T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 50 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 80 | 100 | >>

„Dlatego powinniśmy bardzo uważać i upokarzać się, przypominając sobie nasze grzechy i nędzę w chwilach, gdy nieprzyjaciel stara się nas wywyższyć; i na odwrót, gdy nieprzyjaciel stara się nas pognębić, podnosić się przez prawdziwą wiarę i nadzieję w Panu, przypominając sobie otrzymane dobrodziejstwa oraz Jego wielką miłość i wolę pragnącą naszego zbawienia...”
św. Ignacy Loyola L 7

“Hence we must examine the matter closely; and if the enemy uplifts us, we must abase ourselves by recounting our sins and miseries. If he keeps us down and depresses us, we must raise ourselves up in true faith and hope in our Lord by recalling the blessing we have received and how much love and affection He is waiting to save us. The enemy does not care whether he speaks the truth or whether he lies. His sole purpose is to overcome us.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ