LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO

JANA APOSTOŁA


Uczy Jan święty matkę z syny jéj drogi zbawiennéj, żeby w prawdzie chodzili, i w uczynkach dobrych; a trwali w nauce Boskiéj i strzegli się fałszywéj nauki i proroków.

Starszy wybranéj paniéj i dziatkom jéj, które ja miłuję w prawdzie, a nie ja sam, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,

2 Dla prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki.

3 Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojcowego, w prawdzie i miłości.

4 Uweseliłem się bardzo, iżem nalazł z synów twych chodzące w prawdzie, jakośmy rozkazanie wzięli od Ojca.

5 A teraz proszę cię, pani, nie jako przykazanie nowe pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy jeden drugiego miłowali. [1]

6 A ta jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście, jakoście słyszeli od początku, w nim chodzili.

7 Gdyż wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciało. Ten jest zwodzicielem i Antychrystem.

8 Patrzcie samych siebie, żebyście nie stracili, coście urobili, ale żebyście zupełną odpłatę wzięli.

9 Wszelki, który odstępuje, a nie trwa w nauce Chrystusowéj, Boga nie ma. Kto trwa w nauce, ten i Ojca i Syna ma.

10 Jeźli kto przychodzi do was, a téj nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani go pozdrawiajcie.

11 Albowiem kto mu, daj zdrów! mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych.

12 Mając wam więcéj pisać, nie chciałem przez papier i inkaust; albowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne.

13 Pozdrawiają cię dziatki siostry twojéj wybranéj.

Przypisy

  1. Jan. 13, 34.15, 12. 1.Jan. 3, 11.