T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.”
św. Ignacy Loyola ES 230

“Love ought to manifest itself in deeds rather than in words.”
St. Ignatius Loyola ES 230

Powiększ