T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Gdy nieprzyjaciel znajdzie kogoś o sumieniu szerokim, przepuszczającym grzechy bez zastanawiania się nad ich wagą, wówczas stara się zrobić wszystko, aby człowiek ten uważał grzech lekki za nic nie znaczącą drobnostkę, grzech ciężki uważał za lekki, by wreszcie bardzo ciężkie grzechy nie miały dlań wielkiego znaczenia.”
św. Ignacy Loyola L 7

“If the enemy finds one whose conscience is easygoing and who falls into sins without a thought of their gravity, he does all he can to make venial sins appear no sins at all, and mortal venial, and a very serious mortal sin a mere trifle.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ