T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę.”
św. Ignacy Loyola ES 2

“For it is not much knowledge that fills and satisfies the soul, but the intimate understanding and relish of the truth.”
St. Ignatius Loyola ES 2

Powiększ