T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Bardzo pomoże to komuś, kto podejmuje i odprawia ćwiczenia [duchowne], jeśli wejdzie w nie wielkodusznie i z hojnością względem swego Stwórcy i Pana i złoży Mu w ofierze całą swą wolę i wolność tak, aby boski Majestat posługiwał się zgodnie ze swą najświętszą wolą zarówno jego osobą, jak i wszystkim co posiada.”
św. Ignacy Loyola ES 5

“It will be very profitable for the one who is to go through the Exercises to enter upon them with magnanimity and generosity toward Creator and Lord, and to offer Him his entire will and liberty, that His Divine Majesty may dispose of him and all he possesses according to His most holy will.”
St. Ignatius Loyola ES 5

Powiększ