T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„...potem nieprzyjaciel chwyta za drugi rodzaj broni, amianowicie nakłania do chełpliwości i próżnej chwały, dając do zrozumienia osobie kuszonej, że jest pełna dobroci i świętości...”
św. Ignacy Loyola L 7

“The enemy will then try his second weapon, which is pride and vainglory. He will endavour to make the individual see that there is a great deal of goodness and holiness in him, and puts him in a position high above his merits.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ