T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„...a jeśli sługa Boży oprze się tym atakom, wtedy nieprzyjaciel stosuje trzeci rodzaj broni: fałszywą pokorę. Podsuwa mu myśl, że grzeszy przez rodzaj próżnej chwały wynosząc siebie, gdy kiedykolwiek mówi o tym, co otrzymał od Boga czy to będzie dotyczyło czynów, postanowień czy pragnień.”
św. Ignacy Loyola L 7

“When he sees that the servant of the Lord is so good and humble and, obedient to all the Lord's commands, regards his own uselessness and weakness without any thought of self-glorification, he is ready whit the suggestion that, should he happen to speak of the graces our Lord has bestowed upon him in actual deeds or merely in resolve or desire, he sins by another kind of vainglory in speaking favourably of himself. The enemy, having installed a fear in us that has some appearance of humility a false humility aims to prevent us from speaking of good, holy, and profitable things.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ