T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Zarówno oziębłość, jak i nadmierny zapał mogą spowodować choroby duszy.”
św. Ignacy Loyola Hev IX 26

“The evils of the soul arise from excess, whether of lukewarmness or of fervour.”
St. Ignatius Loyola Hev IX 26

Powiększ