T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 80 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>

„Powinniśmy się liczyć nie tylko Bogiem, ale i z ludźmi, właśnie jego powodu.”
św. Ignacy Loyola Hev I 20

“We ought to consider not only God, but also men for his sake.”
St. Ignatius Loyola Hev I 20

Powiększ