T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Jeżeli natomiast nieprzyjaciel znajdzie kogoś o sumieniu delikatnym co nie jest żadnym brakiem wtedy stara się usidlić takie sumienie wmawiając mu grzech tam, gdzie go nie ma, uchybienie wtedy, gdy czyn jest doskonały, awszystko w tym celu, by nas przygnębić i wprowadzić wduszę zamieszanie.”
św. Ignacy Loyola L 7

“If on the other hand the enemy comes upon one whose conscience is delicate (a delicate conscience being in itself nothing faulty, however) and sees that such a person avoids not only all mortal and all venial sin (as much as the latter is possible, for we cannot avoid them all) but even tries to keep from himself the very appearance of slight sin, imperfection, and defect, he tries to darken and confuse that good conscience by suggesting sin where there is none, changing perfection into defect...”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ