T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„«Chcę» i «Nie chcę» nie mieszkają w naszym domu.”
św. Ignacy Loyola Hev VIII 21

“‘I will’ and ‘I will not’ are strangers in this house.”
St. Ignatius Loyola Hev VIII 21Brat Emeryk de Bonis jako zakrystian w kościele Matki Bożej della Strada miał na rozkaz Ignacego zwrócić uwagę pewnej kobiecie, by nie wyrzucała swych śmieci przed progiem jezuickiego kościoła. Brat nie miał odwagi przeciwstawić się tej kłótliwej sąsiadce i wyręczył się kim innym. Ignacy za karę polecił bratu Emerykowi, żeby przez pół roku podczas posiłku domowników w refektarzu wygłaszał powyższą sentecję, mając zawieszony na szyi dzwoneczek. Nie przeszkadzało to potem Emerykowi de Bonis zostać kapłanem i cenionym kaznodzieją.

Powiększ