T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Pragnąc pomóc innym, powinniśmy postępować jak ktoś, kto przechodzi przez bród. Przechodzimy więc wtedy, gdy znajdziemy dobre przejście, albo też gdy widzimy, że będzie z tego jakaś korzyść. Gdy bród jest zmącony, gdy ktoś miałby się zgorszyć naszymi słowami, powstrzymujemy się czekając na porę i chwilę odpowiednią do mówienia.”
św. Ignacy Loyola L 7

“When the enemy tries to magnify or diminish the communication received, we must proced for the purpose of helping others, like a man who is crossing a ford. If I find a good footing that is, some way or hope of profiting the neighbor I will pass right on. But if the ford is muddied or disturbed and there is danger that scandal my be taken from what I say, I will rein in and seek an occasion more favorable to what I have to say.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ