T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 90 | 100 | >>

„...Bóg spodziewa się gruntownych cnót: cierpliwości, pokory, posłuszeństwa, rezygnacji z własnej woli, czyli innymi słowy woli gotowej do służenia Mu, a przez to samo do służenia bliźniemu...”
św. Ignacy Loyola L 4020

“God wishes to find solid virtues in us, such as patience, humility, obedience, abnegation of our own will that is, the good will to serve Him and our neighbor for Him.”
St. Ignatius Loyola L 4020

Powiększ