NOWY

TESTAMENT

PANA NASZEGO

JEZUSA

CHRYSTUSA


IIII. Ewangeliae

Według Mateusza

Według Marka

Według Łukasza

Według Jana

Dzieje Apostolskie

XIIII. Listów Pawła S.

Do Rzymian

Do Korynthów Pierwszy

Do Korynthów Wtóry

Do Galatów

Do Ephezów

Do Philippensów

Do Kolossan

Do Thessaloniczan Pierwszy

Do Thessaloniczan Wtóry

Do Tymotheusza Pierwszy

Do Tymotheusza Wtóry

Do Tytusa

Do Philemona

Do Żydów

VII. Listów Powszechnych

S. Jakóba Apostoła

S. Piotra Pierwszy

S. Piotra Wtóry

S. Jana Pierwszy

S. Jana Wtóry

S. Jana Trzeci

S. Judasa Apostoła

Objawienie Jana S.

     

Nota edytorska

Biblia Jakuba Wujka