Krzysztof Mądel z Towarzystwa Jezusowego
Bibliografia | Teksty | Grafika | Ignatiana

b i b l i o g r a p h y

b o o k s

 1. Bogdan Szlachta et al. (ed.), Słownik społeczny, WAM, Kraków 2004, pp. 1714.
 2. Stanisław Obirek SJ, Krzysztof Mądel SJ (ed.), Sezon dialogu. Rozmów dwadzieścia trzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
 3. (ed.), Rozum i wiara mówią do mnie. Wokół encykliki Jana Pawła II 'Fides et ratio', praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Mądela SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, pp. 264.
 4. Szczypta optymizmu. Katolicka myśl społeczna dla niewtajemniczonych, Biblioteka Więzi, Warszawa 1998, pp. 170.
 5. Wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie w listach Vincenta van Gogha do brata i przyjaciół w latach 1872-1880, Wyd. Bobolanum, Warszawa 1995, pp. 116 [html].
 6. Duchowość ignacjańska w zarysie, czyli 87 słów św. Ignacego Loyoli w tyluż ilustracjach piórkiem, Łódzkie Wyd. Archidiecezjalne, Łódź 1994, pp. 94 [html]. Edited also as: Duchowość jezuitów w zarysie, czyli 87 słów św. Ignacego Loyoli w tyluż ilustracjach piórkiem, Centrum Arrupe, Gdynia 2002, pp. 96.

s e l e c t e d   p a p e r s

 1. Rodzina poza rajem, "Dziennik Polski" 2 kwietnia 2008.
 2. Je mozne najit Boha v tvorbe Vincenta van Gogha?, w: J. Pastuszak (red.), Krestanstvi a kultura II. Vedecka konference poradana Katedrou pastoralni a spiritualni teologie CMTF v Olomouci dne 25.10.2006, Olomouc 2006, ss. 45-68.
 3. Czy biznesmen może być zbawiony? "Forbes" 2005 nr 5 ss. 42-43.
 4. Trzy Marie pod Krzyżem, czyli o kapłaństwie kobiet, "Msza święta" 2005 nr 4.
 5. Vincent van Gogh. Teologia i sztuka, in Zbigniew Baran (ed.), Korespondencja sztuk. Nowy Targ 2001-2004, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 2004, ss. 54-61.
 6. Modlitwa i obecność - warsztaty dramaturgiczne w Wigrach, Wiadomości KAI 2004 n. 30 s. 7.
 7. O "Pasji" Mela Gibsona, "Pastores" 2004 n. 3 (24).
 8. The heritage of authoritarian system in Poland, in: Twoard a United Europe. Going beyond past and present divisions., Eurojess Congress, Dobogokoe, August 24-28, 2003 [Published in Rome, 2004], pp. 17-20.
 9. Jak wielu Polaków wyjedzie na Zachód, w: Leszek Szewczyk, Marek Łuczak (red.), Dwa płuca -- jedno serce. Wartości duchowe w zjednoczonej Europie, Wydział Teologiczny UŚ, Katowice - Piekary Śląskie 2004, 177-199.
 10. Czego kto powinien uczyć, "Rzeczpospolita" 10 czerwca 2004.
 11. Jak kapitalizm to kapitalizm, "Businessman Magazine" czerwiec 2004 n. 6 (159).
 12. Europa - stark in seinen Strukturen, schwach in Kultur und Ethos? Beitrage von Julius Filo, Milan Balaban, Krzysztof Madel, Aszrik Varszegi, in: Hans Hermann Henrix (ed.), Region - Nation - Europa. Hoffungen und Erwartungen zum EU-Beitritt in den Adalbertlandern. 14. Internationales Leutherheider Forum, 1.-3. Oktober 2003 [Bratislava], Adalbert-Stiftung-Krefeld in Zusammenarbeit mit der Bischoflichen Akademie des Bistums Aachen, Krefeld 2004, pp. 69-80.
 13. Globalizacja jest nieuchronna. Z o. Krzysztofem Mądelem, jezuitą, specjalistą w zakresie katolickiej nauki społecznej, rozmawia Piotr Chmieliński, "Niedziela" Edycja warszawska 2004 n. 17.
 14. Pochwała pewnego monopolu, "Businessman Magazine" maj 2004 n. 5 (158).
 15. Między populizmem i poczuciem bezradności, "Pastores" 2004 n. 2 (23) ss. 86-92.
 16. Gra w zielone, "Businessman Magazine" kwiecień 2004 n. 4 (157).
 17. Moralność po Iraku: "za waszą i naszą wolność"? Dyskutują: Halina Bortnowska, Marek A. Cichocki, Krzysztof Mądel SJ, Zbigniew Nosowski i Tomasz Wiścicki, "Więź" marzec 2004 n. 3 (545) ss. 11-26.
 18. Ognisko domowe przed kamerą, "Nasz Głos" 2004 n. 2 (83) ss. 11-13.
 19. Odcienie szarej strefy, "Businessman Magazine" marzec 2004 n. 3 (156).
 20. Zakochany w Europie. Kultura europejska w pismach o. Jerzego Mirewicza SJ, "Gazeta Niedzielna" [Londyn] 7 marca 2004 (56) n. 10 (2901) s. 6.
 21. Milczenie nie zawsze jest złotem, "Businessman Magazine" luty 2004 n. 2 (155).
 22. Komu zagrażają chusta i krzyż. O. Krzysztof Mądel SJ w rozmowie z P. Legutką, "Gość Niedzielny" 22 lutego 2004 n. 8.
 23. Państwo życzy jak najlepiej, "Businessman Magazine" styczeń 2004 n. 1 (154).
 24. Rodzina pod ścianą, "Nasz Głos" 2003 n. 12 (81) ss. 11-13.
 25. Krakauer Perspektiven. Herausforderungen und Hoffnungen, "Dossier. Nachrichten und Stellungnahmen der Katholischen Sozialakademie Österreichs" 2003 n. 9 pp. 15-18.
 26. Ile jest Europ? "Przegląd Powszechny" 2003 n. 11.
 27. Papież praw człowieka. Rozmowa Mileny Kindziuk, "Księga świętych" 2003 n. 12.
 28. Kościół bez Marksa. Rozmowa Tomasza Teluka z o. Krzysztofem Mądelem, "Najwyższy Czas" 1 listopada 2003 n. 44-45 (702-703).
 29. Korupcja i smok wawelski, "Businessman Magazine" grudzień 2003 n. 12 (153).
 30. Fuga czy kontrapunkt?, "Businessman Magazine" listopad 2003 n. 11 (152).
 31. Outsourcing sumienia, "Businessman Magazine" październik 2003 n. 10 (151).
 32. Firma fatamorgana, "Businessman Magazine" wrzesień 2003 n. 9 (150).
 33. Nowa konstytucja europejska w świetle katolickiej nauki społecznej, "Wiadomości KAI" 30 lipca 2003 n. 30; reprinted in "Ślady" wrzesień/październik 2003.
 34. Głęboki kryzys państwa wymaga radykalnych zmian. Rozmowa Joanny Woleńskiej-Operacz z o. Krzysztofem Mądelem SI, "Wiadomości KAI" 2003 n. 27 (589) pp. 8-10.
 35. Przyzwoici jak w domu. Z Ks. Krzysztofem Mądelem rozmawia Roman Graczyk, "Gazeta Wyborcza" 2 kwietnia 2003. [txt]
 36. Zofia de Hernandez-Paluch, Rozminować emocje. Rozmowa z ojcem Krzysztofem Mądelem, jezuitą, "Gazeta Krakowska" 7 marca 2003.
 37. Wskazania katolickiej nauki społecznej a nowy traktat konstytucyjny Unii Europejskiej (część I i II), "Wokół Współczesności. Biuletyn OCIPE" 2003 n. 1 (66) i n. 6 (71).
 38. Boimy się śmierci czy jej szukamy, "Msza Święta" 2002 (58) n. 11 (673) pp. 4-5.
 39. Etyka dla Fortynbrasa, "Rzeczpospolita. Plus-Minus" 19-20 paździerika 2002 n. 245.
 40. Hałaśliwa propaganda liberalizmu, "Nowe Państwo" 2002 n. 10 (328) p. 31.
 41. Którędy do demokracji?, "Nasz Głos" 2002 n. 8-9 (65-66) pp. 26-27.
 42. Zasada pomocniczości w teorii i działaniu. Rolnictwo, edukacja, nowe technologie i perspektywy rozwoju polskiej wsi, in: Mirosław Gawron (red.), Zalasowa 1362-2002. Przeszłość -- teraźniejszość -- przyszłość, Stowarzyszenie Zalasowian, Zalasowa 2002, pp. 61-76.
 43. Podróż do serca niepojętej Tajemnicy, "Dziennik Polski" 20 sierpnia 2002.
 44. Społeczna nauka Kościoła [I-II], "Posłaniec Serca Jezusa" 2002 (86) No. 2 pp. 21-27 and No. 3 pp. 20-24.
 45. Biblijne i etyczne motywy pomocy prostytutkom, "Przegląd Powszechny" 2002 () No. 5 (969) 215-226.
 46. Jan Paweł II dla nowej Europy, "Nasz Głos" 2002 n. 1 (52) 12-14.
 47. [Głos w dyskusji:] Rozmowa redakcyjna, "Życie Duchowe" 2002 (8) n. 1 (29).
 48. Duchowość chrześcijańska wobec wyzwań współczesności, in: Jolanta Stal (ed.), Duchowość dzisiaj - kontekst religijny i kulturowy. Kolokwium zorganizowane przez Katedrę Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 1-2 grudnia 2000, Wyd. Nauk. PAT, Kraków [2002], 54-64.
 49. Posty naszych czasów, "Msza Święta" 2002 (58) n. 2 (664).
 50. Brak odpowiedzialności, "Tygodnik Solidarność" 21 grudnia 2001 () No. 51-52.
 51. Był nam bliski... [Wspomnienie o ks. bp. Janie Chrapku], "Wspólnota Michael" 2001 () n. 5 (88) 104-106.
 52. Agata Sołdaj, Katarzyna Matusz, Centrum powołaniowe [Głos w dyskusji], "Plus" 2001 () n. 7-8 () 15-16.
 53. Mądry Polak po szkodzie? Z autorami Deklaracji Obywatelskiej "Edukacja dla Rozwoju" rozmawia Krzysztof Mądel SJ [Antoni Kamiński, Alina Kozińska-Bałdyga, Mirosław Kruszyński, Krzysztof Mądel, Krzysztof Pawłowski, Jerzy Stępień, Aleksander Surdej, Krzysztof Szczerski], "Przegląd Powszechny" 2001 (7) n. 11 (963) 214-223.
 54. Najlepszy z możliwych, ludzki. Rozmowa z red. Ewą Drzyzgą z TVN, "Życie Duchowe" 2001 () n. 28 (4) 28-38. [text]
 55. Zasada pomocniczości w ustroju europejskim i perspektywy rozwoju polskiej wsi, in: Bogdan Kamiński (ed.), Oblicza polskiej wsi, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2001, 47-51.
 56. [Book review:] Marian Grabowski (ed.), Filozofia polska wobec encykliki "Fides et ratio", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Trouniu, Trouń 1999, "Forum Philosophicum" 2001 (6) 247-249.
 57. Katarzyna Matusz, Agata Sołdaj, Płeć do wymiany. Rozmowa z ks. Krzysztofem Mądelem SJ, "Homo Dei" 2001 (71) n. 3 (260) 114-126.
 58. Ewangelia i telewizor, "Jezuici. Nasze Wiadomości" 10 czerwca 2001 () [1] (21) 29-30.
 59. Zachęta sztuk?, "Więź" luty 2001 (7) 2 (508) 178-181.
 60. Boże Narodzenie (p. 32-34); Pasterze i aniołowie (35-37); Nadano Mu imię Jezus (38-40); Pokłon Mędrców ze Wschodu (41-44), in: Władysław Gryzło (ed.), Przyjdździe do mnie. Ćwiczenia Duchowe w życiu codziennym. Tydzień drugi, WAM, Kraków 2001, 32-44.
 61. Zbyt lekka idea, "Rzeczpospolita" 20-21 stycznia 2001.
 62. Komentarze do tekstów liturgicznych na każdy dzień, w: "Oremus" styczeń 2001 (7) 1 (64) 4-128.
 63. Etyka obywatelska, duchowość i podatki, "Pastores" 2001 (3) n. 1 (10) 32-43.
 64. [Komentarze do tekstów liturgicznych na każdy dzień], "Oremus" luty 2000 (6) 2 (53) 4nn.
 65. Jan Paweł II dla nowej Europy, Michał Góra, Rafał Budnik (ed.), Kościół, Polska, Unia Europejska, Wyd. "Wokół nas", Katowice 2000, 6-10.
 66. Jak modlić się dzisiaj za Polskę?, "Wiadomości KAI" 19 października 2000 n. 43. [text]
 67. Którędy do solidarności?, Zespół Gościa Niedzielnego (ed.), Papieski siew, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000, 173-175.
 68. Solidarność według Jana Pawła II, "Arcana" 2000 () n. 33, 126-132.
 69. O integralną wizję człowieka i społeczeństwa. Refleksje nad katolicką nauką społeczną, "Wiadomości KAI" 3 sierpnia 2000 () n. 32 (436) 19-22.
 70. C. S. Lewis czyli radość i Bóg, "PostTygodnik Nowożytny" 2000 (2) n. 12 [ed| "Nowe Państwo" 2000 (6) 19 (232) ]. [text]
 71. Diabeł na emeryturze, "PostTygodnik Nowożytny" 2000 (2) n. 13, 11-13 ["Nowe Państwo" 2000 (6) n. 22 (236)]. [text]
 72. Zbawienna infekcja, "PostTygodnik Nowożytny" 2000 (2) n. 14, 11-13 ["Nowe Państwo" 2000 (6) n. 23 (237)]. [text]
 73. Dobro obroni się samo. Czy katolicka nauka społeczna ma w Polsce swoich uczniów?, "Gość Niedzielny" 4 czerwca 2000 (77) n. 23, 23. [index] [text]
 74. The Idea of Social Justice and the Christian Thought [Review of the book: Stanisław Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, KUL, Lublin 1998], "Forum Philosophicum" 2000 (5), 263-266.
 75. Odchodzenie od złudzeń? O dziesięcioleciu przemian społecznych i gospodarczych w Polsce dyskutują: Ryszard Bugaj, Waldemar Kuczyński, Krzysztof Mądel SJ, prof. Andrzej Rychard oraz Agnieszka Magdziak-Miszewska i Tomasz Wiścicki, "Więź" 2000 (43) n. 2, 39-53. [text]
 76. Doświadczyłem łaski. Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, "Życie Duchowe" 2000 (7) n. 1 (21) 6-12. [index]
 77. [Book's review: Andrzej Grajewski, Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań 1999] Jeden z was mnie zdradzi , "Więź" 2000 (43) n. 1, 181-183.
 78. [Komentarze do tekstów liturgicznych na każdy dzień], w: "Oremus" lipiec 1999 (5) 7 (46) 4nn.
 79. Fides et ratio. Dyskusja na Wydziale Filozoficznym PAT. Jan Andrzej Kłoczowski, Jerzy Szymura, Krzysztof Mądel, Władysław Stróżewski, Jan Galarowicz, Józef Makselon, Jarosław Jagiełło, Michał Heller, Tadeusz Biesaga, Zbigniew Stawrowski, Adam Workowski, Władysław Zuziak, Jan Sochoń, Karol Tarnowski ; oprac. Magdalena Sariusz-Skąpska, "Logos i Ethos" 1999 n. 1, 52-68.
 80. Dziękujcie naszym żonom, albo o zarzucaniu sieci. Rozmowa z Andrzejem Rozkrutem, "Życie Duchowe" 1999 (6) n. 1 (21) 21-25. [index]
 81. Odpust -- przespustka do nieba, "Droga" 1999 n. 47-48, 37-39.
 82. Nihilizm, grawitacja i Pan Bóg. Rozmowa z arcybiskupem Józefem Życińskim, "Życie Duchowe" 1999 (6) n. 4 (20) 6-14. [index]
 83. Z powrotem do kontemplacji. Rozmowa profesorem Stefanem Świeżawskim, "Życie Duchowe" 1999 (6) n. 4 (20) 15-25. [index]
 84. Pan Cogito incognito, albo my po pielgrzymce, "Życie Duchowe" 1999 (6) n. 4 (20) 54-60. [index]
 85. Wstęp, in: Janusz Smołucha, Andrzej Sroka, Historia lat świętych, Wyd. WAM, Kraków 1999, 5-9.
 86. Jubileusz 2000, in: Janusz Smołucha, Andrzej Sroka, Historia lat świętych, Wyd. WAM, Kraków 1999, 125-133.
 87. Którędy do solidarności?, "Gość Niedzielny" 3 października 1999 (76) n. 40, 13. [text]
 88. Lekcja chrześcijańskiej doskonałości, "Życie" 25-25 lipca 1999.
 89. Jaką Polskę zastanie Papież?, "Życie" 29-30 maja 1999, 21-22.
 90. Piotr pozostaje sobą, "Życie" 15-16 maja 1999.
 91. Wstęp, Krzysztof Mądel SJ (ed.), Rozum i wiara mówią do mnie, Wydawnictwo WAM. Wokół encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio", Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, 5-6.
 92. Soborowe rozmowy rozumu z wiarą, Krzysztof Mądel SJ (ed.), Rozum i wiara mówią do mnie. Wokół encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio", Wydawnictwo WAM, Kraków, 1999, 13-24.
 93. Warhol: wciąż to samo, "Życie Duchowe" 1999 (6) n. 2 (19) 85-91.
 94. Czy Europa skazana jest na wojny? Dyskutują Tadeusz Mazowiecki, Zdzisław Najder, Krzysztof Mądel SJ i Winfred Lipscher. Dyskusję prowadzi Agnieszka Magdziak-Miszewska, "Więź" 1999 (42) n. 4, 42-57. [text]
 95. Nowe myśli w starych butach, "Życie Duchowe" wiosna 1999 (6) n. 2 (18) 27-35.
 96. Czego szkole potrzeba najbardziej?, "Nowe Państwo" 1999 (5) n. 10, 12.
 97. Człowiek musi znać swoją słabość. Rozmowa z ks. kard. Adamem Kozłowieckim SJ, "Pastores" 1999 (1) n. 2, 89-99.
 98. [Review of the book:] Bogdan Lisiak SJ, Pojęcie piękna w Process and Reality i Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada, Kraków 1997, "Forum Philosphicum" 1999 (4) 291-292.
 99. Blanchota przepis na pisanie, "Przegląd Powszechny" 1998 (115) n. 12, 301-314.
 100. Tchnie kędy chce?, "Azymut" 1998 (1) n. 9, 2 [dodatek do: "Gość Niedzielny" 6 grudnia 1998 (75) n. 49].
 101. Mistrz czy prowokator [On Anthony de Mello SJ], "Więź" 1998 (41) n. 10, 5-8.
 102. Keats: życie pośmiertne za życia, "Życie Duchowe" 1998 (5) n. 3 (15) 117-127.
 103. Tiepolo: kolory nieba al fresco, "Życie Duchowe" 1998 (5) n. 1 (13) 131-142.
 104. Misje ewangelizacyjne w diecezji rzymskiej, "L'Osservatore Romano. Edycja Polska" 1997 (18) n. 3, 40-41.
 105. Van Gogh: religijne kolory, "Życie Duchowe" 1997 (4) n. 2 (10) 111-132.
 106. Zagadnienia społeczne na Soborze Watykańskim II, in: Ewolucja nauki społecznej Kościoła. Od 'Rerum novarum' do 'Centesimus annus',  pod red. Wiesława Piątkowskiego, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 1997, 136-151.
 107. Święty smutek Vincenta van Gogha, "Przegląd Powszechny" 1996 (113) n. 2, 206-112.
 108. [Review of the book: Tomasz Węcławski, W teologii chodzi o Ciebie. Przewodnik po źródach i skutkach teologicznej wyobraźni, Kraków 1995] W ogrodach Agape, "Tygodnik Powszechny" 9 czerwca 1996 n. 23, 12.
 109. [Review of the book: Jacques Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993.] Abecadło demokraty, "Przegląd Powszechny" 1995 (112) n. 6, 376-379.
 110. Rozum i wiara po latach, "Tygodnik Powszechny" 26 listopada 1995.
 111. Trzy posty postmoderny, "Więź" 1995 (38) n. 6, 79-85.
 112. Reszta należy do uczniów [On Eric Voegelin], "Fronda" 1995 (2) n. 4-5, 245-249.
 113. Ewangelizacja a kultura. Pedagogika św. Pawła wobec judego-helleńskich słuchaczy, "Horyzonty Wiary" 1995 (6) n. 1 (23) 23-38.
 114. Encykliki ewoluujące. Od 'Rerum novarum' do 'Centesimus annus', "Przegląd Powszechny" 1995 (112) n. 5 (885) 236-238.
 115. Chrześcijańskie (i nie tylko) myślenie o wartościach, "Horyzonty Wiary" 1994 (5) n. 4 (22) 15-28.
 116. New Age: gnosis rediviva?, "Horyzonty Wiary" 1994 (5) n. 1 (19) 51-64.
 117. Hipokryzja kunsztu?, "Przegląd Powszechny" 1994 (111) n. 12, 363-365.
 118. Kazimierz Łyszczyński, czyli o tym, czego konfliktach unikać warto, "Horyzonty Wiary" 1993 (4) n. 3 (17) 65-68.
 119. Spory liberałów z katolikami, "Przegląd Powszechny" 1993 (110) n. 5, 289-292.
 120. with Zbigniew Kubacki SJ, Chrześcijaństwo i demokracja , "Przegląd Powszechny" 1993 (110) n. 9, 364-367.

g r a p h i c s

 1. Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego, t. 1, Ilustracje: Krzysztof Mądel SJ, AVE, Radom 2001.
 2. Dariusz Kowalczyk, Poszukując Boga w komputerze: internetowe rekolekcje wielkopostne, rysunki Krzysztof Mądel, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998.
 3. Jan Charytański SJ, Władysław Kubik SJ, Bóg z nami. Nowe wyd. zgodne z Katechizmem Kościoła. Część II, ilustracje Czesława Augustyna Marek, Krzysztof Mądel, Wyd. Remix, Olsztyn 1995, pp. 128.
 4. Władysław Kubik SI, Zbigniew Marek SI, Bóg z nami. Cz. I, ilustr. Krzysztof Mądel SI, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, pp. 96.
 5. Władysław Kubik SI, Zbigniew Marek SI, Bóg z nami. Cz. II, ilustr. Krzysztof Mądel SI, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, pp. 129.
 6. Asia Tadeusiewicz, Z Sssetim do Ziemi Świętej, ilustr. Krzysztof Mądel, Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1991.
 7. Elżbieta Dziwosz, Zeszyt z ćwiczeniami do katechizacji według podręcznika Bóg z nami, cz. I, ilustr. Krzysztof Mądel, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994, pp. 69.
 8. Krzysztof Mądel SJ, Sentencje Ojca naszego Ignacego wybrane, Kraków Zaskale 1989, pp. 40.

w o r k s   o f   t h e   o t h e r s   t r a n s l a t e d   b y   m e

 1. Dorothy Day, List do agnostyka, tłum. K. M., "Życie Duchowe" 2000.
 2. Henri Nouven, Solidarność, tłum. K. M., "Życie Duchowe" 2000.
 3. Anzelmo Dalbesio, Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, tłum. Krzysztof Mądel, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, pp. .
 4. William Reiser SJ, O życiu zakonnym inaczej, tłum. K. M., "Życie Duchowe" 1998 n. 5 (15), 55-63.
 5. Vincent Van Gogh, Modlitwa, tłum. Krzysztof Mądel, "Życie Duchowe" 1997 (4) n. 2 (10) 133-140.
 6. John Dalrymple, Prosta modlitwa, tłum. Krzysztof Mądel, Wydawictwo M, Kraków 1997, pp. 144.
 7. Randall N. Baer, Samuel Rouvillois, W matni New Age. New Age - filozofia i kultura, tłum. Krzysztof Mądel i Krzysztof Skorulski, Wydawictwo M, Kraków 1996, pp. 431.
 8. John Randolph Willis SJ, Radość. Teologia C. S. Lewisa (1898-1963), tłum. Krzysztof Mądel, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, pp. 176.
 9. Siostra Katarzyna (Jerozolimska Wspólnota Monastyczna), Zachwyceni Bogiem, tłum. Krzysztof Mądel, Wydawnictwo M, Kraków 1993, pp. 57.