Nota edytorska


Biblia Jakuba Wujka w transkrypcji typu „B”

Domena publiczna http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka (2014)

Na podstawie Biblii wydanej przez Polskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1923 r.

Pominięte tam księgi Barucha, Judyty, Machabejskie, Mądrości, Syracha i Tobiasza

uzupełniono tu na podstawie oryginalnego wydania Biblii Wujka z 1599 r.

Transkrpycja typu „B” uwspółcześnia ortografię Wujka, zachowując wiernie treść jego tłumaczeń.

Wstępy i komentarze Wujka pominięte. Śródtytuły zmienione. Przypisy zmienione nieznacznie.

Uwaga: Teksty uzyskano przez cyfrową obróbkę źródeł i wciąż zawiera błędy literowe.


Kraków 2014