T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | >>

„Kiedy wszystko układa się bardzo pomyślnie, istnieje groźba, że co do służenia Bogu, mogłoby być o wiele lepiej.”
św. Ignacy Loyola Hev I 29

“When everything goes as you want it to, put no trust in the continuance of your good fortune, but fear all the more.”
St. Ignatius Loyola Hev I 29

Powiększ