T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 90 | 100 | >>

„...zaś sama boska Opatrzność udzieli nam także innych darów pobożności, o ile uzna to za właściwe. Skoro jednak te dary nie są czymś istotnym, dlatego człowiek nie jest doskonalszy przy ich obfitości, podobnie jak nie jest mniej doskonały, gdy ich brak.”
św. Ignacy Loyola L 4020

“His providence allows us other devotions only so far as He sees that they are expedient for us. But as they are not substantial, they do not make a man perfect when they abound, nor imperfect when they are absent.”
St. Ignatius Loyola L 4020

Powiększ