T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 100 | >>

„...bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał dziesięcioro przykazań, kieruje i rządzi świętą Matką naszą Kościołem.”
św. Ignacy Loyola ES 365

“...for I must be convinced that in Christ our Lord, the bridegroom, and in His spouse the Church, only one Spirit holds sway, which governs and rules for the salvation of souls.”
St. Ignatius Loyola ES 365

Na tej i poprzedniej stronie cytujemy słynną trzynastą regułę św. Ignacego z serii tzw. "Reguł o trzymaniu z Kościołem" (łac. sentire cum Ecclesia, por. Ćwiczenia duchowne, par. 353-370).

Powiększ