T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 100 | >>

„Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze płynie z tego zysk niemały.”
św. Ignacy Loyola Hev VI 19

“You cannot speak of the things of God to any man, even the worst, without his gaining much profit thereby.”
St. Ignatius Loyola Hev VI 19

Powiększ