T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 100 | >>

„Jeśli roztropny umiar wydaje się wam rzadkim ptakiem, starajcie się przynajmniej zastąpić go posłuszeństwem, którego rada będzie pewna i bezpieczna. Byzachować środek między skrajnościami: oziębłością i nieroztropną gorliwością, omawiajcie wasze sprawy zprzełożonymi.”
św. Ignacy Loyola L 169

“If discretion seems to you to be something very rare and hard to come by, make up for it with obedience, whose counsel is certain... Thus if you wish to hold the middle way between the extreme of tepidity and indiscreet fervor, discuss your affairs with the superior and keep within the limits set down by obedience.”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ