T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 100 | >>

„To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe, bo jak mówi Pismo św.: «Majątek prędko nabyty, umniejszy się». I nie tylko, jest także przyczyną upadku, aupadek tym niebezpieczniejszy, im większa jest wysokość; spadający bowiem zatrzymuje się dopiero na samym końcu drabiny...”
św. Ignacy Loyola L 169

“Gains that are made with this excessive eagerness are not usually kept, as Scripture says, ‘Substance got in haste shall be diminished...’ Prov. 13:11 ‘And he that is hasty with his feet shall stumble’, and if he stumbles, the further he falls, the greater the danger, for he will non stop until he has reached the bottom of the ladder.” Prov. 19:2
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ