T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 100 | >>

„Bóg chce, aby przyczyna bezpośrednia, którą się posługuje, a jest nią kaznodzieja lub spowiednik, odznaczała się pokorą, cierpliwością i miłością. Tak więc czyniąc postępy we wszelkiej cnocie, służycie w wysokim stopniu także i bliźnim.”
św. Ignacy Loyola L 169

“God wills that the immediate cause which He uses as instrument, such as the preacher or confessor, be humble, charitable, patient. With the result that, when you benefit yourselves with a growth in virtue, you are also of great service to the neighbor.”
St. Ignatius Loyola L 169

Powiększ