T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 100 | >>

„Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót. Wjednej idrugiej dziedzinie bowiem więcej wart jeden intensywny akt niż tysiąc ospałych...”
św. Ignacy Loyola L 169

“Try to maintain a holy and discreet ardor in work and in the pursuit of learning as well as of virtue. With one as with the other, one energetic act is worth a thousand that are listless...”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ