T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 100 | >>

„Bez wątpienia oznaką większej cnoty jest zdolność dzielenia radości z Panem naszym przy różnych zajęciach niż tylko w jakimś jednym. Musimy włożyć tu wiele wysiłku, aby przy Jego boskiej pomocy dojść do tego.”
św. Ignacy Loyola L 446

“It is certainly a more lofty virtue of the soul, and a greater grace, to be able to enjoy the Lord in different duties and places than in one only. We should, in the Divine Goodness, make a great effort to attain this.”
St. Ignatius Loyola L 446

Powiększ