T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 100 | >>

„Ten, kto popełni błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają dla zdrowia duszy.”
św. Ignacy Loyola Hev IX 14

“If you find you have fallen, do not despair; even falls are in to well-being.”
St. Ignatius Loyola Hev IX 14

Powiększ