T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę.”
św. Ignacy Loyola L 169

“If one fails to observe moderation, he will find that good is turned into evil and virtue into vice.”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ