T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Sposób postępowania nieprzyjaciela wobec początkujących w służbie Bogu polega zazwyczaj na tym, iż stawia przed nimi różne trudności i przeszkody. Podsuwa na przykład takie myśli: Czy możesz spędzić całe życie w ten sposób...?”
św. Ignacy Loyola L 7

“In the first place the enemy as rule follows this course. He places obstacles and impediments in the way of those who love and begin to serve God our Lord, and this is the weapon he uses in his efforts to wound them. He asks, for instance: How can you continue a life of such great penance, deprived of all satisfaction form friends, relatives, possessions...?”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ