T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 100 | >>

„Rekreacja jest nie tylko po to, żeby po posiłku praca nie szkodziła zdrowiu, ale po to, żeby bracia przestawali zsobą, rozmawiali, poznawali się wzajemnie i miłowali. To właśnie zapala i podtrzymuje miłość wzajemną.”
św. Ignacy Loyola FN III 630: 10

“ ”
St. Ignatius Loyola FN III 630: 10

Powiększ