T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Szatan mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest bardziej opieszały, i tam zatacza swe machiny oblężnicze, i tam szturm przypuszcza.”
św. Ignacy Loyola Hev V 26

“When the evil wants to attack anyone, he first of all looks to see on what side his defences are weakest or in worst order; then he moves up his artillery to make a breach at that spot.”
St. Ignatius Loyola Hev V 26

Powiększ