T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 70 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 100 | >>

„Powinniśmy unikać robienia porównań między nami, co jeszcze żyjemy, a błogosławionymi, którzy żyli wdawnych czasach...”
św. Ignacy Loyola ES 364

“We must be on our guard against making comparison between those who are still living and the saints who have gone before us...”
St. Ignatius Loyola ES 364

Powiększ