T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 90 | 100 | >>

„Gdy nieprzyjaciel przekona nas, że nie należy wspominać innym o rzeczach dobrych i świętych, wtedy dąży do wzbudzenia w nas jeszcze innej obawy... ”
św. Ignacy Loyola L 7

“ ”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ