T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Przewidywać i planować to, co ma się robić, a po zrobieniu zbadać to i ocenić oto najpewniejsze zasady dobrego działania.”
św. Ignacy Loyola Hev IX 13

“To foresee what we shall have to do, and to call up for judgement what we have done, are the most trustworthy rules for right action.”
St. Ignatius Loyola Hev IX 13

Powiększ