T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; znaczy to, że postępuje On, jak ktoś pracujący.”
św. Ignacy Loyola ES 236

“God works and labors for me in all creatures upon the face of the earth, that is, He conducts Himself as one who labors.”
St. Ignatius Loyola ES 236

Powiększ