T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Bóg mieszka w stworzeniach: w żywiołach dając im istnienie, w roślinach dając im życie i wzrost, w zwierzętach dając im czucie, w ludziach darząc ich rozumnością. I we mnie także mieszka, dając mi być, żyć, czuć i rozumem mię darząc...”
św. Ignacy Loyola ES 235

“God dwells in creatures: in the elements giving them existence, in the plants giving them life, in the animals conferring upon them sensation, in man bestowing understanding. So He dwells in me and gives me being, life, sensation, intelligence...”
St. Ignatius Loyola ES 235

Powiększ