T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 100 | >>

„Tak dalece winniśmy być zgodni z Kościołem katolickim, ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne...”
św. Ignacy Loyola ES 365

“If we wish to proceed securely in all things, we must hold fast to the following principle: What seems to me white, I will believe black if the hierarchical Church so defines...”
St. Ignatius Loyola ES 365Na tej i następnej stronie cytujemy słynną trzynastą regułę św. Ignacego z serii tzw. "Reguł o trzymaniu z Kościołem" (łac. sentire cum Ecclesia, por. Ćwiczenia duchowne, par. 353-370). Reguły tej nie pojmą dobrze ci, którzy po jej przeczytaniu dojdą do wniosku, że posłuszeństwo odbiera jezuitom zdolność rozróżniania czerni i bieli. Bliscy prawdy będą natomiast ci, którzy przeczytawszy regułę zaczną się zastanawiać nad tym, kto tak naprawdę rządzi w Kościele. Reguła trzynasta mówi bowiem przede wszystkim o tym.
Ponadto trzeba wiedzieć, że papież może rozkazywać jezuitom bez pytania o zgodę ich generała, czyli najwyższego przełożonego zakonnego. Urząd ten jako jedyny w zakonie jest dożywotni, a obecnie sprawuje go o. Peter-Hans Kolvenbach SJ (na rysunku po prawej).

Powiększ