T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 100 | >>

„Pracownicy w winnicy Pańskiej powinni stać na ziemi tylko na jednej nodze, zaś drugą winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę.”
św. Ignacy Loyola Hev II 14

“The laborers in the Lord's vineyard should have one foot on the ground, and the other raised to proceed on their journey.”
St. Ignatius Loyola Hev II 14

Powiększ