T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 100 | >>

„Ci, którzy zamierzają się do nas przyłączyć niech długo i usilnie rozważają, czy Duch Święty, który ich pobudza obiecuje im wystarczająco dużo łask, by mogli mieć nadzieję, że z Jego pomocą udźwigną ciężar tego powołania.”
św. Ignacy Loyola FI

“Before those who will come to us take this burden upon their shoulders, they should ponder long and seriously, as the Lord has counseled, whether they posses among their resources enough spiritual capital to complete this tower.”
St. Ignatius Loyola FI

Powiększ