T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym — boską jest rzeczą.”
św. Ignacy Loyola Imago

“Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est.”
St. Ignatius Loyola ImagoSłowa te przypisywane są później Hörderlinowi (1770—1843), a Pliniusz Młodszy (23—79) jest autorem adagium: „Maximus in minimis deus” (Bóg jest największy w tym co najmniejsze).

Powiększ