T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Staraj sią nie potępiać innych za same ich czyny. Weź pod uwagę intencje bliźniego, które często są uczciwe i wolne od winy, mimo iż sam czyn wydaje się zły.”
św. Ignacy Loyola Hev IV 17

“Beware of condemning any man's action. Consider your neighbor's intention, which is often honest and innocent, even though his act seems bad in outward appearance.”
St. Ignatius Loyola Hev IV 17

Powiększ