T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 100 | >>

„Trudniej jest powściągnąć ducha niż dręczyć ciało.”
św. Ignacy Loyola Hev XII 11

“To subdue the spirit is harder than to afflict the flesh.”
St. Ignatius Loyola Hev XII 11

Powiększ