T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 100 | >>

„Przy braku umiaru nie można służyć Bogu długo i wytrwale. Koń przemęczony w pierwszych dniach podróży zwykle jej nie kończy; co więcej, zazwyczaj staje się koniecznym, by inni zajęli się jego leczeniem...”
św. Ignacy Loyola L 32

“Without moderation God is not really served in the long run, as the horse worn out in the first days does not as a rule finish the journey, and thus it happens that someone must be found to care for it.”
St. Ignatius Loyola L 32

Powiększ