T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 100 | >>

„Jest rzeczą pewną, że sama tylko znajomość dzieł z natury dobrych nie wystarczy.”
św. Ignacy Loyola L 169

“Pure knowledge of the things that are naturally good would never suffice.”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ