T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | >>

„Strapienie jest przeciwieństwem pocieszenia tak, jak wojna jest przeciwieństwem pokoju, smutek przeciwieństwem radości duchowej, nadzieja pokładana w rzeczach niskich nadziei pokładanej w rzeczach wzniosłych, podobnie jak oschłość jest przeciwieństwem łez...”
św. Ignacy Loyola Dir

“A desolation is contrary to a consolation as the war is contrary to the peace, and as grief is contrary to a joy, and the hope purposed in inferior matter is contrary to the hope placed in heavenly matter, and as spiritual dryness is contrary to the tears... ”
St. Ignatius Loyola Dir

Powiększ