T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | >>

„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy można zazwyczaj spodziewać się większych owoców.”
św. Ignacy Loyola Hev XI 30

“Experience shows that the most frequent contradictions are followed by the greatest fruit.”
St. Ignatius Loyola Hev XI 30

Powiększ