh%~kMDմOum9_wq~YSd\O]PSנ#4(GEq^"<XdfD?b_aW~OR1k {KxKRMxwPO|'f8"ԫa0J`z o⟉>%A5 GQ-b+gw 6~~sΑYvįV&%Ngr,BŽYY'=_|_Ρ@yU Xk&PUu(3Zy|K/gᯁ-i2\ ?FöȻ3x6 F\O?W9w?s/+}KZZ_jJh\F6i[y4Z%/ʾ\Υ}ߝ2s^NIu| o.|ej/YG۔Kx"\TUl!\|0'x{Qu|6 e:ōv!p2x9Þ=9ou|9 [[K;{4(1nHT I7{Ogu階o01+X.z$ :t4E72AbR)}wg8R^\o~_4<' _xgW6~ƑO2(kyfǯ 'Լ&T3i7-" O;2qQNHs <:Xi.|AzwԞŭt8I/ )_^ϲaq'a{qo8`ς5o0|Dl/GQֱ-$K4crHC.Px[Pip}Ro"$pvɯ;xw⟂i/M3Լ-J'n q&匃H;5^HRg'c *[r ^~b~㾕%ơxv'!i#".'G'q_D~Ƿt\xB]ê]%rd4`R O\qWm5'F??#h;;}jRBg·+ž (njIݲJ"r VRאa=fM]Nyk[KHʞDHOǷQ/Jp6g]-D%{Gˎ |;=5?U>8]cG<,hښGآ?Un?>&EŪMz\Oue<6qݻD$ a|.{2:Q~__%RmXwˢټ߽_^O,gW"~+W nt_莛747wo2ZE~xV=h b795į>xNMӼ/=s>i7f00 _}Xq:aX8Nx>#.P/hZFGu[-FJ{w'R|EMtψZNJe ;"sH`6EQ|~ hx-`43h$+q niH~џ*|3DZKyYe㺛Rv/nB@6_ct|5k sD~f*p=sWq|o>?Zsx{['OrdXzlY8W\Q\"5n>g꺟Ÿ|7%햃]xdϴ&(2pB m>l~-x/_xH-;Nt6u27 y9r r}*⬵%+ mh|=|22n[#qcSJ 5SI)gj9x5[띧hbX 3>i$byPk篆*+Cs-mEc *X)8"Qn ;%V.zVWSP}ٳךu[^-խfm~0C)yFk)=ǁ|gWŚ퍇ŧL pR~hg%J4Jˮ6CךF8ݷs{ ?~<߃>+rAWm-TpyXN<_ЇG4݃x'O2EUIiN 6<23pq"qjZO:TՄ.|#͸wWo-+ͿeE25%zM%2Pw?mMN Ʋ}Bӵm՛錄B_ex"x<[afT6+ŪZzbW?SŚvmy%ܪrU.xsg=I 3,RF_]S sw_I}o~6&R_⸉+7|Ε*(좵D#/VEq^I?Z 7zE짭U5ۏYjZm}ʏ.+X`ְod!)2EG4 9F@hn)*=*7N;ԑbԖ}emBvN]8V ?JY I=r'Zj>O8hz!w8\(˃Q~t2s󧭪< +dVmӹT|r4vg֣T ZmvC`RF0i#47YMg~. *sOm*} oqHF5SoFt(/q\?v|\d۹` 뚅'- ="QO2`BŽ1vN*ڈAw|@RӠ݇qZlv! @,brxlTKEoz'VOU7n7H[ts|I$?7ޥO\g)[[5D}|m'V.M[ru/7įWf&YK'NR|\韪1nIX{?k _7Q|۫돖+X~x ?oxV--ik i}%j AGKPv*Hb&mL3Ji[ُ6:>ĉyu&o?ʊն;#mʒ7)=+;8_D#~Zch?hVG[=3YU i]U+'}שv؝~Kl ݟ%ZOZ<%ّ}Մtӥ/u~[ÖOm2ٞTUAkAخ %aR73$laڢnd_W|oޚ {46~~4objpE_hkگtoŷ-{ ѝ߆5W궲Mn̒&͵R1pszԗž muݜ_ܖ%O-mA|MxWYKkڍS^X̻e|ûmMg㼷Uh%J()w?֢I|2">jSogNHk9F;jжԼ movj}D|F(!Nܵs6NWf5##iaGݑ_rަ:2= UZۜN?̴<,eYK7x<͛=McJR*#jmMt{lFmv?Tj9?%RD7}d0ʟUUޛj_\ޤAğXRo qy.S2Wvj~vtƗLd-Rw[i]YYS\ei>z-XbveC|7/ZRMwMwʓlkX\O~]zRQ|dpzX28$(?ݴfn:χ0|(^04:}XKo?vT7濕q~}mTteǺ,7+oR.4CݿO}䦤-QtUחs/Fg5kqjsjVqo/$z& xtnO% ?sJsUyOZ|4!i,Z߈a֡\.`-7YWWm~C_u'+xR[;Kx>ɧXnK{}3|3ګ.>|a4mJ}b&տ/KȞ v:j4{0j_W^[ML{m.)lgmϻp&گ4;%jն%B"B65U71>x4//]gawѬCmߢ3*چfx~'G,W)B#{7-s+ڕ>zlͻkWL}ʗ4ϬO4H_u'OH~M+W|蔣DƦ"a3[Y{*Mzz#.x*S=+MK*V^VtzY%δ*5譢OZ\?}~x6K/wݑ TDEy_)]Ga"wݾWJJ)1x4T,iV]E6\–ʰJΟߦ}d[17"YD|(J/ɹX٢YoJ! K7۶W&1 ҏn߾qХKsNu6OwoJGm'{hS~PKs+|iMB[lO䣚${9"w䦼;gvyiAs<,ʿǶ.l?|w- Ǜ{ǻmye.cء"~Um<)]މTKi@ *Ɖjm5]*v. Ob~*~t4 4eM7,=obO6OXǛ \+%Wx~oO6nʈs2k=eZt>]շ1Q$*MtJ=ұ63J}ۗ}hM>npW }37r;">hG,;Ϳ Ͷ6o%Tya%4K}M}Οv7;"uՇ+x'zkn>oثŴ2RY6jz&bϚ/)[A'a>~gF_Umgo^K7G_ \З4~cV1"6"OZDi[oUN"Zh૰m]~<= 7J:jbye#`9FQxm#XHVՆ~}r];(Gڰڻ?ۢy~o? ʩ?QR'tᰑ/zG1y )]+'UX5^SE5e(HJQ,%!Vh_i[[Jݒm(U~Z#59+M\3~_RvEwmnyY?>b]zZ[-/"_,L_keR1)|~<1 kz~O-a,>վI^Wf?[.Aw+s귳NglOם#(ݗmWxoLK|Q*ǟ^/;_R>Oz_[Ӵԥx~WEͿ+/^!Ҽq-VMx.bd{YewIbmv^7پ@nۻr|DsK(vjdڒ nN{o)DT-WZmب%Zhi*_hMt*æ63Ցd̛ٚi]UwVie]yVୣS>*Q!m3¿&迱้Yv?XhX̉aK3DTԇ[6PV~iC+vzzMh|8ZkUE- de.^bŝM~ɕzAbҮ/9䨝~H{ЗNJy~"'ؿrYvn۳ҶEbR1 6kkeIifXbDXK6O*^ciadñث #=-EG-q\J<.XxUmߊ)Wn mj~|9f'nLe+_H/uKvAw2}vfjn+'/+w}Z~'hzm*_7{xmWnRΟu|۷+/_YW6]_i}k-ƙ|}ʵB>)mև2Sfěw~\7Z MBKwcO,̑'ZR/ SR{HbF_),'nrUB?[#F *5J%#H^v}ǘ76?MHY+jketfحTx;Ij2}qc*}ΟoIfj[/26fJ7OZ*ryo;ߞӼIl\+ĩU̩㫌ƭ/{+$XHyVUޏ L4WfJdFyL/~г_)AuA4H_EJ:i%|!Yspu=eٶ7zхv:+KGa)4exD6&i |WkRcҍ.Oz$.r`nػҭ$N(|'e:d{V"|-Ը*O*~zzC:@n?|QoKf}tǙom!gjn_^^ϖ<"dW)}Ϲy|WYGjMcNRG_?֢:؞7#-BmTtǕ)bOzcشSt7E{6ʾuX-/-~&]#MxwZDa;}K |5v߻%IxsJ2@~~5u'V3-b__my<=L]moʎh^,o_3~+WZt8Ͷ-{mKsO~3<}߈TNZKO@%ִ7--#,w '4]"|6ϑ?zǘ3=e)G6(SbܨlɣٶʉGsl&ժ)autӮyp~e[iseS/EX"VB.kr4,LDd~YGzض?u*i AK(KK=VnU*Y?Ͷ%u*DZK K y~JrC|yz_}}Z1,Jlϵ*->߬9*\;Vt,{J9"$OgʫSMl*7˶ᑴctjE5=!7*sݶSۨ/:/N<b *3}ʇ{8iN֚4JO"Dӣ+b}N/ O겫^>kkCJFy%֭kc<6,/eעОVYJk~į|5.|GE_.6ƕ~ToZux[5<7;$WVī|G߆_hѾJSl.`'hY~UE4(q~3*ۧUJ~C77z#W a#)DՈln*W|)]tƔa/z&|m3lօ"|TMYDٿmD}ЌeWKm*&ϻR7MTs{!6oe_(Q769QeS?NDMb﨔*C yO{i^bHtT۫TJ{"vf-()JndL1nW){sF1$-ʪ*ޭ(vSloQ2!m:~ݢi?F2.R痚TP>T-͞Q筭bɝ?ݨ!W_3##ZԩN,~9g{ k׺%m%dWL{VynoV,KwI O-]M%qԫuС S~W||[dtWV$7M\ u7W7]jsVx\4iU4Wtl(DZ=f1~z'ND2%c)11{S&܈W{o̮7˱ҥMUJh[G7?ϓސލT.ZgEȟR[NWgu/$}㛛i3C7X6"+S%PO +KǓr~9>!ҡDgWfM4maWJrrOP^B/j{]=J}ݎմecS/|6MeKl46jW4vF!^dY,Zhrh*n^hm_7#\_֡XbxUߒʒ"s{*\!_}l2|6ʴCxϳ=ݒ_J6V,ajRr[C_V<"l>GS>zǘۗ!F'Z>YOLwܡjdDT*ǘG&ٻT?uWDjՌD~jz&> eާ"VN$[7鶣1Y*D~7*De OmWRȗg#)Kމ47]tWJl6l($HQ7:l߻PS^$};PDw>ݵ ;HZ~jy.G89]/}Z mEgomGa.XRODҜ}JALOo-96۔jV!M[bk޲ D/6ӒrLk>gtJoLٱ,vS: XJG1OJ2:b1>=iTDLhevVޜzmKY,Ҥ_[rq88\ĞkxϛRezc뺳7vQG%W\ #2}[l_xye-Cv|6͈.1/g5~hCUޫj%"ǒD)guV2mU]kɵ*^74y"WDk|S<&).|:ʎ^Tg=kce& >xn$MHikhM+.m5zXjP4|qՍ 4}0jVOlz]]?>>Y.ej2nw5bWYGOIЄ@!7OOYKjZB^K۪ʞV~|<}kپ~~5GѴW3 {n_5HҩT+˖\ ?%e䚕,Oa}/ߖT`y΍W/~![[WU~UUQQٮ|ڎ_t%/{Z3CoUuBUz\2V_Y4k$J6StRYZ%d^WWh=(t3Źl<ϛjMi>yJ5XwGT|~M,kg}O}+w#J3okqjvūz)eb2u/rW||CjoH4Tvod?zXlLiK S_80Nj=,/bOM/ŮQa|kxZx)TQW*'C3 &x_ @yevO6O1 { 8~&â5ͷ|8wU󞱣^ ^iK}ۻGVR_m:{oA.e&Fk.|A]r٠-ŭ#[]ɹފҡ)@a\?q2:>ꮐԇ䯕=(H[:6攎!v֨.1'vʒNΕ62=h&WS_Q\m+ݒ_+w[Im s!FtJia+^tR4 u?N3oJe3ŻV|V2/kRmE 6Vj1Divo^jMm/ޘ*Dqʽ>nSNix.v"g/scHRc^~};_wHoOKx[r){cLOğdĬh%_k|WhK|GHƬ})W_޺Gi ~QH?55qi$?/nnS11w̿ަomʋzץ 9zՄj:Մ]8t)|2|%yK.hZZ}5MyYe_Yjmc:oRo-ܬ&۶%\ҙO ~~_x>_'Ql*TFi(򒣯uQ}#{Qr֎P D^)~>j~yyg.Yi沪=Xw~]"TIr'*̎λ"F>mւmOJW_߭xTU)t%)pU{`6ߞlM*Wc.tH9ie5:k|׉k{ƆYezѳWU*Vg]beY~_uQ.Y\rN_f!s`1'?iQBﹷיbKYWoR1EgqwV%o[E3Sޝsr.]J1iMuBrUYY~u+ߴ;ʿg"%R3=I^V)2\Ur>_ջi\^E-oГ{D\iF'*T)SMgUu{q>VR%DdO;9&+F5M{%M-[IO?w#إDz%=(w_+v)4[ubwǖ>c}=GM?U4 S>իG7)bhzh Hy&]jkkh1X&Q[}UHv hZ(y"cs>m-UҢ"'+JʢnfFRF2,O Mb|a&g}VetܵIUn#O+$[WT&/䬧}_qDW3M[u܏+Vgl_Xz^JIl 6So}tT8(FCDe>M_~υ>we#~yu~/t{dXD][JzLZyf17)RPy/mz>Ǻ?iٻ i[sr|G/eN.^MͷVmyMv4E_gH4|3""|=WK'o%I]?=cw;>/>ܭ?*~ZR6/1nf_Wjfwϝ/rW,\̧bVXEͲdqy7R48,EL&K]}Ģkdm+RLm J_ դ(Y~Gzm巒s6SZ\9)B\/%u16|Z_]?~J2ȓov>g۾]vr"<>w2|%Qfmz,-5>mV.foJU}~A7ݭaua2_o*iwlBK:"{!"YvViof=M.ȟOYʧk?{c+Ǖ6wl5Yyfn5cͩ/̿f6Z#B3|LdU攏KԚkoĕ$obk?W?kӽԲ/m>hYv9aB\ҏ1G02ye!Ʊʻw4oA,Oo\~ڗ+my)ZYmꔝ8#몒O@ >bI\x/us#Dܯ9[k`Vu-muy%t+|GN!) OeϚ:g[]K)|O=Ο ,K@w%ڻn|Iy.Xա.j_ B/z?ټm}*\ߞ*k XȕƞR;19iK= W_CxuW{qH4{t_USh\tJq(p4aBra}|L;|6mUjX:Υ`곴/+SwҥJ\Ct곪'?خnUVt럶.zmgvk#:剡xyWb|֬W.Vu:4yչvmmsm.-"W5JTz8jyj&_#4VknY?~?ާ=D3wers4iFrS)G: mҪ?X͌ҤKM+/UEKsY>ݪIm*EQGTss&')35Ɔ oVkR_cXx.߱^ ٯzyb|}IJu%"ܯ.V kxkV,lһ})s$Q|S}|O'Ks|7|{ȼG i_ X%-\p[}ڝ><&ssIjSEiT.l綋 ua6_V(eK]&o).i|F:~_ 7Zm&P̛_㭾#P0;S#}̻T nFmoD}=gݧz~ZnR9uyho/+&{yv:LN+UGܔy&ƀ-b/|wo_J?f4"^꺊JvV1owT۽j_1~1~'TD H^roíy"teUu*/{^&Udsߍ ti:5koWEde˾s͛eqhS⊵er?WK6е^n;cO?3g>x?|<_mYDM6Ǘ͋wns|OmDm:o3B { yne)ݗ\7˿mrmǛ,Xe3mIw|+ԼOg溼lw]8jUrf$=3J JVʋ]hvqEt .o,o.7-FY[؟^ܨBtsGVYU,CźG'ҝai[Ŀ4/uVlZľNϝݶbm\I^mL%(|2aLM^YJ1:Vl[@H$ mZ&)e_%ލ+2J[f؟s)S|26q74c){M ;Es:ͻ7oY7:lT4SW(GgV}Tyrהy%/{FEXէ]?\ujs압Q*Чry[etzQKM۷uno>T@:El/߿Dy#P)sԠG}R͞ްOڮ;tBnbi6'n^Ss/LK;c4^RQ4I$ѻM=[ҮVt|1d\yg.ZR$M^]<[~Mk+5Ad:aW[]?W摌| XXmfJųV+?]^=طΊU댹-O+jӏciTw[bonjcoZ2"*4Y$V_;#z28F^255}1&unpF\=țO7lnto5|CEoY6O?. t/OUu[ƹ3y+~jQ,LjWR!Vs6[^Β4-_r:W kmԭ-kmM/}-U7߲i9g_H-geR%T_{J<~#< U4}JOmexo_czQ6>5=]?/DoWsp+9AS|5kq>,\{̻_+A&XmSo߬|'\cssH>[|uAZEڕں\b#Tޟ:S`wB~~~گ$~_47Yo7{xK7h{ vv?ݕ~ݑ8j˚'>ƣyybm+HGH -껥Z洭6}b"D<g ^mq.4eSu1c/Hs6-۶S<0"y^o[$ݮĶ*LyuYl䬣)N<ёRp9k<-^[Aa:Y7/iJ͓J]f[b[ȝZU߻~feuW8Є!{Ki57^d:5ncϹ~o俵v3'uEiWLҟwp揼z\غ\OT~OpOs*J4K?yIXdJdW1l:K.Xމ*RgxKs}>ʆfiYb fdΩ~%oHڥ^x_da[V-ua6ܮŎ7n˱]O.?t^V.5y؟OF4s +}ݕ5y[+ELΟ%ni!º/>j]7>Lo?kf_nu}}W$B[of]Pͽ@U .$|wtm׆nd0\}r/uկO|KkRyo'[x-"E;U~i{Ɯd^$iVVWTov(n Kc*ƩQ?˻YDE0|,[ FӢy*|}n_C^m_EiK,l-j㌹e] ~\3lݺ˾'twlD:}UnmR W,-U|P]qzPirBDϪodM~ˬoyQvEcs _],!_V^ʟ/#81b42QhıKm_ޥhjVE=ʳ_dV1ggs$qNV///7r?*ުkK䣷ޟO#z0®7Z \}Jص]D#V4 26+lEֹ]=JD7[+(wup O@OiK<]5y,Ҵ1 :ӯ*>o޳h[vTܨpӡ{=|F*SeHD'TWi]ԣ}~zyjiRԯRTTvU ay~S\zmRe15(K']mG9_WEb=Q*qYHtZ΂ΩXy|Ga15: Q;5:RωeXu[b/=WɸBV4bXswOᣛޔ}-җe}IZX_ךl[_Y(fUoZ[wUfK'.<ҿ6e?GTjNOO 񍿈<'ۿ[uk hRs^VڏU}3JdssGOiA]+624ҷ|Jf!Fi{mEEvmZǖ? OJ1(Ds#TP;JmIEt9s֩G ' ^| =6ͻ}1tm˲8G:%RcNW6ׯs+-ϛ6DE,.|՟ +]]WRo.\u:R=/v쬟#Wf+5egXdn#dusj/ї;)+i\ VbOZi[w^b,meV5h˘cn|mʭP*ԼOy|+מ]b+HO_cO.ߞs͉m=cN\ydU|+)F(_s6JW[g5EaNy 4Iz=o~!xo/؛]MUteDm>o>n/o.XY{҉B~5^GawK߶Deޯ>m%yhE̱2D=}MNx|C:_u˫~έZ+ux>xXTٿ毙5]zUed_ }ĩJ:}.it7O&}۩}ҩ[G]bH)mkzϛjznIQ*?挎wQ?ئ;ٵZbCu[rRuUt[mC]6l7>LuDmN`iXiMy?[$ݮE;y,Φ+Đ+7et^'u].-URcV>{%{) YOmdKV&c4Ίܮ Ne8~}ugJyg#ϡJYJT"6mbyvo*Əs a>o*m]VUү"'Dm7WZOgܡ̥R2Nk3j+},rxzgu%ojV{g]~g?;gd%sa*Rz8܃Nq1`^xz =5ZuWo+wVfuoKܿf/k>vu_J){NjQ4at5]{9R}l:^N_d^zt;6|qa*R3ҍ|7#>KnM7r}%_"/|eE+/f;Oy;̟wQ>]4r'#gʯM?U(t{'L{|זX^W*w~ŶUuh4[^Jw]<ط7̿&錹ȌʶFtV]ɕmthu]~Zag/U%.hpJ(Kޑˤ*>PlIt]ZUtXm,uJgh50ң.YG*?ߩ١k|Ua__}R1>b|u/}TtѦmsae/"2sU|GnZӒvQk [N 2p߀4Y<H]}OISV}˻.)bU>_ T],rJ~Cޔ%i 7ڱ65L&ԡ{#V2.i](#!E$U_QMlj2.ݕk}_4P8b %XSiVjZZE *]EwK}k?JҒl>EtNʟ,[byvQ8W,̮~l<|ȟ•\r蚢X,[V6"q?|^ YOb~k BDJEzs5ǑJzlm]:?]Q93e#ϭ:JemΉYw}kkq,_mlgIWֶu; VT(–*Q~Ʌs&o!TKhإb6[qyy/yuYip՗ ~W<}XJ_5/˺4xWR+W'0G (ڵZ<DŽ~><4 }z+߉r /zIhAOR3bo]4)}io):vcMtлUH|$G5ly>g5wmQ]4:d[ij:*O=VuC '}ΣYNHd~wnwW%s] W>c/ʕ{pv+_O.? ]- ǺaoU袸1='#Ed1+&ک?GޢuFiW}5?FkN7Y&Dmh_#jdz(k]\?f 3HE~#|2.jZ\ƓĮ7k|Kds[,tQE{o|gE*qĺ]3J߭5mK)}mQEznj"4%?]Mek7))쭷TZ_^m$9j(z9WH-xٷmcg<H*`7hk{8JFIFHHC   C  I !1"AQa2q#BR 3$%TbCS&'c5!1"AQ2aRq#3BCb ?{e1ӧb:êzX9Gf[bI̻f(ko6B\qصN9&M+&Y,G6hU$[8|ştg=ӝ6u]vM&%x(_0Y*%-⧄M˺1\Igo1`C6vR8L;I|QEWEVh ib@"\ȶ+#~vގNQ]6 ^qU)@Ӽ}V4)2϶%;OA+Be #!_Ԝd.czbIYz+)B=#q ɔʘO}~8gfd$_ v܀2auAf p3FBC,ޣ{%9E]اGuūX P 0LO'An'oa%4֕εsQe5iQ W&ʢ`,)'_j FcsEm Gtd+}-Ԕb-k:j7SVi:v=4?x`)?ã$C;A܁ܑ辚tNzI)g4U~zYbcnGScȿ8 -%0.c5#A댊 yCGQ!2Ir oiO t?E˲: []SJF@8*m{ 2#Ե'33g(.ΤժEY.<T }NĊ:t֟l+y_Ԕ, m{i*Df5:jjy /3QV-ʒA6>`}NFZ8"gMG)jWpry`-`y>zbԿjaZ_j>f6d뵫*Hi\nO88r0%~EDR(K,3,vJeUϜ;f T5Gq|ZO#ue"Dʒ%e=F Fs{vp'99^ꬦ7bq!dG;r; x0h/(lñ\dD|`@5kcfyh rp)u|1uE錓Z73._34i#B]GܯnX?ӭ~!suM4'Kȳ&LVC ;|"n- _,UQ-u\3iw=ى'8| Nd`+#:/G_ 0-Ȳ|,9=Ͳ DOHK1­St`渇?r?5EEFaJr/,n<(qKo 9VA-bRee|yݔ5-d|HT5GAhdʨ^\h];"ma, Ů<9HS\ %!NlZdho#821-~_>#&&z)ȲZ,*<:x:}S,q|3H's1'"fY t[KޣPRx@8&qg#;>;nz#/>њnʂ'͙ciʪ&dþyCl9YYNPM>OGUQHIfxuMǙϔc>O]͵FmPPiܿ5&cıROi+?O$|'Ԗ^SQ˴ʩCNe](el; b}PObj@6wyaS2=F8$dF Am2-ش5gMzzk\ 3u0=#մqX_یd)h&ұK:Wpg|ي" #(^7^:s/痨ò&֜-/("Sk3 k*ZI%1KM3&>1,:s):ۛuQq9Em-fCSKp<3<ҩ•&ݱ21)9TETYzZGI/#enjZAr;kj\g]W˦4eنHm3aXQ =Qq{9#;ԝ7RW@2He2K̅ ݍ<LtA˫Qh⥡rbĎC*YP1U;UHn6%ıgzu@(tƩu6o2|88YZ(Kr]YWCkWjz=[TmS1D eY_M{،Q'Su7Ntꝵ6 3lZJi0waU ?ܧOpԋvu p/kb+ɘM -ŗ6?\A I0V9 ExFT2*E[Š-@;(r *,r WeTJFW)y­Q\m,$id NA2?鲷鵦 O)n/ie֗LTO"N,+н\WQƩ/JAF"2O1Boqm7jv/M ]G~.Y>չd.LhjUP$pKl)cy8ai|nnE hΊiYTe ~8x >G-ܷ`x X3(F$rs88o e1;0W&٣:6l>> w4!3U'@&)!v!nAaBȹ61PBD>b ŰbDtV8HRA4% ~8U穩mUWRE*okvțLQRyNs5mM~pЉdBqZ$LK*GyU]l_-L%4d ,?TzqND OVWQgtQ@~Ɋ@qſ0rYO"l?8Q)s^>8$fn@ai*=ӓ7N)gYv*ne [lynh>a|@a\;/# JÐ$OP|BJT}1@'ϗT )DMm9lYOhўu&VϚif|hwyLHlXM&ÅHD W-:7;ƀdYE# zcb0TF.qܡ`֝:7~_ %c B[g<'< L=T:Ts%^b\d|Ȥ)=]{(j{%śiH̻m)#Xte:_zgA#<wZi`~'iM*׏.Ŝ煂(uFlv0T"aDЩڻ@f;ؙDiQ{H3j '~b6sn1>e$K 0[/sM =*NgWZ=Y-Nnǻ~vr|6)(rT#i$fڪ$nFd9ܚ\x|Qg7ҏ,;^(dp=MD%kM솛#T]|җPPS(+LU 9E7=0KI [7&Q1l~F">L)!8[uO+{ 1GZ=b1]Q$+rHTZ?|7G;Wkg u1Tb60?O{w 9ˊlQIiYfA)+*W&RN]LS7 0`-l fzF|WH.}2Zi5@<0%q,'`#ĵæM$u :?\ ʟR6jEE8&|tq#%*wEPJa*)"0eoȁ7';'Үu[fHCWMgLXhz8gPL$v;TZ36hW;sc|6WFk;VPtǨY#:B[V(6(.6ۏ)^&C ~'zh$savhT IKr]Tz{b;ՓQk܍:?`Q3.]-$eytbS8sn?poX=D ݁U775uTcb7`Mc!9B3gLELҲo.g2lbYCLl_] pL(0q7(x) 6g8SlqڄE8P;b풽SE5K*K#,v0ި8qGxGO R@%G'qڮs7_:[:5nκed9FeZJL*n <Nҥo`ŀݶKnA4ſ&ʲL?s@ FQV.8-s( nF dg3~ e!3| &Hkۀ<\G1o`O K5ory疣%/!WhF622Ϙ#[ܛ5}_1&5 ,[Qgz3;ł0y1.@9b~4 *܁?l)G8 xsf22zƬ mGY|.\E`}?LHcKQe!8ar8N;CR!P.W(Z65=WG70ߧ(qJOc-J fnG8 9@'dOZrdF6Q쿦`5fUV.aUOC]M i rDó+AL{db|0(#} f~_VfZסLŸ?ڑ)oުX6۵:,é ɘ=6u3''*ԙc{\7ٸM?OpctI /Y1Hj Rsʎ?/O9LglU b.O-pO{<25 k\\bEK.ylE>_H9>,=>a.gݣ u\ÑG8cYY 1sj,V'$6VCq8M!l`q&ʕbV s͆3q5G-& ZHB-x;6&r#J<[qض$~Ȓc*-0 So `u e$~ߦ 2[4`6cl} |MN.uzw}pu :ZU O+.oRw$6ouLƺ'SPa,UN X9m"3Mzj܅;Haykh:FsO'&yy|@Ԧiܳ7\|x2-=#}Yh1iD-qQ\ 94qĪY(O(91ĐB۽Ǧ,i ӿ+0T`J[d>!娖C`O8[]", mrG| Lg =h`0Z pr3}`G .Iiz.:S7 }06 ][ !֠g3o/fY3 p2 *' wU?2[QRGS]d5kM Im?Cl$.*Cc=O:';?F};eGAN`K9"άFҸۯSU*zfd?pXzwC-7fKu D"e #v.P]&hoS>ߣ pD!gnWX8=&h$|F6YL,Nobq1;%8E&/%9̭&BneLLghp8CNTsYu1 M@s`wgcX{{bu R:rЂѭt9,+TxȹB@C 74evT8ܬ8:2c^8bۚP|3ͅk+ ?݅0#aq:u sCF06!iPc#87b{V6}c341Ik\<`y4l1Av]q"aPYǾffZVwe1qAA`8b0իi=CL _B,H€}F fZ-$e 0>1Gpjvo -VpPx0E[~PyƤr3܏K ԁs)7}wr,Qגc,=01Aj_9}pzx1lOTʧi}qvǶ/M"-<Å~) q %cn.on0chvah7-o-ꌘJ/ z`'67 qQ0zیA9r``E*&EBa>& PܞN1Edfp1BL3abaNbPCvxܑɄ|<$ CfX*9p1'3E * q|_/ C]U݄ÊfMIA>U)%/a4v^s4*_lU'<Xxςd1I!0v2#eڌ9|HRU5?/EqcF!Vh3 YTd Mnn(ָ >a<Ŭ|f2Ը=M -#W'fIL<3I3Y$1*8\\ p&qK{`'y 9(v\M>#SNqw.11&mܨ!p1dVm|I"5P~X) q*AIFa‘=L]F:~NȮ1a8Ȃa7@Oełɕ6.=e4Rs(['u!0D".ۉJql,y_|:af=ueOus6i1ȇÑ;z+ԩ[W"\u0bY5/[}ǢjM_A<#!jekg(XXc M:B<$ºkuIz(f ϠҀqb{ abs4@dF-qkb${'"I bCTilT l>bDtrĩ%JzZZxv}M@AҺR`} lA)Z7vQmӜi&MœzuGO3ovGJ#7&`#,l{~enlmG2$(~X*:y1jȘ"ز~<s/VI 8}G׫F\cu^)ƲY }R+CʢkX\s?,3-7UOH駞m E,UWYkG+2p}D(DΤB'")+{UoCnFrwcMw6Xyw:ڊ%ͨ3|UK[)Toox#g6XpGCսu-7ġ4uy.oY幥KUG8"06-m(sE]@X qqQOo9Rݞ>qp@!2S"j%NNԀAkr3gSA!ۘ|VcbwLJU]O0zdd1{ZZX`SV"G;U¼13^TҙgM K|`8`{wgj!~cFoQJUۀ m lZ7gF5%I\?FԄ) Ypp0>Lh)-3Dr 1y" dT "إ`.%$ĪԳ^=-s1v>bwyxq>rd h[OO6чhN[p8ǎ_yK_z)S~j:܇%YQ$3D7bK7 zw'}*~Ni}W5M5$uQUʁ%BX]P{ufsH[}Pj@OW3gK@27_r]YH"kc:MbS]#un5s31$4,@ŀ-0gx[)hLaTNyIFi~SWԽBQfGβOu᧩_8|J)m:߲(##<3.NgTSPVMDRSBH6:>],#NO͔Q*HHk ]09Nʜ|>?Ѵ*z;V鬣.t(AX30Qt7_i'cj4u\2"o7ߢ&O SgT fA}w=IUݿ5J('z$z9aqZ"LNT9DTxRDVc6Ge c].C RWR$/B$l/`ME<22I#Op`p ؇QU1ƶ* vp->R:YCW\únn~^Maa:Oi=NM2Exsk~x,y#2y-u135:l0]*8e@kmKmMEe6SқQ Axe##a֖nGg@$)gԹPXxFb缱EtĔ e lblωН)NW~PdL*s} EHI{s| kLb MYvUk WH*Ncv^czp,20V71>QhIޒVHYO,OÑIur1Ԯڎ>J4OLԒLKkv?tzA隻vpHHΟVÙA3B|6r.=@tsAo)X-WIs/ qvaf Jjm>KzjAaH<7`x`3 RTkƩP;: q)x1dU XvsIď {p0$FO1PF>_?`Esk C%FeqdI[؟\'dRM|m[y)S ɲ6L1<_ *JͥC, 2mxۀ'f[ o@m,<pؠfarpnzfI496'۶4]|1O *#k27$S0\O@5}Mŋnjty&;8cؒo0ŏ4vdu5-Q<2A8kmɡ͋i9` w9>1t2SPHۈ1`h^SHqh{ n#&I" Zz>#V'e+Q^]#2Qe~5;9ͱ{S<~Y_Txj*[}&+X|_UX,+h kOİ!@yidc!PصƊ.L+ ˏ9& R;ܟSqŸ먤5_;|o6ۘJWѤRL(@V{fsV0iy+J5D eqazMpwƃԆ:3iĪOi:Nft~ S@~jH^9ARBT4jZNEcpE,fB#R>*s Ɨ^xQS fJv᭭]>`ՠ'%2ײ &/oo\<Xr31΍a7V@{"0].1#M܁2sR=F$ܸv^KPԇY.P, o,Dږ L^b*%WwyڽKioAM~Tܿ0ƷǛOtUT=,_~g:IlQV@{}KӚuёih|ju±lGé oj0͜J~g:*NDKsiążka jest zbiorem listów starego diabła, postawionego bardzo wysoko w hierarchii piekieł, do znacznie niższego rangą, młodego siostrzeńca, któremu udziela rad, jak sprowadzać dusze ludzkie na złą drogę...
"Nie mam zamiaru tłumaczyć – pisze we wstępie Autor – jakim sposobem korespondencja, którą obecnie ofiaruję publiczności wpadła w moje ręce. Jeśli chodzi o diabły, istnieją dwa równie wielkie, a równocześnie przeciwstawne sobie błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie. Drugim wiara i przesadne, a zarazem niezdrowe interesowanie się nimi. Oni sami są jednakowo zadowoleni z obu błędów i z tą samą radością witają zarówno materialistę, jak i magika.
Sposób pisania, użyty w tej książce, może sobie łatwo przyswoić i spożytkować każdy, kto raz zapoznał się z tą sztuką. Jednakowoż osoby niewłaściwie usposobione lub pobudliwe, które mogłyby zrobić z tego zły użytek, niech się jej ode mnie nie uczą".
 pldC. S. Lewisl3calibre (0.9.33) [http://calibre-ebook.com]Listy Kretaczaipowieśćiklasyka obcaq,e09eb5a3-04fe-4388-95e7-1f33b874b196p4calibre:e09eb5a3-04fe-4388-95e7-1f33b874b196 EBOKj!1961-01-28T12:59:51+00:00  kindle:embed:0001t m} Listy Kretacza C..ewis:istyrętaczaClivetapà 2A1CG3">ύh1434">wrzekładzinispwaietraszki@4@bǂ5b[>GUGI'''$h3o6ol3divΔ>Tytułyryg.:i~߁|7">hcrew0etx0iX4©orBPolishranslatXyGG5GFo,בxzQ1980 oopolRedaktwznowienialżbaurakowsk7ISBN 83-211-1390-7ׁזׁPalabrayd.isjonarzlaretynów__9_/ntutaawnic8PAXǨ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWߞߡWߞߞߞߡWWWWT14__ggoooSpisreścɡ

'9/List 11. <0id="1T14T"lass="5"> C..ewis:̈yrętaczaNieamamiarułumyć,akim`obemorehndPja,tórąbecn@ofjęubliczności,padłaojeęcepM<8">Jeśli(odziiabły,stjdrówwielkie,ရoczpPciwstawneobPędhw[Poż`opaśća8xkole(.ednyhichew逡ÁjDrugisadnzzHzdrowe``ysi0nimi.nihjakowod8xobut`zh0rH9XwitaЃipstęmagikaЏóbisania,żytyejsiążce,ożeobie łatworzyswoićpytkowakażdy,toazapoznałięąztuką.ednaЂyiew0ściwuoneubobudliwktóregłyzr@egoek,chjodȀcz`

Radz czlnikom1min, qdiabejest놀mc{xrze(wisAwsȊX,orętacz[1]ówi,prawdą;awetjsnQpunktuidzenia.·8próbłemtsamijkolkxludzkiPotz@nanywach;슰ydajؔYmqopodobna`portreptaki9naYdr.pike’amatkiacjentaycPicierne.Ѕl8jakZiemxj)ądypartag؉(ch.o8nNakońcᇸusdodNsi8uxl9chronologii*.kazu umer 17ʅ`pisedprsogranińXywnoow.̍yogółlskaetczahasuҎoXwadnymtosu s#iwucć.ȓ1rwojeuropejjzypadkpod\doty!duchowhnu jedynj܀HکwyraźinteresZanaߐ9ߐC) Życieszczół.
zasamiupowanaywaowodóweeardziejpokarzających.edzoichnajomauważyła, żeło utkaraktykanh,tórazpitaludaajermofor,zyteć;sięośWc(0mzkoځciuHżek܃zwach0zxć8,H.li+nniśmZ` jmdn.”1Iybr(28Dy?xpNoapowxP,XłyHjpńsze

Mimo,śhpopąćgoajuety@padk ta퓻tyleTw@helnikwartdxt!lu)zbuwumyspYczęśjtawiae:zthrDiabxFO8A}ؔryerozumiemociwq9Bogu`akógastod`tkuchQҊdźrz"Nie.oЃ0؉xeaQotQastworzonـposiad4tej. ŻkmogsągÁnudoskłIz+/muua;odyxusunębklky (ligencjęęć,nergQi:l),yП‚czbǑGǑPoI4q]vdy.ԠĀpxzy}ni8i| naduswwo0:PpwrȓPwItęp`xPaszy(l.ryx0pnaX:9żnP@naؘ9a6,c12zde! 28H+Cztw28IRkoHimcuJZiCxkoohDaFSzapwódcQlubdykta ςϑMArH}JWΤhHymensyEmoXrOo؁0.o1ilewruz,{AՁIokaz1fXwDopókiZpi0wodꙔѤzadaremzuk m.yda!yjaśȗ0poroaw.gaormalnpojmyPisma Św(zradyh(0skijH)kszo)8,x2ڜżHȢP,ooby:ąkoluk neKnby†@zbytXI8RdodDXt-IШ-druPz9dRTXztuc0iterH+skhdatop I_Zp dlaktosął;morepsuIҍPm(piaponlxiar`Ȅi)fWgól蘁Ј:po sugerotnCXȳ0у ;iAujpaxypoXwa0cyrozumIXoJes m`SՎtoPxwШXdku,jwyjjashPriBytibachąśi sid@r0qp,usbWymbX꠸wmсLAi˓ne,eczawszeyływażaneymboliczxprzezyślącychudzi.recyieierzylio, żogoaprawdęodobnipHdostacirkiięknkształhdaiml(źbia.poezjóg,tóryhce „ukazać” śmtelnik(,yjmujewilowćączłka.eologiaqcijańskahaɊ䅉dXwixaNҀPoɉenamóboylkognorantomakdaionizjuszVIku*śX{duchy@uskdlonym:źmi.

WztHɀtyPe`legtop(wejegeneracjTwe`zyDówrangeoajwobpokójwag8bhPóź`jjYpucpnag Kkiafaela;0ecś(likatne,ysmukłXewczęchXpochFyCtni!j{Po׉xtPȁ0 chcmysoنx@(萫otalnuXozburysyajskatmosfeɀerbatce.ӃHoDmhstruktyw(aPi Ś2ymdzeujczymzatrcym;usihoЁniodShN.1hktoryg@,"gdybyɃ @r`iehDobjużj NS\litprywp1ezpaehtw pJxa"ozPp.ajlepuġegohj`}8myj8i炐ą.ʁYdiayAzaұ ҡin"Hfuriب i(as uhbarj m,Ґ90wрwi1YekolatykuiltoD|swXa{XoPkҠrq+szkody,/zbytЁ(zRHomerЃ@`.̼wzgub brazц\MeffsDžhZFaustaYon,nifqwzdqczujA0bAujchucent8дonq80enmoru,c(lizyXXdYuؠ#d@os88sytu1!(@ocniluoIarQyzУ򗨟OPryosuniknąći(jednkpЎ؈pRyd=kombimPdlPp0anPmhskæna6WH1↩mpdza8opor)i`í!`Aؓɵewptrz.z0uby y;pisy@to Miltonowiedziałam, że „diabezPłeprzeklęci9yjąocnejgo0e”.eczak?aewnoieXyjaźni.stota,tóraeszczehoćrochętrafixać,BXtutaPnówójymbolydmiiutny.ozwoli ymocyosnycharalelnapisa9biurokratyXspoH`ośthmack@cwyzag0chuciw .ząPowʈnormalyujmeieg`0wosunkupłożonegoyłabyczywieamobstwem;kaz,rnemuobmogYbu j czujK,nimę!3gotowymsazod,oie@leżącPu`aPt orgpji[ppsyzajemagXKażdyqAkompromit,8ad iuby;cyeksperterYufjdonos,ozorsojus9Б@bijʊ`lecNadszystkiry,wyranȐI㈐uznqla świadczo\7bezcencsługworz@HtkXpkę.dasڀKbywnakaw`yskpalXaaЅɄhna.

U88.ʁI@busi@yRzrˌقś`on#up؄h tępupbardzoZe}S~N؋1dѣę蘙m`R@jlhz^LecH:a(żpy:1 1Hpokug[A(cy9X+Qaaor któputrudphc‚HQHatwessڑapnenYwVoHow+tAJgwco'L.Ɍodu (jm)-#auiEXyzatanstkisw wywcsynEwπȏ8q,ȧch(nniuHi؁͜chʋi'":@Jaęi(tylР%goرp`QXaЦlimitd، a*ŏfR`zuHPɄ z[ionx,0rBóg )nar`8q,T˥jzδ@noX"dosko@jfiMuPwynhkodrindd ٱ$a9l@ЃT?w0aa(Grimma[2], desrarur,
?toełniylkoolęituymbolu.lategoytanieo,ak`jestojednaematiabłów –czkolwiekleżyQrdpodzieć,koroostałIwione:maruncrzeczyardznikom@n`eхzytela ListyScrewtape’a.
ĂPtychrpolająie,kۄęd[amionkretnejwości;rinn1personifcIpojęćbstrakcyjq,siąż(لlr.̃HRrobXoiększ)óżnicy,óbFIać.oelemj,;sna,*byuprspekulicia,9rzuc҅owunkxwid膐z8śtłaseup> Sszem,\w jHteriiierws@już(@semnastyuppisyo$a.΃miiPrXPpuszczaċ reść떐haIjliznydchętpxCxzaw0ęgilcetepheMcKex`3gConfesssfhWell-Mengoman+ZmobyoD(2Qama`ćpkQamralnHinw|rpppupe PҙaS߁iuycy`fxuiayX`kpozbZЂ:u4ę Myśmómyspduchkbzm}㎱okropnsomorbow1”za0pfDavidaindsayy5Voyage1Arcturusٜ6眶Imai wzbЋHRd8yk=iԜ@lѦ)wyjaśńIstاneaC(0m )byHniPhmitutaЖZ`08jxli0!hbrq8.ڀwilgdm^Йzig Ȓ0ż (cciP n8@i)Ƚjami,3wodу(yjyfekt.yobrPs؅ٗOh7oN0oogsy,bewormhredz,odgryw蘈Hu훁bohQa[3]`AoslablobberIuIgobeszוaӁxIzC1614wDvBaAza`omplemenhsugeruo?29E7>LɊRj«c褉olestudi@kresteologiiě胠ejiAӃ@0("odn Ȩszүejaufmp9nodbȁkӱMxer)potbiukazusg1wê cos.o Ponadto żywmohjejżkz(o`nnhUą,H83 Xt{ędz@mógpna!ć.ytuacjdealnra kierne Piowyrno8(amirchilsH–i,ptyopiekuy񓓄entpatX.“tQobrazudzjgzystenijestksztxcjLeczżwȅ niXkę?awetȓ*aŀkimؓЇPeepszodၡpotraf(a[wymagwyPLȡwxmHcрزБp KPAJpXy0AƆ)loi.o0Օ:pdatkO29LOOu@P|xg8RykdbiږabłąТziewylʟ{ɾJZznqpopwa )gzriz 9rosz9AThedayvng҆io@cjęzkpu0Mn29NC(9wis O9PMagdaleCollegHCambridY18ja 1960 1h3Q3open4Ǖó@rogiiPu Q5ςDhhgaoٺtynosH(rBertpacj`PcпPdX0zewymjAlma0istą@yjeo binIQȈnaiwny?"Wyglądph!mKh`Hzł,7Qargum"kutnśrodXa(@yma@zalaszpozNieoMoq@ ć,KhlȆHkwej.ׁmtM!axlur89liskona0udowodnXa;śhcSWh*yPuهxliPȹcz@JnpiXgopmi` osobucleżn:Qwyniku2(wadH1rozumń0ękiPasjnninpodobomddziaływanianacznejierze@niliśmyentanzeczy.wójacjentużdczes"łodościrzywykłouzinałębiącychuię gwie󁸃Pnzobą(oriiilozofi.oktrynyjegoojęciuPdziel pwszymHęa „prawxwe”ubf`,xlakademickikty!(!żyt7współKLkonwencjonalubezwzglX. Żargon,Xumestwoimjlep!ysńcemutuodalaKboła.΂traćzas8a!e be go, żeaterizm3IQ9My!Zapewj3silny*ugt`odważ8–OmqszYelⓡx dxistotne.

KpotoZmhlegaym calknosóasyw(spjacx OPhȃrafSt(لE)atomiahropaganԋjȕj,a@jakjaugeru(kaz}cgtuiq8털jawNaszOjca Otchn(Pamkt藍rozbudzw⣋0dolnPX8um,koroazoHL,t1wiqHn ępstwa?wetdybyQ8zgóokyśldokoub@8 zzć`" adHeTwzmocniłewl0Hthywșzwracuwagi"nioskihao wfezp@redni`do@ńysiWinqsl蔱kuZقń aupnaziȇemihYozlyawiYnadc9҂:BPama`q!(,yx)uchem)؁bhm (och)zA,aoj!)kzdabp!ceQjonaesjiMi@d,eklarAAryٔndi`0elBritishuseu(P؂irhQsphgDr@zb$aro҉ϨurpwHj@wiY@aちZHzori[wytupi,jr)Edw Ptuatx(ĉ„.ǣm9)!0isrMjpoyPIłzgubi`.̷؏)lJxd1Ud moqtpwقojbar1mokontrolPod`pnął juhsEdre iadQ?;Hy!pu)ciwXozyc ( szӁ9możᜊk0złrmxin[2aAsz1Hkuhj,(z1ɦsopoJ(phbq9em:ARzywsˇIQD߇zbytdo؝Ү؅IyzarQ–)pogoHłVaśdoOApRy臙ro0HuÈśme҅on+wCidrzwS2raz'Licqalkaygr@okagaa0k@cYt0a(uownnizejHdżi1utobuhr 73ӒqzbzpdY8chodZwtwƴyan Lkol1w mo0wҟy(mkiuamotśród늈żek`o`wٷXw0e᎘Xa((xuia)PrX,ᅘ8!AlaHt)raj`iУa#g0٦@Zpz􂘃K jd+2w͂bez akrH(óźychZspominał „tymubtelnPwyczuciuktualności,tóryestaszPostateczzabezpipeniemrzedboamizystejogiki”.becpjuż,nyomu΃`egojca.

Czyxx9ozumieć,)mzolega?ziękiocesom\eśm)nichxpHątkow@wiek,dlaką(aemożliwrzyćȁ:yznanetedy to,o,9jduje@ԃ9yma.rajuiągle z)ajćtqdXs`郐óbujtosnau(mammyśawdza)aśrodkabroch8jaństwem.ałąewaobuxłoboؐwiOr@enitknąć,zzobć.odobżosQypadzdyłyە wóspółsnypfilozofów.ʆ؈twójacjentsar1d`,zwЀjyuwagekonomiiocjo ę:ozlwydzręguycennYreażyciabLXlepTi9oli`g Pa(udi0)d␠coh`wponacech߂,en9&ЀɀududhowmoAlexXt2zul8owI[badPętajӁяpi,╺ogłupitxa 8spbu3¢)Xias,ddiabłów؃są ل)z0RzIQG𠈄i7H6IQITkochając0tryjQJQKKt C.әq:̣y˄da 2h3Q3open4ǔMdr@io؜HׂC5ςZlkɥHkred8aduj`K߲złjnNaudźsnape;kszykp8wkiIraPkar;usz`mw@mp0dzwuX8ʂszłaciXwet.ymsQmykoypc)dtn!Iliwbsma`t@0ЉeXrPajuPros(wertyHoóYb8aobo؃!IjalaY낸yskqipecjsAaq&6ٗǭ6iQa,H@myPak鵘dalҒgЅЄH neȪBC7/Wj8wilihsmieqcJsKZółIc)aźleUД ȇaHwimy,rRęHiAp(ni!Xon)czcg0ʃYar win(ztandaramPȏFЇمok,⇡poko!Ӂodwa耛k(1a(cPzupeł et ludzr@ot.ד[o,,wpzopseudogob`wlwzВicu śż9 dę8ch@ącIwnrz`sHgM`kuhuazwyС(twa` xal`clśckżkzarJliturgżadenɔi0onnɏyetX czy@ kłconyk!zerep HigijnPęchQiYpisaYardzoAbdruG@sx8wawcglądaokółiebie,idziłaśniealerięychąsiadów,tórdoejorynikał.ipowi8neśn`źćprzymierzeńcp.prabyyślegoędrowaamrotemHmdzykimyrażepmakiohrystusowewarzamiuAzajbliższ@wki.oczywiśc jestr`n8irodzaju{ep9dxdzącey@moHszrth, ̉#wiel2ojow(1potro9Niejalaszkwóacj,zpkiamujcuxOtchXnigłupcem.ylelk…z śpiewali所s ym9oslubikpiąceuty,`dnyQbródeklboawacznhaeżpKxztwoq0naP(konawobecɄ8giamusiЌ(wewnstopniuido8J szPpkxHobi8yob „chɅhjanach”te aaduchoylkxz9onsoɅzerętetazJZ3`odóg,ndzbin`onigol,prostybinntX*ehnosnowesnXdlaК ą,hocieuśwoAtrudn|.gdyzdopPćHHzVh8zlЂzad:pyk0onwyglą.Зzlnujwst(DaHł0glist1imȅabaYzУiQwyjhpnXtenЅه+sujycxP8.

Wykwc,鏠ĎAwro0aɠd8esjtpli9yjd"}Hod0s[rtygod聩KRoz"鳑 'roguxdٰc`.jњOdysei,XX@oȳtrXdzakochm0pРЎd8alperspyhpɈży.׉ i(8yjmelskaspir cbxȉ okejmuj௘yz,Xn؅fa`zjXh𔑷w neЙm`jPw0؃na0awoHZRbirg;sy(ie–okr8Ѡ@puwmePupohyw@obegru䲺⩡SatuHxz0dwup.zaA0chQ0j@Pu0m(z0im kolk0cel [xP0oz,Pnihssie0P.un8ok8pApYжakkry݅bezstwoiazbrzomxl9tctkoyosZkk `j¼pd₢pʃ!xsk*gAfPistZ8dۿd(c hw`#g3CBfyo y9ϟ˕̙ajaciwǓxӊIkPr9apelXazbryd0ą,mężH0skAbuta8skner(yrcw1xwoutPjЪhXco8szzrq,t㓢rpytim:!,jbęcQzHIehmogewsenpwȞ(1jn ymIpGBmyo(Aargehihixnwench?qM؄szm@ppuنnawe(pywi0j%@BdoX؂iost)rujٝehuZBmuagwy2b@Ȃ٘h䲩Pwy!a8mó@użabyćrawdziwejokory.o,onówiwojgrzeszności,awet0lęczkach,estylkoezmyślnym0Hadowaniem.ׂ`unciezeczyÃwalszciąguzekonany, że(zwalającię9róptworzyłardzoystnePntokdzeuchalteryjnNiePyjala,ważPwgólekazuj0ką(xniżoHchodzd!yołami „zaoloisiebie”,spoliJludźmi.tmu!iuakłumosz.

Twój8yt3CECFKtaczG 2?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xn http://www.w3.org/1999/x! C..ewis:isty˅a 3h3Qopen4ǖMdrogiП9Hemρ5ςB#em9eg#(dsisz9tosunkuwacja1matkHLhuwykaxpoKdlaãr`@czć.1((aتod środkazewx,jarzmitopniPItępfpoddsPnowx ogom;dmomئj(Pg؆sو`uzaӈtstzضy1%juqP9BąȭsłakYzشegxGlubosem,tóry@opie9ęraziitrZфKdomuwyj(emndokuoࢸienukczpixżytPsQuxet:l1awmy{ ʐIHne.nй\e12 JU7'ą((ga3obec9skierQałówhPCu8bcichHwysok[u0zo treiwstkuqchwilimz*PrtodwhK nle(j8oboXzkzt J.igólRe)uchowPo(ęb!@eklВKyechludz(,aшlekcew* ga?2jasrЃMdowaaHiu,m namóbn8zq9dkrywwadnXP0h$wido bkdyw؁jedniach`ЈHżacXksam0biu@Z8_~2tqli2bhلЉmodlitwoi.stdnakosób,ⅹ0`$ɑbbye„u{ione”@hdoHzزЁۏdu,hgdyjeuyzmu.ynikt، w(koxPx(ʸZi1`z2`ؕȜp`ghbYrxomocwrAׂ9QzЁz+ nQcؕ?9iewyirytȎˤ~dalQoz0ic:zadr@weXHsHzduЉlhch0wruxte0j,zabaw)hdrugis 1wyob*i5Dp`ityX`X)bjin8pQTjY8preal(auxH8Q|nrojizxzńmyobTwH,@arkh@ٜxPcJrzy śniadaniu.zasemędzieszógłęozbieżnośćakoębić, że adnayślubczucierodzone"modlitwyarojonąatkXnaważyużaegostosunkowihdoizeczywistej.wiuiałwłasnychacjentówKewwękucmo`apbyłojednejhwiliderwaXodrliwa „duszę”onysypoo,byqz(ali,ezskrupułów,raww .

3.dywludzk@otyPkajlatamispól,wykldarkkda؅p0waxyrazwy,rsposóbprostz ЇZxn`rugi(osoby.ykoxstajp.ҕudźЅ BsXo),hppoȁ!imɃZmomenZbexróżku1li0kpygXym0,usixGozadbb 0p8upcypchTajuawój rkhT-ądzwsj' 9ɰRrh闰 HuY(ptrXc80;Awnoc鈨zXl2wcPnterpretuc)ȓok(o셱n.ʐYb@ęcpIeam]iHc@jigQyjz{k1t񸩩OIzupełi̎Z Ce:Jpy@PнXad(pz@yphXutrwalB҇2 cкf`zkosz),ПjYi8m0i򎱗)R9zrdokuYPcWS(aqaux\)dPdotkXtaǣCNkońe0mi2koloeligi*鎚8.ûtozd`Pynowynik0ciHwyna?@go_ǟQ(!МIx ,0ujiXmЀtyp鶈@ciń:?9odwȃ"wokj`cbyb@Aes`ia9͔XX?ώDώP0DAbNiejla. EJUFkochPtryjaGUHK0tacz C..̥xs:isty˄dP#mecAnt="text/;et=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"8peT="lesheet|2X 4h3Y3openႧMgiipu߂G5ςDtanckie sugestieawartewymstatnimiścrzegająnie,żzasajwyższy,ciyczerpupcopisałłopotli)pdmio,ianowibodlitwie.ógłbyś oszczędzićobhkomentarza, żejaadaoZłóegoacjhatkękazaipegól(iefortunna”.Ԇhjposób,jakirataneki n0sҊyj(aniem`duslapekreepau.dto򆐃001adnchęwykręceniodpealno;sznauczyaЂc!płędy.

Najlepsz,gemoże –kchronkut1^ażnejntencji".ˆy,Aobbakój,SjudorosłyXpiero)xdawnaynalytnictwaiejelaXibI9cgoDpoؘIlub,jijął#inspuziՈ wcińsWwiązku`naIwnik!mzmurazążyȈ Hkh8zny(ewnr,konwo耩Itk ZoznaɆPwPemPtwo(1wboPślonaIjubqա`Ňspyz@awPhmli9oli.edzchXet,oleridg\ z0p„poruszrargam)zgkolar,Hdyys餛duch(ɂxodHBwoiste`0uciuag9muݛwś@ojYmycemy;xp[:rzcho|licyh܌1ktyhanz@XkInsxłhmyPgnuɣ$0mogultщzd*ugib.ǟbi(#pozyc`cP8wy(waUɈdę;uh ,8mDm@t1zawsz8:p`h`1mi ystk`Jhdtd@ZabS śmhte ctPoXlxohch,뚨tm؇wywywB,obotonujx,𦐑ق 8pPІświadop蹟8繞J9owyżetodὣlecôub:ejqmyj"d.ɘrouw:zwracQamWSbezrad‰)obHwbqszk.ajprdwcqH0@`rZꏂh)x Il)sР#H(jzЙHwo@ O4G9oN)0.dyoo`s؎#saJ(hzsfabr:ibeiVd!ɂ)1Hegl( sp4GA~K dzКpouymhmYbQjod˓uonoIocIarPkd{e2 0top0żąda0Lni٠czwólo@9ba XowP1P0hyQchwi(zdrA ,xyzϏBϤG٦I4- ص)h`ynykol@kӋ`EephstwoʉizhakWp,cOnodnѧwo{IaÆ)0ska –a0chsAydza(m)klęczkalaH !`zg(a9wdAnawetudaremnitwAأ wwaai0błąd oręż1zczeubtelniejszy.udzkiestotyXrozpoczynająwejrogidwegorostId@rzeżeniao,zmy,aqszczęściemopmyniknąć.igdznałyupiornHjasno ,zywcialdblasku,tórytanowiłopwiczudręki(Xchń.eśliajrzyszhHacjentaczasdlitwjdzam .(sprawAdmiotpuemHierujex,Zkoaię, estnżonyHzersobpple śmnIskładów.ęd8QwyobraThodzal(dełB Nieyjala,:ukazPrnownaepizodppnazWqa;/xXbyćcPmymityX)cin`׆skojarzozmqz@miωami awet8jYw0Hjci (owВˁ@1sensi)kPwj!pis!>.ښ Xwypadkg#ѕ!@wym „Bem”,Xw' D'&ujscbbywegn@k`sufitupa@lboż߇)g0,ubkrucyfikjaciaH`(kolkiabycnatuТ}@muswalmąg il8ać,ႀdog PpowoX[`aaKث+_a.͖zachęc0X@wlduq` тq7teniional{1ta jКlȞ=.ɇ(ʜdypojx9różʝśdos׬I؇WjaéOhś8gaTwp` ytuom91liwGjednak8st tٹڇ2aqxodrzucªicrwYym8w0飩uT8hreej⯠z!j$ Z Obec}1bMjazxiPu#ępYniim0ȜHz΃A39)barjoblipउutk.׊puj iZo7agcdutpXcfakȄlu8*Xag) 镰mwydajIPtapżw)GouaPRli.

'4GF&TjochrxtryjiGGHKt C.Ӵ@:̐hy˄da 5h3Q3'L24&openჿMdrogiiołu iHׁHׂRoz`rowʁco:(wyczekȧbspegozd0襡lhbąśgѡrapsxą.ͫi lezrٺourjczyi !oj8`Ш;(bp oda(. P9XlkoXurzony.zyt‰YHt:ązrhny0PezsenInop0mog8idokładQodtwotanumys8.owswzzakHtśapoju,tóryestagrodąaszystkieszerudy –dręczeniaszołomiludzjuzioierzyXo@wy.hyba0mogę@(ganić.różnozukaćświadczon itateczihPdycharkach.

Cpacjentreagowałprzed`wirzPebirażającebraAPsz@ści?Àdoprdziłeś爨hoćbكruylkonikliw alnQlupojń:inxhszczęśpć?ożu`kilkaubtedrhczykówwymętrzu?pisysw(cedal?ak,akB0oscؐ`mturHe.lam@taj,iu,ozekHdrjemnrą.ʄlz|jaXkolw0lekceera،szotratyepІ\HЂ؁hrpiePbęYsz,pagH傑XrykdzCF 6jednrugstron" XzimyrozwagtoszaXg p߈ez0xjyęHAonwoieżylipoЃpwypeł)yzą,`quem6nópdnou؊i,ـm쀰oPtę.-uq,klotiB0łodPtzadamk@kopbX0formii0cnót.׫pnHli aszkaPom egh twójujoj@byśmyzannadHʕkoAPPzrzyatriCteżalcyfЍIȘ)C8ypadku행bogżJpymc$mԚ8zec@I kizbytle3/L28/.N\99ajmu)a.ڧ2axzhlęLuҚIm0mHpokЁ{ml:z mstwʾacoQ(trɘbr(namtbRy@;yd1r`pNemujcuOtchnXGd1ؓR s@ފ Yi$wńiymyząIzpgdypo8kosztžəsYAcz,iotPodwhRty`or8,8B͞.ieal,Ar*@skhmetodoalkd! wZHkrko iedoЪlup(𙉏YqX0П:iji!Xintqdr`pejaXtenpanhódєSqo;0*blokobecfa*konfliktu.͞lQej@MeuropejskaZqLXxć0иa`ew`denPamH0e3s҆|nes:duȯkruh)Rh랢# n0ujmy yYcӯwhawjż8PI(,Qat cxwdk@ksunyodюqwag3),@owrrhs_z!wyżsȀقp, dchIu+2[ w0śytkwiʭRCharOnżyIzр8Hża0xzµAotwo`oycz08ۄ*ejy@s0*pociupajlep.ҥqp pą zgowГYl0Lgix,0dzmogzabico9gó!n`q a,dśmgoIn`O ;l(yscyY ᰪak(da!逹wśdHktoI?m(؅pęgniarek, którełamią,rzyjaciół,zy –ak ichauczyliśmyobiecującmieraYym życie,acni!mniema(,0ehorobasprawiedliwiaszelkieobpżlaie,pwet,eślipsiacow@ynw(otęowstm31ugestięwosdza,yRemu0edradzićaki stwwytangoIo.*zgubnqtcć ciluomrzucojnJedenjlepszy:CorężSzadowoleoczesnośc]@j8Qdatny.zeykt:sąKHbIz.

WScabtreenni@ywdoskonałąkazjjHó(ia,jednak;toesadN3elardzoxś8domił(yo1pi adlementt@,ona adkum,teżaburzJz†(albx,xHwistwarta[trudułożonQwj؃.̈́Xwjwi yZługotrw i2noTNaturalwI׆Ar Xjśxsn8atybizbólu,dyzaekH؄amHeszYmpȔHm8ąć.Є`ؗZetylkodMłówYkwateryגчsytuacjء~Ya1owaHL2AT poch!yjL2C2DKtacz?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> C..e:̗y˄da 6h3Z3open4ϔMٻgii@u`W5K5ׂBtwp(aaHdlifikuhosżbywej,azsP@Jaҡ c(iy.l8as;J(,ytmamaksimuसewrjmyhbyPwłnP`ajmaitsiуnawyobŀxys1wPdz ymękZnaٽCHb鮱pzranosoby"zayk wIdzkh1d71em.chcHYires(HtyakHnią;aA܍)ch!ozpХniuxgoHbda(w71{Gdobęnwńcuświadcz13mu`prplipoddhoˀyumlzÌZstkwinnRjmzc؈܄2Hiktóxfy蹹ost Ye0)obechroskhiߓ .ׁXśJzgduat:bźQaԝpa”wpmian8؋ntrudno5K7ѥ)ۃchleb) dni.jȢidopaećڐEnig1򉀝(ɇX:ytraZwyznxmphlÀb:yP 9i+ }؀XW.ozpl,IɆoXrdzAyklucBugwћzog˔5Ztk; MiXciiw mopsłrawouchowe.׋śnim, żeo0szbi jmodlitwAqodwcBuwagiamY8skow0ehjwsneanymyȂXnosząc؆9d.rugompan,dyy0enta%dwywoł!cidmiot8Aujeubm8owipjętjako}yąd9iewnprzny;oroQSxwyzzAk(ż,q؎hzdobPsIHȁ҄/+.ͅd(sformuq!ogólhsadę:ؖzystki8czynnciC҄jɜnaszie,jPświadoPsiei(chęcskukL4hsyXXn䕘wu郠9powro].Azaub8ohtakqykK*i4,wЏa`z-i JP: „O`wsp yQ zyDŽem”lboogarmŻądza .Њciw refleksjamoxuczuxa2txby⎙barHm`erne–ِ߄qjuż:hglpoቛóg8de:O=hE)ąs`ów9C!|osunwojnyv*2rDPiQ,8 @akim0prozpisr z°yty߀ߠ8sm@PwdrÅ 8ò`Xmłud@nHؤ8&@mІ wódcom,oؙ#b0.eca-Proelodramatnx)miu(oihiinkoz`XfiHymx@yciumxni"etkѻ wymidźmi.Ӎh`mPki odwr.Icy{a`Sf8a0 częrojzawahYzinglicptPwzHdZjżś!chamod typв! oklamiStorturyRXwszcXm rannAipilo@@(;rz XzherbapaosyAokolHkś)u`w1nbQzawtroi*liw,꓀irhwolP(xk1ytΣ hbezpredcPDtykdIynnkwypchXhetXuHpłr2RbnWnsóbY`kʒ9za߄؂;rojohsolutzaI8ytzal a_i(mj@li0pim:hkjawciyiA;wH0gзӏ*zgubatmosfh؉mɥze.͕ l@swoA)!kółPncp8Pch:!ębraspiintelekax@aź+nale(aaXrazuݙދHkRwyrugtriaja(lePliwiIuhnу(PtrЀ)cau_ 7AI!ł贈: –,q CqʽP908tYdn c,@idЏȨA8

TwójochaQ@tryjDKEKrętacz C..e:̐Xy˄da 7h3Q3open4ǔMdrogiiołupׂ65ςDx,akxżpytaokksletm9\adwoim$.awestia,8qjobecQfaax,88łazzyg81nasNelPDoPdz.[inniśmąć ktykukryȁ aw؁y@Э`-1#(muе((`podej:!'pugerujxekś@Prw0ptrykotaP!tPmskorJjy0i@obr(tarodrę9 etod(wȲJz⥘dzmo˃ab(jw78">xopPxjHieca(n9ymma@Hramtriot0qzagorz cyf(ą.ЂfopHAhqӠћAʊy0cҥ+n~,lxec"!WYstu iApan`obotdpadowolzte!H Am#bar+npiIn@pzaڂ†hmhkzbs!Pȣ8biྩpartU|S݂ؠɩ džzaogKapaBȎhp(mnesȮ՜9"lub9gnohpzmierzaoytworzeniawoimronieieplarnejtmosferyzajemdoracji,tosunkuo świataewnętrznegikazujeieleychyienawiścPodczuwającpowodustydu,ak( atp„Sprawa”ta,ichkonanipozbxestharakterusobis.ziesięPkawetówczas,dyałaupxużzoswmHłyć-ymelom΋Hrzyjala.rag8my,yoółp(y:tyl0dlabmjudziog0ina/),eczh7y,tóxonyHkliąycznpjwaXs+lubliki spokonapchiefensywfaryzeizmu.amturalmocnxżon;zcze udInnadY<id="AFM68"lass="calibre7">wstkH(drugędn!nictwa leAoch`(d!0gopow苠p!`wolekpawqipoll!w0rynskończyWysokisISnyangań9.eśddoprH0ВsaxtjHcjent`jedn(Hulq3ۂXwojw zwagyum@i؉automaz0Ȣn!dӚ(arrzorgzn9iraze@`opuɗeń,uȥ")w8YczkHzyiero㎰!chًjМؒpȂxpoM69 ‚-.ÊmiXażwątpliw Ysznbra8zɬd(xXP8@abecna?ʝod*ym bardzpqdom//otmoty<(yfwted(tjblij(zc(żadenjXÌM6A댪 ),Yrwpłni:3czsiłąoȃstęiwHꍐqYC:?U0kroj`\z(o8!zy2m:頁iHq@ykonsekwencjqekty.בwypadkuAleplan o8uap ejxl`k8ys+ óxyjść)jonwertytytriz8T2xЈrzzdQ.̞j{PjaQbioręzp0bujЖ.

KPol9awʅ1tłóȓamNt󍸠yytrak Pubdsjeligii)J@oratmosfe`EzÄG@тȊ(sȄ.ڎxleibtemшgaPEź9s*0ྨadiuwtmlta2ciP„By”ﱧP3 È C..ewis:istyrętacza</# x <metaontent="text/html;harset=utf-8"ttp-equiv="C{-Type"/I<linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2 </headBbodyid="BE6O0"lass="calibre"i!@@h316"t_pb_9"><a2؆Ge:pos:fidY3:offI![l0p,pC10/a> 8.3> <p_3openPi4ς[7">Mójrogiiołunie</ipׁ5ׂAięcesteś „pełenadziei, żeYigijnykresyciuacjaanika”szakakiewojed0e?aeważapm3Szkaunsztu@0niesznasy,dkądyczeljtanąłIrylubgob,erazmhgoewny.zyiktamHgówiH@rawFaa?y8">Isto@ludz sąmfibiamiwpółuchzrz . (Sowczośćieprzyjacielʆad0uowor@rjącYmi@ańcayjedHzyczyn,tó8skłon0ya0Oj wycofqwjoparcxd go.)ak؆leżąneświaHcznx,Pꁙk8Psie.zn􁐑ypodichzobysryuelomy8m0tn@ciobъJulegpągpjmiI,żrwaUAy1 Q.lac@h najbarJ(,8śowo<e"powHzy0wrót)poziomuYRproddal,zepszw.dyXilśleXY $,2zdost@p9w늸d1f@тba;kzai(bHcIAqj,i98g,aystPIbТzsil[zn`jX@bę)phmJymocjo QogactważwawwhęɂЦphҡY9ibóO*osch0apatiIzyэ becchoح,Hi !pz�woimЭiIoyyzj@snaturaN؃"@k(cjвohii8YyBpsz ǫ7ǫAbyc@ecyd�іóbYlepI8ytuQpy@bjrw18ع�I&npPąp2@ �R@ szJē@kach,R]I``1ę*е⛑liYOneP9rQy;[ególnuВHcqszżxębaWokolkn)U(Su鼱aӷفPd�r zymem[wbpjwolx PҐk…j@ob�Bkosztem.̷؇Hń͉magaℸmzup؈TgazXkؑKcozRm腛pˍz@ciPstyl((PwchJ9)c9propn(Xzȼٖjaw`saً� tXXmwpPkopipam Sie`ńX§XiowkḣpRpodob� dlatjjx]ioXHZu�ʃQi.yئmyHP,ouPo饚R'g Pogx"(+g,r(da.םuȷ!PbȂ{yx9le.ÞJwalm΁ jh8YłwҒɂpzJHįȂ�Tpenim�ƈprawdziejednoczonych,eczimooachowującwądrębność.</p> <pid="BE6O8"lass="calibre8">Iutajłaśndolinya؀hpełnia3rolę.usiałeśięemuierazziwić,laczegoieprzyjaciel9zyniksużytkuwejocy,yʀobecˀ`uszyudzkiodczuwalnawolAobranymrzezApstopniu0men.̊trozumiesz, żeamaaturakzamysłzozaX808z)aitym,oestAodparte(Bezsporn0Sahzdei (okonotkażd`pci,wyt8m`jHabibarjgod)j1y8cz8pną.nzmozadawa8gw8tuxtylkoab.3ciarbow):ciastЍiejedal;Xwo񕛏!man@Z poo Iobą@iPunic؄ bsymilow0dp�.ׂh�w@okres(sknIؐnar@ya2arogsyg1y śy)cktóreczkolke,mdʃҚne:radosnepojRi twчcadkui nigdZ,*Hrxgo_^9_^Pdz póź8ycofuj``eRwi`+hmzzom)dozXxr(s0�bodźcówNAzQ釠ąćsQogwyXyqddoą ^strXw0lkirokitzpÔw(8l@niż sz8t̩)onPaam g.lahu{podobrmodlitwynosyschдhmy8ągzу8@pacHw\uwieHpo8p+nhRwXz+("cyip܁a�lepPG„P”tyi8występkx�chcXnaux聈ns0Ai!mHfS 9ip;ؙIXraw o@:)�Ȗ8wepotkn1ءu�PiN)8ڳagr @s,灀ck고{palbBu1pełXIjPeQgląlX e 9Ŭjbz0 agi8łpytc¨opcȐa2uchal`ǩAǩƬ´`PHr(yrЉokazjA�jAɀ!atygodSdayilksPek#wyzy(ro6OBon<iC7">Tjo(cryj</i>DOEKXtH <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.Ӻ:̛y˄da</#meton t="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/kref="kindle:flow:0001?e=css"ppeTrel="lesheet|2 </ <yCCNA荧x</!@Y316"t_pb_10a2Oe:pos:fida3:offI!cl096pC/a> 9�h3Q3open4ϔMdrogiWNA5ׂOXhlkxPpmHnaryJaﲠbubiȺxobec3ᴱҼ4,"HjdhhamaT;lwymag8dp!zabiegizoj]ypI9`formmobr@PdXstkza1eyxe okresQ@owedzkoaa ?hL[chokus�Έmysłowych,zczególnieeksualn.ożeięodziwić,dyż –oestzecząamopzzrozumiałącejizycznPenergii,qzaym`e,vpotencjÃ�ag`ństHjekresayyt;세usiszamxtać), rówidpornośćwczasajQksza.drowPiły thktórehcewykorzysdoozbudzeniażądliwcmogPstebytakz łatK!ytkowanecęH�t,9myślalubzkozabawę.al838zanse0wo㎘ewnrzny światziekknyzną,0Pdehustką.alXzPpodwagbەedolinRwzglęjakʂYżnhH'!ej;rzai(YxtegokIzjawiskaFlXnazywajzhchm”,kskn#perwersj=m(ażIHiҎusHm`fantjsawetuchdodatkvs(�򌐉"ybardzI؎@.Ԁ†rzn˃hPO\qdo홸swojڒWPnoguijaństwPjeliX`modsHł(ek*rxkopcywilnuyPgbi,0@b chIUYzwy(ygro kolwtmosfersohwtedęś"ełenpyzapomi0gPфY:Jz9ą8Yjem�wj،ej(ormqjpokajzdu(ycw0w`n�ojɅachW؅kzdobyliś@*q s�+xqJywynalaxJszhnyP;@ad Xdot8 XXw*�runkujwname1bxj0p@0m1(u�i�J�*IiNjhsób2pni�B�"kaPym.la(raݡ(qwypa`natur9An뇸dڅinadq٣wjhݠaypSthr0.X (sxc:j 1leDž–w`uJYI0wepHm <iid="CCNA7"lass="cpbre7">stylu.</i> </p> <p88">ZykO9ic1PRݓxnaprawdPer@NOjckresyAsppora po`wxҙxces9LecstB0.wy/ةmian`wy kacjeny2m8lJ8<pHВr s؇Aut@mУɂ�dzyxu2hrQPKƌolcbioz)aPrkIaca0nawrócug)wxasrXczi"obec@oschڝXڧ(eRazAw Cuołęmp@obrQ rogiPl#tę;uleXd݃ȟj'ypemP),Ԃ)`ku roz p naiwnpH>ckonۈ(Hku.ДKXyptyػcśdr0rz!ȯimśaf0{ʁ`mpXq.͈0(ڌzdświadcTchXj((tru:wziЁzxp),󺑻Ȕ2{wagda�uPiśmqw adHmez�awjurd8YYwygrap)j(rop贐m򒠷Qezx苘rpog!̋蜊Pnis temperaturą �ӈswegouchatopniowoad8liłięią,twierdzającwrzeświadczeniu, żestatecznieeestakaoska.oygodubwócha szuhywićątpliwościㅨ؅,zywszeni`chcijaństwa:gszyłrzypadkiemekkąadgor-ą.ów1o „potb8zachowaniamiaruestkim”,o+byzupełspokojnyJduszę.eligkadlassamokompletbrxrBjnK–XaHmbaw0jsza.</p> <pid="CCNAA"lass="calibre8">In@aÆ`toezphreya舊Qxry.iedyzPkiwoiiHz9ztenkreslinowy;8mśrwah8żbęhymógДkonaćӎaazapohunik,ڎeqry,ztórhł?τwi8psow`ad(Hsóbyoȉ 8z@Cxa:Ptinte(ć”,-logimyślIjҙ߂T9fpweh.̒jjheysipolegPHrgo"rozum u.Ӗ)shH<iB7"></i>(jskujHła`uHrawZakdaTcz!iek!dȆ ilkaihchXizajmuj@ższice(sunkui,&oz z)0{pkrytyKocł,Xgminęł(Uf=karm!naleglisdea8Pęp�RozwojuHor9PWiDda�ZtdxsnybiografiiuihnW>i XIda?)ҦNACopen">@au?ҜHb1 umyЌojr9j@antystym@d8P!aƛem.fektownbH1onPyrb J)ġpamɒTUizanijko0r@owzien MX!ńDwfwNAEvTjchajyhryjFAGKręt <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>Cwis:̚˄d#metXont="text/;harset=utf(-equivx{-Type"/kref="kindle:flow:0001?mime=css"(peT="lesheet|2 </ <bodyDB7S荧x</!@Y316"xv_pb_11a2Oe::fida3:offI!cl1pCؒHa> 10h3Y34הMdriołu@_7S5צ{adem(yXodriptweezat*pacjar(Kbardzożąda¿jom},ЪhA(Yzaصbiecu .niojęparałżsw średnimhajrYw biu,2ślqkr*ntbahympPwoA≫bogaci,Qnccporz霠tudowcipscepytos0światxDomyso nawet0msensyf0,@pwa budekoral,췑zrЄ�Hzwa ejszi0kolp؀hlj�sy龡)Qztmosfery@dnliteraturŚ8sk0dhAؓדzrpdobk0}pcz ,hksȇs_snzmu Yimpw�cej.Çzaang0mocno?͒uH1tubngAjhńn`�uśmhp0zePriHnzaćnalyAtejamej�ֈategoriiudzi,oHdotórychięwraca.oestenodzajprzymierzaniaz,owinieneśzczególpać,Xważacjentam(zdajeob`wgoawy;Iczasuaś,0nimwHytui0ła,yążysz[juostao,byu byłrudnoycof@.</p> <pid="DB7S6"lass="calibre8">Bezątz uɂon ść�ybkże wi{całk`crzeciwn`asadom,aws҂rozmow)nohyjaciół.΂sądztoipoyЂHwojx,śliplkodaQakniAjakikolwiekxwntprdzefaktudłp@jXP:xtwohgnąć҂mocy8tyduPumy,kromn@(c)r.o(k!trhtwka1pozycjaę8e8łpwa:mil@ł,dów2E0iewp)eoczxwachnastępw@anwye+eyniczHceptyjwePd�i4Hsne.oged@mt2|dobу�rHsz.׊serteXp)sZПX.ȗpod`jąRIzlemarn�Pziwob쉈xswZosóbgotpQontrat�mela7Pdȇtk@naЀ`jbax8wlekchwilwdj^twó0T`؄e‚0Jur[d@:ey98wa"aobec+KdtyAla�łyxah�„Ś”Ѳj�groy.ӱęśm!HB"ؙQkilkatatHh䊐 iol(esn)chjańskuhitchoc詙8 (caistniżbrał)MamY,dghф9ńM,yboruP?WartKC3kyfiHoobٌzPurytxzm)–8�@uwolzaznaȑmi�hodex!wˠ"aktewudȟ8/kctriumfݤ stuDzY* myঀ!ced@r9#awQliwwyciuON8ONJ*@ś붕ɢonbl`�bfwtHtyhmus!sinxigen%hJath9du8m(pc1m@HάzPsob񆉃z׍PcharpǁзCں3񄈣ni; a{natoauaod؄pszelkxycyzmud<Xy(`łua@cВ)Hyd�g0kresi88qre;j+orhzЗޑ hczie�dśrwiskʼXacw9wvOHXz(e ,9ubڭa(fzabawmetodMPu`8j iohwśd ÓB`*oahko؎!�snauڎkHPwI`ok뙈aenȘwh:I:ؖ0n:bhwрzrozhekjhiyPzѱYdÀъsӄpzhJuJciwpiRk0Ȉ؀HWłx;c8izmPxlurstЂˆ:Yhęb@go`,du0y鈖WnippotrafACaojm0Hmoy?jedoqY(z2tronPK,r@ej,zpeł,(@ychzPIWiekiem,�ۈającymzer iźlinioryzonty.enposób,dradztaleoajmniejwierupyudziamiaststyduęewiczdczuwałkrytyurtdowoleniaiebie.</p> <pid="DB7SB"lass="calibre8">Na0ec –eśwszystkoȅ(),ożesz,włosowiumiɀypwaaću,yjtrzymytęowąhoćt@racjPXużrzeamaktija1ichktajxi śЀsizżartówakiślijeokrYony} wiayHomobro,XaX9tego m„adnym”,htrancyjÅx(mTrozć)uańskiICR noczpodejszwc+zne@rodkstrnc!dopilnuj*Y8y)wójadkXr(xPdodawwcej,!nao ć,Yzdbhwpy (ominotce.ʁzahKirwograzcZczęśhowtare[wykręlub8or Ahbezcendlagznaptystosun$mch76D76<iE7">Tkoch[Xryj</i>7SFSGKacz <?xmlion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:i˄da</#metaPnt="text/;harset=utf(-equiv="C{-T"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"@peTrel="lesheet|2 </ <bodyE9OE荧x</!@Y316"t_pb_12a2Oe::fida3:offI!cl17pC10/a> 11h3b3open4ߕMgiioługOE5ׂTb�xidosPpzXgólḭ9tem:g)dwojb2jaciółj(1�X@s8ąakrkłkotekiurawidرڅzYntuewe:)sekwXxkppzoddPrawZs(,�Sȹiens``{ępstwYkojuw0ódXduXhOjca.ͩ@iqiswielགྷ@kami8niejęԱ@, P(0;:@((@nosimpQ.׋ɏjziPowagi֛ǫĎorX(kiuH8iam:ғQ,յ@chła黀łytkPaplnę.er0tkH.!:,jykSYXPakacjWLdorosHjڹPHs8l(0ȑrt,ecxatwa8mjɛ`cipy0u1wte8lkazujٿBotnp Coz yt,:XmyapodobYa ic zęśćobrzpztuki,pr+胈uzyx,Ӄ,eżPNieb–woowpsperytɁański,laڣ�irozu.ԘUicxhl�yuU)PgД djઐAsampYe z�Pre zmu,dncAsurxjxkGF7GF{akblqrr@تodzajmocj)zbu,cswawn�nkzabawЧ9ijmy1uhPxxxX�ystZab8dgȣ !oꍙw8ab(ypqin2˕쀉xł荓%el;kuamazgІatenIjs)mź9odA,yui(kariOE8~hl`@gPstB(,est�ވziedzinąlaasielearjbiecującą.canieyślęylkoprzyzwoitymubprośnphumorze,tóryhoćTsmwusic drugędni,kutkachrowa0stooozczań.aktemest, żel(siw@materii śćyraźInaPlasy.Ӂ3,p„żadxnamtnS! ak8 jjżądliwR”pitairiazXajeywahiedokłHaksam0 pniu!R*zabawna;�inQui śmh,Xa bPErównoczeiqowod.ierwszarupasartux荠atłc8popq8spov8warzaulytuacji;2tomiapedoron0retekstu\mawios.ʇliwójntlykpegopsk1ime.igdyzanmarnrgoq (miezAbud)),P`zoPJdnzo9LkPalih,poznałtegułę.ږ�ujroA4–eczXlnu abyƒ+1.</p> <pid="E9OE9"8s="@ibre8">Prawwytk ŻiQHhszukzupełgin((egól*2اtЧ+Angli٩L(sjzmysłuYtrZɭ 8osbhuKlexyIiemsty. R H(cPi (za")$wyba3qę(ycia3tzgddxocenirodni2Auktaw8Haci`ieX@poliskąpcjˈchpiióbob`y 8sa�wkolwdać,Gju0یꦔtzem`amchYPwo czymś,zynosP;ohuyadarazoteskowymi紹mxZ3.kruńgh9bch0jpcHfid8woig``t S.ycԌ0؋wetluɁy٘Cjhxę؁ czło`kau±cze`dk(9醹stk(co؂ getylbez8gkcPٔy=g[okus dԆtz㫈pew�ٮwan1s dz`z;0hb.ˣ amy8dugerm؋ze8�r|mppurytaHi)zdrM(~A~Lbł8aplHjinajlepszP)mekonomicyteligˎanotyPwe鈐i s;a0kInayhno.́pdludźxpokrojha9zakhqIzrH�]Wstedn0nikt犘aQ8m,9J@)3śhszstronęPa0�yP dHżs�eh,udYwokółjsubjpanc8nachYyNie1jXelem;nadȊȄi1wolXiezآ:̤kP)róXaaych8l!겁dad;ijqektXȓIwyrz𑴼Jpktyjwywo0�uwPemnBza?>B?><iC7">TwójchyAyj</i>OEDEEK(tacz <?xmlersH="1.0"ncoding="UTF-8"?htmlmlns=�㈀"http://www.w3.org/1999/xhtml"> <headIXtitle>C..ewis:istyrętacza</#metaontent="text/;harset=utf-8"(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2 </ <bodyid="F8900"lass="calibrex</!@@h316"t_pb_13"><a2Oe:pos:fida3:offI!cl14pC10/a> 12.3p_3openPi4ׂ[7">Mójrogiiołunie</ip> ׁ5ׂOczywiście,obiszoskonałeostępy.bawiamięXlko,yśróbującXzynaglaćacja,iebudziłxm ś`domoegoawwbożenia.yowiem,tóiPmýneaki@j9nostrzeBste0nigXzap0rań EedS)wupełJdmienny#ey, ilkierunek[i:nakuttzbxużtejwHewxorbi�wokółiejala;sam9tXbadnakxymyww:niu)onXz krokXpowodow؊hmianAB"khsąłahe(odwranXl`muxdej@y wlHkolkXoddaldca�ini5enajsz(ńPdu(m u?;p/)8">Z2jstem`z`HonАXֆciąż /907. zchcho8:a`komkuj.יtkw9bezpi`stwaleażd@nЙlepsniqzdZHz 䂨cer؃rwsHkres8ch@jspżycPókawȂpw8`obyn ц0QЏY@u‡(czɂ hĘ1zxlkuowych ,`9tanu9@mal)#ugodmi.�pm00ؘAnQs+poZpwal8*`y@nskrpH@Iuxn8tn (!hdyyHwyt ,Yaۋ ojuczutnioRpłmhbWV8WVT)b ywymagobZ@rIiJyPlzLzuigrę.ڮpugi9nj#mY` –zn!mócoiDzㅻpuIx؋pti+sytuelem�Npzm8koʉF1eX;uz tʄyH3`^IdpartripG,`ykazdzcdencję:kۗHęćuЦ0stk lqo0x0w9rwimśop� `Ҋs; gdd`o襡og)bێ?>ej ś x@j@ȃz@o`wzra (ѴkroÖYd {GoomڭAъeędk8XXnsno"كp(qan@ej2 twYĂbѕJob@ązHeligijnȗOnIUX<X.ƒ%KItylkyy@aĉ)itpoch909s unajp8(j5za 9K a}Hmus<�A7">kpć</i>{ere؅ؕi"wagimodlit.eraz!hcPgy@toРɖAIb(b8dۏIodwc0oderc90B׆֞,8A0:Halbowiem�iczegoięakiebawiaxrzeczywist1zetknPczieprzyjacielem.ʁIcaędzbuXćkaoczącumie.</p> <pid="F890C"lass="calibre8">GdyentanarIjuli,opniowowolniszodużąobowiązkuorczan�muІemnościyookus.iar`!q�ójachęć!wrczołaą(orazoddala�wszelkiprawwZzśiPzwyj!yżech łynqxpróż,pdiiBtjapl(ny2pm`e,aPtruQ bezhch ejść (bo1,nX0nwrzażyą) –ekonȧbyleyky@bKgxHjyrozproszouwagę. jH8tP@ał(@j냐żk0którnablubodmodlitwpcyanu;Yyolum�ogłeń@wrajxj狘ty.oᏢćmarnЅswيsjtyl` y(pmPzdźmlxgzhN(<chod8,ematZeRąWdowaSdX0długgp9qoynIym)`xpnnoc@4ޅ@hucuwpatrywu wgas0iwi8m oju؂؅ pows'xzd@8alpozamem�obż@ym@qdajP9Pan <iODOK7">8;</i>)wńcu ydyśɀPHkreśljedzYpacpw, unzł:Tewi𝴌HkshP駚9qxhbq90Ei 9Xny;ȁ)”.hIjȖpAJe荺mstxcć”.~ocna:xҀrwykranajlepatak@mXjae؀hX{nwetwpoAuAhAponubłąkm iag*,�ixelaykbPdpczpXZ"ęBbI0palcpoichnog؁pwizdmelodihjpogpżwi)mbirynx5Xr0zmyxowC0mbicji!uzysijosmakuȄ(1zxJyi hpadkow@sᆨm)wok*z9od0xrocPAyafiąs.</p> <pF8">PszKs5�(zypiewątpliysm usiQchpłpno henshjJch.А0ętajQne`yXHlHȞ] podgrѴ?ϡ.鄃rK遀eˌparunxQИIefekHsu Śt`吂wn.abój2w0҂xkart١Ajyhdnsha hy.oAdajpewHjgЅi$aagoH,u᪂egPzakrRk@l@IkazHG90HTwH`H(tryja90I0JK <?xmlersion="1.0"nc0ng="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..̕xs:is؄ea</#meontent="text/;Harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:f:0001?mime=css"8peTrel="lesheet|2 </ <bo G6PI荧x</!@Y316"t_pb_14a2Oe::fida3:off:00000000�00"d="l13"lass="pcalibreC10"></a> 13.</h3> <pၹG6PIopenXi4d7">Mójrogiiołunie</ipׁ5ׂWydajeiię, żeużyłeśbytieletramentu,yośćołkiemrostejpra.ozwoli{temuzłok(ymknąćąk –taistoria.ytuacjaestardzooważnaȃdyiedzżadnychAodów,latórmi(bym posniaprzedonsekwenptw�udolnościkruchwzntego,oamtatrozłaską”,Xwk,apisu0zanas@uzgocąrЁx.҆ȃ�* gxuwróc2doanRopodobgłębsz`@ż iżierwszex68">Tenusz0ybPk,hmliwatakczasXHrotXeaceruXarłynazzjsjyYinbpt8(dzieć.ʁnaji�HzyńXrężieyjacastęp8azwyjHA,@>Onamezpredni@wi)pokrlonyosób`ecny.azzyuxNimxcz(skutpeł`d@ni7A`razahdachؒ(smzHnik8wnHr@cjp?}czytQkżk!aucnaBPRrMЈ #apowoi uwagaqpaywISsiaółmXPH e,goІA@cwٖhe8Шz licyTlubpȂdatk؁otIn0)υ( (tn8ytywnaemC�PHa epe؜ ie0(twa?echpHrakã`7bi yЛ0reaćYz(4utrwają,1إ,QPwbz(L4p@buc"w0Hom(dRomanızȂzcrajuhilpHaroldaergżobw@lЙƖam`sobzuroj@ń.zl!Ƚȇh@odJ0ٲęciominu1ziPbólakazRI{нnsazdemx0c8twoJ.̅`yz㎗GHcm ŚwiH,q“ae żrozgiasz risz`nuyHk)_XJ mo(r:@g, <i8ׯ7"></i> i&qa8tɏQ(1hrb,C٤(ziwtezdurezoluYć?Ƀ"tenڡIمea)naj�ejch? ŻXo0rliw`ru%wokBform퐠EdczuQoc"7ödkuPȭ҅ie?Ć'ohzy^ +wsnyro+r3Nie=el!g3runppp8. razE!marn.</p> <p98">Oמqi' ówPragodelu膱(chlh葠osamXtzaOnqikmqgadź8mXg0unxKظXDʆj@ wykk@0wsnpٻQ1zimHiPełp(obȟq[sz){godd8PM<ɮiXę!barzIn dydtem.tąd�pqświanawetwinne�󈀄hęcilaegooli,oienospgdyprzewierzająięwejłasnHnatu8rjakikolknnpowodu.yaśiśmychws oyzacać.ajgłęb skłonnośimpulsyażdcz�a`punktemyjasurowcem,tóryoieHyjacielxposył.dcAodyGGsówestupewnymysm;8wetawbojętnʊ(czożądaną,ymiejsceywis:Qupodobańy) iadstawićorświata,onwencjiubody:Hoxdłbpwmxuyjdal@PąłIzasadXwyko#nu퐂acjentalkwyraźojosobc0qektual9!1gh`byuzupełbhey2zamiaHJkry؈zbpnaczkAIteżikakao.Ԃr#gadzbymRPAccnotBwdnВ@ophi,؊ ezinteresow1`ufa.ÐiescxYdzi؂ǂÉ[ąnajeiy*ezględuniam0ijdb)wc�,oiqmPzzzYn搀zbrojonciwkJmsz:jsubtejsМ(m@ڈPወe@Tyؕ֊pucluzarmukhżekޝ횳 ؀ „lepch”ȟAwу<doniosH.nał'UdxkimiuimbiQ؁czochr88YzcPkǙfl%ebuli.</p> <pid="G6PIA"lass="ibre8">N8tanpQróbtpkskę.ardzXЩȔ곈stm!KRj]Xpș.opóZtYoskruch@ayn,閠cXuiyXyśYjdląttaX"ej.qxhi/ii<)Iat;xzwpybor9ckPiarnιOJQQdur螒ìByl. ŻadnapxKwyobbuc iqz@szkh"potrafiufIzalaoCPhzwyXɱapie!zwzmac`٪҅�tomiP@ab.ɝ)jwójxȰAlIyaWZt whzdolIPal`ZwLPIB<ЁC7">TkHpyj</i>DIEKręt <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..̽s:isty˄da</#`po`nt="text/harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <bȍH5A4荧x</!@Y316"t_pb_15a2Oe::fida3:offI!cl146pC10/a> 14h3b3openႯMdrogiiuxgA45ׂWoimtnHozduXjbIoYe to, ҠYinz hfnA#eńymhacoe(pwnawrócѶużjz؂hoj⥸ePc�czncno멸rkuję;etoharu „łaski”*Hepy(;z]aھom@żącapomogę,zeI1`J@}ejokup.Իo źleώȖChwixId|x@czU꽨)ć%ię�okorny;zywróciłeśegowagęaenakt?ażdanotatajei(dlaHsniejroźzhwilą,dy8łowiekXbierze(konania, żeąosiadadsieniuoystozczegól(hawdziwe.askoczonackwomenc`bęxezewiśubogiXduchu,"myćśw�omowynagradza�crefleksję: „Naʇsza!ahnam₡ny”ynatychmia(poj3paTzłasn.ʍlx twymiebezpiXeństwo؈pbowałłumi؆nowtaiy,ńdumnz)yakalҊ ylhtopni``doblAjkunkubytkobypobuP�wxmczuciaumoru2oporcj肐ak(iempadЅkȉxw�meójrsph.</p> <pid="H5A47"lass="calibre8">ListPnneorzy؂osoPykœiyЏ$PX,ꋈzrt8s ,iejalqgdVahsam81sipSoiiYbliim.Òxe)poniHYi|widzzmXtzrzA@ątcelus0giyiPzkod�et jśćҀi,bskuph8ymnadhjpogarwqPږtj( 01aymiudźmȏYyhgnęBczmokrpa8MusH8yukr2pdacjenU@Œchml@Ypomџ܁vpewnAroupin (i0ZPhlebną)`@laPiXar pwnio ,@wrZDUg0tuj _^9 @żۮolegwm�u0[S4`pcceY oPp.Ÿ!ątwHOO8Йz1chpItx[t(,ar!h`HImiotpiyiz‚R'$wen letyciwidaw`򙐴yH`AUmogp(z.zktѰȆ�met,(ceazȍD ebd xligHmężYxcxupcam�AeɄ`8, b 8H#*nonsetraf`9;rzleaokaz(Qwytwئsytuktór1AhzobracjbędokółSz"yjA4x8pQfɈliwegf9gfA uꑰpAWt(bazɋJza䁇doԂ񳷸*umysfmórojektnajwsplskdrts�zlǸwszXXi! fёobjednXÒwodsz()ကpd qj,dy0 dnPϋch ońcphȋȵx8olndyelj onzswoОHpWR̿P̀Rkz pogod1H78bliiYlubh؆Qdoȁ8tX`ROn"kd_\zd uznI- (nawe"zahpłxhx.ИOb@p0jzž(z+ą;i wwity(dgofaloϠ`nowyA(–(brnnkȔP0)dlstk؝łącWȮam#.ڌwilnawdRprchwِPoyc�h,olnomędzieochaćiebxjakwychliźnich.lbowiemmożemy`gdyapominoym,oestajbar!jdpającymAwytłumaczalnrysNieprzyjaciela;n <iid="H5A4A"lass="calibre7">rzeczywiś</i>etworzone0zӇ#bezwłosewunxistotytoodejmujednąęką,wszeda@drugą.</p> <pgBgc8">CałygoysiłekójRwięc1ierunku,yばk�wróciuwagęz`kaprawłasnwarto.olprejzn`wyślixarchitektauboetę,PtXzni,ż 胘teasuków,óbuIż#zaps.woHuowaPwszywacjenchełpliw`ЅfsskrP,8otkarony zrozumpAQ,Yżąda$erobizdh�ttH PiœȂrxzkoQdjdoskonaedlzуzdɑ!�Xdokdn[ XawmscaPś tyniӁwy.͌sz8ar`(lenQdopu0tViЂado.֒wȓdążyPt؉ Qʙe{`tryny,tóroyscXP,HЁ-uczuciowrudpogAH–ď|ylpToy)abpgyxduXoloruԨZ??eC"Pmppo�aPPtRag;wonat azakuoh˨ӐdžgAnawetR2bytgh;oroodtp@d sq >PȽ3/A4D.A4ETw+yjF4GKHz<?xmlers="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:̾y˄da</#meqont="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kin:flow:0001?mime=css"8peTrel="lesheet|2ȉ <bodyI3QM荧x</!@Y316"t_pb_16a2Oe::fida3:offI!cl156pC10/a> 15h3$a3open4ߕMdPioługQMOczywiemlud�śćch!0tniokres wiBcewur0jskIwoj1wcnaPi:wQMwtWPą! y ziPzctak\pokojVCzm阐72776l0y,*ѩ`popierać,X9mamodt`m@P{d8kę?ao�ęczhbawjakgppe0bMpożąytanumyshhbPmdjedxაugżzjYJprobleHicWТתtLwha,eczznq8�czAci.latp,@zKh Onbzwraٴ(䂘zy:samE)xnunkktи?T źjszBą.bYmh …wykÇׂW肀@niuєȃmomu,0k؁o�ya0dobnـńUA/*dwiad1wosx ca`j t;9:darowzool6aktua|hci� d=IAzainteresow�aniaierowałyięieustan@lbouieczności (coest(dnoznaeEmwychainteresANu),Teraźjsz–y rozmyślali!kuistejhNim łąlube szzaktualnymłosumie,nosi8$przeonymrzyżparciuXootmanąxaskę,z8kujPży byjem.</p> <pid="I3QM9"lass="cbre8">Wasx銻lxodciągXćodego,9,逿8e.atoHwadzkusimyzacoYa (pId akąśdowinaukowcaq8łsą.̄aogr苹hwart(ć,ddoewntoppadniz`ywjomЃcitóraoleiwy4krecharerpwzględ8pomi@ć.alekop;nakniH؅�yJubiologk.SujexstnamtwXstrtake횑 ibuhczucniirw`.ׅdatЁJ`!na;08wc0ف^H0aiprawYrech.rótmó cׁh˅<eAgc7">�m</i>wwrJopbarqjc)częśuwjimmrożAuchح�patrm.ӘdZieIś1`schematomowymwpwolucj(HuizmΠق8Homuќ,eIQlOwam ]Dlaчa�pkwykrtki8koe{ai'$tr0hciw<HÔmbixw.)}8pGty0im.dyْh (RsCib) rdo``.‚~Cw ś٭cesu�wodu,jbPwhQkzHb mh[mogЄ˄Pbez�tyu;ł8 a0lYddw(LS-,atrzp.</p> <p'B'#8">BXw`yᐐٚZeXxw`73H8d2ylileHebzisRyzaplanowynkKiedllubq@y9Tuszlb@8jxzo9ązSOtek?93PyWQMC7Vgo;zaczkol�ktyonF,nekk?Ф8//.uTXozc(źdźbP^nb�Xi�chxni?,uHwkarby.ͮ0mXJQide:cipoQennȉxcy(br�o\(jpto )aftŹ@p bu`2ąćdazostbnacI!@p)w_\wlp܂og9b1xpchwilnAia1 ohękanqDnzowiz=!raju21xm(gwҴM XmRgȪӛYPcmoogXodwdrugie;xjqpsukbankructwx X!tʙX QbzaQ8życądCstwo uYig toiPamXǜRniAy!z8QMDo-ZԤkhzywistyart�rzymanyeraźniejszościużytkowująako środekapędowyoznoszeniałtarzaszłR.</p> <pid="I3QME"lass="calibre8">Pomija`cnneieistotXtuprawy,ożnaięcgól@ć, żeepHybabywójacjentzzku�wojn8ełenbawubxdzh (9㉠;kgonac2,e�wabhoierw+drugie),żdyXmićnją.eczye „żwwp”estwu"ne.͊0enoaproces,tórgruncPibazujCwsam1topniuЉa[liwa+sytu(wK8׌цs8rtwiυQdlatin�es1Җv,o pperswasobi(PuIy em .opókiR(wpowmuspokoXQowyjnaao�,Ogotu* ]ozr@QonsekwencjMz��rpi,`chwilHPudy*prysX.ʗelitazdaᝋ mogِXkokr؄i0d onotpot@baiPxst�szajm݄w!jtyl�stIHlkxoboi؀łasAyi8,,څbardzopądaiɨXayatychLaatTutajAazchoZomocxnaszdȗ)Filologi(óbuj0 ad�s@ u@t ۢȤTBielcopodobh;onQxajwyższyn4p8u?9xrzdi�ix`(cę.±KówajawisuralimH sItwomicbubȉxan<. ŻɂwGEp$•ikońchЍ8s`xi<iF7">:</i>ęśe?QMG''QMH&TkochҌtryjIMJKręt肉 <?xml`ion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.ӗ:̡y˄da</#metax="text/;Parset=utf(-equiv="C{-T"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"`peTrel="lesheet|2ȉ <boȍJ2B8荧x</!@Y316"t_pb_1<a2Oe::fida3:offI!cl14pC10/a> 16.3Y3open4הMgiioH85ςWsneśaowmiażacjdwcXa`eerwyxظ腠aﲙɢbcȄpizzad�lon(Ióżj@nYpy?ĥd0chʃ1yymmiebawoz膘saЮrparafi_X?ê8ioęۈ@lGYbt5ҽzNew8szgjakIcHykaZm8u1zʍ,najlepX؊8琹sąsiHkoli,ó@szukw,tóry!mudogadz0P,ى!Ywydnsmakoszzz8cƺ�З�PЪXtPhЎF1g`z8�nzaatwanpowbęd `;8upodobań0IwâPóbgoQNieja`ludzin @pshik`Nato`ada`ngregacyj(@녈dr@a�lubuڑ0q–szystiPeb koteronnictwo.oru�gie,oszukiwanie „odpowiedxgo”ościołazyni@ł)karytyka,tedy Nieprzyjacielragwimidziećcznia.dwa ś@ckczekujen3eletawy,tórawożeynaXniudrzucPa,oałszywedatnlecz-mabez߁`ez@)trasuazeropdłuoztrząswyśliwodów,lychwoH,ozejXskupiBkorngott`się*ęPldobrxuXdają. (Sa sz,akтjponiżiestquduchonhynaQjulgarny.)Ԅhtwarz@pecjal+Hkazań(8an!zwykPsPcy*cpnaj�liHiHmuar�gązywifidoX ju.Aɀ(눰żqAby b넰ieRByttpus ob.rw�c,򄘌c�Xnajprędۂjr1obchódhfX.eYrwot:pynaI@zbyt)zadl`a.</p> <pid="J2B87"lass="calibre8">WR@biuPencyjnęgnemnformacjwuaPajblzobydpuyuwagę.0�yrobp`tgorliaziłwa(mdXar؏P(Yji ej{ pm,c@oJngregY3obeckaona1swhwsXą,R8<i?8?;7">odwróti>`jikopużhXjh o.ʔ1pbwЂ�goziwWeluriCPtrudnʶ8,chlekcjonJa8asalmJc,z2cКr[`񁁔rotekڎ�t(tulubw!wiji1+g؆)m{akaśahHHwH肪B(880Adotar땸ykol٩YؼP Pismo ŚYte.�[twó�eny(g�pi3{Aółnób!ć y@?W9Wr`mymamyr.pike’a.̍jcoiąćHkrespogPхxwhęsȁ8ppni;po0ćHlт(iomunist,ępweda8dewrajuokraty(f)zς]sQeqzupeł2artD"zu__nawc8trzosistX’�aj�B8Aw(m)el(H.͛aturali8ogniwoЬ 3;uRchęćiakorT`czك18қ,ooئqzporA,rapZ灹albopx2zyjas.ˌPHyPۖKyz(zqn0؀Poklepan1ematw i�J'aackjczc룙Hku!hiKwnaa...ڐHpsd#wzi: ienKt�o@tniaritainkogob©Žpcɂ YP1ad@nZflIPę:naIyoltpsućX+B/Lsejidɒ`XIwspóli9ymZobamykul(ympZxH@kgux+�0ʢAymaiaHd˃,n�(ajmIz!mocnIimonnictww`.Ι X�odbthjzi1doktrl;xhawaHbarj%(tny謸.otymrzy�ytwarzaniułośliw0ciieiczymyierwshzędznawestXdoktrynalne.rawwaciechaoHorze nawi2miqyymi,tórp<iid="J2B8C"lass="calibre7">mówią</i>„msza”,??<D??? @śptomunigdy@nocześżadzetronRpotrafiłabyp�kpdjaćAżnicyąookera Tomakwinu,sposóbystałXsHrytyceodajezęćHnut.akiżudownyruntlahszejzi�noȇPkądiHdboj8neXe�, ece,zatynpodob@drobiazgi.sunęlp`zupełAzJadomCludz�j ,zegoenardzo%kodyaznojaawЁucz�w`sukarmachyH(istotj –X,YPskrupułówizaTPępow?iem4lam.ydawoL,ektuCt؆ha0j`sinaj*ywa.o0awać zobapskaNis(KoxlękającigЀ+awP1gorh�delikxZumira0zWysor�giju؍a;@AciwцHn;wpuׅodxoznczwjuqr_Yd(wochwals .</p> <pE8">Iӛ�"byХ:tIuPwysek.•8Ȅprozmaitzwy(jangyńog둣tp)٘plar`h5m�os!okoryF'B8G&Twój@Ʌ�jB8H8IKrcz`?xmlersion="1.0"ncog="UTF-8"?> <ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..e:̋Hy˄da</#mehcont="text/;Xarset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peT ="lesheet|2ȉ < yK0RQ荧x</!@Y316"t_pb_1H2Oe::fida3:offI!cl176pC10/a> 17h3Y3open4הMgiН9uݚ߁5ׂLekc`zimhr؞ SwwymmHeobPrp𩈈п8yB䬨,۾ectw(jgnorancji.edHxlkągćtulazczludzfHtpunkҪobecڹIEurophgrokatrudacusł�ap tnˈoxb�ala(Pajone.χ{ęmyn0słóIzrodkbeȽhtykWemXszw�Ё72podzNadmiaru.obrt!hykdacdo9h0jXakmat؁acj o reszteeQdNJose’aPzdo@–mamP, HewndRQ ߚbęq u8cBżywyt@wrzmoۍumyow ;zmoZdXc,�lQarmu,tó(tuЍ˃g,`@Lxóż(czmȂw�padkȇu/żądaeqr#atliSȝierpbz-sadntroskihs*?-ȑ𒰓tarpk)mocnoIar)P!qtrachgcPyńżą.aecodwdr,PBanxelik�wch` :8Al gam...?8?o,JXmibtoian8herbaty,łaba, �aleieałaba,aprawdęalutkiawałekruchejrzanki”.</p> <pid="K0RQ8"lass="calibre8">Pojmujesz?oo,zego żądt�jszeXZosztowned􁀁o`jodanxnigdyRuznayobżarstwowPstHwpjhęcitrzymaniaZgHawet0śliXożeyćardzołopotliwelannych.׃wiBzfolgowzmupetyiieX؈ktyk`miarke.a@dok􍨋wianzedąZz@cـkelnerkwtczonHrpauHj ydalekokkówi: „Och,1dużxo�.rH8:braP!zyść펕wiYzwart cY(razsciwuhxXabxypostępytakchylkoえnikAarnaw�aZzywistośXodem$osobyqma)Pw0którymyśmy�ujarzmXȁx`orp ikjlże yakt`ebaon9onRvЌ spokojiyskretiQpGlubosełnXd0BrbiQ,oc؃(wedskh,jajbłąd8panobecnadym.˂twmy@uwyaXemWszystkm2<i_A_[7"></i> f`nkaerbatHkQМzȈjgo 8,wzkromchlXPr؇ onNjedn�sfXhɝąc:1:zyjaciółЊa[ztᖘyϊxለ GCyAnasyc9YIgoskpAdoЩ(�ogordhxniu; pB#,(Уsz89: ~ćaopisocz)kch}by ćb!O”y! xijRy (tpjad�lcٛnajȆ…w!kemnS0raj]e٤y3z0uuym٧X-c rozrZu�eumo–uchXi(yo;źi8yg9.ʿ NieeluX8doabAdejXhzbyt !Q[涛Xqxst,ugerc h>ooamh@hyHchpx8ł̒zb8 grunk`m8ثҀśrzłówntrwcöYeauFBGO(acjentodnsynswHmatki.Õ",1zu;szJ؅frontach:a؀Pdbywaolnhcji1odcinku�rxBędmężzdXp` lh 8z`niifes'''$M^w"wxarkॠyko8stCib!ćturXpuЂzc0ulinarџ hpȂ#tymsod؀w(8yɎtauyPnadQ؁`usm.ԛzaɈhc0p�0zar0yzwȲhH.̚T d jsz!ts뭰sHdoXwa˘|yaanmUχ"IobotbHbh܁ȇPpan8herbatipapie�ap򡡀gib)m not mPXerxd@poeńjzdaЌ؀skpБ؀kCSamourkeuoecBmszwoyHఐos:hm�wrgottartyleryjsCauIػWej�prawie,akresztąażdejnnej,trzymujwegozłokaXstanieałszyuduch nia.iechH0j(gdyYoseżespektuedycznzaaięziwi,oychaxyHr0`ryopchnąłotweęcXpodcHpr0epoj`wczHpbadtjadpiHwiągu8tni24(n,ykazobyu,kądojamuja,8enisób z0razbstynencjh eikoAkacyjneogłyzć`grożone.eślójacjent <iid="K0RQD"lass="calibre7">musiuż</i>yeoizjologiɑtrostośc`tormJielkimłamsm8tórenaszps@Anglicylhi@nadmHćwȓAIIwyqjącdm#szHgólj@yjYjnoci0Mxnsłuszizapywobecwszhna1p胠liw(ryna@(0ły)otrafn Qć.̔mHż0u@`szkolnH,Anglrozh–u,naQd bzainte8ow/8tuꅐPRieYyertowzalecZЁpomocQh:tca()atbytbrn!ajmjXxamyHońcu(stu.</p> <pWEWS8">WRQFVTk0yyjGQHK0tacz <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.Ӌwis:̉y˄da</#mecoPnt="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/kref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2ȉ <boHVCC荧x</!@Y316"t_pb_19X2Oe::fida3:offI!cl1x4p̙B10/a> 18h3Y3open4הMdriHeׁ5ׂNawet ewadzxRSlubgoba`siص8aruؾski0kiذ seksualnbawaxdluchóŨXeYwytkowoud(`hk0anowx@(częśćp),ęadzatmy\j`wyrobsI�*jtgadPbs,Pebsz e#ߍݕϥWym@Nietomqyrformatu: CC7GalboupeHazemźGCCGFw jedneństwo.ʺdwi�paHPz@聈TOjc�piP''ęXzagjdem`ktr�ym.tomiaupczk`w�ugipunkur`killat.oHuje tpoet؆H(ciopisa,مb(yIzwoitaobudkHPęhZw藐8hˈAkzaIhró8tr Qzeż Xe „za ”,x6Ynnoo liHi[wkȪ0jBz!!job(Be.ׁn9sób@arXliśde(p`h.å"filozofPPHТzn(uewh؅(ȅѓXąwQaźńǁĀ.odobro kYЀem72@Cydzyskpz9martwyRdmiot]襨,h`Hjmsieڕ0zchnny8Vp;~@[XsadzepYęX|ςᤨchłhÄX.ԭamo(nosidoڷo`y.՚er8t?;parcia;=,`atanów,�znaczaoessanieoli9nościsobnikałabszegorzezilj. „Być” <iid="KVCC9"lass="calibre7">y</i>trwaćspółzawodnictwoyt.</p> <pA߂8">Natomiastilozofiaieyjacielajezymnn0jakiągłpusiłowmmierzającdominięctejajoPwist`jawdy.n݁scz.aȇzachIa耠Jy,tóriśwytłum�onyosóbówżtanowiXjedć.obro y+d؇Hdrug.ęimożliwnaaCCB'm1ą,*isamoonotonneceumżyśledzZzystkichʓnx,pwetOkim,q–uhetensjY.kuxptCjeihows(�,zadPsՇ1s Arytmetyym;ce[tro@yxaȃdyp,HcanonY 6ónaleźćpar`(Onatu.Έ(iwlekrańcuskXprpd菘�materiX0xzyd؅Hlazekorg zmjw 8z8gólczęśzoHъ�TwrotodeЁod@alny`funkcjili `zexmxdzpobs�kugpemu8uhaӤG%C'FR0otyw,*Hۍ2ecyduIud`łHoProdkڇiży`1zdHzebobu,yko@.łe@)z(t0idˀmo,kPхhszkoa`5ftyl Hce̳h3hpadoR0jsxwódPkX,bcaoX@Xese)p2m(xL '!ądsnam`ądseksuimBuz1n`hstwdc:ЀjoHliimpuls@S8a,Ranę,hnp!T8kgorszgdy@jcznhbarٴPdrębHip1zaw/świmy0odY.׺iouj(,�YI`yya`feͬ}DA razYG@okraHo!„㥑o”* Ih2maralbrnHpo8xzch;У-1xA)zeѥqliсsprazaȀl:(k,ybPa@ogr(+n1� <i_E_[7">i>atosunȍyespnedługA'%“k0 �tcXisma-SIhdc!mniohsam9fao|c,ݓęؒli ckxi!`xdst32kolIz (fizy;z0ttȤy(ychczaerzgnit0Xnthź,tóXbar[h`Xɐ@rpgFfZx(ziwXnkGG@ naPSmQXHCwy8`1uczup(izbudЋJoé%;nazbytxę8dwy�ku)جUꌘczciw@PI5�nnء(}@gaj$ysnuXfs@z(nyCspi(Pu0 鷹giIyqёm0ńcę.r镩PbQdnZьyle twwڟopEuroЅׅхJ0p0z(8(,awart�egodnieoląamierzeniHieprzyjaciela,onaczyintencjwności,łjpdobreji;oxqjakeligijnezrusewaxs�bardzozęs–hoćyawFmuawrócXu.nnyswyІbaudz)chęcać,byąlżeAstawdoałżeństwaestaśocnokoloryznawykwiopwersjaego,owqtqobiecXlepoQ(8zultat.siągaięezwójnkość.ځdnstron0osiadacycharu8zemźliw+moż`odc odzuka(ozwzjt`tru wieoważ*czuZ„zxchH”m@lppaciuz1iej@k8ny0em:,z8k(a8msiłkomża؁r(zyniczewie{ą.Ն)k4ojalpartnwlx萸[wzmrohykacżyc8m(burz(eji. (Porawytwawwpacjpek 0Ccer8łlubinww(لdЈLcЅ؊ym.)drugȔdeeksuX9@eX2:5obyopózaǑ,,ęZuⓑmpć”؀spradiXzelJwiq�`RoPb(Pr(9publzqu0cnwAxkzssobezbej,łujhbipusj.̖Pؗ@ matępc.</p> <pid="KVCCG"lass="cali@8"><iH7">T)0 yj</i>ICJKt <?xmlH="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.ӊwis:̘Py˄da</#met@ot="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃T="lesheet|2ȉ <bodyLTSU荧x</!@Y316"t_pb_20a2Oe:H:fida3:offI!cl196pC1/a> 19h3Y3open4הMdrogiioׁ5ׂMocpSanhemPdw8 Xruszo(tn=exر@stbyto8sHwy)uhz@turQm@d�`QsłodIѢpsamdeaͪऀo!Ȧzieija`�w!,csenshpoHokroaBpS ,醐OndPk`grźȿagiHi r8heg?a:@ję,7chhpcz$ܾzko@mAlów.τodlatȈmɈ!�H.Qtrud�Z& rhhzjPypopadzupełkoqpotkniЕq.o ?9zuYr�żXkhpXlebaluzcoySgobayrakter`łąȂ�rtoxwy.׎st3x9Hnaj@zacunek o`o,`is]b0cosłałddzamXb0omy𕑌0serioD(szl苨yDHluhmctPȄ9BߝlPuwag!poAzk+/, i.ԕIalmożrą`npIwadśt@Idobr(8yćP0шÅgadXusimas,@kryHcxnnA–mie�GSU7ϰFytywwarzQcibardztaAc.oha0in؁ipwić,akoby�nzeczywiścieosiadałęiemożliwąiłość,estaszaompletnaezsiln倄wykryciarawdziwegootywu.akQichamyślaorzystać?owłaśarozwiązalzagadka.΁�sądzę,yYgzyjakąśzkodQjliidrażXenςoblem(ównъ@YsporuiędzyΉ8ymjcaYjap8.iedyatwenHczwieko8azwruszoiBjużczasoija@,(ewiXipX0epizod끰m,iecxswhajozmowxi:.amiaowejdpqd0uropodobhistorȃxinteresownmci,tórxa8do�jhwiPtmujepȄxsh.=Ƀónatur8xtvźgoć.HgaJod0weartyXȀMucl PsК.yznPgocago薰tajemnicę;7:od@kł: „PفxzジsercPaꖱł”obramobieubyQxXdium@godczu1iuҊ((ion0kupufaIkazQe؍0usux bli҄`kHdalgtȑąaCczątekśmiesz)s(j\mocwyronybAXqzaplmy kP,lȉ:C`zcP!@nzy.ÅJ"Pd`oiȖ#)nk1stronthQwa aazX hkol9`uPlXȮpojRiz,oj8Xkoń:wPliXowrotИIkółkkoncentrI4@0jkazMy8xAw(YxchA�ePpkwgólhы(ensxGtylk⎺oф�<iid="LTSU8"lass="cbre7">naę</i>rza!Xsuqyhip8nQɑ(zębrYwodnyriei;XacTianyte3pełj[gromy,hga0cPpira!cuKt:¤ڄ�ud0stko@ontynuqٗssza!asu,aza:8YA؇m.</p> <p98">Us @)kw0tnimpQ񹺬ayasn!(?SUA>zajzaȞ)żąc@L bPiołu,!jesty`1*od70B7oichþ8w@.owrąscZ4,kѤ^,atriotyzmcbat@cta@s@encjaubdukaisd(eaarsd$0dhzi?pdyʴtu9;tdjumysؑp;CZpunam !ajlejoxquXzdecydxł^maoCnJeśr`roganckimQI@!i4gar�R wrlihX, ;ylj n٢`ijd|y[w0`niu "jb!probQe`elkXx! ci0#ci.וmzuspXHascexAroحferXseksua !:k !wforpzhrrutZcejgfDggcnatomiauciowPi (twrnyAarmolpymhoeta@Qpaopisrz @ók8iϙróD�artPh)ąÈpśœ ob+tdPp@wały.rz�yznaję, żeoniema(iewieleomagaoywołqrywczejAczystości;est(dnakzrównanąeceptHnarzewlekłe, „nobliwe”,ntyczneragibcudzóstwa,ończąceijeślisqkodz8dob`,ordermiubamobój.hYAudmożhxnastaxwykor!ać, jPacjentjzawarcXtnegolaaałżeń.̀wooPm,ho�żwynalazkieyjacHposiadaw@trony.to@niuw&dujzewn*kilkałodychbiettóbyumierutrud0łyAjayH,dybyśoylpofił@onićp@ aj@zch.ЇȏIji`oszarapor`sprpępnymietxczastaraaraha`erozuHq1fakt <iid="LTSUE"lass="cali7">zakochZ</i>`sa鎻kQyniu,nciw.ʂ)pHtukazj i`Ӗy buߖ؋Po`J`w0ksć�zpy@lajm,ak zdrrobcojik ,`|╠unkw`bRu rsu@materem.</p> <pF 8">SUGTwyjAHUIKrętacz <?xml ion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..̯s:isty˄da</#me(contp="text/;�arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <bXMSDG荧x</!@Y316"v_pb_21a2Oe:(:fida3:offI!cl2pC10/a> 20h3Y3open4הM鞈giiuȗG5ςSt rdzXzelkimRadowol ip" yzdecykres@obez9rpaPoPK]Ywi�nئiOn!wńcuՂXȥ)atmX,md0 tj:bec9sytupaodkrу8ɱdę+rojui:mogPtrwPjsekw(xS8szudal(ʂ,xmPs1n9z0najlepZbpShwiadczCyYsm�zbŠƒXrezygn8Xu`wapusz28 uІ zk8iu?G𘯮DotPrqoÍп+awozdBpk90h`0bl ąsqtwHCh@łbjeHmiap|ć;śli⻁ӿutyр neksual,Дpa•9c�musi@mykoАHhpo�rQar�*ndl0ńsTym酘05dciilkakazówekY10yjmtuImy2fizyyYWPptór]EY so!”swjwiGAnipxdynujp@7gól1�,rozumzarysɒڇ@esygan0zzuchye�Jjanxni.ʆѧЂa8Hmi)pxażdpokRuwo +xzI0nazrHsmem =ymXomocXuph�ga9ularartZaktor�ihtXorazpklauPlɁ ۃȉpza8wodcguwagjł�ʦnikр͎0nzymgy񍐂zba@dyęśliweQy0׸hҪwiumfowali�śmyadaturą@kresilkutulecioegoopnia, żeewnerugorzędhcechyharakterystycz)laężczyzny (takieakprzykł8brody)8niliodstręczającymppwszkichiemalobiet –estoiększesiągnxcie,żógłbyś pusz ć.a)upodobańnprowadzrów(Złąlośćmian.yłzass(ywa$Iuwagętypn0�pos�owej0aj.iesXóżzżądaɆchczespokole 7n,yzukȊandydateżoXia@śd=najbar arogancjyrnotrawnych.ied0n[wyselekcjonLrrXad!cy,󑠅(imdlew, bojaźliwjozXdoraz(waszammy@@oȃm8ałyoj�ny.becIrzucE(ńc.ЕyeXnastąpiXzzu,ockwi |'oiguchPyciPowazaten}mija�ybjinnpotęgujewsób@ryhyzdP)mK(zskonrezultatami)큰tnဌzdolآa8ci.ecYZo.aXmjłwzrȓRa㢩leeztrXzȂństwo�içep:ozor@g(h wist߇wtucHka2j2pЃJl@WԇalYo+Aem;ludz1xpulPślop恈H;tTPju떙elmbrykot:wȒ Yś0�tprpwZp觐chmuklt>?ɕ; norbi{⯪o@(mawmuPy(„*re”,yzdq�xiwtqqc cP!;7?hmuś,Qe:rok� iseksuꡱKą,'#japP6;.kuZ)m8xwić!</p> <pid="MSDG8"lass="Ybre8">Tأ:pFwgól ؃iaDwrbę móg @sycaȋghwpacjpjednئwhnk .ʚyinik@H(ajpHer�iŽЇ {aduYYajd(Y}0m)8Wenus3هn óżn,0PPleodtu.9Wiiurh؊P̄Zwv\por8daNieHyjY�i+awimP bgskm8تZ`opromtXAśtʄxzziNR,tór2znmDrugtjrutagQ=ć؂#dlj `zupdlnaweY'tىył�kw(icqby kompawBstęp.͍P'y9u73tyl1paapVzobt�hߑ؇Haqߌh9mB@Xiӈao8(iȓ)irւQkochleW9atPayamozym|; pikantć”Haku,50i@ЍqiC`ecRond0IokrupifiguPśzwyklP(kٷw5Hsu̕aim(zydh4 jztucbyЄ yyrzagr�PtVsobsesjiwvAwvPbeątpienia, �byykorzystaćąakorostytutkęubetresę,ecześliwójacjentsthrzcijaninemmdob�szkolononsensachieppartejws鄘tłumacząc„MiłoQ”,oożna*razaknidhXieniahj.teaprawdhwowadz.iedaii ЃPdsamotnym0xgiem;3istHinne,arYredod?taeksualizmuzwieka�pwłasnzgubę.Ёows� tylskut1teo8spowodneszhśc(należy.trwy(�g0okYklasy.</p> <pid="MSDGB"s="chbre8"><iC7">Tkochac@tryj</i>DGEKręt0 <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:̑y˄da</#�Xont="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <biNQU2荧x</!@Y316"t_pb_22a2Oe:pos:fida3:offI!cl7"pC10/a> 21h3$a3open4ߕMdr0ioH25ςTak.k(usz*<ndajewyśmA)uboف0auځelubuderyźliwڠتPyskla.ͭxynawetłównyxP1(go,du@Hpoddnyw wypadku{zpzt@wPd�Hym,usisz8zygot(somortarczmh8umu 70hpJz)raPewi`poj�kPw– `Mza@.nh+aśy@legodczucizzonȲ9uQu.laiа`wymagańp8yzdhptwojyd łPrezul @0 A(e`zabHobecIp)pasj蒉stH�*a0�s<którqzdaQ m0dyzycaɽziabr.ywa`PytrhzHgestAekiy ść,chwiliraAojS0xcz,ub9mowHżo0jljawi"śqwted_ost#emam98.Ԇ߆߆ۧ@ 8onAstop)gnu@AywyjIbyhbn0ązknby``4p�dsi.rytu�i{,1T*s褹2H je뇊@ą)Ir;`ЄrumHY(Y:(Bzmą”.ozwól"k,p yЫ3pełn𡠣Yd0w tu0terechn؟ęśćXstęp�chlebo8coЂppążPdnę\¨o8IWreligij@pPzn񮸇�~ɦniotpy%czӠ wy(popaim@j"ȄH0ensᐂ9ro wv7wvM0d@katB9JwySp'0cPw�lsz�g odymłabsur`n|jiiHkolkwȯ聑tweMpmog8HleźćQ*obr�hoćH swkargum8Nmo zm`J(oHYyzaP;ZQpwar;#bógłpeXońcezy�siężycakoaweuchomości.estnównieżeoriikazanycałkowitąłużbęieprzyjacieldybyenjawiłu01esnejostzażądpraktycej`y*ąguednegoełJdnia,iedm`by.Ѕąłzkulgą,lymunoPniczAwHcnadrpli1!chiwa)rozmepikobiety;8dowoleP@sioioszło!dohtu(ow5pdzimu: „TerazożeszśćbXzpezóło�ny”.</p> <pid="NQU28"lass="calibre8">Otśliacjent@nуhwilpswoimX؈ m,IwemusdaPzHsę, akwłaśytu najdujcen.laZp푉�odtmyAuj!świak8uwamCoxJ szc@,x؀byśrHćz�tarczargumyobronę.wojcAegatywnxxpu,⇠XZzbliłyCh@h;.ϖoń`roX0aarum؝n 8pXu؟yÐ`sQilc@zb`lBnЀKkutki_^9_^WgólmaIn@zawszbud.̀HuPwruetensjamRH,뎐r@m8RbrzmX0И�wieklX08iCueciw RTssz)(saB wyp`i ؏�Ђpa+0T�ȳZc)a)rombez)puls) energ8T�twoty,wcمleź8ʃiowznyrXC`ą.ӎDyglÐ(뎰lewsMPojpcʆHmhpewTpr!cjtlarzar`dd2wiinm`radcuroÍ뤪y(fas0xXsób kloc0adz(鈢nokojugfAgfTen?>wytwaɗ`rptylkX10PHęt.Շȁ髹0gżn<imkazrXw{ubtelBtopnio(SicLɀąyd:mIbutɀój؀,ugaojȁ/(dckrajɀB`͏H0hа‡zzreduk؉X!s,2Рj7uaawetjhc{ʏnau9؅P?)h”ozuI)dmiouUmwhecjal�wz(bHemفsśKp1jaHl\ej�3szkomy)1 mog)%ldobxHspkłptodrugro�lPPwymPmwodgcn?,Pgma�o2mocH`wybit!ыkuchoweksploatȿ`mbA+u7za)x"놘ik٦BCwcip�lЬ{ojełɉ7gx˜qży czieXtosunk�alsmet@alboszϵQ' wypw0żd脠jj( zn쁛 Fua蚸hwońcHR,qkoJ)dn0Qusz؀!aRРX<i?C?;7">h,</i>Hlzdy.becawmMܐ9Xpeznejٴs٬Onstwoł9szjci�ecfaednak, żeońcuędzieógłszystkimowieć „moje”aarjealistycznpiynamiszasa–podboju.</p> <pid="NQU2D"lass="cbre8"><iE7">Twójhchającytryj</i>F2GKrętacz <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:̋!˄da</#metaontent="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2 </ <bodyOPEK荧x</!@Y316"t_pb_23a2Oe:pos:fida3:offI!cl24pC10/a> 22h3Y3'EK4&open5M drogiiołunieyXׁXׂWięcJpacjȞhs(,to�mjgorszegoatunku,akio1czł)k(rzytrafić,ᡑdomiar`wczy,tórwetfigurujnadesłanyrzezieb raporcie7MQzai`resiaośćżinęłoup0bnepozumie zajnąolic8SPróbow8eśywawykoxstuilkXnychrań zѬów.ʂliȃ totp8wymusiszmyąś@moc,ɍxyliR.apXczxin`swełędy.ymszzam0pieroXdaAmroszurkemaowDomuxpradlaεx*KliistoPolu(izp!p ɖ(€Xnu:nicySقmkt(NyЕ ratym,Alaem.lkhścijanka,eczaЀ׀ѻikmn@skryt@yzaprude9om؀i(ś(poko"C, aensjonarka.Еiod�).ϋcuchɈ@a`�sameartXjQkt.xzalstwpdꖵśtarѹohtnioumu.awa@ ؎hy8yppox�uiareȖВodpIdqjsceixЇЏwi1tلbymHel8ytkDwuHowy:y@z(R`mn;ekxyglądCemćwidokrwiapoȪzechOikkdP0hosdo@z҃yoڃj)my؏tyry .twextNIEP:stotJb(ą!dliw薃pozorؘxo؄wqpaxrami�cymb2Ywp9ko tCj�elgؔps0 Iwariɐ)𹨑Aꏛapaam??=9?>W穉ber߅لhxsٌY�tInocPcznsfi8s0[f0dAmksztiuh8Ȗ�H9.ɱx8a͓iwHhKlwpr.3wepPА3sekretu;Swcpoiu^Pe”.rrrXdzٟj"pjұwz X`uPtaj-jyygaXwÕXpxjizjꢸg0PiupnoXszjAow4Napełn�0ój :PsejJzu (gwykonywconb@!wuryś`my8X`iochaodacu .˧tusiwyp(9śliQsxmY(alRokruqbhpc nrhف@A@ie. (crczywiścieiesprawiedliwia.oliczęi(wkrótceobą;awsze ndziłeś8liylkootrafzzdobyćaedwagi,kazywaTwxuchwalstwo.)</p> <pid="OPEKA"lass="calibre8">Zolehmakrozumieć,acjentzrontejbietycjtocze.zy:zday, żeom,tórym szka,stłaśAtyXdocegowójpowiyłgdyejść?Ä(yn r0zalatujʀhbhcz!dorem.awetgnik,$amdopierociuat,X8@nimpkaćgoś poekendowychPahunoszą؉@cAzahux@kot 1skażonDomenprknijje(cy.ʆHmyhwni (wy@@dstawzoń)ӃYcznekyusijakiposóbykorzystPo�ch,ecz"m1odkrA6؋i�NRyjal,tg9azdr2r,ؗzywؐzawume�sowYmxódYjedXlohyd@odr8ająHńQsu@�iXarz䃈: „P(rzgX`ży,s1k 1muzykąmilKm”.GEBGFMa�yri–qirugiXCwȚxzxnӛilԌPOjc(sz٤0(8k (qj,ż`؜yra@uJx8a śtlneর@kx񛹔*nX!&czasuK|bjętehadn:tdwuؗsԎłȂPas[,ڔRmizssXUtriumfu, litosne9ęsH/(4"(y0qochrodłupimi9lp,upu`i ziszpX gYicha(X0ȩ0ńcuHhB)zch8ZP0o8ju0@ ɳoɄɞMelod�0aak@9yxۜmwHarXȁhkywcфbrQIstępkPrwTym٦t`...(trniEKC<iD7">(Tuękqr0alhPst�X؆ą)`i>?EKF aWidzwr z0komponص!wol88Xb IPyqfor�st(gWobڱzHktemue@zh.ρpxȹhXo@ؕc zu1noc� jawiH`(М�o9temdoPKӍ8HoЎ2raduXroetyilЗإ�szxpdat)miatZ(kaP(Rz?9PBarqjowes#ktnaziI@shawiu8l@wdęZ/)wypHpew0Ppwspłąpnifac8S�y ŻHHГy9ywgólzdocokolaó`sW�ji<�0PRjpo8mcpe8aśkuGKH2o)oa`peEKIKJWabst`@p)WociKKKLPod.a˪T.E.B.S.tc 胈<?xmlersion="1.0"ncng="UTF-8"?ht8Xnphttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..e:̫y</#mؓ@n@t="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2ȉ <bodyPNV6莗ibr�e"> </body>@html@h3id="PNV61"lass="calibre6"t_pb_24"><a2"ref="kindle:pos:fid:0003:offI!cl236pC10/a> 23.3p_openPi4ׂ[7">Mójrogiiołunie</ip> ׁ5ׂPrzezoziewczęejdrażającąo�npacjentoznaje8dym䃠morazięc(Chścijan,ȃ@0stetyaprawdntelig nych.kutktegozdższyzasęmyogli V6؉usunąć1(jżyciaduchowienia.musisgqć;obecjednakbaKstaraćg`7gfpopsu]aszelkceie.ˆwątp ćwiczyłhYnaielnpoo1kształcaBwna światło.φ1nadesz w@80x,yó dwbluieyjacŚICi`owioys;o�Si.ukcesQaju0st*spal!zeys8Zrujnowanyew0)hy,aryzeusznkwizytorubagikr؛hek`el@rozrywkiżpstyrhQpustnik/+8/+8">Bior`wag@kgowHيółwjcdo�dd#kon�szślunktyq!atakuh8zaga!z؏`aolPikXKilLbardzou AP peczonsekwencjii Samobz,żwyko@8܀doh9Zwlfakt,0naPaH(pisa㧯ńst�Pu9mą@#ρtwpestadiu@8wozXQbX8iXdalr�doktry+Z⠷dP21ś ide0Q8؍ytkȬjakʂ8y2nqwskXВɏHcep1„hisHAJezusa”,tórale8zukeyzupЗaȁĕrań”"ęp- cӀtrady.xpح fors–trp hoiew䰨uibxlhum yzmu;K@muj Agc< r ugirksɍ ؋ȠpofȜʜqwolucyjK9z܇;Ѝ˔m0P(mrco챈`yA, ʴ(.Ќdwm낸u`nedzpobA`0muś,!wyw1 hie,9iewak(dy_KAKiey.okumIchɃ8óz|`cb$h@dh;m xbyAyyٮa耲mil@w$,wyolb؍inۏenmxl{(<iGAGC7">0fY</i>mioȒAi@wAwhm톉cu),h)rmЦYikrhgroszzuwqrxpuɃh�8ٶkiIgar`rɸ,NaeonP,ӣspiȊwifwNBOPZ,elqujepaXdosIYantwaOM8jśobliweoriłOn(lHe8m .a9cohmo" ʺIXi*ekraj) P2n`ک,fcRHpaeumsóbwuwagPx 1V脈� ł.j@ódyni łą:!Wtaitzgodmd Juɷ1`p-h8auIte8N b9mXg(doprx h(l蕥HH*hzsaijelp؂iomś�wiadamializeczyowe,`ymrzypomin)iodawYwposóbardziejrozupłyierwotneasadyoralx–udPiklepaitozyninaekór`m,tXjestawicznitajamhychYwimięć.̈́rodukujesofishw,nsk8szaokratesa,eciw.</p> <pid="PNV6C"lass="cbre8">Tmszymelemstniszćzegoodzajuonstrukcjędrowąbożność.e)jbecci·PjacieldczjDlu(modlitwpaxmentach,!z1tylkoakąśawdo�obną@aleЁglxXianȅʂHHkogo틨iłsobliwXzykiimarnużmu.ak`|mebedmioxeligijczci.ڗ Stw�c@bionوstwoHnialideraXwow8wolenniHar( ڊRętnyharakter,zna3hsąHhorykaDP9warte,ga;xopróp, ”Q(0臠co󄠑Xoezus(e8szowamiinnxsen.Ȃeudiumiografpao8a@łdo`ni KnaAyzekLlW|w92mrۈǃpełqP�dpęp Najwśjs�y0w0raI�\Pyf8(ZtqX)1Hteolog(Odku,y{pgQhowiy stł;*_hu m@ owk0kXsko,tɰzxka”DO(r̂xwsɂawul҇nau9kkHHE0g0ejAj[óźi)napiso�4chAjanbudhryk(dI onEy+:П؋kol٭1gł8wy`w!QgóliwypaH*`!bez ,in#za1qpoPrFJ8o;@iązpodzń艰 ypozycjbardkatnaПXI(chcema/+dw(axyۢikpo` �w^zisaH(speaXЄklęsydrug!strb10)takrobit9*iśek;j`7k9karxy8rjrud––Ićcetgn0cH_]`.Îa+eg9#ejw`cłOJ8N2ęU omao(,"8za8_j1umys8ᨨwLmЃa'wt�,e1onor_(GB(el bmXJӚÂ�Co /:elu.̔ibȂuywjamiiarY`z؄XQazo0b,g8򷸩Пim|ć#drىМȅH@tX8}pobli9jpteiNp`ęśsunxa(jzwa_8tepauxk.ĭr�onalaXʒ'Г÷ru apwws!wersjw@tącӶxjeP@@+trśmYtahulturzi@nowcliji Pwisz􄨷linę?WzqPoo"R9٥Einꐒu.qO1БQgra'&G'&<iH7">Twójochający�Ètryj</i></p> <pid="PNV6I"lass="calibre8"><iJ7">Krętacz <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:isty˄da</#metaontent="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2 </ <bodyQMFO荧x</!@Y316"t_pb_25a2Oe:pos:fida3:offI!cl246pC10/a> 24.3$a3openႯMójrogiiołunieO5ςNawiązałemorespondHjęlumtrimpetem,tórypiekujei0narzeczonąwegoacjaHynamozegaćzczeЁwejbroi.estoxa,iezauważalnaadPpodzielazeszystkimirepbiwychowanya środoku�lig,@loHpólznaą,asnowyraźsprecyzwia.ysaa0ljmąątpliwośczypuniu,żu onnijXyXń, ewstop`graniʅśmiesznhMęż9zyzę؆otyk9+zźnnniachmyśl"sób;`dufnhwe,IlHHЁ9hjA0a`zaju.Ԃăsksydaj8wypływ(׌8wyt'wnn�H8atmosfea.runcsróżP2on!odekX@`odczabyȁXlat cYżeo1dhybżPndomubojcapwYlubrmx,„”(,ٲsȃ_dPhi89̅ăXtڝ\Kjt dośP`aiw c@k)du(pYoᖀaknaarw)ęIcz yhśѓqyX)qrah)sЧem?�88">P0juwicjpa`sy.złek̫p؋plept:wbTubny;킀aukcpedantyhy.І�I8@0kręgq˘ wWem.„2ekh3tupy�xhjańsRXs)dȕob ;وbędkochyXفXi)aBejpzk.tarlc (wetuNiebalkaz0)Pq葑tletCmógłbaponićhomnynio <io7ok7">defekt</i>QseriisePkAXto,8jMb �iЂmocujpkiszzyP��=8?Wa�ki(%XьwprdePie.΢0o9becHjd|j ldmioumX"ixkus)#iY)tylkohX Hpizm0Ù�aa"JtwarszcoiXlig󜡉Re耋nitdkolلdoh#napotkchozpulegpew `о8oYsڼjs{kkud轁}iö<ciągRd"jpnatomia�zyb)XapuȿɂD+w0niuJ<inaupełpocЍXiHXY yrozu�lQ�́vPajj y !пN}:śnpJoglądaفzm8`؉HdgZ$czędyeiQI�zhZjdajeo�ƈbieegoprawę, żepodobanie,ak1najdujeamtychudziachestogromnejierzXynimweroznaczaru,tórynalaiwszę؂okółieQrozta.ąarzykładlubi`mowrazosóbyciZpomiyystanduchmsnist(8pewzgodność,Hdsdy`�czywci0pera(jąokalec@iby9yzakochany,bardzołopopaielRۊebece�ru[yjm,dstrę(odztowa@stwJ1nyosawyobrażaoX,ż!uXęՁىbron8al wwiąz!janstynkAlnpumożliwimuieszeʆzelXną.</p> <pid="QMFO9"lass="calibre8">WHmśAlewossxPieal2z(peksu@z8noemniocw`łuż"aahsAswhągampdIzyńcoziomin08ni zdoiog`tysisz(raqؚ�xȕIPd@Iswój <iA7"> </i>BwiCHXźmi „;okroju”wdzącn@,edHP[domu.ǝyszto�G Bw(tyda)3`ncowp`d(}@alxdeQeO�w#(gu*m@آ�`@ ki/rPwb"ᮈjty.͐0nauБipkontY0|m'.ʁylBach؉j:`r9ymi.ԁbaur(myśl(`rH�wy):ګ"n mPД;( QiXn!d쌘oj�rupawǂ8�gyhCȑQsAj8iu`oAęli�TWH ówzLobc8”ߠNBOPw3ypadku3ЕÓhprxzamęt5e1ip b0sin٠`w0apHə_Hprawd�ayJQkę;ogi `zbyt}nzrugusuz`HizЧPideę*OOIzhwoljedyq–"!zn2zi LTtylkżnLah0@Z` ʓP,iabiugzk0.׍Hytuacji98ox nP(enoszupamoĔ,nikaQЊ`OK9u``�Is(ykolhktZ!AA mżd?!ŚA3A0krJwtajeczاЙ(aذ0 b.otr a0tpunę.ΰ隰؆x՝łyHw8womentag�bgxpszat)xiЯcBmz <C7">`bPoną</i>xP.aImoc mog@tkazteorpiP spś1spotk ko@ߔskich;m nXącatryneЛextw"wąm؎�klerk݁)ej1pjjsz@kra(w. QAʗbtaubȆBaalbowa;X˗"@Heligɖ`ʏP{tiezdnhODNJszę,2zapełniw`Pxciadotyc!wojeuropQjtat(k#beątЃ Pnioakrze�ˈdmiotainteresowańompetencjiysokiegoowództwa.ajmniejszejhwetierzeie邋ują퀉wiadomości,leudzingliiginęłodomb. Żeliedyśm�ć,yme ałem,PjakimhHstaduchowPzmarlmogęi(donasz@biu,stro@.ądźęc łaskawPzp,oiebnależy.</p> <pid="QMFOE"lass="calibre8"><iF7">T(jchcy)yj</i>GOHKrętacz <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:isty˄da</#metant="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <bodyRL0A荧x</!@Y316"t_pb_26a2Oe:pos:fida3:offI!cl256pC10/a> 25h3$a3open4ߕMdrogiioług0APrawwarudnXQjeś@yorupxktórXobracactpacjilega0żest0AȆ|jȆ j0.atur`tiwswIdywidualneOhnia,eczstotnzią,achp0zyQ'!two[䦈z,byMziӉ9ganam(owgóHnimiS,t mywat_hByXzHm „O...”ieszѬ#}ryipsy�l0770ydiReLra//paraOO/(wegrizQormiPni.ʗ3jużuszPby`'Tto1pUędwróżncymś.oraPzastąpiam`˽modn@prun0mo barniuykostujrpogardlazy1PaKșz@jcen(cPedałRwy`Bsercu–wyrpaźdh�zjligijn,zaloYmysłów,@;(mАt Q yL(iwxaipdшt5k`jno@obtępuxc"mach.latego,xspzaswedz@o,ńW*ieluL1:8w焓yapoxebف,,ieKc (c)wojA؍Pdxy)Xniłn1r>emXidobAȀm/ȡJjx)ZJ܂sTz |HelȄpzw Pw o􀿀mP@laz(spób0xeد6qł@akoلśob0ążHa;_0ez侮poS*ЙZ8oyyytmem.naj؋ omxrokuk�odmnȍ�rtaq0wiosnakc u akśćx߇ہpowzZmكQ9tematu9(odpt1KwЦֆ8iturgiczny;"⒨uwdȐP@иI hwSpodnim.</p> <pid="RL0A7"lass="calibre8">Oż_Hjsc 1ȓyolb0m(dPhobżart alws=gpaZI`1eQ築dbsolutn Gtenc@ko�ˆ oduk.ʑYdbamy�Έaszebowiązki,oudzieędąXtylkoadowolen8leczprostsiśc`owstająchzrzem8zaniaego,oowe,tymjużobpnaneierwiosnkach <iid="RL0A8"lass="calibre7"></i>tyczh,schosłońca709775pora,wigilijn' A''%BożNar8@a.Ąxc@dopóki؋Qnauczymynaczej,=zupełszczęśliw(ezo9cyklu8bawtórygrystępujec1łkęakegularh,ꀀjńie.edyęP(wi`wysomdtr głódkzpejH(brytm1zmiany.</p> <pB8">Gtentennyelomzglami.Гd0stkim`jpnynć,чQówno`śIprag@ψ0nikaZ8am naturyw`hlegaariPakol0k na@ukue8zw�aj{Nr(zaś0xlsxeszt yzy�Ǖ zaaadj9chci$Auc�'jedirugiXo(łanŎżądhxymj`rHozoźdizjdoch,wNiezal!Tsposobehodsyc�gHylazytanśatnik�dtu‰bezЎ(byiudtoppartPha „o j”Ji)kura8kr@m򋈲*sensu,krТstway.rPӀ`ownpliugruntowaśykur8ModWWCWVUżytI nPr؉HmyPhȝжodrywYPeJk`uwag8x[wiy͈egrHą."(wważdpo`٠Pow;ɜ8Hpmujzapż,ba!jтQnoفb𐰄u/wxӰ(j0chjsza8bywypuqcyઐr9gȈp8ar𸱍؁t@@Ȧ ttro2banuЁKHhWj ób㞑Pmym(gJkrentuzmwmenYg-cҊ~ڰ n9obojęp.`atóźQakzхihbypojoemocjrчR륑O_]ɢ8umuPptݖLdӉyizmem;`inuءɁY hitą;rusxtK'"=XȈ؅tyوPwmLiberdajًm_onDonNajwspytriumfdowadI0nB+m<a?? peЌrajuilozofxciowPnonY !intelektzmacwpT؀xŀucyjXHozr`er1snmyeurop (częśQQЄ0)azSo5 8iUoklepO鹸ortuH,"nإ(Jors(0n@ȧd)厘8I0@k!:ÄГRucwe?8pnm0ljOżFpotrafAuymI9,omҙM:iGtgeduchiq葰wdaǡ)eaka1drh,iKj1ia?PpomamatڋcheHtomiaqչpxsX\@wia.̈bXz@pszH!toćęzaleo8m�odh yygXćwracobecnie�ӈorzyszłości,yomogłamexdjąć.ezultaciczasdymysłyudzkbłąkaięejPóżn(myksz `twhmożetrąk(na9itapgozia(nia,ꀡ <iid="RL0AE"lass="calibre7">nam</i>ajbar��odpowiada.a jużymcinku䀠egpciByłx,ieedawobpsprawzxgo, Ipewn@mianrowadHlepszemu,ngorereszYsobojętne.͎zbawiliś8ichɆ@stopniuwrozezn.a@scpis miotnika „niehenny”@stGza`wioPuczuciowgnacyj Xy myśle@oДciomiiecanejtó@pobywwyleniohate`–@dmś,oażЎa(szybkśćcminutgonę,zaleʑD)zajmui8st.</p> <pF{8">0AG~TwójochctryjHAIKracz <?xmlersx="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:isty˄da</#meta0ntent="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/l ref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <boXSJGS荧x</!@Y316"t_pb_2<a2Oe::fida3:offI!cl24pC10/a> 26h3$a3open4ߕMdrogiiołuS5ςTakarzec�s8ded0dlasHiayren,` 9at0pj`d�waanࢱ.rokspokojon`ądda5tye|,iezsrilAawwi`b@qgohykotawu(cznHȿ` pMć”;*HjąlwiLbl,dHwy8t[8od(0remاYZod1؎l`8Xb.Ѓ'ȑdzHrwaxaszspłąkaz8stępJzaog t1u8Pówkszthc8aԇ`roni@ewKapitalȍm(samolubaZwuwag`razz zaiB r0yOd (uilolYCmspijNie0yjacielpozytyjŎBF`włeg9.zkimq(Cctkuxajawmy@acj Pby warpoXrnimięślin,안ygnu0XH xpnym.ʤqaż،.nnlkRmocqgsta0zaiXresysхؔk!Ah耐cpog@dI8Ţٜ0 nim@dzyobnikaod*@i.˃ۄ[polłów9 Hopotu;߁8–X!Qujm5u͊ȈҫleZsun4wiużhߖܔB٩Ae0hszutrm@ż`kolknytXm״8.Aj@c@łk ;odt/䆰musbywoboчgcz dobٖbyӞysxpdog�s遨zupełtdrafHAykdatXsóbh5Sn3pga sl=؄хłe@Ӕɧor briڬżakz!)rugwskrHqą7alibr�ֈe8">Gdyosiągniesz,ożHobieozwolićaalszwiękXegoamętu.rotyczneczarowa!wytwarzabopólnąprzejpć,tórejażdaetron <iid="SJGS8"lass="calibre7">naprawdę</i>rzyjemncpddajp ż腸omrugiej.ównpeśazponię,eie acielą`odichiłliźpw@opniu,yPliosty,(hwezult9ak0samohstę.usiYـaraPo,yę@całwemńsQjakoornizmn(ofiarobeckraXɄóbturalny@zcha,0ɂT:najd@0RdJ@`ziw ww,疘у/aemi�Xjrzt(pułapk0sbemwój:a`eni;yleksupId c:zI@)dؒcЂeęЀrw1P@</p> <p?9?;\już92regenypcjleg[uHo8Ps –v(lachJĊpuczuciorodkiwrpP(`uh`ȁ#9rinęływynikz[kosj\ty.З8xojektuysku}kolkszimp@0xavz(Ycoxa xpu mia`Qy¦8wympsP,сsBcz,lhwHw��ierunkCzę 8t liwQorh(y�6`܉;1ewszystidobońXa0Ѱ0 3,pżadȠhAyёrOѱJfyu@r0s{9"wkrytsercqexs80Hlejфpotraĵ wzgluwykaz@Ǻrazl*Y�iwak ȁ񭼀pę.׃x2Aeta软Y0yoz„IluzqSzlhAKonfliktu”.abѨZj;uQw(ęc8nidwiAkdѪKdoros ćmi.ˍYponu@ąśupełPh`,D8piherbgڰJedzXHnkpٙ\ҚhY(t ((ٸQuxw)Џzumdonolra闩lHwiA鍨׬э(o0wzg͛�zao0=pozoycofuy@mi@zyc`, komA1hɆXp(uśplxmkin"wobecۥr9톩oduk1saltrupisPLmJoXp&ztansinmguw.ϱ9axb,[@Ȁȹhą”Ȁ"A z0NHętJbudzonWktci:9Mamdj!đaę! IiwłóxXow`goex0zadlp�bpјp.Ҙ+skmHIlega?dy r 󏩁r"!e8?jcxligr�sądkug*.ӡrdnЋ*łbóc1iطч3Do؎Shpowyle؇ Ӌًdcjalpoء0m?/8XLÃk`ż4rdwK,upornahmaќwxQciuat[88jɆ0oXYsaied `SOMbarȮٷȇك׃ӽik1fbNakXób ZxneśpotrafasieA[؝!agannȎAwYąyykazującą�ۈiększejieuczciwościadę,akachodziaturalnąśródrzecHtnychuP.</p> <pid="SJGSA"lass="calibre8">Pewienozsądnyzłok9PałPyś: „Gdyby+eeli,legub"Pućyrastaiesamolubstwa,oleryoakęszmbony”;ynnHokazjibOnaesterajuobietą,tóra żyjeylkolaA)–Hmożeszwzna(phasztymц0.szyst%po`ćezowijuż res0raniawczynę.raww8oȋlkim�opniuko(nionupacjen(dał0s@킐jwbezpieczu H,tierBzaAtkiwypracxnqiświadom逐_[*egpew*d(kwitXaposóbiooopis8em.ʋte Zpmy(dnipPيieńem pyq,retensjdW,(euważ�onu@swoІ`؛(emęgnujad8wól,i�Qg(pcy؄]yli�eślibmqxjdHbЂ5drdcdkrI؜miść”wharX+potb݀(isa8 liźg�;psރ)ogaavdPzaasa`Yp1q:.hłbym�Slumtrimpetr8cXosłabwjS¤xcmyumoruwyśmnӭGSBϭ<iC7">TchajXy@ryj</i>DSEKrp <?xmlers8="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..̝s:isty˄da</#اont="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"`peTrel="lesheet|2 </ <bodyTI1E荧x</!@Y316"t_pb_2a2Oe::fida3:offI!cl276pC10/a> 27h3$a3open4ߕMgiPoXg1E5ׂWyd@"{obechdoXgo.Ϭwi٤Sij(ryuGAJPgzؽod Pyja8lPladrxay8Xytek,Hmózcaa g`iłąy Zjedny�nydЬxwxmodlitw.nyusstwo!pełzłyÁ`GHtaknnݳk؀I: świado8wiq chęcax(wyhyo(yó`xxntynuh9ormaln`p ؑk2dpy ;rataktu!oblhy(�niUmO8sЏPJkPx0!az (koRdoBQP(nizkodę.ażpcnawXgqh,apogómrunkubliԏp`dalsPeciwam' `Oua8stsp@@.e za ny,ropdurea 1Ewϙmsgoyczęści�Zpo2noZobsilӄ@sagI oncxra[oȘtej`jpnoRҪXVdogodp`budzi@le�dchwzz]Pjuawszlepopifsduch.parcopozorab�Љ-odd niezci�ވ łącznośćuchowaogiem”,zęstoaięodstępemkierludziarog0rażącegoieposłuszeństNrzyjacielowi,tóry (wwójakwyklerosty,analnHkawyób)ym8kazałodliohlebwPdni造prótowia8orych.ԃhmrozumiećusiszkryHedmenakt, żeiǃ,nterpret艠w „znaczeniu<yjeskłaesamrymitywswej gXforhpwhdymn0N.</p> <pid="TI1E8"lass="calibre8">Pow`dacjentRnabkropnٍcza8PępzypȁPlkontynute6ep#eżodpgo`(rob.eczX`=koynawiedejPm pr`ykaaCabsurdhaуBp"ż@b рirezulta(w.szkajżaRargum�0ątylu:irPȗgrywam,ȉtysz.ʄli9śbawartIu݄؆ziści,s#X@edod`cej߂ߝpskutne;ƒ, mógłczyw�ćizpnKX)ebdo�wałypdlabyłob)(pAj@da(nݟGwyIchst(Xam؉X@m at(9TآzrudnPwbdooʕajęćEpęty؆iXa2zPzron�0.РǂH%Aoni򛉏PjّADszłBCЂu`UyR;bAet%؀Bta/anajębsxhxjnikaP88sercuXȅgóXce(JXobuW1܂p((ciɵة`b )oo[,I#st)ą!dywśnÂ@slu񘩇iRlicXhH+'!harmzpogod80uكqodLJwobecYXЅanogxRdlӃ8@l!ߎęrбnonaddod_꣠ؗAфwsa�pątkuwYmriϬp@nęłyukszttԋژQokrniuc raw0ptr0e"تÄ0sYRedłówI ᄙpMyiemcoѐ@nHjytuP:2bld((#kont)L`Y yl�p Qjm (wpunktQogr0@ߑ!`enta)`q2KuWQ)świa`go;ќPsw聹odo؜:wd)ub)ni#r*swo0yajƄdoXh[ogHdWspʅJiaucda. <iOAOK7">Dlgo</i>wqpozPaac a`8ęȑ!IS2seukryq9nonsemGAИMi�yb71EB76Jak jxڟ )e8a…f; 8aRzr1ECwnuią'w1EDwv*٣9yntbezTeraz.PPkpc�89am{skXЕał.</p> <pEali�㈀bre8">Możnayowiedzieć, żeiektórzyścibsc0isarze,zczególHoecjusz,jawnilięajemnicę.eczkimlimacintelHualnym,dałoami8wreppwytwoćPc(ejachod(juropimusisz ooartwić.ylko�nizy8ątare끉gizoialiśmyobjużad؉tylzszystkichujm`ehbawiaa –yniącYn芐mądroa.okontegopoj@�umysłyistorycznYPunida.ny,`ż@skróP,znacz�kytpotykAuwaumśr2eȇxj(p 鋻nig8`xest,CrawdZaujkwywarł8w؇ ytR+akeckane8zgАxz@c1ny8sw1łxғfaz ozwojuboh i yśXilustr߀Hpóźᔠ�ycwjźle1umi1(@skolpXҀX)|byrunekryiw1ujęcia1tzciuatXrb1dӘobecy3zagaI”8raw(РliwedQ{h+(toJ,@g0w"sóbmodyfik[ zwᡸisczh@98odejedrzucon C0zwyk0prc.Џ ʕYehxgoszuki"ܦ kTgnąnodcinqk dgeneracOozch;paPgɖ8u dyxPobjQyystuȘ`abez0XńschayerBłęaSybIskg9E_]jyqH\ępnamujcup_j@lHerp�Hh3ɷȖ8zXbba@ignn0HrPymZAȤlszki-opB</p> <pid="TI1EF"lass="cbre8"><iG7">Twój�pyj</i>HEIKrę(z <?xmlersion="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.Ӑwis:̊Xy˄da</#meta8nt="text/; set=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <yUGI0荧x</!@Y316"t_pb_29a2Oe::fida3:offI!cl2x4p̩hB10/a> 28h3$a3open4ߕMdrogiiołu05ςKy m,yzapeł8twQlIiamojp, :hwsAsobyszxтɢѰ�naraps8كBrȲxnihuist.ymPmXtołisiozdańbwydiojewyr%wpXwdui9an译phhajȳP8كhaspekty,z8tkowępy.Ԭ wcnos(iz`dҺs`kumu}@żZnaloAw\mbeyjePożwśjaskIay҃gPcjuuskarż–w1onn do@na0ważwcrozjikiiym.zyszkbomzabij**?lboX{Ќڕˍ )chwitzicemniknąć?рY pąkwświYjacoz(1C8próbȖ(omotX;za4ziwiehrześcijańskiejobiecierzezewienzasbędzieszógłtakowaćegoHystości,ozlicznesił@nia,odejmqeaszstronylaypacze`życ`duchow,kazałyię,akotychI,ezskute.becn chwilЇ`dy8tężnaa0rojenybliża"orazarjdoHs@nae(dząwiadom8alszlan,@myślkzajętstprawamiځiepokmXczonąCzmusxyYćsąs0iwkmopniu,żX kolkRdtem,lubiIOڃ+wȄ–ځluّ„w0sie”(jpmażdXwrasw0zale�Ї@odΈjalA�qewn"ace8o 9zabitynocy.ʊ@p0wiste,e�stydthpis.Ôp8ha8혨sz@n :jBjednowbytłuHo@kușyÂ)g؄pxpze8tIaruczuHry,śródtórcu .υ�knhśmHzjHhi!trd,n9sób*sunęxm@m.wólqc"ziqłasXPopagandąؔ3wyd)Xwn wܣVؗXn`celhmaydo(a IPod(matkaci uko0miC闸j.ԕY8vY;$obhązmtqذahrźrcyQte!um@,iHg� `rjX az?!zxrЌ8񅀥bJI9j elfaus.̓TtylkpdzaٖIyиҢ͊C`cem.ĝiPnudi@not0eȄy00i ełnio piAc@osdoskon10liddakcj0Zhs@ybtro kY@m <iid="UGI06"lass="cbre7">wy </i>nuٴX8h٩[z!mPсѸ( od�pa`rP)ozzzwąt3ظzؐ@czikPh po9,-8 znʕCHRyQaXYy\reagӡ@aGpz18.wpswynНHyc`d0Z*)żąpoBIɮij"moc�j0. Żsukcesp؂c9ae\�ębhBnI„oHjdjsce”,Qgd^XJ#xnizraącaput80Ыzʵt8legJّ8jchپ 8oyN`habsorbua@emagruntQ򭣇)0Stɠue9wmu:xBś|g0Zech0wróPwag)ogół폊(chęxКhVwmtYrcyp> <p78">TIćny9zaprystHutHzQz(CP rЁ Hpzaydxskutid)UxzaMginB.Ɏ usi(tcz d0Lijentom;demXtimzd!mnidenمb*3!0PplXbPiQڮ!z.ǟغܜtrafPPajbarb9@j`wi�z(X`g�YtęXi.awe@ppadkysȫmuhputmqzaЇwyraźecyzowanej �눀religii,oówczasieobli`lnewychkutkaHpowiewyantazjmuzykipoe –)razednawarzyczkazczęca, śpptalubidokoryzontuRpotrafiąawsze,akbypymdmuchniiem,niszczyćałąrudemrzez8mowankons�kcję.iehcsykładazbytniooobieniaajątkukary życiowejzegaqbezczeńs.Ɋapetytbostakbokoxko(nyobec stadium�jlepsmetodawziPȌmispra,ypl0imśkreślunk szłościęȅxkszt8cow ʌZuk8rządeugH,Hna ”pspolog,teżlcPlHknnego.</p> <pid="UGI08"lass="calibre8">P@wˉeiświatYł0Au,spomaXwi:ppP)albmmyAsóźnxPrbaryjPfaktxm8wra agz̙QpMqDojrz0zDXdX`."IególJnaؐXuęnadap,xsm؄ciezwyklo(tH wem~9epnzHlfilozofmalwydYhe`tgdy#Ё{8tag@notkmatkYłuń”zyMod8ak`arozuxHistpeP8iikżQjywkzeXszkodliwilHmyI0A~J@cenAdla )h@noB8`jalmb p.PszdzrHaju)ciie;x,ł)quځd.ʅstaم0iny@wa@ehwzgluuzdolĂ,j,ojmujenay@ramP@drug"Pozwhnctyl88hmjci'gatpoA,`"JPɫror(i"emŒnzwy8@ga�a(pew�םɥh(HhoЧgpicca�9gi`Qjm0Yoniضćdema؇8esJNo,q1posobnTImj im�usiѨy@ć.öFzrobiszraiwhlЀ0ӒpacjenuwuBwv<iC7">Twójochtryj</i>D0EKręt( <?xmlersion="1.0"ncoding@TF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..̲s:̡y˄da</#mecont="text/;Harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <bVF2I荧x</!@Y316"t_pb_30a2Oe::fida3:offI!cl296pC1/a> 29h3$a3open4ߕMdrogiiog2I5ׂObech,犀mauhżadAwppڻmb(Xbom1@liasto{ijobąx믠ukxkgjсbezا`!#zpdty`.aXprójchór waeodwag0ktskutk0oxp؃aIawiQ1B??=x/,O!b acwskazA`z!XczłpekaZżٰteـв8dańukowpJodkry胈zuXtw`a jmcno(Halppoًc瀑n\ę).�oestoważnarzeszkoda.ytaćięielkimfektywnymznikiem,zło@ktbujeajśnoty.zymżeyłbyttylaezwejdwagi,ubhylockamozaparcia`dążeniuoemsty?kordnakiieafimyXrczyȆxtychech,opwyzypw�koe,tór%aieyjac –oznapozY)Muewn0:niziałanu{lu}0zupełYzawdnęliśmBardzoizadxlającnze8fah!rgodaams urząHdale lepX.</p> <pid="VF2I7"lass="calibre8">nśćtwć.apXȇkinerwówdsgiku,8�czeństwaPzm�)ay`ҁatؑ`szetozruiprappoleg9qsr@toścodi0torJeślxumsohr@ ,Qćuy9XhlłumczywsiwIbronn)kobiet�ecxkazano9b!woPwrogoCЀˋ".ɀpsȁhut eitqćXct)stop,ógłтżswąćsHl ҄posunrtۃzroz0k @msiЂႈ,xzateihkr=љϙ8ϙLߏajӭcłązeӚchem.śródBuad,chwDy0bsx;뤈ahȅwid`:okrɜu dzJ spomiu atoгRsiaPh1yjemȃon Dlhb8czę <i97">kompensatą,</i> n H8`wnAsitoduzchurękupoюbm⫙2hol�,zws Putnark0y丸 `Xu!hliębokyrw)miRb8g@0ЇdqsżȅJhęNAO+ЪrI(P.ωgQсZ 2du( kh2swa-nlą.ڕgdyu0Є@sukcesodwzględeпdoppywojx(`baPkolrhksk9taa@@0cenyookaeserc(s ci@uni twi`awyc`Cm\+)ynaj0DążʯwyКύwrpacjentIzٰ3�0ńbLwnQobd{x2,h(nsekwencjј (Aża8IptZѕyh:dkryw@aierZyy światr)moؼ`a؄jueДPn Ќ!:k gnorqd oPe;gd݁ihywi`etyZuȖҔ5Ёmn1�utdylemat:śypo٥(# iedhɩ̀`,ziYe8ba8,IC�`kucki݀wqB@óźro (powah,ЁQG@)R�y2rewoluzarysow[qx!'bBzz* /-B/.ZaS%alɚh+qpłpełenge –$y[(И junktytnDzeOn򊘨[̺xjulko <ioCok7">iHz</i>nxform�󈀅ąażdejnotyomencieystawienianaróbę,onacz+jwyższ`realności.zp`ć,czciwjliofająceiępzediebezpieczeństwemamiylkoarunkowo.iłatył܃py,ókiota`sryzyna.</p> <pid="VF2ID"lass="calibre8">Możeszc1xamoraciAcoyskaqjeślxwegoacjentaayni8tchóm;nbo mbyt`e8ddzie0obQamym!ςxwie,st(jeawzansauśmiex,potęgowawstydu�doprdZpozzy.‹obyikimriumfem.׈m padkukazXqż-rzy�odiehelzeb8sykichnny8gw@d0latX, ipojmPwełnib(d,tomiasΌoHgI*c`Hg0bYjsrom{Zpfiu1͔osHamuyć.bhadnakpozwol8dalezabrnąćszko iobe8pju do�`ԃk8mܔnzy,t yhpduje/.E/.CoaktuXtni8ku'wa –m萨ynadrPM1tIasługuI *0wag@f{środ؄@rӑH؂indHjwzmagBrhu.an1"oa8ubliczPtCsybPsprawrutyirHr1.yPsp(arʋȊwmyȥ(obok8djXcjؚpY{nzku)gtkjaskon.qzeregóżʩilrci,cqmó,Xram`XS,ko8iaC0Љ2rA a.өźroga0k („M`za@ymwaQhBPjscIh@o”)كk@duiin ω˄ZGdyadah0Achoci P k3bXzB_tdos�jnajgor,izeeCxawHbx@npwakϢa�80ap8Cһcip legha#ytw٫)'$)c"Ȑm;<iFߩ7">uc,</i>˯ࢩd0J9yȅџ)HHb1iodd!lf8HYutek1biuiyPń,Xb؟nic0wy.Ё0ds@wyPaźuroj[emap0muЌЍre�ecyXbˆx,G}śdojśćastępwPЎawwi!LwtXХ8P0erwku覉opgx: po۶!thyynHor0tȥwoiki(amh∩yW2IHWVщ wa;czuam½zgchinHrȋz8phc؋</p> <pI8">2IJTwójochbtryjKILKr1cz <?xmlers="1.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C.ewis:̼y˄da</#met1nt="text/;arset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"ppeTrel="lesheet|2 </ <body10DJ4</)Ha3416"t_pb_31a42ge:x:fidy3:offI!kl3pcalibr�ealibre10"></a> 30.</h3> <pid="10DJ43"lass="open`i44t7">Mójrogiiołunie</i(p>߁5߂Czasamiastanawiamię,zyyrzypadkiemieądzisz, żeosłanoだa śtlawojejsnHQjemności.akopdujzego�ałhubsprawozdania,eczraportuolicj!el,chowxhacjentaasierwsznalo(eszjgorwidyYa.yłardzotraszonywa↢h0tchórza;t„8birochdumPzebieDwypełni`ystko1)wymagodobązek,ć etN cej.ׂxck0aklęsce#sapisaphysków,orytpazXwodskt8yla`퀰я ܂umiarpaleni`eroshpXomhdlit.ɆY hcX,komląc"d�nąnaxkajіtrud?elizuk „iew*”ajakastxuieBacHHugerujHz�dg"]�inten(ˆ)XthpxenCoiorżqoerez.ԜqinawkrótkonCIaP` @ePstyczhreswPz1`ultat.ЉPśwxlub0źH`oi6_[8">Jedypuktywpfragm8ԉQXuы(mnkLjxoew-żyzhbrychmogЀwPk@`zmz.ږpm8bygć.̡)$wram$r=e '7ϳ&ڲ⎸dopr򗁈)dorańcowhӛ`pokojumyuk:@wxa0wizj1płacz`@luآ]9ܲgwтrp!ج˃Bwi흨kut`JziJkuslʘ(ȅp radoksalw쟙jsglexhumoruHzu@Ȣ,`yi(ntufiZ2innHX;ϧI'p0Ղ=żąT2tacci1uazonemuҬJkolV~uleg𲩌mڧ t śdo@izdrobizHy a�noczuqkwdy.oB4d(!i(9`HygnuJHlki(ne)Hi�p*rahుwybXimychoć!ółQ@naódjObez` ńsYrY4izn81Au|!jlephFy,xphm! nym1jBKpoz8szBi�:arguy!tLotzQ8zzłóż)!,Ᏸ(ˋym,bardzHę:rozkoszwmtępnocS0ztu�8g ًodsu83onWp;chwi䕙hnerwpjwyda8i 2żӲsq 2gr@cpby@dal me@rsR.ן@Aobdwy(kchxw�(қcjzrK=QskNieja)zd,P뼷8ówi,hewnętr (:>s�tЃ%xkz„zysXokreshasu”�tens @!p8l8trpa(bxPx0ebx9lez;aa㫰pliwJię "zabaacjentr�ezygnowałalkiłaśnietedy,dy (o9byżnoiedzi)ytylkorokdwycięstwa.</p> <pid="10DJ4A"lass="calibre8">Niem,zyestzecząrawdopodobną,byacjentpotk swPew�nęrunkachakiegoapciaerwow.eśliT,róbżytektfaktu, żeoewnygranicmzeiobietyarjozmomiężPzn큨j.ׅokolicznoś0możnaywoć; wet@dHzakochaۊ�lekrytdźwPkówrazBPrzypuszczalscenxktórobecRświad dostarmaterYu<i4C7">int h</i>u`XPrę;wojeop8d powodQtrąciłyibrońki.̒stH؋xli`ć,czuci:H9h m p Єdjąć.olega�aPGtHazisobab@bryzgan(ah،ątludz,łSobٖA, „mOIDONwywrZwt”,Icrelig9fantaz@.hczauy) zupełz0rliśmyoȄ(nZwyuOy.˅@iiHykdHmłębokimuchowciu:Wstkco`߉E߉ބezdał0t8usszztrPu@Pasn etlobudynku8 anag8yizyeherdnZm@AdaPwu.rujnenam؇�Pk`8Ła8H�yskut�ć�r`ajuokQsцta�*fowzbijɌtwYӀami(kFwyglądaook+wengciI,lԋY(XpĈax_hu 8tep),emocjxBÝ8y .�^ad iĨZs\Rd@niYٙmdn@re)lx(aza8ob0 0‡arؠgbmoh(umiiI8j,}'a[ypknarAjado.ϕ؍( awid*;نz�@*sugerlbrzmi:c Py1Xp!)bś >s`آߢ,l`eՖ ،suw;6''''pieicȃs`o,;`QDhIgnorujdezerɞ8ukcTd.ɕ)qpug* Ǩlioo6kreȋ`a]rnCׅ胰@QmI`iernatomi')rwogaadotNikmiYnpٞpyۂǂ1сyph`amń,a4oX(`tiЃhieaЊ0@;arkׇղ mtumry4?8ӐȘ詊j0sk)8żąksuBQna*aaiako.ojXs̶(kropneokójoPtXHna0GDo;zdaom@lzty91mpodx.ӄ؄d2o@rż!@ajHo,ehcno8ś dAppos!jy ękAwysiłkydrAPjt0XytuacjȄp8Y8IX9҂8szwo@p`�berudu�n!zru!idokwhobrRG,wktórego�oznaaidokzczęśliwychzieciubięknejogody,ylkoawykłączuciowość.</p> <pid="10DJ4G"lass="calibre8"><i4H 7">Twójochającytryj</i>IJ4JKrętacz <?xmlersion.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:isty˄da</#metaontent="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"peTrel="lesheet|2 </ <b�1C3M</)Ha3M16"t_pb_32aM2ge:pos:fidy3:offI!kl3?pC10/a> 31@h3Mi3open/4.M)drogi,abardzoiołunie,oja`eIotkoeczhwłow@3M5Jakżeesylisz,yt탸wilm semerazPwszysXestaXXczy0ya,akimikdoiebzwanicdamego`xtku(nyły.΁8ibdn!ądźpokojn8mmiwrs`kubekCt.ʨaeżądałem,h (Xdnyqupcze)geś:.óżolegady xtyhsiljp.y ęxcydad;9cg`trzynajją؁.Ípjm?leżywiś8.akkomih@mP8t8emPozwol�duеXdz jmknąćCzprąWyHdraxhdubiw0hichp8iyegaPKróxtwaȊxasu,d蕬TronuQprawixQ`zaoBdZdoQsه#2cdwydaȆóws,rwX!ǀzob0aHrq, hor(#nagl6(9ak?)zaprozpo8t,tónimK,0zujumasz.omj pbȠ Ntwagoniihonw; btrupppadpHt(yjwwy%ohy@jodobPakohbt9Plugawhgot),epiXQ'kraae`Dۊhd[wi�mychz0Iż � sabr`؎ wygoZzanuЁlgocP؛iężąculgiwmę!hYlekapomrukado A㪙ɘ`Kopteczn`u8kx*?_^7_^I(j{P@or(m śted1XxR怓brł! Żstopnؾ!ɟwDońarplicy8opcyj.zSnie@atmaBRx;u;hmomental�6Wفw j )(at;ukomb,9sypu4ruHdPryp�pdrbuch8ipsmw@Ȃ seram苺a(c8в0tRwbologpęp!mȵٝ:en@Ȭ(:kw(ow`onИ dur8!zauh!wRnaturXxposób –'4or񦀁tzb"r@@xe?9A8wpliw Pڎokamg śszn0WP؄oJoP!.ϟXZkby3q8WNi#końy;IIh*;c`艡aju!tgar8S)Tr~ciię�, żeostanieszmiażdżony,nalazłeśięozaymszystkimagleoówestobrze.yrywębakuczałoorazardziejp],xtemjużHby.en mienił3woszmar!wtedybuW.Ձrai\!ś1cią.akmoghoi@kolwiekątpić?”</p> <pid="11C3M8"lass="calibre8">WhwilixzobacziebieXr@Ich.dajso8prawpzego,akwyglądatoRw8czszomioślepi,耱iinombami.óżqe! –rc,Ȅizułu,otaćorowizuchxHdtóry0tbędącamBemtyl`kul0.̀ـspowɅ1lękIiezwykśćytkaiw8ąrad:.̊aktaka;e:y�Ananeczomtelnik1jednؘI8obcHAdomomentu*jsłabszpocia3Vć9nawetl�w�istԕujrXIqizan krop뤱podegr)wi0giży✺ypusz3ro�ox;YmóbPqzw*<ym:K@ty <iwM9ws7">ܡ,</i>YowrAh 邗AtyBɂXmnzㇸyHasd,Hydlii�9q,`Xq8pрWQ.Όasuśpdobecnjaciho"Hod䜰ciństwҎȲTa᎜ځ)narpjaśe;`wewnrhzykwijcPYdyskreљ؊o֠+wymȂC' olez`Roz�P9olniwobt@aomalhn8(ɢpڄzwk�T@ЄpchnЉ`ub�e.BUhn͠ʄp08,ao8zrH؇płóżkuso 8C@1shcdzog,tź<tX دؖą,"muj{Cz)iekGdyHhpadpacjIO^1X(u3xy Þkswygch@ (tak,iopcej!oje)n8p@(3ʒwo!P0ńHw)dȧcSparżu(tku|ع@we s2bHPozbź5drQud.ڟrXmoYӨ;@y�C=ąBoniDykwapliwp膘(nXjPżpHmsAchęrozkomyh`,er0lublektu,ymi qdkuq0aj,횑w,poz�usytu8ɕ�@t؋yj p(ęP ękiżnlcchmężHzny-(9!a,PBra(kocha(`Ae`yymA,zSumar)YtojcdrPHC͉Q@y,y(2orpH Uќr|Ѓ*i stmetطIJ,ИJm0ۊmЂҩcza!.@okklKRdi0lQak!At najkm/(`asJpoz Dextntuy@xldkry�OnHqza!Yst0W!׆؊t`hswXЄ`Xi⣘Ћjwyżob`,na q0ebhPzXpaładzy�.zasamiestemakrajuozpaczy.szystko,onieodtrzymuje,orzekona, że8szealizm,redrzuce(wbrewlkimkusom)Yichonsensówustyfraze, <iid="11C3ME"lass="c7">musi</i>ońcuwyciężyć.ymc臨pozostajeXolić`�bą.چ8jwk mzacunkidpisujpwłasnoręczH </p> <pWMFWS8">_G^Twójrapieżmiłcytryj҃ςHǃσ3MIKPt0?xmlersion.0"ncoding="UTF-8"?ht8Xnhttp://www.w3.org/1999/x!"> <headIXtitle>C..ewis:i˄da</#metantent="text/;harset=utf(-equiv="C{-Type"/linkref="kindle:flow:0001?mime=css"􁰃Trel="lesheet|2ȉ <body2AK8</)Ha3816"t_pb_33a82ge:pos:fidy3:offI!kp03>pC10/a> Py@37odivG84GC5ׁ 5ׅׅׅ16�fn0߀C9small81">[1]</RZezględuutąОXrmyd�u룸żkiorm„” (zxastngielsgo)Sctape0)zuXłośćyAjxpopularn wśródp8telnikWwnictwy"sugiomԤ0mzdecydowSLwi2i t (Xyp.(d.). </Џ7K8yH5006HS 9[2ADerduberbrautigamQK8BK8C6`KOD[3Foig׆S`>[4oogetazogggAhrHmasarolQarHaickensa;Bubthumb(h8jedno(narzziorturyw` -Xsiemiec;A҂2biurokracjlobchlujȄLić,uparyć;gębat@ .{color: #�;display:lockfp-flinherit-size: 1em-:al-variant׀weighπʇe-h1.1margin-bottom: ̀lef`5p rtoppadding 0}.14text-8gn:enter<'!grayxnonêR0.875ugc2's.3'0pxϏoh3׆׆׆׆ׄdžׄ߆׆׆׆׆׆׆׆׆׆4??___OOOOOOOχOOOOOOOk/*6//G'2: 0;� argin-right: 0;n-top: 20pxtext-align:enter} .cbre7font-style:tcOJ8Ldisplay:lock3familinherit-siz1em]normal-varian׀we ine-h1.1_Xbottom: 5mlefggg`_:ustify-ind؁׉9color:rat-decorationoneopenϋ׋Nj0p:hoverredߋu8r;@page䆷o ���INDX�������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TAGX��� ���������� 0000275413�.���IDXT���INDX����������������(���.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0000000414 0000001122 0000002190% 0000007407 0000010255˄: 0000017680˄:; 0000025285˄u. 0000031636߅6 0000039024󆈀4 00000461691 00000529458 00000605823 0000067580Ê5 0000074826׋6 0000082245댎4 00000893597 00000969304 00001040542 00001109598 0000118663ϑ6 0000126114㒔7 0000133657= 00001419409 00001497159 0000157509? 0000166021Ǘ: 0000173900ۘ7 00001814468 00001891676 0000196612? 0000204799? 0000205315? 0000213442? 0000213958? 0000222073? 0000222684Ӟ4 0000229454Ӟ4 0000231530知? 0000239697矦? 0000240308? 00002489040 00002550560 0000257898% 0000262635% 0000266936> 0000275413ͤ IDXT����-@Rdw"5H[n,?SfzP-//*[@aid='0']P-//*[@aid='UGI0']P-//*[@aid='1T140']P-//*[@aid='2RHM0']P-//*[@aid='3Q280']P-//*[@aid='4OIQ0']P-//*[@aid='5N3C0']P-//*[@aid='6LJU0']P-//*[@aid='7K4G0']P-//*[@aid='8IL20']P-//*[@aid='9H5K0']P-//*[@aid='AFM60']P-//*[@aid='BE6O0']P-//*[@aid='CCNA0']P-//*[@aid='DB7S0']P-//*[@aid='E9OE0']P-//*[@aid='F8900']P-//*[@aid='G6PI0']P-//*[@aid='H5A40']P-//*[@aid='I3QM0']P-//*[@aid='J2B80']P-//*[@aid='K0RQ0']P-//*[@aid='KVCC0']P-//*[@aid='LTSU0']P-//*[@aid='MSDG0']P-//*[@aid='NQU20']P-//*[@aid='OPEK0']P-//*[@aid='PNV60']P-//*[@aid='QMFO0']P-//*[@aid='RL0A0']P-//*[@aid='SJGS0']P-//*[@aid='TI1E0']P-//*[@aid='UGI00']P-//*[@aid='VF2I0']P-//*[@aid='10DJ40']P-//*[@aid='11C3M0']P-//*[@aid='12AK80']��INDX�������������������������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TAGX������� ����SKEL0000000036�%���IDXT���INDX�������������������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������SKEL0000000000 SKEL0000000001 SKEL0000000002 SKEL0000000003 66SKEL0000000004 LLSKEL0000000005 ssSKEL0000000006 --SKEL0000000007 eeSKEL0000000008 SKEL0000000009 VVSKEL0000000010  SKEL0000000011 EESKEL0000000012 SKEL0000000013 66SKEL0000000014 rrSKEL0000000015 ))SKEL0000000016 __SKEL0000000017 SKEL0000000018 VVSKEL0000000019 SKEL0000000020 QQSKEL0000000021 SKEL0000000022 K KSKEL0000000023 SKEL0000000024 K KSKEL0000000025 SKEL0000000026 B BSKEL0000000027 | |SKEL0000000028 @ @SKEL0000000029 SKEL0000000030 H HSKEL0000000031  SKEL0000000032 RRSKEL0000000033 SKEL0000000034 [[SKEL0000000035 ""SKEL0000000036 ddIDXT��� &@\x <Xt�8Tp4Pl��INDX�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TAGX�����������toc���IDXT���INDX��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������tocIDXT���Table of Contents��INDX�������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������TAGX���0�������� �@�����21�"���IDXT���INDX�������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00:01P'02w9ܹ031704i4ɀ05;р06Y6ـ078ဌ08I9逍0970a:;0bu70c-50dc<0e:0fY:10@11U<12 <13 OBɀ14 =Ҁ15 O:ۀ16 <䀛17 F:퀜18 �C19 DC1a D1b LE1cD1dUC1eF1f_F20%B21h ǀIDXT������ '4AN\jx .<JXftPrzedmowa do pierwszego wydaniaPrzedmowa do wydania 24.List 1.List 2.List 3.List 4.List 5.List 6.List 7.List 8.List 9.List 10.List 11.List 12.List 13.List 14.List 15.List 16.List 17.List 18.List 19.List 20.List 21.List 22.List 23.List 24.List 25.List 26.List 27.List 28.List 29.List 30.List 31.PrzypisyFDST��� ��������:q�:q�Cb�Cb�CFLIS����A��������������FCIS��������������C�������(�������(���������