T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Są trzy pewne sprawdziany dobrego domu zakonnego: dokładne zachowanie klauzury, schludności i reguły o milczeniu.”
św. Ignacy Loyola Hev V 6

“There are three sure marks of the good state of religious house: the observance of the enclosure, of purity, and of silence.”
St. Ignatius Loyola Hev V 6Stare przysłowie kamedulskie: „Milczenie bez rozmyślania to jak pogrzebanie żywego; rozmyślanie bez milczenia jest nieskuteczne jak budzenie umarłego; ale rozmyślanie duchowo złączone z milczeniem daje duszy wielki pokój i prowadzi do doskonałej kontemplacji”.

Powiększ