T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Spotkać smutnego zakonnika, który szuka jedynie chwały Boga, graniczy z cudem, podobnie jak spotkać pogodnego, który szuka wszystkiego, tylko nie Boga.”
św. Ignacy Loyola Hev IV 26

“To see religious who seeks nothing but God sad, or one who seeks everything except God happy, is a great miracle.”
St. Ignatius Loyola Hev IV 26Ignacy miał powiedzieć te słowa do nowicjusza Franciszka Costera. Nie mam pojęcia jak wyglądał młody Coster, dlatego na rysunku obok sportretowałem ks. Władysława Mrożka, pokornego jezuitę, który wzruszał się do łez w czasie własnych kazań i często był widywany z różańcem, nigdy, rzecz jasna, z procą, tę procę dedykuję jednak jego bratankowi, autorowi „Tanga” i „Emigrantów”.

W. Norris Clarke. Jesuits.
R. Vande Velde. Saints and Blessed of the Society of Jesus.

Powiększ